Bizottsági határozatok és állásfoglalások


1/2023. (I.25.)  SZÁMÚ HATÁRROZAT:

A Bizottság egyhangúlag döntött a 63/2022. (X.20.) sz. határozat visszavonásáról.


2/2023. (I.25.) SZÁMÚ HATÁRROZAT:

A Bizottság egyhangúlag döntött a 68/2022. (XII.2.) sz. határozat visszavonásáról.


3/2023. (I.25.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2022. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


4/2023. (II.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy határozott, hogy 2023. évi nyílt keretként 330.527.000 forintot biztosít a Kulturális Fesztiválok részére, melyet teljes egészében az általános felhívás mielőbbi meghirdetésére szükséges fordítani.

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA Elnökének és a Miniszternek.

Csák János miniszter 2023. március 6-án jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 4/2023. (II.20.) sz. határozati javaslatát. A javaslattal Vashegyi György, az MMA elnöke 2023. február 27-én előzetesen egyetértett.


5/2023. (II.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság úgy határozott, hogy tekintettel a kialakult gazdasági környezetre a tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatását célzó 2021. és 2022. évben megjelentetett pályázati felhívásokban előírt és támogatói okiratokban rögzített példányszámra, éves lapszámra, valamint összevont lapszámok lehetőségére vonatkozó követelményeket a Kollégiumok saját hatáskörben a támogatottak által benyújtott, egyedi módosítási kérelmek elbírálása útján mérsékelhetik.


6/2023. (II.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT: hatályosítás alatt áll!

A Bizottság jelen határozatait a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.


7/2023. (II.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT: hatályosítás alatt áll!

A Bizottság jelen határozatait a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.


8/2023. (II.20.)  SZÁMÚ HATÁROZAT: hatályosítás alatt áll!

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.


Bús Balázs s.k.,
Az NKA alelnöke