Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma


NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések megrendezése
Pályázók köre: • Könyvtár: megyei hatókörű városi könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
• Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltári szakmai szervezetek.
Nevezési díj: 5.000 Ft, mely magában foglalja a 27%-os Áfát
Tervezett keretösszeg: 75 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Altéma kódszáma: 208108/4
Megvalósítás időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208108/4 altémában
Szakmai kiadványok (évkönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, módszertani kiadványok és forráskiadványok) közzététele
Pályázók köre: • Könyvtár: Országos Dokumentum-ellátási Rendszer könyvtárai, könyvtári és olvasásszakmai szervezetek.
• Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltáros szakmai szervezetek, határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) levéltári intézmények.
Nevezési díj: 5.000 Ft, mely magában foglalja a 27%-os Áfát
Tervezett keretösszeg: 25 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 1 000 000 Ft
Altéma kódszáma: 208188/4
Megvalósítás időtartama: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208188/4 altémában
Maradandó értékű magániratok, egyedi dokumentumritkaságok megvásárlására
Pályázók köre: • Könyvtár: Országos Széchényi Könyvtár, ODR-könyvtárak, egyházi könyvtárak vagy azok fenntartói.
• Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak. Nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
Nevezési díj: 10.000 Ft, mely magában foglalja a 27%-os Áfát
Tervezett keretösszeg: 9 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Altéma kódszáma: 208110/4
Megvalósítás időtartama: 2021. április 1. – 2022. március 31.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208110/4 altémában

Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása. Kulturális szempontból értékes, könyvtári és levéltári területhez kapcsolódó, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Pályázók köre: • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
• Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék -kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz,
• Köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltárszakmai szervezetek,
• Országos Széchényi könyvtár, országos szakkönyvtárak.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% Áfa. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% Áfa összegnél.
Tervezett keretösszeg: 9 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Altéma kódszáma: 208101/3
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208101/3 altémában
Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására. Kulturális szempontból értékes, könyvtári és levéltári területhez kapcsolódó, interneten közzétett elektronikus sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Pályázók köre: • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
• Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék -kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz,
• Köz- és nyilvános magánlevéltárak, levéltárszakmai szervezetek,
• Országos Széchényi könyvtár, országos szakkönyvtárak.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás 1%-a + 27% Áfa. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% Áfa összegnél.
Tervezett keretösszeg: 4 000 000 Ft
Igényelhető támogatás:
Altéma kódszáma: 208201/3
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208201/3 altémában

Levéltári közönségszolgáltatási terek: kutatóterem, kiállítótér, előadótermek és ügyfélszolgálati terek, közösségi terek, látogatóbarát fejlesztése, látványraktárak berendezésére.
Pályázók köre: köz- és nyilvános magánlevéltárak
Nevezési díj: 10.000 Ft, mely magában foglalja a 27%-os Áfát
Tervezett keretösszeg: 50 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 3 000 000 Ft
Altéma kódszáma: 208105/6
Megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208105/6 altémában

Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése.
Pályázók köre: • Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak.
• Megyei könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai.
Nevezési díj: 10.000 Ft, mely magában foglalja a 27%-os Áfát
Tervezett keretösszeg: 100 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: 4 000 000 Ft
Altéma kódszáma: 208105/5
Megvalósítás időtartama: 2021. július 1. – 2022. június 30.
Benyújtási határidő: 2021. május 11., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2021. április 7.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 208105/5 altémában