TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Döntés dátuma: 2005. 06. 02.

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSÉRE

BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

PÉCS

A BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁRA REPERTÓRIUMÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

440.000 Ft

BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE

SZENTENDRE

A SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR FOND ÉS ÁLLAGJEGYZÉKÉRŐL KÉSZÜLT KÉZIRAT FORDÍTÁSÁRA

100.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

ELEKTRONIKUS SEGÉDLET KÉSZÍTÉSÉRE A BUDAPESTI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG 1907-1944 KÖZÖTTI BÜNTETŐPERES IRATAIHOZ *

1.000.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

1876-1949 KÖZÖTTI CÉGBÍRÓSÁGI IRATOK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ LAJSTROMBA VÉTELÉRE ÉS TARTALMI FELTÁRÁSÁRA *

1.000.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

PEST-BUDAI POLGÁROK ÉS VÁROSI TISZTVISELŐK,ALKALMAZOTTAK (1686-1873) I. CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET / ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁRA *

756.000 Ft

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPEST

A BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1920-1948) NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓJA MEGJELENTETÉSÉRE

110.000 Ft

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPEST

A KIRÁLYI JÓZSEF MŰEGYETEM TANÁCSÜLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI (1871-1907) NAPIRENDI PONTJAINAK SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉRE

500.000 Ft

CSATÁRY GYÖRGY

KÁRPÁTALJA – ZÁPSZONY

A KÁRPÁTALJAI ÁLLAMI LEVÉLTÁR KATONAI FONDJAINAK LEÍRÁSÁRA AZ 1938-1945 KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL

500.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK IRATAINAK ISMERTETŐLELTÁRA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

237.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEKI ÉS FŐKÁPTALANI LEVÉLTÁR ÉS AZ ERDÉLYI KATOLIKUS STÁTUSZ LEVÉLTÁRA REPERTÓRIUMA ÉS II. OKLEVÉL- ÉS IRATJEGYZÉK CÍMŰ KIADVÁNYOK KIADÁSÁRA *

1.548.000 Ft

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATAL

ESZTERGOM

PRÍMÁSI LEVÉLTÁR ANYAGÁBAN VALÓ ELIGAZODÁST SEGÍTŐ LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK SZÁMÍTÓGÉPRE VITELÉRE

700.000 Ft

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK KÉSZÍTÉSÉRE FEJÉR VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁNAK REPERTÓRIUMA 1692-1849 CÍMMEL

500.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

HAJDÚ VÁRMEGYÉBEN MÜKÖDŐ EGYESÜLETEK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

250.000 Ft

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

KOPÁCS

A KOPÁCSI SZUPERINTENDENSI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT LEVÉLTÁRI ANYAG FONDJEGYZÉKÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA, NYOMTATÁSBAN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

BUDAPEST

AZ EGYETEM LEVÉLTÁRÁBAN ÖRZÖTT 1871-1949 KÖZÖTTI IRATOK MUTATÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAKAT ISMERTETŐ KIADVÁNY NÉMET NYELVŰ KIADÁSÁRA *

1.000.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK MUTATÓJA (1993-2004) ELKÉSZÍTÉSÉRE *

270.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A BATTHYÁNY CSALÁD KÖRMENDI LEVÉLTÁRA XVI-XVII SZÁZADI LEVELEI (1526-1700) CÍMŰ LEVÉLTÁRI SEGÉDLET CD-N TÖRTÉNŐ KIADÁSÁRA *

700.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR I. OSZTÁLYA DBASE-ALAPÚ SEGÉDLETEINEK FOLIO ADATBÁZISBA TÖRTÉNŐ KONVERTÁLÁSÁRA *

1.260.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961-2004) ELKÉSZÍTÉSÉRE *

370.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

LAKOS JÁNOS: A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE CÍMŰ JUBILEUMI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

1.967.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

A NAGY IVÁN ÁLTAL MÁSOLT RÁKÓCZI-KORI IRATOK REGESZTÁINAK SEGÉDLETKÉNT VALÓ KIADÁSÁRA

500.000 Ft

REISZ T. CSABA

BUDAPEST

LIPSZKY JÁNOS TÉRKÉPÉSZETI VÁLLALKOZÁSA CÍMMEL ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁRA DVD-N *

300.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGA (1956-1989) IRATAIHOZ REPERTÓRIUM ÉS IRATLELTÁR MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

SZABOLCS VÁRMEGYE FEUDÁLIS ÖSSZEÍRÁSI JEGYZÉKE ELKÉSZÍTÉSÉRE

249.000 Ft

FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

FORRÁSKIADVÁNYOK KÖZZÉTÉTELÉRE

HATÁRON TÚLI MAGYAR VONATKOZÁSÚ FORRÁSKIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BELÜGYMINISZTÉRIUM KOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSEI, 3. KÖTET CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

1.000.000 Ft

BALLA GYÖRGY

BUDAPEST

MARSIGLI TÁBORNOK TÉRKÉPEI CÍMŰ 660 OLDALAS MAGYAR-OLASZ NYELVŰ KÖNYV ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BARANYA VÁRMEGYE KÖZÉPKORI OKLEVELEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.100.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

ORGOVÁNYI ISTVÁN: 1956 BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

117.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

KEMÉNY JÁNOS: DUNA-TISZA KÖZI MEZŐVÁROSI VÉGRENDELETEK 1738-1847, FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

600.000 Ft

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGYEI LEVÉLTÁRA

GYULA

1956 BÉKÉS MEGYÉBEN CÍMMEL 3 KÖTETES FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

450.000 Ft

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

CÍMERES NEMESLEVELEK CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁR

MISKOLC

A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC DOKUMENTUMAI ABAÚJ, BORSOD, GÖMÖR ÉS ZEMPLÉN MEGYÉKBŐL 1710-1711 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

900.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A BUDAI MÉSZÁROSOK KÖZÉPKORI CÉHKÖNYVE ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEI (1244) 1405-1529, (1538, 1695) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.000.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

AZ 1956-OS FORRADALMAT KÖVETŐ MEGTORLÁS A JOGSZOLGÁLTATÁSI IRATOK TÜKRÉBEN CÍMŰ CD KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.100.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BUDAPEST RÉGI TÉRKÉPEI I. CÍMŰ DVD FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

2.000.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA IDEIGLENES VEZETŐ TESTÜLETEINEK JEGYZŐKÖNYVEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

700.000 Ft

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPEST

DOKUMENTUMOK A KELETI KERESKEDELMI TANFOLYAM/AKADÉMIA TÖRTÉNETÉBŐL 1891-1920 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

350.000 Ft

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

PÁPA

A PÁPAI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DIÁKJAI 1585-1861 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY I. KÖTET KÖZZÉTÉTELÉRE

1.500.000 Ft

EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR, GYŐR

GYŐR

AZ APOR VILMOS-NAPLÓK ÉS HÁBORÚS KÁRJELENTÉSEK CÍMŰ KÖTETEK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

MAGYARORSZÁGI DIÁKOK HOLLANDIAI EGYETEMEKEN ÉS AKADÉMIÁKON 1595-1918 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

378.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A NAGYVÁRADI KIRÁLYI JOGAKADÉMIA ÉS A PÜSPÖKI SZEMINÁRIUM HALLGATÓSÁGA 1780-1848 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

400.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

KÜLFÖLDI HALLGATÓK MAGYARORSZÁGON 1635-1944 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

550.000 Ft

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

A CEGEI GRÓF WASS CSALÁD LEVÉLTÁRA CÍMMEL LEVÉLTÁRISMERTETŐ KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KOLOZSVÁR KÉT ISPOTÁLYÁNAK SZÁMADÁSAI 1600-1651 KÖZÖTT CÍMMEL SZÁMADÁSOK MIKROFILMRŐL TÖRTÉNŐ ÁTÍRÁSÁRA

350.000 Ft

FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR

FORRÁSOK FEJÉR MEGYE TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 1945-1948 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

550.000 Ft

GŐZSY ZOLTÁN

KAPOSVÁR

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE 1738-1742 KÖZÖTT KÉSZÜLT EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVÉNEK FORRÁSKIADVÁNYKÉNT VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

GYŐR

GYŐR VÁROS TANÁCSÜLÉSI ÉS BÍRÓSÁGI JEGYZŐKÖNYVEI REGESZTÁINAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE (1622-1627.)

600.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

BÉL MÁTYÁS: SOPRON VÁRMEGYE LEÍRÁSA II-III. KÖTETE KÖZZÉTÉTELÉRE

1.400.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA

SOPRON

SOPRONI BÍRÓSÁGI KÖNYV (GERICHTSBUCH) 1427-1531 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

DEBRECENI TESTAMENTUMOK A XVIII-XIX. SZÁZADBÓL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

MAGISZTRÁTUSI JEGYZŐKÖNYV 1599. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

420.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

AGRIA RECUPERATA – A TÖRÖKTŐL VISSZAFOGLALT EGER ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK ELSŐ ÉVEI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

AZ 1956-OS FORRADALOM HEVES MEGYÉBEN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR

EGER

LIBER SANCTI JOHANNIS CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

289.000 Ft

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

AZ 1939-1945 KÖZÖTTI KATONAI KITÜNTETÉSI JAVASLATOK ÉS ELBÍRÁLÁSI NÉVJEGYZÉKEK CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY DIGITALIZÁLÁSÁRA

1.500.000 Ft

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

KOPÁCS

AZ ESZÉKI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT MAGYAR VONATKOZÁSÚ FORRÁSOK KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR

KECSKEMÉT

FELJEGYZÉSEK A XVII. SZÁZADI KECSKEMÉTI NYILVÁNTARTÁSOKBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

423.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

VÁLOGATÁS AZ 1956-OS FORRADALOM SZOLNOK MEGYEI DOKUMENTUMAIBÓL CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

630.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZLEKEDÉSÉNEK TÖRTÉNETE A XVIII-XX SZ-IG CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOM SZABAD KIRÁLYI VÁROS JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1723-1726 4. KÖTETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

MAGYAR IPARMŰVÉSZETI EGYETEM

BUDAPEST

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓI 1880-1945 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

MAGYAR IPARMŰVÉSZETI EGYETEM

BUDAPEST

DOKUMENTUMOK A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI EGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL 1905-1945 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

378.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEK NAPIRENDI JEGYZÉKEI 1950. FEBRUÁR 25. – 1952. AUGUSZTUS 14. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

645.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A NAGY IMRE-CSOPORT SNAGOVI IRATAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

1.600.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MAGYAR HADIFOGLYOK A SZOVJETUNIÓBAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

403.000 Ft

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

PIH JOGSEGÍTŐ IRODA 1919/1920-AS JEGYZŐKÖNYVEI KÖZZÉTÉTELÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

300.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

NAGY IVÁN EMLÉKEZETE CÍMŰ CD-ROM SOKSZOROSÍTÁSÁRA ÉS CSOMAGOLÁSÁRA

375.000 Ft

PÁL-ANTAL SÁNDOR

TIRGU-MURES

FORRÁSKIADÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE: MAROSSZÉK 1701-1715 KÖZÖTTI ÖSSZEÍRÁSAI CÍMMEL

693.000 Ft

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

PÉCS

PERSIÁN ÁDÁM KATOLIKUS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KORMÁNYBIZTOS EMLÉKIRATA KÖZZÉTÉTELÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

378.000 Ft

RÉCSEI BALÁZS

KAPOSVÁR

SOMOGY MEGYE IPAROSAI ÉS KERESKEDŐI 1869-ES ÖSSZEÍRÁSA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

190.000 Ft

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI

SÁROSPATAK

MISKOLCI CSULYOK ISTVÁN ÉS ESPERES TÁRSAI EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEINEK FORDÍTÁSRA ÉS KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

SEMMELWEIS EGYETEM

BUDAPEST

A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN VÉGZETT ORVOSTANHALLGATÓK JEGYZÉKE 1921-1951 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE

310.000 Ft

SZATMÁRI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG

SATU MARE-SZATMÁRNÉMETI

A SZATMÁR EGYHÁZMEGYE PAPJAINAK VISSZAEMLÉKEZÉSÉRE A II. VILÁGHÁBORÚ HELYI ESEMÉNYEIRE CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

TATABÁNYA

ADALÉKOK TATABÁNYA ELŐDKÖZSÉGEINEK MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖRTÉNETÉHEZ CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

550.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

MURAVIDÉK TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYVE – KÉTNYELVŰ HELYTÖRTÉNETI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KÉZIRATÁNAK FORDÍTÁSÁRA

1.900.000 Ft

VÁC VÁROS LEVÉLTÁRA

VÁC

VÁC – 1956, TÖRTÉNETI FORRÁSGYŰJTEMÉNY CÍMŰ, A VÁCTÖRTÉNELMI TÁR KÖNYVSOROZAT III. KÖTETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG

VESZPRÉM

GUTHEIL JENŐ: VESZPRÉMI OKMÁNYTÁR CÍMŰ KÉZIRATÁNAK KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG

VESZPRÉM

A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG RÓMAI OKLEVÉLTÁRA I-IV. KÖTETEI DIGITÁLIS KIADÁSÁNAK CD-ROM ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

BATTHYÁNY LAJOS GRÓF ÖSSZES FERORMKORI MUNKÁJA 1826-1848 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A KESZTHELYI JÁRÁS 56-OS DOKUMENTUMAI CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE

700.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

PARASZTI VALLOMÁSOK ZALÁBAN II. ZALAI GYŰJTEMÉNY 60. CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALAEGERSZEG

A POLITIKAI KÜZDELMEK ZALA MEGYÉBEN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT CÍMŰ DOKUMENTUMKÖTET KÖZZÉTÉTELÉRE

500.000 Ft

LEVÉLTÁRI RENDEZVÉNYEKRE

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A 2005. ÉVI LEVÉLTÁRI NAP ÉS KONFERENCIA LEBONYOLÍTÁSÁRA VÁROSTÖRTÉNET ÉS LEVÉLTÁR CÍMMEL *

380.000 Ft

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

SZAKMAI NAP MEGRENDEZSÉRE AZ ESZÉKI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRRAL KÖZÖSEN *

200.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

A VI. LEVÉLTÁRI NAP KERETÉBEN TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉRE KECSKEMÉTEN *

329.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

A NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI TANÁCS ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRI SZEKCIÓJA VEZETŐ TESTÜLETÉNEK BUDAPESTEN TARTANDÓ ÜLÉSE MEGRENDEZÉSÉRE *

1.094.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

A LEVÉLTÁRI NAPOK TÖBB HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ MEGRENDEZÉSÉRE

450.000 Ft

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐRI LEVÉLTÁRA

GYŐR

VIII. GYŐRI LEVÉLTÁRI NAP MEGSZERVEZÉSE

158.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRI NAPOK 2005. MEGRENDEZÉSÉRE

450.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

A LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

290.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE AZ ESZTERGOMI VÁR 1595. ÉVI VISSZAVÉTELE ALKALMÁBÓL

300.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

A XII. KOMÁROMI LEVÉLTÁROS SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

200.000 Ft

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMA

KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE A TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉL 950. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL, NEHOGY ANNAK AVULTSÁGA FOLYTÁN NYOMA SE MARADJON CÍMMEL

1.600.000 Ft

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG

BUDAPEST

EGYETEMI LEVÉLTÁRAK HELYE ÉS SZEREPE A HAZAI LEVÉLTÁRI STRATÉGIÁBAN CÍMMEL KONFERENCIA RENDEZÉSÉRE

700.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2005. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE EGERBEN *

4.745.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE TAVASZI SZAKMAI NAPJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE *

130.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

AZ MLE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZEKCIÓJA ÜLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE PILISCSABÁN *

250.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE TAGJAINAK RÉSZVÉTELÉRE NEMZETKÖZI ÉS KÜLFÖLDI SZAKMAI FÓRUMOKON *

2.000.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK BEMUTATÓJÁRA AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT KERETÉBEN *

75.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A KÁDÁR-KORSZAK ÉS A RENDSZERVÁLTÁS LEVÉLTÁRI FORRÁSOK TÜKRÉBEN CÍMMEL A IV. ORSZÁGOS JELENKORTÖRTÉNETI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE *

3.500.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

2005. ÉVI NEMZETKÖZI UTAK ÉS TALÁLKOZÓK MEGRENDEZÉSÉRE *

2.000.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA CÍMŰ RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉRE *

1.200.000 Ft

MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

DEBRECEN

A MELTE 2005. ÉVI SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE *

1.200.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

500.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

HORVÁT LEVÉLTÁROSOK MEGHÍVÁSÁRA A SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAP RENDEZVÉNYÉRE, TAPASZTALATCSERÉRE

200.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A 30. SOMOGYI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE

300.000 Ft

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

NYÍREGYHÁZA

A XII. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI NAPOK CÍMŰ KONFERENCIA, MEGRENDEZÉSÉRE, TANULMÁNYÚT LEBONYOLÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

JÓZSEF ATTILA EGYETEMI TANULMÁNYAI SZEGEDEN – A SZEGEDI EGYETEM JÓZSEF ATTILA KORÁBAN CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSRE

160.000 Ft

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

POLGÁROSODÁS, VÁROSIASODÁS A DUALIZMUS KORÁBAN – 100 ÉVE RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS SZEKSZÁRD CÍMMEL REGIONÁLIS KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE A VÁRMEGYEHÁZÁN

150.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A XXII. VAS MEGYEI LEVÉLTÁRI NAP MEGRENDEZÉSÉRE NEVEZETES CSALÁDOK VAS MEGYÉBEN A 17-20. SZÁZADBAN CÍMMEL

400.000 Ft

VAS MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOMBATHELY

A XV. SZLOVÉN-MAGYAR NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LEVÉLTÁROS KUTATÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE

600.000 Ft

ÉVKÖNYVEK, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK MEGJELENTETÉSÉRE

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 2005 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

800.000 Ft

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

KECSKEMÉT

BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ ÉVKÖNYV 20. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

600.000 Ft

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

BUDAPEST

BÉCS-BUDAPEST – MŰSZAKI HALADÁS ÉS VÁROSFEJLŐDÉS A XIX. SZÁZADBAN CÍMMEL KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS ÉS TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

700.000 Ft

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET : A JÁSZKUN AUTONÓMIA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR

DEBRECEN

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE XXX. CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

397.000 Ft

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR

SZOLNOK

LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE

KALOCSA

PATACHICH ÁDÁM-EMLÉKKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2004. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK KIADÁSÁRA

385.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A STUDIA PROFESSORIS – PROFESSOR STUDIORUM CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE *

490.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

ARCHIVUM REGNI – REGNUM ARCHIVI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE *

2.205.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

JURAJ SEDIVY : KÖZÉPKORI ÍRÁSKULTÚRA A POZSONYI KÁPTALANBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE *

485.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MAJTÉNYI GYÖRGY: MOBILITÁS ÉS ÉLETSTÍLUS – ÚJ ÉRTELMISÉG MAGYARORSZÁGON A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYVSOROZAT 35. KÖTETE MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

SZEKSZÁRD

SZEKSZÁRD A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN (SZEKSZÁRD A RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSSÁ VÁLÁS IDŐSZAKÁBAN) CÍMŰ CENTENÁRIUMI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

MAGÁNOKIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

248.000 Ft

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA

ESZTERGOM

ESZTERGOMI HELYTÖRTÉNETI IRATOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA

600.000 Ft

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA *

5.000.000 Ft

NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SALGÓTARJÁN

BALASSAGYARMAT KULTURÁLIS, POLITIKAI ESEMÉNYEIRŐL KÉSZÜLT NEGATÍVOK, DIÁK ÉS MOZGÓKÉPFELVÉTEL (1964-1985) VÁSÁRLÁSÁRA

100.000 Ft

VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR

VESZPRÉM

MARADANDÓ ÉRTÉKŰ VESZPRÉM MEGYEI EREDETŰ MAGÁNIRATOK VÁSÁRLÁSÁRA

200.000 Ft

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVÉLTÁRI ANYAG FELTÁRÁSÁRA

BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR

PÉCS

A BELLYEI URADALOM KÖZSÉGEI XVIII-XIX. SZÁZADI TÉRKÉPEINEK FELTÁRÁSÁRA, DIGITALIZÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE *

328.000 Ft

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

GYULAFEHÉRVÁRI, MAROSVÁSÁRHELYI ÉS SZÉKELYUDVARHELYI FŐESPERESSÉGI GYŰJTŐLEVÉLTÁRAKBAN FOLYTATANDÓ LEVÉLTÁRI RENDEZÉSI MUNKÁLATOKRA *

433.000 Ft

MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE

BUDAPEST

BURGENLANDI, HORVÁT, SZLOVÉN, ROMÁN, UKRÁN LEVÉLTÁRAK MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATANYAGÁNAK FELTÁRÁSÁRA *

626.000 Ft

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR

KAPOSVÁR

A MAGYAR KIRÁLYI TENGERÉSZETI HATÓSÁG FONDJA FELTÁRÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA

600.000 Ft

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ÉS DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM

DEBRECEN

A NAGYBÁNYAI-, MÁRAMAROS-UGOCSAI ÉS SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁRAK JEGYZÉKÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE *

380.000 Ft

EGYÉB – EGYEDI

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

BUDAPEST

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ELEKTRONIKUS FORRÁSKÖZLŐ FOLYÓIRATA, AZ ARHIVNET SZERKESZTÉSÉRE

1.900.000 Ft

SZENTPÉTERY IMRE TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KASSA VÁROS ARCHENTOLÓGIÁJA CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY KÖZZÉTÉTELÉRE *

562.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő –, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: