A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Kollégium pályázatot hirdet a 2008/2009. évadra, pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Új színházi produkciók bemutatására

Altéma kódszáma: 1317

Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. május 31. között bemutatandó produkciókra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletező előadásokat,
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokat, beavató színházi kezdeményezéseket,
 • magyar szerzők műveinek bemutatását – különös tekintettel az ősbemutatókra,
 • új, a nem klasszikus repertoárhoz tartozó művek bemutatását,
 • a két vagy több társulat együttműködésével létrehozott előadásokat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát,
 • az évadra vonatkozó művészeti tervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • szerzői, fordítói honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatási összeg utalása a bemutató előadás időpontjához igazodva, ütemezetten történik.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 120 millió forint.

2.  Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékára

Altéma kódszáma: 1303

 Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. január 31. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvű előadás ritkán jut el,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
 • ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztő program társul.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • tervezett előadásszámot,
 • a vendégjáték időpontját(-jait), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2009. február 1-jétől augusztus 31-ig megvalósuló vendégjátékokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki!

3. A 2007/2008-as évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő produkciók helyben történő továbbjátszására

Altéma kódszáma: 1337

Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. május 31. között megvalósuló programokra lehet

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció továbbjátszásának támogatására nyújthat be igényt!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a produkció színházi műhelymunka során jött létre,
 • ha a gyermek- és ifjúsági korosztály számára készült,
 • ha új közönségrétegek bevonását célozza,
 • ha a költségvetésben önrészt vagy egyéb forrást is feltüntet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a kimagasló művészi értékről szóló referenciákat (díjak, újságcikkek, fesztivál- és vendégjáték-meghívások)
 • a továbbjátszási tervet (várható előadás- és nézőszám, bel- és külföldi meghívások),
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • bérleti díjra,
 • pr-költségre.

Az igényelhető támogatás: maximum 2 millió Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 15 millió forint

4. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi tanulmányútjára

Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. január 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

Pályázhatnak:

 • magyarországi színházművészek, színházszervezők, színházi munkatársak,
 • külföldi művészeket, fesztiválszervezőket, színházi munkatársakat fogadó színházak, független társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • azt a magánszemély pályázót, aki
 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével,
 • vállalja, hogy a tanulmányúton szerzett tapasztalatait – amennyiben a REVIZOR – az NKA kritikai portálja befogadja – tanulmány vagy útibeszámoló formájában közreadja.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját
 • a program részletes leírását
 • az utazó, meghívott szakmai életútját,
 • az utazás időpontját, helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • tiszteletdíjra (fogadás esetén),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2009. február 1-jétől augusztus 31-ig megvalósuló utazásokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki!  

5. Előadásokhoz kapcsolódó, a nézői befogadást segítő rendezvények megvalósítására

Altéma kódszáma: 1308

Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. május 31. között megvalósuló rendezvényeke lehet. 

Pályázhatnak: 

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások,
 • színházi szervezetek és intézmények.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • ha a rendezvény gyermek- és ifjúsági korosztályt céloz meg,
 • ha szociálisan, vagy más okból hátrányos helyzetű nézőnek szól,
 • ha a rendezvény az évad során több alkalommal ismétlődik.
 • ha a rendezvényhez kiadványok kapcsolódnak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • részletes leírását, forgatókönyvét, időpontját,
 • a megcélzott befogadói réteg ismertetését,
 • a produkció bemutatását, melyhez a rendezvény kapcsolódik,
 • a rendezvény felelős vezetőjének szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésre,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségre,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre.

Igényelhető támogatás maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

6. Színházszakmai publikációk, kiadványok hagyományos vagy elektronikus (CD, DVD) formában történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1312

Pályázni a 2008. szeptember 1.–2009. augusztus 31. között megjelenő kiadványokra lehet.

Pályázhatnak: 

 • színházi szervezetek, intézmények,
 • kiadók.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a kortárs drámával foglalkozó kiadványokat
 • a mai magyar színház elismert művészeivel foglalkozó kiadványokat
 • ha a pályázat nemzetközi színházi jelenségek bemutatásával foglalkozik
 • ha a munka egy sorozat részét képezi.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (írói, fordítói, szerkesztői) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • jogdíjra (szöveg, fotó).
 • nyomdai előkészítésre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás, csomagolás),
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szerző (vagy szerkesztő), fordító eddigi munkásságát bemutató életrajzot,
 • a kiadvánnyal elérni kívánt cél és a célközönség leírását és a terjesztésre vonatkozó elképzeléseket,
 • ha a megjelenés valamilyen színházi eseményhez kapcsolódik, az esemény leírását,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Igényelhető támogatás maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint

A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza. 

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. július 1-jéig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!