Hivatalossá vált, Csák János lett az innovációs és kulturális miniszter


Az új minisztérium szakterületei közé tartozik az innováció és a kultúra mellett a családpolitika, a kutatás, a tudomány, a felsőoktatás és a gyermekjólét is. Vezetője, Csák János a szépirodalom területén is jelentős szakmai eredményeket elért üzletember, volt nagykövet. Az új miniszter mostantól a Nemzeti Kulturális Alap elnöki posztját is betölti.

„Nekünk dolgozni kell, és ne feledjük, hogy a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.”
(Klebersberg Kuno)

Orbán Viktor miniszterelnök Csák Jánost bízta meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésével.  Csák János neve nem ismeretlen az innováció és az üzleti világ területén, de filozofikus és irodalmi értekezési a kultúra területén is jelentősek. A miniszterelnök választása tehát nem lehet véletlen, s mint ahogy a ma is aktuális fenti Klebersberg idézet is mutatja, Csák János lehet az erre alkalmas személy. Ha pedig közelebbről vizsgáljuk a kulturális tárcák kialakítása mögötti kormányzati filozófiát, egyértelműen kiderül, hogy ez túlmutat egy minisztérium hatáskörén. Már Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter célja is azt szolgálta, hogy az 1920-as trianoni békediktátum után területileg és gazdaságilag meggyengült országot az országot az oktatás, a tudomány és a kultúra segítségével emelje olyan rangra, amit Európa más országai is elismernek.

Míg Klebersberg nevéhez fűződik sok más mellett a külföldön létrehozott Collegium Hungaricum intézményrendszere, Csák a felsőoktatás területén a Corvinus Egyetem átalakítását hajtotta végre, amely az elmúlt években zajló egyetemi modellváltás alapjait határozta meg. De ennél jóval sokrétűbb a tevékenysége, amelyeket eredményei jól szemléltetnek.

Csák János sikerei jóval túlmutatnak a személyes sikereken…

Csák János 1962. októberében született Budapesten. Végzettsége szerint közgazdász, alma matere a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődje, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, ahol pénzügy és szociológia szakon szerzett diplomát. Hazai tanulmányait az évtizedek során több külföldi képzési programmal egészítette ki, melyek között szerepel a Harvard Business School és a Michingani Egyetem executive programja is.

Az üzleti életben már bizonyított, aki nagyvállalatok igazgatói pozícióiban és igazgatótanácsában fordult meg. Mind tanulmányai, mind karrierje során itthoni és külföldi tapasztalatot is gyűjtött. Magyarországon a Matáv, a MOL-csoport, a T-Mobile, a Budapest Bank, vagy éppen a Richter Gedeon Nyrt., míg külföldön többek közt a Falcon Oil és az Ameritech Corporation irányításában való részvétellel kamatoztatta tudását.

Tudását és tapasztalatát a kultúra és a sajtó területén is kamatoztatta. Az új évezred első évtizedében megújította a Helikon kiadót, valamint kimentette a csődközeli helyzetből és sikeres pályára állította a Heti Választ. Mindezeken felül 2007 és 2010 között tanácsaival segítette az akkori köztársasági elnök, Sólyom László államfői tevékenységét. 

2011 és 2014 között Magyarország nagyköveteként Londonban dolgozott. 2016-ban nyolcadmagával a budapesti olimpiai pályázat egyik nagykövete lett, nem utolsó sorban diplomáciai tapasztalata és elképesztően széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszere miatt. Ugyanebben az évben társtulajdonos lett a Design Terminalban és a Brain Bar jövőfesztivált szervező cégben, mely érdekeltségeitől néhány évvel később elbúcsúzott. Csák János életében mozgalmas év volt a 2019-es is: ettől fogva társelnöke a Magyar-Szlovák Kereskedelmi- és Iparkamarának (Világi Oszkárral közösen) és tagja a Magyar Olimpiai Bizottság etikai bizottságának.

Csák János nevéhez kötődik a jövőképesség-kutatás tudományterületének megalapozása és oktatásának bevezetése a Budapesti Corvinus Egyetemen, amelyet e fiatal tudományág központjává kívánt alakítani. Mindezen tevékenysége egybecseng Orbán Viktor ötödik kormányának felállítását megelőzően tett nyilatkozatával, mely szerint, mindenekelőtt fel kell mérni, milyen funkcióátalakításokra van szükség és milyen kihívások elé állítja a magyar társadalmat a közeljövő. Az új kormánytag szerint a magyar jövő három tényezőn múlik: a magyar elit és középosztály anyagi, szellemi és lelki felkészültségén; erőforrásainkkal való gazdálkodásunkon; valamint az egyensúly fenntartásán a változó nemzetközi erőviszonyok között.

Minderről Csák János egy korábbi írásában olvashatunk, amikor is a magyar kilátásokat vázolja külföldi barátainak. Ahhoz azonban, hogy mindezt megértsék, a szerző bemutatja a magyar virtust és annak eredetét. A cikk Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tartunk címen jelent meg.