Az NKA Közművelődés Kollégiumának közleménye


Az NKA Közművelődés Kollégiumához 2022. első félévében összesen 610 db pályázatot nyújtottak be. A felhívás szerint a tervezett keretösszeg 135 millió forint volt, míg a benyújtott pályázatokban igényelt támogatás összege: 567 524 988 Ft. A Kollégium a tervezett keretösszeget 45 millió Ft-tal megemelte, így összesen 180 millió forint támogatást ítélt meg. A kollégium hosszú hetek előkészítése után, (2022. április 19-én) bírálta el a pályázatokat.

A támogatottaknak gratulálunk, és jó munkát kívánunk!

Kérjük, az eredeti vállalt projektek leírtak szerinti maradéktalan megvalósítását és a vállalt határidők betartását! Pályázati téma módosításra nincs lehetőség! Továbbá kérjük a pályázókat, hogy a pályázatukban vállaltak bármilyen módosítását csak rendkívüli, kivételes esetben kezdeményezzék!

  • Az NKA Közművelődés Kollégiuma erőforrásai nem elegendőek ahhoz, hogy minden elutasított pályázatot egyesével, írásban értékelni tudjon. Azonban az általánosan felmerülő okokat, hibákat, hiányosságokat érdemes megemlíteni, a jövőbeli sikeres pályázás érdekében:
  • amennyiben a benyújtott pályázat bármely kötelezően benyújtandó dokumentuma hiányzott, az jelentősen befolyásolta a pályázat pozitív elbírálását,
  • a pályázatokat mindig a kiírásban szereplő bírálati szempontok alapján értékeli a kollégium. (Például: a tájoltatás esetén kizárólag közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésére, tájolására ítélt meg támogatást a Kollégium vagy a nagyrendezvények esetén a pályázati kiírásnak megfelelően vizsgálta a beadott pályázat hatókörét.),
  • sok esetben találkoztunk olvashatatlan betétlapokkal és feldolgozhatatlan internetes hivatkozásokkal, valamint nem a pályázati céloknak megfelelő tartalommal,
  • sokan kértek támogatást túlzó költségvetéssel (előadói díjak, csoportos étkeztetés és az egyes költségnemek aránya a teljes költségvetéshez viszonyítva). Érdemes a realitások talaján maradni a megpályázott összegeket illetően,
  • a nem a Kollégium hatáskörébe tartozó pályázatok, automatikusan elutasításra kerülnek,
  • a Közművelődés Kollégiuma a más szakmai kollégiumok illetékességi körébe tartozó pályázatokat nem támogatja (pl.: Képzőművészet, Népművészet, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra),
  • a Kollégium a pályázatok elbírálásánál hangsúlyosan vette figyelembe, hogy a pályázathoz kötelezően csatolandó betétlapon milyen minőségben került kidolgozásra a programleírás,
  • továbbá érdemes mindenkinek két kérdést feltenni a pályázata beadása előtt: A pályázónak valóban szüksége van támogatásra az adott téma/program megvalósításához? Érdemes beadni minden altémára a támogatási igényt vagy elég csak a legfontosabbra?
  • az NKA Közművelődési Kollégiumának hat tagja a felsorolt szempontokat figyelembe véve, a pályázatok alapos vizsgálatát és komoly szakmai vitát követően döntött a támogatásokról.

A következő pályázati kiírások legkorábban 2022 nyarán és őszén várhatóak. Kérjük, figyeljék az NKA honlapját!