Tájékoztatás az NKA Bizottsága 2021. 06. 22-i döntéseiről


A bizottsági tagok három napirendi pontot tárgyaltak, melyek közül kettő halasztott pályázatok elbírálásáról, az utolsó előerjesztés pedig a Múzeumok Kollégiumának keretátcsoportosításáról szólt.

A döntéshozó bizottság támogató szavazatával döntött a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumának, valamint a Múzeumok Kollégiumának technikai okok miatt elhalasztott pályázatairól. Hasonlóképpen elfogadták Bús Balázs alelnök előterjesztését is, amely a Múzeumok Kollégiuma vezetőjének, Dr. Cseri Miklós kérelme nyomán született. A Kollégium ugyanis korábban két jelentős pályázat támogatásáról döntött, de az adott pályázati keret nem fedezte ezek támogatási igényét. A Kollégium vezetője így azzal a kéréssel fordult az alelnökhöz, hogy az ugyancsak a Múzeumok Kollégiuma pályázati keretéből, de egy eddig felhasználatlan soráról átcsoportosítással fedezhessék az említett és szakmailag támogatott pályázatokat. A bizottság támogatta a kérelmet.