Szépirodalom Kollégiuma


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

1. Téma:

Alkotói támogatás magyar nyelvű szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására magyarországi és határon túli szerzők számára.
Pályázók köre:

Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek.

 

Szépirodalmi művek szerzőinek – költőknek, íróknak, kritikusoknak, irodalomtörténészeknek – pályázatait várja a Kollégium.

 

Nem nyújthat be pályázatot az, akinek az NKA Szépirodalom Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai kollégiuma, vagy bármely kerete terhére megítélt döntés szerinti, a támogatási időszakra vonatkozóan érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.

 

Kérjük, hogy társszerzők külön pályázzanak! A szerzőnként benyújtott pályázatban egyértelműen különüljön el, hogy az adott szerző mely részt kívánja alkotómunkája során feldolgozni. Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló részeként a szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat – a szerző mely részt tekinti az elkészült kéziratban sajátjának – benyújtása kötelező.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 107102 altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. (A benyújtott módosításoktól és az érvényben lévő elszámolási határidőtől függetlenül.)

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% áfát is.
Tervezett keretösszeg: 54.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: minimum 1.200.000 Ft, maximum 2.400.000 Ft.
Altéma kódszáma: 107102/164
Megvalósítás időtartama: 2023. február 15.–2024. február 15.
Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. augusztus 29.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107102/164 altémában

2. Téma:

A magyar nyelvű szépirodalom értékeit tudatosító, népszerűsítő rendezvények megvalósítása.
Pályázók köre:

Jogi személyként működő, jelentős, legalább egy évtizedes hagyománnyal rendelkező, reprezentatív magyarországi és határon túli magyar írószervezetek, melyek taglétszáma a pályázatot megelőző évben legalább száz fő, és éves rendszerességgel szerveznek a pályázati célban megjelölt programokat.

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 107107 altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. (A benyújtott módosításoktól és az érvényben lévő elszámolási határidőtől függetlenül.)

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa (a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél).
Tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107107/164
Megvalósítás időtartama: 2022. október 1.– 2023. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. augusztus 29.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107107/164 altémában

3. Téma:

Magas színvonalú irodalmi rendezvénysorozatok, melyek a kortárs magyar irodalom sokszínűségét népszerűsítik, vagy egyedi rendezvények megvalósítása, melyek kiemelkedő szépirodalmi értékeket tudatosítanak.
Pályázók köre:

A rendezvényeket szervező, megvalósító jogi személyek, egyéni vállalkozók.

 

Erre az altémára nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában főtevékenységként a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység van feltüntetve és olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói főtevékenységgel rendelkeznek.

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 107108 altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. (A benyújtott módosításoktól és az érvényben lévő elszámolási határidőtől függetlenül.)

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa (a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél).
Tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107108/164
Megvalósítás időtartama: 2022. október 1.– 2023. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. augusztus 29.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107108/164 altémában

4. Téma:

Könyvkiadók szervezésében megvalósuló magas színvonalú irodalmi rendezvénysorozatok, melyek a kortárs magyar irodalom sokszínűségét népszerűsítik, vagy egyedi rendezvények megvalósítása, melyek kiemelkedő szépirodalmi értékeket tudatosítanak.
Pályázók köre:

A rendezvényeket szervező, megvalósító

  • olyan szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve (az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó /l. alább/ – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz. Egyházi jogi személy esetében, amennyiben nem rendelkezik alapító okirattal, akkor 1 évnél nem régebbi egyházfőhatósági igazolást kell csatolni arról, hogy a pályázó szervezet kiadói tevékenységgel rendelkezik).
  • olyan egyéni vállalkozók, akik kiadói tevékenységgel rendelkeznek, az erről szóló igazolást fel kell tölteni a pályázathoz.

Az NKA Bizottsága 42/2021. (IV.23.) számú határozata alapján a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény szerinti kultúrstratégiai intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki a 107108 altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást. (A benyújtott módosításoktól és az érvényben lévő elszámolási határidőtől függetlenül.)

Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa (a nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél).
Tervezett keretösszeg: 19.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 107108/165
Megvalósítás időtartama: 2022. október 1.– 2023. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2022. augusztus 29.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 107108/165 altémában