Bizottsági határozatok és állásfoglalások


2022. évi bizottsági határozatok

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 1/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 2/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 3/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 4/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 5/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 6/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 7/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 8/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 9/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 10/2022. (I.26) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 11/2022. (II.23) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 12/2022. (II.23) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 13/2022. (II.23) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 14/2022. (II.23) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 15/2022. (III.16) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 16/2022. (III.16) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 17/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 18/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 19/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 20/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 21/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 22/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 23/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 24/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 25/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 26/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 27/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 28/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 29/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 30/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 31/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 32/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 33/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 34/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 35/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 36/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 37/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 38/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 39/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 40/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 41/2022. (IV.11) számú határozata
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának 42/2022. (V.11) számú határozata

1/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


2/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2021. évi beszámolójának szempontrendszerét.

  2/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete


3/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2022. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Bús Balázs Összművészeti Programok Kollégiuma
Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma
Könnyűzene Kollégiuma
Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium
Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Örököségvédelem Kollégiuma
Dr. Horváth-Lugossy Gábor Közművelődés Kollégiuma
Népművészet Kollégiuma
Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium
Zeneművészet Kollégiuma
Dr. Richly Gábor Építőművészet Kollégiuma
Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma
Szépirodalom Kollégiuma
Révész Mária Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Múzeumok Kollégiuma
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium
Simonffy Márta Iparművészet Kollégiuma
Képzőművészet Kollégiuma
Ternovszky Béla Fotóművészet Kollégiuma
Filmművészet Kollégiuma
Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Színházművészet Kollégiuma
Táncművészet Kollégiuma

4/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a támogatások észszerű és nyomon követhető felhasználása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap állandó és ideiglenes szakmai kollégiumainak pályáztatása során (az egyedi döntéseket is beleértve) nem nyújthat be pályázatot az a támogatott, aki az adott altémában 2019. évben (vagy azt megelőzően) hozott támogatási döntés alapján olyan támogatási szerződéssel rendelkezik, melyhez még nem nyújtott be a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő  – a támogatás szabályszerű felhasználását alátámasztó – teljeskörű szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást.

E korlátozást nem kell alkalmazni a többéves megvalósítási időszakot igénylő projektek támogatására irányuló pályázatok, különösen a 203131, 207134, 207135, valamint a 207136 altémában meghirdetett felhívások esetében.

A Bizottság jelen döntésével a 64/2021. (IX.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.


5/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2022. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint, és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia Elnökének és a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2022. február 3-án előzetesen egyetértett.

5/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete


6/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Halmos Béla Program Kollégium, az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium számára a – a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított 2022. évi pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2022. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a vonatkozó jogszabályok szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta az NKA 2022. évi meghívásos és egyedi keretei mértékének százalékos meghatározására vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2022. február 3-án előzetesen egyetértett.


7/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

Az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 614/2021. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljárva a Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi maradványa felhasználására a melléklet szerint tesz javaslatot a Miniszternek.

A maradvány felhasználása során a címzett keretek vonatkozásában az alábbiak módosulnak:

 • A Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiumhoz 2022. évi címzett meghívásos keretként rendelt 2022. évi Petőfi Klub megvalósítására szolgáló forrás egyedi támogatásként kerül felhasználásra
 • A Magyar Géniusz Ideiglenes Kollégiumhoz 2022. évi címzett nyílt keretként rendelt, a Pajta-program megvalósítására szolgáló 1.000.000.000 forrásból 300.000.000 forint átcsoportosítása szükséges, a Petőfi Klub megvalósítására, egyedi támogatásként felhasználásra.
 • a Bizottság 40 millió forint címzett meghívásos keretet biztosít a Szépirodalom Kollégiumának, a 2022. évben 50. alkalommal megrendezendő Tokaji Írótábor megvalósításának támogatására,
 • a Bizottság 35 millió forintot biztosít egyedi keretként a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának, a 2022. évi SONGBOOK SONGWRITING CAMP nemzetközi dalszerzőtábor megvalósításának támogatására.
 • A Közművelődés Kollégiumához 2021. évi címzett keretként rendelt, roma-projekt megvalósítására szolgáló 143 millió forint felhasználására pályázati úton kerüljön sor, a meghívásos és nyílt pályázatok arányáról a kollégium saját hatáskörben határozhat.
 • Címzett keretből megvalósított projektek esetében a kollégiumok eltérhetnek a 35/2019. (III.21.) számú határozatban foglaltaktól, azaz – az általános irányelvek betartása mellett – könyvkereskedelmi forgalomba kerülő kiadványokat nyílt pályázat útján is támogathatnak.

7/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2021. évi maradványa felhasználására vonatkozó, melléklet szerinti javaslatot a címzett kereteket érintő módosítási javaslatokkal egyetemben.


8/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2022. évi NKA alelnöki keret mértékét 30,0 millió Ft-ban határozza meg.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta 2022. évi NKA alelnöki keretére vonatkozó javaslatot.


9/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Népművészet Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatok esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza.

9/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Népművészet Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


10/2022. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Táncművészet Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázat esetén a mellékelt táblázatban foglalt döntést hozza.

10/2022. (I.26.) sz. határozat melléklete

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából továbbítja a Miniszter.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. február 8-án jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma – összeférhetetlenség miatt – technikai halasztottá minősített pályázatának támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban és annak mellékletében részletezettek szerint.


11/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


12/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Szépirodalom Kollégiuma vezetői posztjára a vonatkozó jogszabályok alapján 2022. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig Orbán János Dénes József Attila-díjas magyar költő, prózaíró, irodalomszervező kollégiumi vezetői kinevezését egyhangúlag javasolja Miniszter úr számára.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 7-én jóváhagyta a NKA Szépirodalom  Kollégiuma vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2022. március 2-án előzetesen egyetértett.


13/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 73/2021. (XI.24.) számú bizottsági határozatban kijelölt általános célkitűzések körét kibővíti a kulturális ágazatot érintő évfordulókhoz kapcsolódó projektek, rendezvények priorizált támogatásának szükségességével.


14/2022. (II.23.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete felhasználása során az érintett kollégium saját hatáskörben dönthet a támogatás nyílt, meghívásos pályázat vagy egyedi döntés útján történő felhasználásáról. A keretek közti átcsoportosítások utólagos beszámolási kötelezettség mellett valósíthatók meg.


15/2022. (III.15.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy javasolja a Miniszternek, hogy a népzenei utánpótlás támogatását, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeit, bel- és külföldi népszerűsítését elősegítő program gondozására létrehozott Halmos Béla Program Kollégium működését további három évvel, a 2024. évi pályázatok megvalósulásáról és a Kollégium éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáig, előreláthatóan 2025. március 31-ig hosszabbítsa meg, a Kollégium létszámát a Bizottság 7 főben javasolja meghatározni.

A határozat elfogadásával egyidejűleg a Bizottság felkéri az EMET-NKAI-t, hogy a Kollégium alapító okiratának módosítását készítse elő, egyben felkéri az Alap alelnökét, hogy a Kollégium tagjainak kinevezése vonatkozásában – a határozat végrehajthatósága érdekében – a Miniszternél eljárjon.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 31-én jóváhagyta a fentiek szerinti határozatot.


16/2022. (III.16.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy 50 millió forint forrást biztosít kárpátaljai, illetve ukrajnai művészek, kulturális szakemberek részvételével megvalósuló rendezvények, fesztiválok támogatására, a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma címzett keretének megemelésével.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából a Miniszternek továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. március 31-én jóváhagyta a fentiek szerinti határozatot.


17/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


18/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


19/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


20/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


21/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


22/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


23/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


24/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


25/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


26/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


27/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


28/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


29/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


30/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


31/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


32/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


33/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Múzeumok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


34/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


35/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a PETŐFI 200 Ideiglenes Kollégium 2021. évi szakmai beszámolóját.


36/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium 2021. évi szakmai beszámolóját.


37/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


38/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Hangfoglaló Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.

39/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


40/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Összművészeti Programok Kollégiuma 2021. évi szakmai beszámolóját.


41/2022. (IV.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – NKA Igazgatósága 2021. évi beszámolóját.


42/2022. (V.11.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a jogosulti csoportok támogatásával érintett Kollégiumok 2022. évi pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
 • 30 637 027 Ft
 • Szépirodalom Kollégiuma
 • 30 637 027 Ft
 • Képzőművészet Kollégiuma
 • 5 835 624 Ft
 • Fotóművészet Kollégiuma
 • 5 835 624 Ft

  A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

  Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. május 12-én jóváhagyta az NKA Bizottságának a Magyar Reprográfiai Szövetség által átutalt üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések felosztására vonatkozó javaslatát.


  Bús Balázs s.k.,
  Az NKA alelnöke