Bizottsági határozatok és állásfoglalások


1/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2020. évi beszámolóját elfogadja.


2/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2020. évi beszámolójának szempontrendszerét.

Melléklet a 2/2021. (I.26.) számú bizottsági határozathoz


3/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2021. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Bús Balázs Összmûvészeti Programok Kollégiuma
Demeter Szilárd Hangfoglaló Könnyûzene Támogató Program Kollégiuma
Könnyûzene Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Gózon Ákos Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Örökségvédelem Kollégiuma
Dr. Horváth-Lugossy Gábor Közmûvelõdés Kollégiuma
Népmûvészet Kollégiuma
Dr. Kucsera Tamás Gergely Építõmûvészet Kollégiuma
Filmmûvészet Kollégiuma
Lakatos György Halmos Béla Program Kollégium
Zenemûvészet Kollégiuma
Pécsi Györgyi Fotómûvészet Kollégiuma
Szépirodalom Kollégiuma
Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma
Révész Mária Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Múzeumok Kollégiuma
Simonffy Márta Iparmûvészet Kollégiuma
Képzõmûvészet Kollégiuma
Tordai Hajnal Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium
Színházmûvészet Kollégiuma
Táncmûvészet Kollégiuma

4/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2021. évi munkatervét a mellékletben részletezettek szerint, és jóváhagyás céljából a Magyar Művészeti Akadémia elnökének és Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2021. évi munkatervére vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint. A javaslattal Vashegyi György úr, az MMA elnöke 2021. február 1-jén előzetesen egyetértett.

Melléklet a 4/2021. (I.26.) számú bizottsági határozathoz


5/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2021. évi NKA alelnöki keret mértékét 30,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta 2021. évi NKA alelnöki keretére vonatkozó javaslatot.


7/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a vonatkozó jogszabályok alapján egyhangúlag az alábbi személyek – az 1-8. pont esetén 2021. február 15. napjától 2023. február 14. napjáig, a 9. pont esetén 2021. február 15. napjától 2021. november 30. napjáig tartó mandátummal – kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára:

 1. Építőművészet Kollégiuma: Pottyondy Péter építész, a KÖZTI Zrt. Stúdióvezetője
 2. Filmművészet Kollégiuma: Fülöp József animációs filmrendező, vizuális kommunikációs tervezőművész, egyetemi tanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora
 3. Fotóművészet Kollégiuma: Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ügyvezető igazgatója
 4. Iparművészet Kollégiuma: Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója
 5. Képzőművészet Kollégiuma: Barabás Márton Munkácsy Mihály-díjas festőművész, az MMA rendes tagja
 6. Népművészet Kollégiuma: Dr. Balogh Balázs néprajzkutató, az ELKH BTK Néprajztudományi Intézet igazgatója
 7. Színházművészet Kollégiuma: Szabó Ágnes, a Gózon Gyula Kamaraszínház alapító-vezetője, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke, a Nemzeti Színház vezérigazgatói megbízottja
 8. Táncművészet Kollégiuma: Mihályi Gábor Harangozó Gyula-díjas koreográfus, rendező, az MMA levelező tagja
 9. Zeneművészet Kollégiuma: Várbíró Judit Erkel-díjas zenei szerkesztő, karvezető, énektanár

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta az NKA művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezésére vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2021. február 1-jén előzetesen egyetértett.


8/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság a vonatkozó jogszabályok alapján egyhangúlag az alábbi személyek kollégiumi vezetői kinevezését javasolja Miniszter úr számára 2021. február 15. napjától 2023. február 14. napjáig.

 • Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma: Dr. Nyírő András történész, szociológus
 • Könnyűzene Kollégiuma: Muraközy Péter a Veszprémi Programiroda vezetője, a Veszprémi Utcazene Fesztivál főszervezője, a Volt és a Balaton Sound fesztivál programigazgatója
 • Könyvkiadás Kollégiuma: Mezey Katalin Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő, műfordító, az MMA Irodalmi Tagozat vezetője
 • Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma: Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatója
 • Közművelődés Kollégiuma: Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság megyei igazgatója
 • Kulturális Fesztiválok Kollégiuma: Horváth László producer, kulturális menedzser, fesztiválszervező, a Príma Primissima díjas Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója
 • Múzeumok Kollégiuma: Dr. Cseri Miklós, etnográfus, muzeológus, a Szentendrei Skanzen főigazgatója
 • Örökségvédelem Kollégiuma: Dr. Nagy Gergely, építészmérnök, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a PANNONTERV Budapesti Városépítési Tervező Iroda Kft. ügyvezető igazgatója

A Bizottság jelen határozatát a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja a Miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta az NKA nem művészeti főtematikájú kollégiumai vezetőinek kinevezésére vonatkozó javaslatot.


9/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Halmos Béla Program Kollégium, az Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégium és a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított 2021. évi pénzkeretük 10-10 %-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni, a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.

A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság elé vinni, mely arról saját hatáskörben dönt. A határozat 2021. évben érvényes.

A Bizottság jelen határozatát a vonatkozó jogszabályok szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta az NKA 2021. évi meghívásos és egyedi keretei mértékének százalékos meghatározására vonatkozó javaslatot, mellyel Vashegyi György, az MMA elnöke 2021. február 1-jén előzetesen egyetértett.


10/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 75/2020.(XII.23.) sz. határozatával megállapított, 2021. évi címzett kereteinek módosítására tesz javaslatot Miniszter úr számára.

Az Összművészeti Programok Kollégiuma magyar identitást erősítő programsorozatok támogatására szolgáló 2021. évi címzett meghívásos keretéből 88.000.000 Ft átcsoportosítását kezdeményezi a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 2021. évi címzett meghívásos keretébe, az NKA által támogatott hazai és határon túli sajtótermékek, folyóiratok lapszámainak beszerzése és magyarországi könyvtárak részére történő eljuttatásának címzett meghívásos pályázat útján történő támogatására.

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra Miniszter úrnak továbbítja.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta a javaslatot.


11/2021. (I.26.)  SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy 2022-2024. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalás mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá a kiemelt jelentőségű, nagy hagyománnyal rendelkező jelentős tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek megjelentetéséhez szükséges támogatás forrásának stabilizálása és időbeli tervezhetősége érdekében.

A Bizottság jelen határozatát jóváhagyásra továbbítja a miniszternek.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. február 15-én jóváhagyta az NKA Bizottsága a 2022-24. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó, melléklet szerinti javaslatát.

Melléklet a 11/2021. (I.26.) számú bizottsági határozathoz


Bús Balázs s.k.,
Az NKA alelnöke