Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szomszédolás – Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítása. A Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő közösségi programok megvalósítása. Petőfihez, illetve kortársaihoz köthető emlékhelyek hálózatosodásának előkészítése és megvalósítása, kétoldalú találkozók szervezése azon települések között, melyekhez a költő életútja bizonyítottan kapcsolódik, újszerű testvérvárosi viszonyok kiépítése e települések vagy településrészek közösségei között; Petőfihez és kiemelkedő kortársaihoz, személyiségeihez kötődő tematikus falunapok megvalósítása különböző korosztályok bevonásával.
Pályázók köre:
 • Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2021. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a Kollégium a 2020. évit is elfogadja) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit önkormányzati gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • Magyar kulturális tartalmakat is közvetítő, határon túli közművelődési intézmények.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát is
Tervezett keretösszeg: 160 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: a) 300 000 – 800 000 Ft/pályázat (helyi vagy regionális hatókörű szervezetek esetében) b) 800 000 – 4 000 000 Ft/pályázat (megyei vagy országos hatókörű szervezetek esetében)
Altéma kódszáma: 690108/10
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1. – 2023. november 30.
Benyújtási határidő: 2022. május 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. április 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690108/10 altémában
„Petőfi és Mi” – Petőfi Sándor nevét viselő körök és egyesületek találkozói. Petőfi körök és egyesületek legalább hat elemből álló programsorozatainak szervezése: szabadegyetemi és ismeretterjesztő előadások, programok tartása és a kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása.
Pályázók köre:
 • Petőfi Sándor nevét viselő kulturális, közművelődési és civil szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli civil szervezetek, amelyek Petőfi Sándor nevét viselik.
 • Önkormányzatok, valamint közművelődési intézmények, ahol az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti Petőfi Sándor nevét viselő civil társaság működik.
Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát is
Tervezett keretösszeg: 70 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 690184/10
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1. – 2023. november 30.
Benyújtási határidő: 2022. május 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. április 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690184/10 altémában
Petőfiről és koráról másként Kortárs Petőfi értelmezések létrejöttének inspirálása, Petőfi színművek és/vagy átiratok színpadra állítása, előadása több helyszínen, felnőtt, ifjúsági és gyermek korcsoportok körében. Amatőr báb- és színjátszókörök, olvasókörök rendezvényeinek, bemutatóinak támogatása.
Pályázók köre:
 • Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2021. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a Kollégium a 2020. évit is elfogadja) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát is
Tervezett keretösszeg: 70 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 5.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 690183/10
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1. – 2023. október 31.
Benyújtási határidő: 2022. május 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. április 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690183/10 altémában
A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékévhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása. Az emlékév célkitűzéseihez kapcsolódó előadó-művészeti és alkotói versenyek, bemutatók, valamint ezekhez kapcsolódó közösségi rendezvények megvalósítása.
Pályázók köre:
 • Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2021. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a Kollégium a 2020. évit is elfogadja) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 • Magyar vonatkozású tevékenységet is folytató határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.
Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát is
Tervezett keretösszeg: 60 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 690125/10
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1. – 2023. október 31.
Benyújtási határidő: 2022. május 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. április 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690125/10 altémában
Petőfi emlékezete Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészíttetése, elhelyezése, valamint már meglévő, Petőfire, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek (kivéve épületek) felújítása, restaurálása, közvetlen környezetük rendezése.
Pályázók köre:
 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti magyarországi székhelyű közművelődési intézmények, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • Önkormányzatok (települési és nemzetiségi önkormányzatok).
 • Civil szervezetek, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek (nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén annak fenntartója).
 • Magyar kulturális tartalmakat is közvetítő, határon túli kulturális intézmények, civil szervezetek.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát is
Tervezett keretösszeg: 120 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 690174/10
Megvalósítás időtartama: 2022. április 1. – 2023. október 31.
Benyújtási határidő: 2022. május 31., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. április 26.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 690174/10 altémában