A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a nemzeti kultúra szempontjából kiemelkedően fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának és szakmai rendezvényeknek a támogatására, amelyek 2004. június 30-ig megvalósulnak.

Pályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező állandó színházi- és független hivatásos társulatok, alternatív társulatok.

Pályázni lehet:

 1. A 2004. június 30-ig megvalósuló új színházi produkciók létrehozásának

támogatására

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató előadások létrehozását,
 • az új színházi törekvéseket,
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokat,
 • a határon túli színházak magyar nyelvű előadásait,
 • a magyar szerzők műveinek támogatását – különös tekintettel az ősbemutatókra,
 • a két vagy több társulat együttműködésével létrehozott közös előadásokat.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • állandó színházépülettel nem rendelkező színházak esetében a befogadó nyilatkozatát,
 • az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • a bemutató előadás időpontját,
 • zenés darabok (zenés játékok, musicalek, operettek) esetében – ha az ősbemutató – mellékelni kell a hangzó anyagot (kazetta 5-10 perc) .

Támogatás kérhető: tiszteletdíjra és annak járulékára, jelmezköltségre, díszletköltségre , kellékekre, szállítási díjra, bérleti díjra.

A támogatás a bemutató előadás időpontjához igazodva, ütemezetten történik.

Altéma kódszáma: 1317

 1. Magyar színházi együttesek külföldi megjelenésének, valamint külföldi együttesek

magyarországi vendégjátékának támogatására.

Az első pontnál felsorolt mellékletek csatolásán túl a pályázónak mellékelnie kell a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát is.

Támogatás kérhető: tiszteletdíjra és annak járulékára, szállítási díjra, utazási költségre.

Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium.

Altéma kódszáma: 1303

3. Nemzetközi és országos jelentőségű, színházszakmai szempontból fontos találkozók,

rendezvények megszervezésének támogatására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is,
 • a rendezvény tervezett időtartamát és a meghívottak körét, várható létszámát.

Támogatás kérhető: szállásköltségre, előadók tiszteletdíjára és annak járulékára, útiköltségére.

Altéma kódszáma: 1307


A pályázatok 2003. július 15-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Színházi Szakmai Kollégium