Megjelent a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium közgyűjteményeknek szóló nyílt pályázati felhívása


Október 7-én a megjelenéssel egyidőben sajtótájékoztató keretében számolt be a Petőfi Sándor emlékévhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről és a közgyűjteményeknek szóló most megjelent pályázat részleteiről Bús Balázs, az NKA alelnöke és Demeter Szilárd a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium vezetője.

620 millió forintra, négy altémában pályázhatnak múzeumok, levéltárak, könyvtárak, illetve művészeti intézmények, hogy időszaki kiállításokkal, kiadványokkal, digitális megoldásokkal készülhessenek a 2022. szeptember elsején induló Petőfi Sándor-emlékévre.

A sajtótájékoztatón Bús Balázs elmondta, az NKA támogatásokra fordítható éves büdzséje 10 milliárd forint körül van, idén azonban szinte megduplázódott a forrása, amely az egész kulturális életre nézve jelentős növekmény. Az Alap arra fog törekedni 2022-23-ban, – tette hozzá, hogy valamennyi kollégium pályázatai révén lehetőséget teremtsen az emlékévhez való kapcsolódásra.

Az Országgyűlés 2020. decemberében határozatban (37/2020. XII. 1.) döntött arról, hogy a 2022-2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja, és annak céljait így határozta meg: „Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza olyan megemlékezések, rendezvények szervezését, oktatási anyagok és művészeti alkotások készítését, amelyek Petőfi Sándor életművével kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.”

A következő tanévhez kötődve az emlékév kiemelt eseményei és programjai a 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. közti időszakban valósulnak meg. 

A fenti célrendszer magas színvonalú megvalósításához szükséges forrásokat a Kormány a Nemzeti Kulturális Alapnál biztosította. Az NKA a sikeres és célzott pályáztatási folyamatok érdekében két új ideiglenes kollégium felállításáról döntött, és létrehozta a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumot és a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumot.

A források felhasználásánál kiemelt szempont volt a Petőfi-emlékév széles, kitekintő értelmezése, azaz nemcsak Petőfi áll a fókuszban, hanem a felvilágosodástól a reformkoron át Klebelsberg koráig, a bethleni-konszolidáció korszakáig tartó időszak kiemelkedő és máig ható eredményei.

Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium 2021. október 7-én tette közzé első nyílt pályázati felhívását négy altémában 620 millió forint keretösszeggel muzeális intézmények, határon túli magyar múzeumok, nyilvános könyvtárak, közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak számára, illetve a 3. altéma esetében pályázhatnak magyarországi képzőművészeti szakmai szervezetek, kiállításokat rendező intézmények, galériák, kiállítótermek is.

Az első altéma a Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki és virtuális kiállítások megvalósítását támogatja.

A második altéma a bicentenárium témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósításához nyújt segítséget.

A harmadik altéma célja kiadványozás, azaz a közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása.

A negyedik altéma a digitális és virtuális világba visz. Célja a Petőfi Sándorhoz, korához, kortársaihoz és kultuszához kapcsolódó kulturális tartalmak digitális feldolgozása és bemutathatóvá tétele, amely hozzájárul a Petőfi-emlékév láthatóságához.

A támogatott programok, kezdeményezések a 2021. november 1. és 2023. november 30. közti időszakban valósulhatnak meg, altémától függően.  

A támogatások odaítélése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kezdeményezés Petőfi Sándor és kora 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit is középpontba állítsa az emlékezetkultúrában, a művészetekben, a folklórban, a tudományos és társművészeti területeken. Előnyt élveznek azok a programok, ahol feldolgozásra kerülnek és széles körben hozzáférhetővé válnak a hazai és a kárpát-medencei magyar vonatkozású közgyűjteményekben őrzött, eddig feltáratlan, vagy kevésbé ismert források.

A megvalósítás során a közösségek lehető legszélesebb körű bevonására kell törekedni. 

A pályázatok benyújtásához szakmai konzultációs lehetőségeket kínál az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, így biztosítva a tervezett pályázatok illeszkedését a kiíráshoz és segítve azok magas színvonalú kidolgozását.

2021. év végéig a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium további nyílt és meghívásos pályázatok kiírását tervezi.

Nyílt pályázati formában szólítják meg a közművelődési feladatellátókat (intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek), míg meghívásos pályázaton indulhatnak a Petőfihez köthető emlékhelyek az épületek felújítása és kiállításaik megújítása érdekében.

Diákcsoportok utaztatási programjának támogatásával az NKA lehetőséget ad arra, hogy a tanulók Petőfi kultuszhelyekre látogathassanak osztályaikkal.

A hazai és kárpát-medencei programokon túl a külügyi magyar intézetek is gazdag, széles műfaji változatosságot mutató eseménynaptárat állítottak össze a 2022-2023-as évekre, világszerte hirdetve az Emlékévet. E kezdeményezés sikerét az NKA meghívásos pályázat formájában segíti.  

További információk:

A részletes pályázati kiírás elérhető az NKA honlapján az alábbi címen: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-211108/ 

A szakmai mentorálási tevékenységről az Országos Közgyűjtemények Szövetsége honlapján tájékozódhatnak az alábbi címen: http://oksz.eu.com/petofi200

Beadási határidő: 2021. november 8.