Közművelődés Kollégiuma


CÍMZETT NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alkotói támogatás képzőművészek részére Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész szellemi hagyatékának ápolására, a roma (művészeti) hagyományok, forma- és motívumkincs felfedezésére, kortárs interpretációinak ösztönzésére.
Pályázók köre:

képzőművészek, mint magánszemélyek

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 205102/137
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205102/137 altémában
Kortárs roma alkotók műveit bemutató ismeretterjesztő tartalmak (tanulmánykötet, kiállítási katalógus, album) kiadása, melyek a cigányság vizuális hagyományaiban gyökerező képzőművészeti életművet/életműveket, műalkotásokat mutatnak be.
Pályázók köre:
  1. olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó /l. alább/ – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),
  2. színházi, zenei, alkotóművészeti, előadó-művészeti, építőművészeti szervezetek, (a szakmai tevékenységre utaló bejegyzést az alapító okiratban/alapszabályban/ cégkivonatban jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz),
  3. hazai és határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetén annak fenntartója),
  4. olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel kell tölteni a pályázathoz.
Nevezési díj: az igénylet támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát, de minimum 10 000 Ft-ot, amely magába foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205112/137
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205112/137 altémában
Ideiglenes köztéri installációk készítése, mely a roma közösség számára fontos helyszíneket, személyeket, eseményeket reprezentálnak vagy jelenítenek meg, és/vagy amelyek megidézik a cigányság vizuális motívumkincsét.
Pályázók köre:

képző- és iparművészeti alkotók (természetes és jogi személyek)

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205174/137
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205174/137 altémában
Hagyományos cigány mesterségek átadását támogató rendezvények megvalósítása. Autentikusnak tekinthető, hagyományosan a cigánysághoz köthető mesterségek, kézműves tevékenységek továbbadását, elsajátítását vagy újratanulását lehetővé tevő, személyes jelenléten alapuló rendezvények (műhelyek, workshopok, előadások, közös foglalkozások) szervezése és lebonyolítása.
Pályázók köre:

a rendezvények szervezői: népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205107/137
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205107/137 altémában
Choli Daróczi József alkotói támogatás, olyan szépirodalmi művek és irodalomértelmező munkák létrehozása, melyek a cigányság történetéhez, hiedelem- és mondavilágához, verbális motívumkincséhez kapcsolódnak, a cigányság léttapasztalatát művészi eszközökkel, magas esztétikai minőségben közvetíti.
Pályázók köre:

Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek. Szépirodalmi művek szerzőinek – költőknek, íróknak, kritikusoknak, irodalomtörténészeknek – pályázatait várja a Kollégium.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 205102/138
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205102/138 altémában
Alkotói támogatás olyan kortárs fotográfusok számára, akik tervezett munkáikhoz, sorozatukhoz a hazai cigányság életéből, hagyományaiból, hétköznapjainak tapasztalatából merítenek inspirációt.
Pályázók köre:

fotóművészek, mint magánszemélyek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 205102/139
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205102/139 altémában
Alkotói támogatás olyan iparművészeti termékek alkotóinak számára, akik alkotásaikkal a cigányság vizuális motívumkincsének, hagyományainak továbbélését, átörökítését segítik, a tárgyi kulturális örökség 21. századi újragondolását célozzák alkotásaikkal.
Pályázók köre:

iparművészek, mint magánszemélyek.

Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 2.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 205102/140
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 10.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205102/140 altémában

CÍMZETT MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A cigányság vizuális motívumkincsének, hagyományainak továbbélése, átörökítése, a tárgyi kulturális örökség 21. századi újragondolása érdekében roma motívumkincs felhasználásával készülő viselet- és tárgyi kultúra területén alkotó szervezet külföldi vásárokon és tanulmányutakon való részvétel támogatása
Pályázók köre:

Romani Divat Stúdió Szociális Szövetkezet

Nevezési díj: 20.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205123/135
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. május 18.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205123/135 altémában

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A minőségirányítás folyamatában eredményeket elért közművelődési intézmények új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása.
Pályázók köre:

Pályázatot “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” birtokos intézmények nyújthatnak be a Nemzeti Művelődési Intézet oldalán szereplő lista alapján.

Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1. 000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205222/141
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 12., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. június 8.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205222/141 altémában
A “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj”-jal rendelkező közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztése, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében.
Pályázók köre:

Pályázatot “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” birtokos intézmények nyújthatnak be a Nemzeti Művelődési Intézet oldalán szereplő lista alapján.

Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1. 000.000 Ft
Altéma kódszáma: 205105/141
Megvalósítás időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2022. július 12., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. június 8.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 205105/141 altémában