Szerződéses miniszteri támogatás 2005 – Március


1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Budapest 1956 – a magyar forradalom a világban cím? dokumentumfilm elkészítésére  3 000 000 Ft
Budapesti Kamaraszínház Kht Budapest A színház kilenc új darabjának bemutatására  8 000 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jásztelek Emléktábla felállítására a holocaust roma áldozatainak tiszteletére   100 000 Ft
Daniel Film München Ravasz Ákos filmrendez? a magyar-német kapcsolatok történetét feldolgozó TV-filmsorozatának készítésére  5 000 000 Ft
Eötvös Loránd Általános és Zeneiskola, Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény Ajka Az iskola gyermekkórusának székelyföldi hangversenysorozaton való részvételére 300 000 Ft
Erkel Ferenc Társaság Budapest A Történelmi hangversenyek cím? rendezvény lebonyolítására  300 000 Ft
Gárdonyi Géza Színház Eger Márton László: Démosthenés és Kornis Mihály: Halleluja cím? m?vének bemutatására  600 000 Ft
Gróf Mikó Imre Alapítvány Budapest Tonk Sándor-díj adományozására azon fiatal kutatók, illetve közösségek részére, akik az el?z? évben jelent?s történeti, m?vel?déstörténeti munkát adtak ki Erdély vonatkozásában  100 000 Ft
Keöpeczy Sebestyén József M?emlékvéd? Társaság Sepsi-szentgyörgy – Sfintu-Gheorghe A sepsikilyéni unitárius templom faliképeinek restaurálására  1 000 000 Ft
Kossuth Klub – TIT Budapesti Ismeretterjeszt? Társulat Budapest A Magyarorzsági roma kincsestár cím? sorozat els? kötetének (Péli Tamás fest?m?vész munkásságát bemutató képz?m?vészeti album )megjelentetésére  225 000 Ft
Kritika Alapítvány Budapest A Kritika cím? társadaloelméleti és kulturális folyóirat megjelentetésére  1 200 000 Ft
Litera.hu Kft Budapest A litera.hu cím? internetes folyóirat zökken?mentes tartalomszolgáltatására és a magyar irodalomi angol nyelv? honlapj üzemeltetésére  5 000 000 Ft
Magyar Nemzetiségi M?vel?dési Intézet Lendva A Határbucsúztató búcsú cím? ünnepség utólagos támogatására  200 000 Ft
Magyar Országos Levéltár Budapest Történeti monográfia kiadására, nemzetközi konferencia el?készítésére, ill. megrendezésére az idei 250. évforduló megünneplésével kapcsolatban  2 000 000 Ft
Mecsek Táncegyüttes Pécs Emlékkönyv megjelentetésére az együttes 50. évfordulójára   500 000 Ft
Médiavilág Kft Budapest A Médiamix cím? szaklap havi megjelentetésére  2 500 000 Ft
MTA Politikai Tudományok Intézete   Budapest A Politikatudományi Szemle cím? tudományos folyóirat megjelentetésére 1 000 000 Ft
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Budapest Lászlóffy Csaba drámai m?veinek kiadására  2 000 000 Ft
M?csarnok Budapest Az 51. Velencei Képz?m?vészeti Biennále lebonyolítására  36 000 000 Ft
NKÖM – KMKII Budapest A Stuttgartban szervezett nagyrendezvények lebonyolítására a német kulturális évad keretében  3 000 000 Ft
Rádió C Budapest A Rádió C f?városban m?köd? kulturális magazinm?sorainak fenntartására 2 900 000 Ft
Recski Szövetség Budapest Két részes dokumentumfilm készítésére a hortobágyi munkatáborba elhurcolt kitelepítettekr?l  500 000 Ft
Recsky Klára Altalános M?vel?dési Központ Tiszabura A tiszaburai általános iskolás gyerekek részvételére az országos tehetségkutató versenyen                      100 000 Ft
Roprod Rózsa-Produkció Kulturális és Szolgáltató Kft Budapest A Magyar els?k cím? ismeretterjeszt? filmsorozat egyes részeinek elkészítésére 15 000 000 Ft
Simor András Budapest A pályázó (költ?) részvételére a X. Nemzetközi Költészeti és M?vészeti Fesztiválon Havannában  200 000 Ft
Szeleczky Art Management Kft Budapest A Magyarország historikus lakomái cím? dokumentumfilm sorozat elkészítésére  2 000 000 Ft