Szépirodalom Kollégiuma


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka támogatása. Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet az alábbi kategóriákban: 1. kategória: Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására. Támogatásban részesülhet 4 fő. 2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás – prózaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására. Támogatásban részesülhet 5 fő. 3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére egy évtizednél nem régebben megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére. Támogatásban részesülhet 3 fő. 4. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből. Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet. Támogatásban részesülhet 3 fő
Pályázók köre:

Határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek mint magánszemélyek, akik a fenti törvényben előírtaknak megfelelnek. Pályázatot benyújtani a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül szükséges, a lebonyolító regisztrációja kötelező. Nem nyújthat be ugyanabban a kategóriában pályázatot az, aki 2021-ben fenti kategóriákban támogatásban részesült, illetőleg az a pályázó, akinek az NKA Szépirodalom Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai Kollégiuma, vagy bármely kerete terhére megítélt döntés szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.

Nevezési díj: 12.000 Ft, amely magában foglalja a 27% áfát
Tervezett keretösszeg: 18.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 1.200.000 Ft
Altéma kódszáma: 107102/161
Megvalósítás időtartama: 2022. április 15.–2023. február 15.
Benyújtási határidő: 2022 február 4., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 5.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107102/161 altémában

Nyomtatott szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű hagyományos (print) szépirodalmi sajtótermékek támogatása.
Pályázók köre:

Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz. Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék -kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz. Azok a szervezetek, egyéni vállalkozók, akik pályázatot nyújtottak be a 107101/159-es, hároméves támogatási konstrukcióra, jelen altémára nem pályázhatnak. Abban az esetben, ha a Kollégium a 107101/159-es altémában – a támogatásra érdemes pályázatok vonatkozásában – forráshiány miatt nem ítél meg támogatást, úgy a 2022. megjelenési évre vonatkozó pályázatukat a Kollégium halasztottnak minősítheti. A halasztott pályázatok elbírálását a Kollégium az egyéves folyóirat pályázatok elbírálásakor ismét napirendre tűzi.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa – de minimum 5.000 Ft + 27% áfa és maximum 100.000 Ft + 27% áfa.
Tervezett keretösszeg: 106.500.000 Ft
Altéma kódszáma: 107101/160
Megvalósítás időtartama: 2022. január 1. – 2022. december 31.
Benyújtási határidő: 2022. február 4., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 5.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107101/160 altémában
Internetes szépirodalmi sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy innovatív irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti) kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi és határon túli magyar nyelvű online szépirodalmi sajtótermékek támogatása.
Pályázók köre:

Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz. Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék -kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa – de minimum 5.000 Ft + 27% áfa és maximum 100.000 Ft + 27% áfa.
Tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107201/160
Megvalósítás időtartama: 2022. január 1. – 2022. december 31.
Benyújtási határidő: 2022. február 4., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. január 5.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107201/160 altémában