Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő időszaki, időszaki és hozzá szorosan kapcsolódó virtuális, illetve virtuális kiállítás megvalósítása.
Pályázók köre: • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű muzeális intézmények (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
• Magyar vonatkozású gyűjteményi egységekkel rendelkező határon túli magyar múzeumok (pénzügyi lebonyolító bevonásával pályázhatnak).
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 300 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: a) 1 000 000 – 25 000 000 Ft/pályázat (országos múzeumok, országos szakmúzeumok és megyei hatókörű városi múzeumok esetében) b) 500 000 – 4 000 000 Ft/pályázat (területi és tematikus múzeumok, vagy annál alacsonyabb besorolású muzeális intézmények, valamint könyvtárak és levéltárak esetében)
Altéma kódszáma: 690306/2
Megvalósítás időtartama: 2021. november 1.- 2023. március 31.
Benyújtási határidő: 2021. november 8., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. október 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690306/2 altémában
A Petőfi 200 Emlékév témájához szorosan kapcsolódó kortárs művészeti és csoportos, illetve egyéni, valamint összművészeti időszaki kiállítások megvalósítása.
Pályázók köre: • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű muzeális intézmények (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója),
• Pályázhatnak magyarországi képzőművészeti szakmai szervezetek, kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója)
Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 150 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 500 000-10 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 690106/2
Megvalósítás időtartama: 2021. november 1.- 2023. március 31.
Benyújtási határidő: 2021. november 8., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. október 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690106/2 altémában
Közgyűjteményekben őrzött dokumentumok elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférhetővé tétele, illetve ehhez kapcsolódóan tudományos konferenciák, valamint ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő események megvalósítása.
Pályázók köre: • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű múzeumok (országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus múzeumok (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
Jelen altéma keretében magyarországi közérdekű muzeális kiállítóhelyek és közérdekű muzeális gyűjtemények nem pályázhatnak.
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója)
• Magyar vonatkozású gyűjteményi egységekkel rendelkező határon túli magyar múzeumok (lebonyolító bevonásával pályázhatnak).
Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 130 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 500 000 – 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 690131/2
Megvalósítás időtartama: 2021. december 1.- 2023. november 30.
Benyújtási határidő: 2021. november 8., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. október 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690131/2 altémában
Közgyűjteményi tartalmak élményszerű vizuális bemutatása különböző korosztályok számára.
Pályázók köre: • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti működési engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű múzeumok (országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus múzeumok (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
Jelen altéma keretében magyarországi közérdekű muzeális kiállítóhelyek és közérdekű muzeális gyűjtemények nem pályázhatnak.
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
• Magyar vonatkozású gyűjteményi egységekkel rendelkező határon túli magyar múzeumok (lebonyolító bevonásával pályázhatnak).
Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát is
Tervezett keretösszeg: 40 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 500 000 – 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 690132/2
Megvalósítás időtartama: 2021. december 1.- 2023. március 1.
Benyújtási határidő: 2021. november 8., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. október 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690132/2 altémában