Bizottsági határozatok és állásfoglalások


2020. évi bizottsági határozatok

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 1/2020. (I.30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2/2020. (I.30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 3/2020. (I.30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 4/2020. (I.30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 8/2020. (III.6) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 9/2020. (III.23) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 10/2020. (III.30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 11/2020. (III.31) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 12/2020. (III.31) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 13/2020. (IV. 24) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 14/2020. (IV. 24) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 15/2020. (V. 4) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 16/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 17/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 18/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 19/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 20/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 21/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 22/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 23/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 24/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 25/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 26/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 27/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 28/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 29/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 30/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 31/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 32/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 33/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 34/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 35/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 36/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 37/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 38/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 39/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 40/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 41/2020. (V. 14) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 42/2020. (V. 19) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 43/2020. (V. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 44/2020. (VI. 11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 45/2020. (VI. 11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 46/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 47/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 48/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 49/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 50/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 51/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 52/2020. (VII. 7) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 53/2020. (VII. 31) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 54/2020. (VII. 31) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 55/2020. (IX. 2) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 56/2020. (IX. 2) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 57/2020. (IX. 2) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 58/2020. (IX. 2) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 59/2020. (IX. 2) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 62/2020. (IX. 30) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 63/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 64/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 65/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 66/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 67/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 68/2020. (XI. 5) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 69/2020. (XI. 17) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 70/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 71/2020. (X. 22) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 72/2020. (XI. 29) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 73/2020. (XI. 29) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 74/2020. (XII. 11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 75/2020. (XII. 23) számú határozata


1/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2019. évi beszámolóját elfogadja.


2/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2019. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 2/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


3/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT


A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteit a melléklet szerint határozza meg. A Bizottság rögzíti, hogy amennyiben az év folyamán a bevételnövekedésből adódóan többletforrás felosztására kerül sor, a „Közgyűjteményi programok és fejlesztések” címzett keretet növelni fogja, legalább a 2019. évi keret mértékéig.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 14-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2020. évi címzett kereteinek meghatározására vonatkozó határozatot.

Melléklet a 3/2020. (I.30) számú bizottsági határozathoz


4/2020. (I.30) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Szépirodalom Kollégiuma kollégiumvezetői pozíciójára a 2020. március 1-től 2022. február 28-ig tartó időszakra a Bizottság egyhangúlag Dr. Falusi Márton ismételt kinevezésére tesz javaslatot.

Figyelemmel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra, Dr. Falusi Márton kollégiumi tagsági jogviszonya 2022. február 28. napjáig meghosszabbításra kerül.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

 

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. február 20-án jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2020. február 12-én előzetesen egyetértett.


8/2020. (III.6) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 44.400.000 Ft-tal a nyílt kerete – a 70/2019. (XI.21) sz. bizottsági határozattal meghatározott folyóirat-céltámogatás – terhére.

Színházművészet Kollégiuma

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

2020.

– 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Mindösszesen:

– 44.400.000 Ft

+ 44.400.000 Ft

0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

 


9/2020. (III.23) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a COVID-19 koronavírus terjedésének korlátozása érdekében a kormányzat által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt lehetővé teszi a Kollégiumok számára az elektronikus úton történő döntéshozatalt. Az elektronikus úton megvalósuló döntési folyamatot a megfelelő módon dokumentálni kell.


10/2020. (III.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazattal, egy tartozkodás mellett úgy döntött, hogy egyes művészeti tematikájú kollégiumok együttműködésében az összművészeti online lapok támogatására irányuló közös pályázat megvalósítására a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében az elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 21 000 000 Ft forrást biztosít, a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi

 • a Filmművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 1.000.000 Ft, a Képzőművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft, a Szépirodalom Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft, a Színházművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2 000 000 Ft

átcsoportosítását a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretébe. A pályázathoz a Zeneművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből 2.000.000 Ft saját forrást biztosít.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


11/2020. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 10.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Táncművészet Kollégiuma Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft
Mindösszesen: – 10.000.000 Ft + 10.000.000 0 Ft

 
Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


12/2020 (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 60.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Filmművészet Kollégiuma Nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft
Mindösszesen: – 60.000.000 Ft + 60.000.000 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


13/2020 (IV. 24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2020. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

 

Demeter Szilárd Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma

Könnyűzene Kollégiuma

Könyvkiadás Kollégiuma

Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Horváth-Lugossy Gábor Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Kucsera Tamás Gergely Építőművészet Kollégiuma

Filmművészet Kollégiuma

Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium

Zeneművészet Kollégiuma

Lőrinczy György Összművészeti Programok Kollégiuma
Pécsi Györgyi Fotóművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Révész Mária Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Simonffy Márta Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium

Színházművészet Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma


14/2020. (IV.24.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint, és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi munkatervére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2020. április 29-én előzetesen egyetértett.

Melléklet a 14/2020. (IV.24.) számú határozathoz


15/2020. (V.4.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 6.000.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


16/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


17/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


18/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


19/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


20/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


21/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


22/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


23/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


24/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


25/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


26/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


27/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


28/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


29/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


30/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


31/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


32/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


33/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Kollégium 2019. évi szakmai beszámolóját.


34/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


35/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


36/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Összművészeti Programok Kollégiuma 2019. évi szakmai beszámolóját.


37/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja.


38/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – NKA Igazgatósága 2019. évi beszámolóját elfogadja.


39/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Filmművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 60.000.000 Ft-tal az egyedi kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Filmművészet Kollégiuma Egyedi keret Meghívásos keret Egyenleg
2020. – 60.000.000 Ft + 60.000.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 60.000.000 Ft + 60.000.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


40/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és az Előadó-művészeti Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből előlegként átutalt 125.000.000 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keretét megemeli.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta a közös jogkezelő szervezetek által a jogdíjakból származó kulturális célú összegből átutalt előleg felhasználására vonatkozó javaslatot.


41/2020. (V.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2020. évi NKA alelnöki keret mértékét az előző évivel megegyező mértékben, 15,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta 2020. évi NKA alelnöki keretére vonatkozó javaslatot.


42/2020. (V.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy NKA állandó szakmai kollégiumainak 2020. második negyedéve folyamán lejáró mandátumú tagjai (Heilauf Zsuzsanna, Szamódy Zsolt Olaf, Bálint Péter) tagsági kinevezésének további egy évvel történő meghosszabbítására tesz javaslatot Miniszter úrnak. Egyúttal felhatalmazza az Alelnököt, hogy a szakmai szervezetek által delegált, valamint a Magyar Művészeti Akadémia képviseletében kinevezett tagok kinevezése meghosszabbításának szándékáról, egyetértésük kikérése érdekében a küldő szervezetet értesítse.

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 3-án jóváhagyta az NKA állandó szakmai kollégiumai 2020. második negyedéve folyamán lejáró mandátumú tagjai tagsági kinevezésének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot.


43/2020. (V.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma további három évig (2020-2023) történő működésére tesz javaslatot a Miniszternek. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. június 8-án jóváhagyta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma további három évig történő működéséről szóló javaslatot.


44/2020. (VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Fotóművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 3.490.614 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban

Fotóművészet Kollégiuma Nyílt keret Meghívásos keret Egyenleg
2020. – 3.490.614 Ft + 3.490.614 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 3.490.614 Ft + 3.490.614 Ft 0 Ft


Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


45/2020. (VI.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könnyűzene Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 11.500.000 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Könnyűzene Kollégiuma Nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 11.500.000 Ft + 11.500.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 11.500.000 Ft + 11.500.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


46/2020. (VII.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 13.323.850 Ft-tal, valamint a Kollégium egyedi keretének emelését 5.323.850 Ft-tal a nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Táncművészet Kollégiuma Nyílt keret Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 18.647.700 Ft + 13 323.850 Ft + 5.323.850 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 18.647.700 Ft + 13 323.850 Ft + 5.323.850 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


47/2020. (VII.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Színházművészet Kollégiuma és a Könnyűzene Kollégiuma együttműködésében az István, a király iskolába megy című projekt támogatására, a több kulturális-művészeti területet érintő célok megvalósítása érdekében elkülönített „Közös kollégiumi pályázatok” címzett keretből 10.000.000 Ft forrást biztosít, a Színházművészet Kollégiuma egyedi keretének megemelésével. A kitűzött cél teljesítése érdekében egyúttal kezdeményezi 5.000.000 Ft átcsoportosítását a Könnyűzene Kollégiuma nyílt keretéből a Színházművészet Kollégiuma 2020. évi egyedi keretébe. Az egyedi pályázat megvalósításához a Színházművészet Kollégiuma további 5.000.000 Ft forrást biztosít, melyet a nyílt keretéből az egyedi keretébe szükséges átcsoportosítani.

adatok: Ft-ban
Sorszám 3/2020.(I./30) sz. bizottsági határozattal biztosított, közös pályázatok megvalósítására szolgáló címzett keret Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keret Színházművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keret Színházművészet Kollégiuma 2020. egyedi keret Összesen
1. – 10.000.000 Ft + 10.000.000 Ft 0 Ft
2. – 5.000.000 Ft + 5.000.000 Ft 0 Ft
3. -5.000.000 Ft + 5.000.000 Ft 0 Ft
összesen: -10.000.000 Ft -5.000.000 Ft -5.000.000 Ft +20.000.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


48/2020. (VII. 7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt üres kép- és hanghordozók jogdíjából történő befizetések terhére a Kollégiumok 2020. évi pályázati keretének emelésére a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot Miniszter úr számára. A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma EU-s önrész biztosítására szolgáló, címzett keretének emelését 38.704.226 Ft erejéig könnyűzenei, népzenei, világzenei, 8.976.125 Ft erejéig komolyzenei (zeneművészeti), 20.528.791 Ft erejéig színházművészeti, 2.648.877 Ft erejéig táncművészeti szervezet támogatására kell fordítani.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. július 17–én jóváhagyta az üres kép- és hanghordozói (Artisjus) jogdíjakból történő befizetések felosztására vonatkozó javaslatot.

Melléklet a 48/2020. (VII.7.) számú bizottsági határozathoz


49/2020 (VII. 7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a jogosulti csoportok támogatásával érintett Kollégiumok 2020. évi pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
28.540.831 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
28.540.831 Ft
 • Képzőművészet Kollégiuma
5.436.349 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma
5.436.348 Ft

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. július 17-én jóváhagyta a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések felosztására vonatkozó határozatot.


50/2020. (VII.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nyitókereteit meghaladó, a 2020. I. félévi tényleges ötöslottó-játékadó teljesülése miatt 1.000.000.000 Ft 2020. évi forrás felosztására tesz javaslatot a többletforrás terhére. A forrás 25%-a a miniszteri keretet növeli, 75 % pedig a 2020. évi nyitó címzett (24%) és kollégiumi (76%) keretek arányában oszlik meg. Az egyes kollégiumokra jutó többletforrást az 1. számú melléklet tartalmazza. A címzett keretek változását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. július 17–én a mellékletek szerint jóváhagyta a többletforrás felosztására vonatkozó javaslatot.

1. sz. Melléklet az 50/2020. (VII.7.) számú bizottsági határozathoz

2. sz. Melléklet az 50/2020. (VII.7.) számú bizottsági határozathoz


51/2020. (VII.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy kezdeményezi a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2020. évi egyedi keretének emelését 100.000.000 Ft-tal, a Kollégium a KKM külföldi magyar intézetek programjainak megvalósítására szolgáló, címzett meghívásos kerete terhére.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. július 17-én jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keretének rendezésére vonatkozó határozatot.


52/2020. (VII.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy döntött, hogy a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által átutalásra kerülő, ki nem fizethető jogdíjakból származó bevétel összegével az alábbi szakmai Kollégiumok 2020. évi nyílt keretét megemeli:

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt keretének megemelése 23.507.266 Ft-tal, szak- és tudományos művek létrehozása célra, Szépirodalom Kollégiuma nyílt keretének megemelése 15.671.511 Ft-tal, kiemelt kulturális szakmai rendezvények támogatása célra.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. július 28-án jóváhagyta a Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) jogdíjából történő befizetés felhasználásárról szóló határozatot.


53/2020. (VII.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, közgyűjteményi nagyrendezvények támogatása érdekében kezdeményezi a Kollégium 2020. évi címzett meghívásos keretének emelését 50.500.000 Ft-tal a közgyűjteményi fejlesztések és programok megvalósítására szolgáló címzett nyílt kerete terhére.
adatok: Ft-ban
Közgyűjtemények Kollégiuma Címzett nyílt keret Címzett meghívásos keret Egyenleg
2020. – 50.500.000 Ft + 50.500.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 50.500.000 Ft + 50.500.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


54/2020. (VII.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma méltányolható indokaira tekintettel, a könnyűzenei, népzenei, világzenei szakterület EU-önrészre fordítandó egyedi támogatása érdekében kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 6.703.239 Ft-tal az EU-önrészes pályázatokra felhasználható, könnyűzenei, népzenei, világzenei szakterületre fordítandó címzett nyílt keret terhére.

adatok: Ft-ban
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Címzett nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 6.703.239 Ft + 6.703.239 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 6.703.239 Ft + 6.703.239 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


55/2020. (IX.2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Örökségvédelem Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 27.047.915 Ft-tal a Kollégium nyílt, továbbá 3.380.990 Ft-tal a Kollégium meghívásos keretének terhére.

adatok: Ft-ban
Örökségvédelem Kollégiuma Nyílt keret Meghívásos keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 27.047.915 Ft – 3.380.990 Ft + 30.428.905 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 27.047.915 Ft – 3.380.990 Ft + 30.428.905 Ft 0 Ft
Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

56/2020 (IX. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2020. évi II. félévi pályáztatási naptárra vonatkozó javaslatot változtatás nélkül elfogadja az alábbiak szerint:

2020. év II. félév módosított pályáztatási naptár

Kollégium megnevezése Pályázat megjelentetésének határideje Pályázat benyújtási határideje
Halmos Béla Program Kollégium 2020. július 30.
2020. szeptember 15.
2020. szeptember 1.
2020. október 15.
Népművészet Kollégiuma 2020. szeptember 9. 2020. október 13.
Könyvkiadás Kollégiuma 2020. augusztus 31. 2020. szeptember 30.
Fotóművészet Kollégiuma 2020. augusztus 31. 2020. október 14.
Filmművészet Kollégiuma 2020. szeptember 30. 2020. november 2.
Iparművészet Kollégiuma 2020. augusztus 14. 2020. szeptember 15.
Képzőművészet Kollégiuma 2020. július 25. 2020. augusztus 25.
Színházművészet Kollégiuma 2020. szeptember 15. 2020. október 15.
Táncművészet Kollégiuma 2020. szeptember 20. 2020. október 20.
Szépirodalom Kollégiuma 2020. augusztus 26. 2020. szeptember 30.
Közművelődés Kollégiuma 2020. szeptember 21. 2020. október 22.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2020. augusztus 27. 2020. szeptember 30.
Zeneművészet Kollégiuma 2020. július 19.
2020. szeptember 15.
2020. augusztus 27.
2020. október 15.
Könnyűzene Kollégiuma 2020. szeptember 22. 2020. október 26.
Közgyűjtemények Kollégiuma 2020. augusztus 28. 2020. szeptember 30.
Építőművészet Kollégiuma 2020. augusztus 10. 2020. szeptember 9.
Örökségvédelem Kollégiuma nem tervez nem tervez
Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Porgram Kollégium 2020. júliustól folyamatosan (több felhívás) 2020. augusztustól folyamatosan (több felhívás)
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nem tervez nem tervez
Imre Zoltán Porgram Ideiglenes Kollégium 2020. augusztus 13. 2020. szeptember 15.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 18. § (4) bekezdése alapján a pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni.


57/2020 (IX. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által átutalt, a 2019. évi jogdíjbevételekből származó, levont kulturális célú összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2020. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma
319.688.457 Ft
 • Halmos Béla Program Kollégium
79.922.114 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
26.287.055 Ft
 • Zeneművészet Kollégiuma
266.407.048 Ft

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. szeptember 25-én jóváhagyta az Artisjus által átutalt, kulturális célra fordítandó jogdíjbevételéből származó bevétel felosztására vonatkozó határozatot.


58/2020 (IX. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2020. évi nyílt keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma
124.093.017 Ft
 • Halmos Béla Program Kollégium
31.023.254 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
9.975.381 Ft
 • Zeneművészet Kollégiuma
14.968.705 Ft

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. szeptember 25-én az Artisjus által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felosztására vonatkozó határozatot.


59/2020 (IX. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ki nem fizethető jogdíjként átadott összegből származó 2 591 087 Ft-tal a Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keretét megemeli.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. szeptember 25-én jóváhagyta a MAHASZ által átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzők kifizethetetlennek minősített jogdíjainak felhasználása vonatkozó határozatot.


61/2020 (IX. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag javasolja Miniszter Úrnak, hogy 2021. január 1-től hozza létre a Múzeumok Kollégiumát, valamint a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumát, mely a Közgyűjtemények Kollégiuma feladatkörét látja el.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. október 8-án jóváhagyta a javaslatot.63/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Iparművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének emelését 1.420.000 Ft-tal a Kollégium 2020. évi nyílt kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Iparművészet Kollégiuma Nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 1.420.000 Ft + 1.420.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 1.420.000 Ft + 1.420.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


64/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi egyedi keretének megemelését 2.250.000 Ft-tal, a Kollégium EU-s önrész biztosítására szolgáló, címzett nyílt keretének terhére.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Címzett nyílt keret Egyedi keret Egyenleg
2020. – 2.250.000 Ft + 2.250.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 2.250.000 Ft + 2.250.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


65/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének megemelését 82.000.000 Ft-tal, valamint a Hangfoglaló Programiroda feladatainak ellátására szolgáló címzett meghívásos keret emelését 25.000.000 Ft-tal a Kollégium 2020. évi egyedi, illetve nyílt kerete terhére.

A Bizottság egyben hozzájárul, hogy a 779119/116, valamint a 779113/54 számú pályázatok lezárását követően, a MANK által fel nem használt, visszautalt összeg ismételten a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma nyílt keretébe kerüljön vissza.

adatok: Ft-ban
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2020. évi egyedi keret 2020. évi meghívásos keret 2020. nyílt keret 2020. évi címzett meghívásos keret Egyenleg
1. –  77.514.100 Ft + 77.514.100 Ft 0 Ft
2. + 4.485.900 Ft – 4.485.900 0 Ft
3. – 25.000.000 Ft + 25.000.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 77.514.100 Ft + 82.000.000 Ft – 29.485.000 Ft + 25.000.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


66/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy döntött, hogy a Könnyűzene Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a Kollégium 2020. évi meghívásos keretének emelését 100.178.011 Ft-tal, 53.818.912 Ft-tal a Kollégium 2020. évi nyílt, 46.359.099-tal a Kollégium 2020. évi egyedi kerete terhére.

adatok: Ft-ban
Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keret 2020. évi egyedi keret 2020. meghívásos keret Egyenleg
1. – 53.818.912 Ft + 53.818.912 Ft 0 Ft
2. – 46.359.099 Ft + 46.359.099 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 53.818.912 Ft – 46.359.099 Ft + 100.178.011 Ft 0 Ft
Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

67/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel kezdeményezi a Kollégium 2020. évi nyílt keretéből 5.247.000 Ft átcsoportosítását, melyből 2.143.837 Ft a Kollégium 2020. évi meghívásos keretébe, 3.103.163 Ft pedig a Kollégium egyedi keretébe kerül.

adatok: Ft-ban
Képzőművészet Kollégiuma 2020. évi nyílt keret 2020. évi egyedi keret 2020. meghívásos keret Egyenleg
1. – 3.103.163 Ft + 3.103.163 Ft 0 Ft
2. – 2.143.837 Ft + 2.143.837 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 5.247.000 Ft + 3.103.163 Ft + 2.143.837 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.69/2020. (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fotóművészet, az Iparművészet, a Képzőművészet, a Színházművészet, a Táncművészet, az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra, és az Összművészeti Programok Kollégiuma méltányolható indokaira figyelemmel, kezdeményezi a kollégiumok keretátcsoportosítási kérelmeit az alábbiak szerint:

adatok: Ft-ban
Kollégium neve 2020. évi nyílt keret 2020. évi meghívásos keret 2020. évi címzett meghívásos keret 2020. évi egyedi keret
Fotóművészet Kollégiuma – 16.123.620 Ft + 16.123.620 Ft
Iparművészet Kollégiuma – 867.894 Ft + 867.894 Ft
Képzőművészet Kollégiuma – 2.343.315 Ft + 2.343.315 Ft
Színházművészet Kollégiuma – 30.587.167 Ft + 30.587.167 Ft
Táncművészet Kollégiuma – 46.321.995 Ft + 46.321.995 Ft
Ismeretterjesztés Környezetkultúra Kollégiuma – 52.962.209 Ft + 52.962.209 Ft
– 23.538.739 Ft + 23.538.739 Ft
Összművészeti Programok Kollégiuma – 3.838.000 Ft + 3.838.000 Ft
– 40.000.000 Ft + 40.000.000 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

70/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Előadóművészi Jogvédő Iroda által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján átutalt, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2020. évi nyílt keretét megemeli:

 • Zeneművészet Kollégiuma
11.067.315 Ft
 • Könnyűzene Kollégiuma
33.828.593 Ft
 • Színházművészet Kollégiuma
57.181.125 Ft
 • Táncművészet Kollégiuma
7.378.210 Ft

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. november 20-án jóváhagyta a javaslatot.


71/2020. (X.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület által a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, 3 éven túli ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzőktől származó kifizethetetlennek minősített jogdíjbevételként átutalt összegből az alábbi szakmai kollégiumok 2020. évi nyílt keretét megemeli:

 • Képzőművészet Kollégiuma
2.603.683 Ft
 • Iparművészet Kollégiuma
867.894 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma
867.894 Ft

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. november 20-án jóváhagyta a javaslatot.


72/2020. (XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a közös pályázatokra rendelkezésre álló címzett meghívásos keretén rendelkezésre álló 9.000.000 Ft-ot, valamint az 50/2020. (VII.7.) sz. bizottsági határozattal a kollégiumok között fel nem osztott tartalék összegét, 36.862.845 Ft-ot az Összművészeti Programok Kollégiuma 2020. évi egyedi keretébe csoportosítja át, az alábbi projektek megvalósításának támogatására:

 • 18.000.000 Ft Szokolay Sándor: Margit, a hazának szentelt áldozat c. kétfelvonásos „misztérium opera” újrabemutatásának előkészületeire (COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft.)
 • 10.000.000 Ft a Bohus Zoltán és Lugossy Mária üvegművészek szellemi örökségének és művészeti hagyatékának megőrzésére, nagyszabású kormányprogram előkészítésére és a Művészház létrehozására (Bohus-Lugossy Alapítvány a Kortárs Üvegművészetért)
 • 10.000.000 Ft Kő Pál szobrászművész mohácsi Történelmi Emlékhelyének teljes körű rekonstrukciójára (Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa)
 • 7.862.845 Ft A Kárpát-medence földrajzi egysége munkacímű, kétnyelvű (magyar-angol) tudományos ismeretterjesztő kötet és az ahhoz kapcsolódó honlap létrehozására (Magyar Földrajzi Múzeum)
adatok: Ft-ban
Sorszám a Bizottság közös pályázatok megvalósítására szolgáló címzett meghívásos kerete az 50/2020. (VII.7.) sz. bizottsági határozattal a kollégiumok között fel nem osztott tartalék Összművészeti Programok Kollégiuma 2020. évi egyedi kerete Egyenleg
2020. – 9.000.000 Ft 0 Ft
2020. – 36.862.845 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 9.000.000 Ft – 36.862.845 Ft + 45.862.845 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


73/2020. (XI.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Könnyűzene Kollégiuma és a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma közös pályázatának létrehozására, a kollégiumok méltányolható indokaira tekintettel engedélyezi 50.000.000 Ft átcsoportosítását a Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keretéből a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2020. évi nyílt keretébe.

adatok: Ft-ban
Sorszám Könnyűzene Kollégiuma 2020. évi nyílt keret Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2020. évi nyílt keret Egyenleg
1. – 50.000.000 Ft 0 Ft
2. + 50.000.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 50.000.000 Ft + 50.000.000 Ft 0 Ft

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.


74/2020. (XII.11.) SZÁMÚ HATÁROZAT:A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közművelődés Kollégiuma 2020. évi, “Köszönjük, Magyarország! Program” fogadói oldala biztosításának támogatására szolgáló címzett nyílt keretéből 4.000.000 Ft-ot átcsoportosít a Kollégium 2020. évi egyedi keretébe. A Bizottság hozzájárul, hogy a 205196/127 altémára meghirdetett felhívás bírálata során megmaradó, fel nem használható forrást a Kollégium a 2020. évi nyílt keretébe átcsoportosítsa.

Az NKAI/51/2018 (37314/2018/MIK) ügyirat miniszteri záradéka alapján a határozat miniszteri jóváhagyást nem igényel.

Közművelődés Kollégiuma az 50/2020. (VII.7.) sz. bizottsági határozat alapján odaítélt címzett nyílt keret 2020. évi egyedi keret Egyenleg
2020. – 4.000.000 Ft 0 Ft
2020. + 4.000.000 Ft 0 Ft
Mindösszesen: – 4.000.000 Ft
+ 4.000.000 Ft 0 Ft


75/2020. (XII.23.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi kollégiumi kereteit, valamint címzett kereteit az 1. és 2. sz. mellékletek szerint határozza meg.

 Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. december 23-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi kollégiumi kereteire, valamint címzett kereteire vonatkozó döntést, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2020. december 21-én előzetesen egyetértett.

1. sz. Melléklet az 75/2020. (XII.23.) számú bizottsági határozathoz
2. sz. Melléklet az 75/2020. (XII.23.) számú bizottsági határozathoz


Lőrinczy György s.k.,
az NKA alelnöke