Az EMET NKA Igazgatósága nyilvántartásai


Az EMET NKA Igazgatósága pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos nyilvántartása

Az EMET NKA Igazgatósága nyilvántartási célból nem, csak alaptevékenysége ellátásához szükséges ügyviteli célból kezel adatokat. Az EMET NKA Igazgatósága a pályáztatásban való részvételhez szükséges on-line regisztráció során megadott személyes adatokat (adatok köre: születési név, adóazonosító, anyja neve) kezel. Az adatkezelés célja, hogy a pályázó az Igazgatóság pályáztatási rendszert működtető informatikai rendszerében beazonosítható legyen, továbbá a megadott adatokkal a pályáztatás folyamatában a pályázóval a kapcsolattartás, és nyertesség esetén a szerződéskötéshez szükséges adatok biztosítva legyenek. A regisztráló, illetve pályázó adatait az Igazgatóság bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntes írásbeli hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: az utolsó benyújtott és támogatott pályázat elszámolásának elfogadásától számított 5 évig. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság a vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli, így az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni nem kell.