Bizottsági határozatok állásfoglalások 2019


2019


1/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2019. évi pályáztatási naptár tervezetét az alábbiakban részletezettek szerint:

2019. I. félévi pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Népművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.18
Könyvkiadás Kollégiuma 2018.12.21 2019.01.23
2019.03.18 2019.04.17
Fotóművészet Kollégiuma 2019.03.08 2019.04.08
Filmművészet Kollégiuma 2019.03.04 2019.04.11
Iparművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.18
Képzőművészet Kollégiuma 2019.03.18 2019.04.18
Színházművészet Kollégiuma 2019.03.08 2019.04.08
Táncművészet Kollégiuma 2019.03.18 2019.04.18
Szépirodalom Kollégiuma 2019.03.21 2019.04.30
Közművelődés Kollégiuma 2019.03.12 2019.04.15
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019.03.05 2019.04.08
Zeneművészet Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.20
Könnyűzene Kollégiuma 2019.03.27 2019.04.30
Közgyűjtemények Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.20
2019.05.13 2019.06.13
Építőművészet Kollégiuma 2019.03.19 2019.04.22
Örökségvédelem Kollégiuma 2019.03.20 2019.04.29
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Ideiglenes Kollégium
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2018.12.21 2019.01.23
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2019.04.03 2019.05.06
Összművészeti Programok Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt

2019. II. félévi pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Népművészet Kollégiuma 2019.08.27 2019.09.26
Könyvkiadás Kollégiuma 2019.08.19 2019.09.18
Fotóművészet Kollégiuma 2019.09.23 2019.10.23
Filmművészet Kollégiuma 2019.08.05 2019.09.05
Iparművészet Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Képzőművészet Kollégiuma 2019.08.26 2019.09.25
Színházművészet Kollégiuma 2019.08.28 2019.09.27
Táncművészet Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt
Szépirodalom Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Közművelődés Kollégiuma 2019.09.10 2019.10.10
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019.08.16 2019.09.16
Zeneművészet Kollégiuma 2019.08.21 2019.09.23
Könnyűzene Kollégiuma 2019.08.05 2019.09.04
Közgyűjtemények Kollégiuma 2019.08.30 2019.09.30
Építőművészet Kollégiuma 2019.09.02 2019.10.03
Örökségvédelem Kollégiuma
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Ideiglenes Kollégium 2019.09.27 2019.10.28
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2019.08.14 2019.09.16
Összművészeti Programok Kollégiuma egyeztetés alatt egyeztetés alatt

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


2/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2018. évi beszámolóját elfogadja.


3/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a melléklet szerint, egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2018. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 3/2019. (II.6.) sz. bizottsági határozathoz


4/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2019. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Lőrinczy György Összművészeti Programok Kollégiuma
Cselovszki Zoltán Iparművészet Kollégiuma
Örökségvédelem Kollégiuma
Képzőművészet Kollégiuma
Diószegi László Népművészet Kollégiuma
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium
a Csoóri Sándor programmal kapcsolatos NKA teendők koordinációja
Dubrovay László Színházművészet Kollégiuma
Zeneművészet Kollégiuma
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Közművelődés Kollégiuma
Kiss János Táncművészet Kollégiuma
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Pécsi Györgyi Szépirodalom Kollégiuma
Fotóművészet Kollégiuma
Filmművészet Kollégiuma
Ramháb Mária Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyűjtemények Kollégiuma
Skardelli György Építőművészet Kollégiuma
Tardy Anna Könnyűzene Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

5/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Összművészeti Programok Kollégiumának létszámát 4 főben javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 14-én jóváhagyta az Összművészeti Programok Kollégiuma átalakításáról szóló határozatot.


6/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint elfogadja és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

6/2019.(II.6) számú határozat melléklete

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA Bizottságának munkatervét, amellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


7/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta a 2019. évi NKA alelnöki keret mértékének meghatározására vonatkozó javaslatot.


8/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium és a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2019. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


9/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság egyhangúlag az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2019. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig.

 • Építőművészet Kollégiuma: Benczúr László vezető építész tervező, a Benczúr & Partner Építész Kft. ügyvezető igazgatója
 • Filmművészet Kollégiuma: Bakos Edit filmterjesztési szakember, az Art-mozi Egyesület elnöke
 • Fotóművészet Kollégiuma: Barta Zsolt Péter fotóművész, az MMA levelező tagja
 • Iparművészet Kollégiuma: Hefkó Mihály DLA, címzetes főiskolai tanár, Ybl Miklós-díjas, Ferenczy Noémi-díjas, Europa Nostra-díjas, ICOMOS-díjas, az Év Belsőépítésze díjas, az MMA levelező tagja
 • Képzőművészet Kollégiuma: Baksai József festő- és grafikusművész, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
 • Népművészet Kollégiuma: Dr. Balogh Balázs néprajzkutató, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet igazgatója
 • Színházművészet Kollégiuma: Láposi Terka színházpedagógus, a Vojtina Bábszínház játszószínházának művészeti vezetője
 • Táncművészet Kollégiuma: Vincze Balázs Harangozó Gyula-díjas, Imre Zoltán-díjas balettművész, koreográfus, a Pécsi Balett igazgatója, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja
 • Zeneművészet Kollégiuma: Várbíró Judit Erkel-díjas zenei szerkesztő, karvezető, énektanár

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, az érintett kollégiumi vezetők kollégiumi tagsági jogviszonya 2021. február 14. napjáig meghosszabbításra kerül.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezését, mellyel Vashegyi György elnök úr 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


10/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság egyhangúlag az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2019. február 15. napjától 2021. február 14. napjáig.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma: Prof. Dr. habil Szakály Sándor az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője
 • Könnyűzene Kollégiuma: Póka Egon zenész – zeneszerző, a magyar rockzene emblematikus alakja, a Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképzőiskola alapító-igazgatója, Bluespatika Életműdíjas, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett, Weiner Leó-díjas zenepedagógus, Kőbánya díszpolgára
 • Könyvkiadás Kollégiuma: Szentmártoni János József Attila-díjas költő, a Magyar Írószövetség elnöke, az MMA rendes tagja
 • Közgyűjtemények Kollégiuma: Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
 • Közművelődés Kollégiuma: Csengei Ágota közművelődési szakember, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója
 • Kulturális Fesztiválok Kollégiuma: Horváth László producer, kulturális menedzser, fesztiválszervező, a Príma Primissima díjas Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója
 • Örökségvédelem Kollégiuma: Dr. Nagy Gergely, építészmérnök, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a PANNONTERV Budapesti Városépítési Tervező Iroda Kft. ügyvezető igazgatója

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamennyi kollégiumi vezető kollégiumi tagsági jogviszonya 2021. február 14-ig meghosszabbításra kerül.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA nem művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezését.


11/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2019. évi címzett kereteit a melléklet szerint határozza meg. A Bizottság jelen döntésével a 76/2018. (XII.6.) sz. bizottsági határozat 2. számú mellékletét módosítja.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

11/2019.(II.6) számú határozat melléklete

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 19-én jóváhagyta az NKA 2019. évi címzett kereteinek módosítását a mellékletben részletezettek szerint, mellyel Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2019. február 11-én előzetesen egyetértett.


12/2019. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program létszámát 5 főben javasolja Miniszter úr számára meghatározni. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. február 21-én jóváhagyta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program átalakításáról szóló határozatot.


13/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


14/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


15/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


16/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


17/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


18/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


19/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


20/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


21/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


22/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


23/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


24/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


25/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


26/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


27/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


28/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


29/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


30/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2018. évi szakmai beszámolóját.


31/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


32/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


33/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Összművészeti Programok Kollégiuma 2018. évi szakmai beszámolóját.


34/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 76/2018. (XII.6.) számú határozatával a Közgyűjtemények Kollégiuma számára Közgyűjteményi fejlesztések és programok megvalósítása céljára biztosított címzett nyílt keretből

 • 150,0 millió forintot a települési könyvtárak 2019. évi eszközfejlesztésének nyílt pályázat keretében történő,
 • 50,0 millió forintot a „Mozaik Múzeumtúra program” meghívásos pályázat keretében történő
 • 25,0 millió forintot közgyűjteményi nagyrendezvények meghívásos pályázatok keretében történő

támogatására fordít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


35/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 27/2013. (V. 9.) számú határozatát, valamint 63/2015. (VIII.14.) számú határozatát hatályon kívül helyezve a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő kiadványok támogatását nem korlátozza a Könyvkiadás Kollégiuma tevékenységi körére. A kollégiumok saját hatáskörükben eljárva, éves keretük terhére meghívásos pályázat vagy egyedi támogatási döntés útján támogathatják szakmai kiadványok megjelentetését, mely esetben kötelesek az NKA általános kiadványtámogatási elvei – jogtiszta művek kiadásának támogatása, egységes könyvkiadás betétlap alkalmazása, ISBN és/vagy ISSN szám kikérésének kötelezettsége az OSZK Magyar ISBN és ISSN Irodájától, a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettség betartása, valamint az NKA Könyvtártámogatási programjában szereplő 20 könyvtár számára 1-1 példány eljuttatása – szerint eljárni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. április 9-én jóváhagyta a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő kiadványok támogatási elvére vonatkozó javaslatot.


36/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kulturális célból átadott összegből előlegként átutalt 100.000.000 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2019. évi nyílt keretét megemeli.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Az Artisjus által átutalt 100 millió forintos jogdíjelőleggel a Könnyűzene Kollégiuma keretének megemelésére vonatkozó javaslatot Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. április 9-én jóváhagyta.


37/2019. (III.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma névváltoztatással, Halmos Béla Program Kollégium néven további három évig történő működésére tesz javaslatot a Miniszternek. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. április 23-án jóváhagyta Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma névváltoztatásáról és további három évre szóló működésére vonatkozó javaslatot.


38/2019. (IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – NKA Igazgatósága 2018. évi beszámolóját elfogadja.


39/2019. (IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2018. évi beszámolóját elfogadja.


40/2019. (IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy egyes művészeti tematikájú kollégiumok együttműködésében az Összművészeti online lapok támogatására irányuló közös pályázat megvalósítására a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében az elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 29 000 000 Ft forrást biztosít, a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi

 • az Építőművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
 • a Filmművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 1.000.000 Ft,
 • a Képzőművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
 • a Szépirodalom Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft,
 • a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft

átcsoportosítását a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretébe. A pályázathoz a Zeneművészet Kollégiuma 2.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


41/2019. (IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, az üres kép- és hanghordozók jogdíjából történő befizetések terhére előlegként átutalt 300.000.000 Ft-tal a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2019. évi nyílt keretét megemeli.
A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Az Artisjus által átutalt 300 millió forintos jogdíjelőleggel a Hangfoglaló Támogató Program Kollégiuma 2019. évi nyílt keretének megemelésére vonatkozó javaslatot Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. május 9-én jóváhagyta.


42/2019. (IV.25.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt, a jogdíjakból levont kulturális célú összegből az alábbi szakmai Kollégiumok 2019. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma – 253 622 995 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma – 23 240 347 Ft
 • Zeneművészet Kollégiuma – 235 748 664 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt jogdíjbefizetés felosztására vonatkozó javaslatot Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. május 9-én jóváhagyta.


43/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy kezdeményezi a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2019. évi egyedi keretének emelését 100.000.000 Ft-tal, a KKM külföldi magyar intézetek programjainak megvalósítására szolgáló, kollégiumok között fel nem osztott címzett meghívásos kerete terhére.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


44/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma és a Szépirodalom Kollégiuma együttműködésében a Magyar Műhely irodalmi-képzőművészeti folyóirat támogatása céljára a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 700 000 Ft forrást biztosít, a Képzőművészet Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi 700 000 Ft átcsoportosítását a Szépirodalom Kollégiuma nyílt keretéből a Képzőművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretébe. A támogatási cél megvalósításához a Képzőművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből további 700 000 forintot biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


45/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a Zeneművészet Kollégiuma együttműködésében a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál 2019. évi megrendezése támogatása céljára a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 700 000 Ft forrást biztosít, a Zeneművészet Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi 700 000 Ft átcsoportosítását a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt keretéből a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretébe. A támogatási cél megvalósításához a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből további 700 000 forintot biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


46/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 3.500.000 forintot csoportosít át a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt keretébe.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


47/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2019. évi II. félévi pályáztatási naptárra vonatkozó javaslatot változtatás nélkül elfogadja az alábbiak szerint:

2019. év II. félév pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Halmos Béla Program Kollégium 2019.09.23. 2019.10.24.
Népművészet Kollégiuma 2019.08.27. 2019.09.26.
Könyvkiadás Kollégiuma 2019.08.19. 2019.09.18.
Fotóművészet Kollégiuma 2019.09.23. 2019.10.23.
Filmművészet Kollégiuma 2019.09.06. 2019.10.07.
Iparművészet Kollégiuma 2019.08.19. 2019.09.19.
Képzőművészet Kollégiuma 2019.08.26. 2019.09.25.
Színházművészet Kollégiuma 2019.08.28. 2019.09.27.
Táncművészet Kollégiuma 2019.08.15. 2019.09.15.
Szépirodalom Kollégiuma 2019.08.30. 2019.09.30.
Közművelődés Kollégiuma 2019.09.02. 2019.10.03.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019.08.30. 2019.09.30.
Zeneművészet Kollégiuma 2019.08.21. 2019.09.23.
Könnyűzene Kollégiuma 2019.08.27. 2019.09.25.
Közgyűjtemények Kollégiuma 2019.08.30. 2019.09.30.
Építőművészet Kollégiuma 2019.09.02. 2019.10.03.
Örökségvédelem Kollégiuma Nem tervez Nem tervez
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Ideiglenes Kollégium 2019.08.12. 2019.09.11.
Összművészeti Programok Kollégiuma Nem tervez Nem tervez
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nem tervez Nem tervez
Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium 2019.08.15. 2019.09.16.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


48/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Európai Bizottság Kreatív Európa „Music Moves Europe” pilot projektjén elnyert támogatások önrészéhez történő hozzájárulásra 4.500.000 forintot csoportosít át a Könnyűzene Kollégiuma nyílt keretéből a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma egyedi keretébe.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


49/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az EMET NKA Igazgatósága által előkészített Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendjének tervezetét megfelelőnek találja, és javasolja további egyeztetésre bocsátását az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.


50/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a jogosulti csoportok támogatásával érintett Kollégiumok 2019. évi pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni.

 • Szépirodalom Kollégiuma – 28 438 225 Ft
 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma – 28 438 225 Ft
 • Képzőművészet Kollégiuma – 5 416 805 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma – 5 416 805 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. július 5–én jóváhagyta a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések felosztására vonatkozó határozatot.


51/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évi maradványvisszahagyási eljárása során, 750.000.000 forint nagyságrendben az alábbi célokat javasolja Miniszter úrnak a Pénzügyminisztériummal lefolytatandó tárgyalások során kezdeményezni:

 • a magyar kulturális értékek nemzetközi megismertetése, külföldi forgalmazása
 • digitalizáció és értékmegőrzés,
 • a kulturális szempontból értéket képviselő művészi hagyatékok megvásárlásának, feldolgozásának és közösség által elérhetővé tételének támogatása,
 • a csángó kultúra támogatása
 • a magyar nemzeti identitást erősítő projektek támogatása.

A Bizottság határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. július 5–én jóváhagyta a maradványvisszahagyás során képviselendő célokra vonatkozó határozatot.


52/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt üres kép- és hanghordozók jogdíjából történő befizetések terhére a Kollégiumok 2019. évi pályázati keretének emelésére a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot Miniszter úr számára.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Melléklet az 52/2019. (VI.20.) számú határozathoz

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. július 19–én jóváhagyta az üres kép- és hanghordozói (Artisjus) jogdíjakból történő befizetések felosztására vonatkozó javaslatot.


53/2019. (VI.20.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi költségvetésében az ötöslottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.900,0 millió Ft-ban, a szerzői jogdíj bevétel összegét 900,0 millió Ft-ban, az egyéb bevételeket 300,0 millió Ft-ban, és a bevételekhez kapcsolódó kiadási tervben az Alapból nyújtott támogatást 8.993,1 millió Ft-ban, a kulturális célú, központi költségvetési szervek működési kiadásait 245,0 millió Ft-ban, az EMET működési kiadását 864,2 millió Ft-ban – amely magában foglalja az NKA bankköltségét, az NKA tranzakciós díját – határozza meg.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. július 19–én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi kiadási és bevételi előirányzataira vonatkozó határozatot.


54/2019. (IX.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2019. évi meghívásos keretének emelését 7.215.814 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


55/2019. (IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság úgy döntött, hogy a több kollégium együttműködésében az Izraeli Magyar Kulturális Évad támogatására irányuló közös pályázat megvalósítására a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében az elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 4.600.000 Ft forrást biztosít, a Könnyűzene Kollégiuma 2019. évi egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi

 • a Népművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből 500.000 Ft,
 • a Halmos Béla Program Kollégiuma 2019. évi meghívásos keretéből 400.000 Ft,
 • a Filmművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből 500.000 Ft,
 • az Iparművészet Kollégiuma 2019. évi meghívásos keretéből 1.000.000 Ft,
 • a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi meghívásos keretéből 500.000 Ft,
 • a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből 500.000 Ft

átcsoportosítását a Könnyűzene Kollégiuma 2019. évi egyedi keretébe. A pályázathoz a Könnyűzene Kollégiuma egyedi keretéből 1.000.000 Ft saját forrást biztosít.

adatok: Ft-ban

Sor-szám

Kollégium

Kollégium 2019. évi egyedi kerete

Kollégium 2019. évi meghívásos kerete

Kollégium 2019. évi nyílt kerete

Könnyűzene Kollégiuma egyedi kerete

1.

Népművészet Kollégiuma

– 500.000

+ 500.000

2.

Halmos Béla Program Kollégium

– 400.000

+ 400.000

3.

Iparművészet Kollégiuma

-1.000.000

+ 1.000.000

4.

Filmművészet Kollégiuma

– 500.000

+ 500.000

5.

Színházművészet Kollégiuma

– 500.000

+ 500.000

6.

Zeneművészet Kollégiuma

– 500.000

+ 500.000

7.

Könnyűzene Kollégiuma

– 1.000.000

+ 1.000.000

8.

Fel nem osztott, közös pályázatok megvalósítására szolgáló keret

– 4.600.000

+ 4.600.000

Összesen:

+ 9.000.000

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


56/2019. (IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság az Összművészeti Programok Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatot elbírálta és egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

Pályázó neve

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás (Ft)

Javasolt támogatás (Ft)

Mozgó Mozi Korlátolt Felelősségű Társaság

787113/00038

19.500.000

19.500.000

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. október 1-jén jóváhagyta az Összművészeti Programok Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázat támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


57/2019. (IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2019. évben a szakmai kollégiumok által az ötöslottó játékadó bevételből származó keretekből megítélt, de még szerződéskötés előtt meghiúsult, ki nem fizetett támogatásokból képzett tartalékkeretből 12.500.000 Ft-ot átcsoportosít a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretbe.

Tartalékkeret

„Közös kollégiumi pályázatok” címzett nyílt keret

Egyenleg

2019.

– 12.500.000 Ft

+12.500.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

-12.500.000 Ft

+12.500.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


58/2019. (IX.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2020-2022. évre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá kiemelkedő kulturális értéket létrehozó kulturális művészeti fesztiválok megrendezése, hosszútávú kiadói programok megvalósítása, hosszabb átfutású örökségvédelmi programok, a folyóiratok könyvtárakba való eljuttatása, valamint print és online folyóiratok támogatása érdekében.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Melléklet a 58/2019. (IX.24.) sz. bizottsági határozathoz

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. október 14-én jóváhagyta a 2020-2022 évekre szóló előzetes kötelezettségvállalás mértékének meghatározásáról szóló határozatot, valamint annak mellékletét.


59/2019. (X.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2019. évi meghívásos keretének emelését 90.500.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Nyílt keret

Meghívásos keret

Egyenleg

2019.

– 90.500.000 Ft

+90.500.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

– 90.500.000 Ft

+90.500.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


60/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2019. évi egyedi keretének emelését összesen 21.161.653 Ft-tal, melyből 16.448.048 Ft a kollégium meghívásos keretéből, 4.713.605 Ft pedig a kollégium nyílt keretéből kerül átcsoportosításra.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

2019. évi meghívásos keret

2019. évi nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2019.

– 16.448.048 Ft

+ 16.448.048 Ft

0 Ft

– 4.713.605 Ft

+ 4.713.605 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

– 16.448.048 Ft

– 4.713.605 Ft

21.161.653 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


61/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2019. évi egyedi keretének emelését 3.068.000 Ft-tal a 2019. évben felhasználásra nem került nyílt kerete terhére.

Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2019.

– 3.068.000 Ft

+3.068.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

3.068.000 Ft

+3.068.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


62/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom Kollégiuma, a Színházművészet Kollégiuma és az Összművészeti Programok Kollégiuma együttműködésében a Versünnep Fesztivál 2020. évi megrendezése támogatása céljára a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 5.047.000 Ft forrást biztosít, az Összművészeti Programok Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi 1.000.000 Ft átcsoportosítását a Szépirodalom Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből, 953.000 Ft átcsoportosítását a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi nyílt keretéből, valamint 1.100.000 Ft átcsoportosítását az Összművészeti Programok Kollégiuma nyílt keretéből az Összművészeti Programok Kollégiuma 2019. évi egyedi keretébe. A támogatási cél megvalósításához az Összművészeti Programok Kollégiuma 2019. évi egyedi keretéből további 6.900.000 Ft-ot biztosít.

Sorszám

11/2019.(II.6) sz. bizottsági határozattal biztosított, közös pályázatok megvalósítására szolgáló címzett keret

Szépirodalom Kollégiuma

(2019. évi egyedi keret)

Színházművészet Kollégiuma (2019. évi nyílt keret)

Összművészeti Programok Kollégiuma

Összesen

nyílt keret

egyedi keret

1.

– 5.047

+5.047

0

2.

-1.000

+ 1.000

0

3.

– 953

+ 953

0

4.

-1.100

+1.100

0

összesen

– 5.047

-1.000

– 953

-1.100

+8.100

0

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


63/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma és a Zeneművészet Kollégiuma együttműködésében a vidéki operajátszás támogatása céljára a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 4.000.000 Ft forrást biztosít, a Színházművészet Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi 1.000.000 Ft átcsoportosítását a Zeneművészet Kollégiuma nyílt keretéből a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keretébe. Az egyedi pályázat megvalósításához a Színházművészet Kollégiuma további 1.000.000 Ft forrást biztosít.

Sorszám 1/2019.(II.6) sz. bizottsági határozattal biztosított, közös pályázatok megvalósítására szolgáló címzett keret Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi egyedi keret Színházművészet Kollégiuma (2019. évi egyedi keret) Összesen
1. – 4.000 +4.000 0
2. -1.000 +1.000 0
összesen – 4.000 -1.000 + 5.000 0

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


64/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keret 2019-ben fel nem használt összegét, a még ezévi felhasználás érdekében közgyűjteményi célok támogatására 5.000.000 Ft-ot a Közgyűjtemények Kollégiuma egyedi keretébe csoportosítja át.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


65/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nyitókereteit meghaladó, az ötöslottó-játékadó bevétel 2019. december 31-ig várható teljesülése miatt 91.500.000 Ft-tal a Közgyűjtemények Kollégiuma részére 2019. évben biztosított „Közgyűjteményi fejlesztések és programok” címzett keret megemelésére tesz javaslatot. A többletforrásból 3.500.000 Ft a települési könyvtárak 2019. évi eszközfejlesztésének nyílt pályázat keretében történő támogatására, 88.000.000 Ft pedig az NKA által támogatott hazai és határon túli folyóiratok lapszámainak beszerzése és magyarországi könyvtárak részére történő eljuttatásának támogatására szolgál, címzett meghívásos pályázat útján.
A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. december 5-én jóváhagyta a „Közgyűjteményi fejlesztések és programok” címzett keret emelésére vonatkozó határozatot.


66/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nyitókereteit meghaladó, az ötöslottó-játékadó bevétel 2019. december 31-ig várható teljesülése miatt 975.000.000 Ft 2019. évi forrás felosztására tesz javaslatot az óvatosság elve alapján elhatárolt tartalékkeret, valamint a Pénzügyminisztérium prognózisa alapján várható többletforrás terhére. A forrás 25%-a a miniszteri keretet növeli, 75 % pedig a az ötöslottó játékadó-bevételből gazdálkodó állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok között kerül felosztásra (a kollégiumokkal történt egyeztetés szerint a kollégiumok egyedi/meghívásos keretébe). Az egyes kollégiumokra jutó többletforrást a melléklet tartalmazza.
A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Melléklet a 66/2019. (XI.21.) sz. bizottsági határozathoz

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. december 5-én jóváhagyta az ötöslottó játékadó-bevétel 2019. december 31-ig várható teljesüléséből adódó forrás felosztására vonatkozó határozatot, valamint annak mellékletét.


67/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az NKA állandó szakmai kollégiumainak 2016. január 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra kinevezett tagjai mandátumának 2020. december 31-ig történő meghosszabbítására tesz javaslatot Miniszter úrnak. Egyúttal felhatalmazza az Alelnököt, hogy a szakmai szervezetek által delegált, valamint a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében kinevezett tagok esetében egyetértésük kikérése érdekében a meghosszabbítás szándékáról a küldő szervezetet értesítse.
A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2019. december 19-én jóváhagyta az NKA állandó szakmai kollégiumainak 2016. január 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra kinevezett tagjai mandátumának 2020. december 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozó határozatot.


68/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2020. évi pályázati naptár tervezetét az alábbiakban részletezettek szerint.

2020. I. félév pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Népművészet Kollégiuma 2020. március 19. 2020. április 20.
Könyvkiadás Kollégiuma 2019. december 20. 2020. január 22.
2020. március 13. 2020. április 15.
Fotóművészet Kollégiuma 2020. február 28. 2020. április 1.
Filmművészet Kollégiuma 2020. április 2. 2020. május 4.
Iparművészet Kollégiuma 2020. február 28. 2020. április 2.
Képzőművészet Kollégiuma 2020. március 16. 2020. április 15.
Színházművészet Kollégiuma 2020. április 27. 2020. május 27.
Táncművészet Kollégiuma 2020. március 1. 2020. április 1.
Szépirodalom Kollégiuma 2020. március 2. 2020. április 1.
Közművelődés Kollégiuma 2020. március 12. 2020. április 15.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2020. január 7. 2020. február 10.
Zeneművészet Kollégiuma 2020. március 20. 2020. április 20.
Könnyűzene Kollégiuma 2020. március 23. 2020. április 22.
Közgyűjtemények Kollégiuma 2020. március 16. 2020. április 15.
Építőművészet Kollégiuma 2020. március 19. 2020. április 22.
Örökségvédelem Kollégiuma 2020. március 16. 2020. április 27.
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Kollégium nem tervez nem tervez
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2020. január 15. 2020. február 17.
Összművészeti Programok Kollégiuma címzett keret címzett keret

2020. II. félév pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Megjelentetési határidő Benyújtási határidő
Halmos Béla Program Kollégium 2020. július 30./ 2020. október 5. 2020. augusztus 31./ 2020. november 5.
Népművészet Kollégiuma 2020. augusztus 27. 2020. szeptember 28.
Könyvkiadás Kollégiuma 2020. augusztus 17. 2020. szeptember 16.
Fotóművészet Kollégiuma 2020. szeptember 14. 2020. október 14.
Filmművészet Kollégiuma 2020. szeptember 4. 2020. október 7.
Iparművészet Kollégiuma 2020. augusztus 17. 2020. szeptember 16.
Képzőművészet Kollégiuma 2020. augusztus 24 2020. szeptember 23.
Színházművészet Kollégiuma 2020. szeptember 28. 2020. október 28.
Táncművészet Kollégiuma 2020. szeptember 1. 2020. október 1.
Szépirodalom Kollégiuma 2020. augusztus 31. 2020. szeptember 30.
Közművelődés Kollégiuma 2020. szeptember 10. 2020. október 12.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2020. augusztus 10. 2020. szeptember 10.
Zeneművészet Kollégiuma 2020. augusztus 19. 2020. szeptember 18.
Könnyűzene Kollégiuma 2020. augusztus 24. 2020. szeptember 23.
Közgyűjtemények Kollégiuma 2020. augusztus 28. 2020. szeptember 30.
Építőművészet Kollégiuma 2020. szeptember 2. 2020. október 5.
Örökségvédelem Kollégiuma nem tervez nem tervez
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program Kollégium 2020. júliustól folyamatosan (több felhívás) 2020. augusztustól folyamatosan (több felhívás)
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nem tervez nem tervez

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


69/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hozzájárul, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma kiemelt kulturális fesztiválok támogatása céljára, az 58/2019. (IX.24.) számú bizottsági határozat alapján a 2020. évre 2019-ben éventúli kötelezettségvállalás keretében rendelkezésre álló forrásból 267 millió Ft keretösszeggel meghívásos pályázatot hirdessen. Ennek érdekében a Kollégium 2020. évi nyílt kerete terhére 227 millió Ft-ot csoportosít a kollégium meghívásos keretébe.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


70/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi kollégiumi kereteit a melléklet szerint határozza meg.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

Melléklet a 70/2019. (XI.21.) sz. bizottsági határozathoz

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. január 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi kereteinek felosztására vonatkozó határozatot a melléklet szerint, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2019. december 16-án előzetesen egyetértett.


71/2019. (XI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Halmos Béla Program Kollégium, a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma, valamint az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2020. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. január 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai egyedi és meghívásos keretének százalékos mértékére vonatkozó döntést, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2019. december 16-án előzetesen egyetértett.


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke