A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

1. Színész szakos hallgatók vizsgaelőadásainak létrehozására

Altéma kódszáma: 1317

A pályázatra meghívást kap:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem

 • Kaposvári Egyetem

Pályázni a 2009. szeptember 1.–2010. június .30. között megvalósuló előadásokra lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a produkció(k) részletes leírását (szerző neve, mű címe, leírása)
 • alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • rendező(k) szándéknyilatkozatát,
 • a bemutató(k) helyszínét, időpontját,
 • a bemutatóhely(ek) befogadó nyilatkozatát.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre (vendégtanár)
 • szállásköltségre (vendégtanár)
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció elemzését, a produkció utóéletének felvázolását,
 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat.

2. Látványtervező szakos hallgatók tanulmányútjai (Bécs, Graz) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1304

A pályázatra meghívást kap:

a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Pályázni a 2010. március 1.–2010. április 30. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút célját,
 • a részletes program leírását,
 • utazó személyek nevét,
 • az utazás időpontját.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • csoportos étkeztetésre (erre a jogcímre az NKA-tól igényelt támogatás maximum 10%-a igényelhető),
 • belépőjegyekre (színház, múzeum),
 • dokumentálásra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló úti beszámolót.

A meghívásos pályázat kerete mindösszesen: 13 millió forint

A kollégium egyik altémában nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. július 17-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. július 9.

Frissítve: