A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi  Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet
a Thália Színház Nonprofit Kft. számára
a  POSZT POSzt, a Határtalan Színházi Szemle (Határon Túli Színházak Találkozója) és  a Rivalda (Vidéki Színházak Találkozója) című  fesztiválok megrendezésére.

Altéma kódszáma: 1308

Pályázni a 2009. szeptember 21.–2010. május 31. között megvalósuló programokra lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását,
 • a bemutatandó produkciók leírását (szerző, cím, alkotók neve, szereposztás),
 • tervezett előadásszámot,
 • a produkciók bemutatásának időpontját,
 • a partnerszínházak elfogadó nyilatkozatát,
 • részletes költségvetést, amelynek tartalmaznia kell a meghívott produkciók Thália Színházi bemutatási költségeit (rendező díja, színészi fellépti díjak, jogdíjak, szállítás, műszak díja stb.)

  Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadásdíjra,
 • jogdíjra,
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • pr-költségre

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a programsorozattal kapcsolatos dokumentumokat (produkciónként minimum 2 db fotó /az előadásról és a nézőtérről/, műsorfüzet, plakát, nézőszám, sajtóvisszhang stb.).

Megpályázható összeg: 4 millió forint, amelynekforrása az NKA Bizottsága 47/2009. (VII.21.) sz. határozatában biztosított címzett támogatás.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat. Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. október 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. október 14.

Frissítve: