Közlemény


Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy a Közművelődés Kollégiuma „idősek klubja” megvalósítására (205108/134 altéma) kiírt nyílt pályázati felhívásnál a pályázói visszajelzések alapján a felhívás szövegében az alábbiak pontosításra kerültek:

Idősek klubja: a szociális és/vagy mentális támogatáson túl időskorúak számára biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, közös szabadidős és kulturális tevékenységre, ismeretszerzésre és élethosszig tartó tanulásra. A klubnak állandó tagjai vannak, akik egy közösség részeként, rendszeres időközönként – szervezett keretek között – találkoznak társas érintkezés céljából.

Pályázók köre: Magyarországi székhelyű, idősek klubját szervezett formában üzemeltető,

  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények és közösségi színterek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, egyesületek, alapítvány, stb.),
  • idősgondozással foglalkozó szervezetek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság, egyesület, alapítvány),
  • a fentiek szerinti szervezetek fenntartói.

A pályázat mellékleteként kérjük az idősek klubja tevékenységének létjogosultságát igazoló dokumentumot (pl. együttműködési megállapodás/közszolgáltatási szerződés/közművelődési megállapodás/létesítő okirat stb.) benyújtani.

Magánszemély nem nyújthat be pályázatot.

A fenti változásokra tekintettel a pályázat benyújtási határidejét, 2022. június 9-én éjfélig meghosszabbítottuk.