Múzeumok a fenntarthatóságért. Fenntarthatóság a múzeumokban.


Korunk gazdasági, társadalmi, környezeti változásai közepette a múzeumok miként járulhatnak hozzá egy békés, fenntartható jövő építéséhez?

Minőségi oktatás, nemek közötti egyenlőség, fenntartható városok és közösségek, éghajlatváltozás,… csak pár a mindnyájunkat érintő problémák közül, egyben azok közül a Fenntartható Fejlődési Célok közül, melyeket az ENSZ 2015-ben elfogadott és melyek eléréséhez tevékenységükkel a múzeumok kapcsolódhatnak. Több hazai intézmény szolgáltat jó példákat, és még többen szeretnének csatlakozni.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület támogatni kívánja a magyar múzeumok ilyen irányú törekvéseit, ezért annak Múzeumandragógiai Tagozata, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, 2021 őszén workshop sorozatot indít. Ennek célja bemutatni a fenntarthatósági célokat, felhívni a figyelmet a kapcsolódási pontokra, valamint segítséget nyújtani a múzeumi szakemberek számára, miként alkalmazhatják a fenntarthatóság elveit a saját szakterületükön belül.

2021. április 19-én 70 fő aktív részvételével folyt eszmecsere múzeumi fenntarthatósággal kapcsolatos szerepvállalásának lehetőségeiről. A program első felében a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnökének köszöntőjét követően két előadást hallgathattak meg az érdeklődők múzeumok és fenntarthatóság kapcsolatáról, a Fenntartható Fejlődési Célokról és a Társaság őszre tervezett ötalkalmas workshop-sorozatáról, mely partnerintézmények bevonásával lehetséges múzeumi fenntarthatósági stratégiák kidolgozására tesz kísérletet. Ezután egy kerekasztal-beszélgetés színesítette a programot, majd kiscsoportokban zajlott tovább a munka, fenntarthatósággal kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatok közös megvitatásával. Végül a kiscsoportok munkájának bemutatása zárta a konferenciát.

Szöveg: Mayer Adél, Vásárhelyi Tamás és Antal József

A konferencia programja: https://pulszky.hu/news/muzeumok-a-fenntarthatosagert-fenntarthatosag-a-muzeumokban/

A konferencia tartalmából, a workskhopok ismertetése: https://pulszky.hu/wp-content/uploads/2021/04/A%CC%81prilis-19-NSZS-.pdf

A kiscsoportos beszélgetések eredményeként született vázlatok:

https://pulszky.hu/wp-content/uploads/2021/04/Fenntarthato%CC%81sa%CC%81g-a-mu%CC%81zeumokban.pdf

Elérhető továbbá a levetített kisfilm, melyben Henry McGhie fogalmazza meg üzenetét: https://www.youtube.com/watch?v=abw2qjgzZO0