A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2007–2008. évadra (2007. szeptember 1-jétől) a nemzeti kultúra szempontjából fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának, szakemberek utaztatásának, közönségkapcsolatok fejlesztésének, produkciók továbbjátszásának és országos megismertetésének, valamint alkotómunka támogatására.  

1. A 2007–2008. évadban (2008. május 31-ig ) megvalósuló színházi produkciók támogatására  

Altéma kódszáma: 1317  

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.  

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat.  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletező előadásokat,
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokat, beavató színházi kezdeményezéseket,
 • magyar szerzők műveinek bemutatását – különös tekintettel az ősbemutatókra,
 • új, a nem klasszikus repertoárhoz tartozó művek bemutatását,
 • a két vagy több társulat együttműködésével létrehozott előadásokat,
 • ha a bemutatóhoz az előadás gondolatvilágát erősítő rendezvény kapcsolódik.
 • ha a bemutatót intenzív pr-munka kíséri,
 • ha a társulat az évadra vonatkozó művészeti tervet is csatol,
 • ha a tervezett bemutató finanszírozása több lábon áll, a Kollégium támogatása kiegészítő jellegű.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot ,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát

Támogatás kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • szerzői, fordítói honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A támogatási összeg utalása a bemutató előadás időpontjához igazodva, ütemezetten történik.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 100 millió forint.  

2.   Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékára, amelyek 2008. január 31-ig valósulnak meg  

Altéma kódszáma: 1303  

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvű előadás ritkán jut el,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
 • ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztő program társul.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • a vendégjáték időpontját( -jait ), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási )és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2008. február 1-jétől augusztus 31-ig megvalósuló vendégjátékokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki!  

3. A 2006/2007-os évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő produkciók helyben történő továbbjátszására 2008. május 31-ig  

Altéma kódszáma: 1337  

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói
 • független művészekből álló társulások.  

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a produkció színházi műhelymunka során jött létre,
 • ha a gyermek- és ifjúsági korosztály számára készült,
 • ha új közönségrétegek bevonását célozza,
 • ha a költségvetésben önrészt vagy egyéb forrást is feltüntet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a kimagasló művészi értékről szóló referenciákat (díjak, újságcikkek, fesztivál- és vendégjáték meghívások )
 • a továbbjátszási tervet (várható előadás- és nézőszám, bel- és külföldi meghívások),
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • bérleti díjra,
 • pr-költségre .  

Egy pályázó csak egy produkció továbbjátszásának támogatására nyújthat be igényt.

Az igényelhető maximális támogatás: 2 millió Ft.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 15 millió forint  

4.   Már létrejött, kimagasló értéket képviselő színházi produkció bemutatóhelyen kívüli előadására 2008. május 31-ig  

Altéma kódszáma: 1326  

Pályázhatnak:  

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Egy társulat csak egy produkció bemutatására pályázhat.  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • ha az előadás ott jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiánypótlónak minősül,
 • ha a fogadóhely rendszeres (legalább négy produkció/évad) befogadói tevékenységet vállal.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kimagasló művészi értékről szóló referenciákat ( díjak , újságcikkek, fesztivál- és vendégjáték meghívások )
 • a tervezett előadás- és nézőszámot;
 • a meghívó fél befogadó nyilatkozatát,
 • a részletes költségvetést, feltüntetve a befogadó és a meghívott által vállalt tételeket,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésére ,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére ,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre .  

Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 15 millió forint  

5. Alkotómunka támogatására  

Altéma kódszáma: 1302  

A kollégium maximum 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók számára, új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából.  

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • 40. életévüket még be nem töltött, pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebbõl kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

A megpályázható összeg: 600 000 Ft .

A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

Adaptációra, szövegkönyvre támogatás nem igényelhető!  

6.   Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi tanulmányútjára, amelyek 2008. január 31-ig valósulnak meg  

Altéma kódszáma: 1304  

Pályázhatnak:

 • magyarországi színházművészek, színházszervezők, színházi munkatársak,
 • külföldi művészeket, fesztiválszervezőket, színházi munkatársakat fogadó színházak, független társulások.  

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • azt a magánszemély pályázót, aki
 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével,
 • vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját
 • a program részletes leírását
 • az utazó, meghívott szakmai életútját,
 • az utazás idõpontját , helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • napidíjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.  

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2008. február 1-jétől augusztus 31-ig megvalósuló utazásokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki!  

7. Előadásokhoz kapcsolódó, a nézői befogadást segítő rendezvények megvalósítására  

Altéma kódszáma: 1308  

Pályázhatnak:  

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.  

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • ha a rendezvény gyermek- és ifjúsági korosztályt céloz meg,
 • ha szociálisan, vagy más okból hátrányos helyzetű nézőnek szól,
 • ha a rendezvény az évad során több alkalommal ismétlődik.
 • ha a rendezvényhez kiadványok kapcsolódnak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • részletes leírását, forgatókönyvét, időpontját,
 • a megcélzott befogadói réteg ismertetését,
 • a produkció bemutatását, melyhez a rendezvény kapcsolódik,
 • a rendezvény felelős vezetőjének szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető :

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésre,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségre,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre .  

Igényelhető támogatás maximum 500 ezer Ft.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 8 millió forint.  

8. Közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök fejlesztésére  

Altéma kódszáma: 1328  

A pályázat célja:

 • honlap fejlesztése,
 • internetes tartalom bővítése,
 • a közönségszervezés új csatornáinak kiépítése,
 • innovatív kommunikációs formák bevezetése.

Pályázhatnak:  

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.  

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • ha a pályázat a színház eddigi ilyen típusú tevékenységét meghaladó, indokolt fejlesztésre vonatkozik
 • ha a fejlesztés több színház összefogásával, a lehetséges szinergiák kihasználásával történik
 • ha a pályázó más területen vagy országban már sikerrel használt modell adaptálására vállalkozik
 • ha a munkák kivitelezői jelentős szakmai referenciákkal rendelkeznek.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (szerkesztő, grafikus, programozó) és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • kódolásra (adatfeltöltés).

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázónak a támogattatni kívánt területen kifejtett eddigi tevékenységéről szóló referenciáit és a fejlesztés részletes leírását VAGY
 • amennyiben új kezdeményezést kíván megvalósítani, annak részletes leírását és a kivitelező(k) eddigi munkáit bemutató referenciákat
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.  

Igényelhető támogatás maximum 500 ezer Ft.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint  

9. Színházszakmai publikációk, kiadványok megjelentetésére.  

Altéma kódszáma: 1312  

Pályázhatnak:  

 • színházi szervezetek,
 • kiadók,
 • intézmények.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a kortárs drámával foglalkozó kiadványokat
 • a mai magyar színház elismert művészeivel foglalkozó kiadványokat
 • ha a pályázat nemzetközi színházi jelenségek bemutatásával foglalkozik
 • ha a munka egy sorozat részét képezi
 • ha a pályázó bemutatja az elkészült kiadvány hatékony terjesztésére vonatkozó elképzeléseit.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (írói, fordítói, szerkesztői) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítésre (szövegbevitel /írás), képbevitel, szkennelés ,
 • kiadványszerkesztés‚ tördelés , képfeldolgozás /szerkesztés, optimalizálás/,
 • korrektúra),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • jogdíjra (szöveg, fotó).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szerző, fordító eddigi munkásságát bemutató életrajzot
 • a kiadvánnyal elérni kívánt cél és a célközönség leírását
 • ha a megjelenés valamilyen színházi eseményhez kapcsolódik, az esemény leírását,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.  

Igényelhető támogatás maximum 500 ezer Ft.  

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint  

Az 1 ., 2.,   3.,   4.,   6., 7., 8. és a 9. témakör esetében

a pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely   20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága

10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.  

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz). Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.  

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon az ügyfélszolgálathoz a 327-4445-es telefonszámon, vagy e-mail:

agnes.szondy@nka.hu címen.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok
2007. július 4-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82)
. A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

  Színházi Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!