A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet külföldi vendégjáték, produkciók színrevitele és színházi nevelési tevékenység támogatására. 

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

1. Magyarországi színházi együttesek külföldi vendégjátékára, valamint magyar nyelven játszó határon túli színházak és külföldi színházi együttesek magyarországi vendégszereplésére

Altéma kódszáma: 1334

Pályázni a 2011. június 15.–2012. február 15. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak,
 • magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói).

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció(k) részletes leírását,
 • a partnerszínház(ak) meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek) VAGY napidíjra,
 • megbízási díjra (fordítás, tolmácsolás),
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálása során a kollégium előnyben részesíti:

 • a határon túli magyar nyelvű produkciók magyarországi bemutatását.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció(k) tényleges adatait  (előadásszám, nézőszám stb.),
 • a vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Igényelhető támogatás:maximum 1 millió Ft /pályázat

Erre a pályázati pontra tervezett keret mindösszesen: 20 millió Ft

2. Új színházi produkciók színrevitelére

Altéma kódszáma: 1317

Pályázni a 2011. szeptember 01.–2012. május 31. között bemutatandó produkciókra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak,
 • magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói).

Pályázni:

 • magyar szerzők műveinek bemutatására (különös tekintettel az ősbemutatókra),
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokra,
 • a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletező előadásokra lehet.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! 
Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat!
A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek, szerző, fordító),
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést (pályázati adatlap 4. pontja) is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását,
 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, amelyből minimum 2 db a totál színpadképről készüljön, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.).

Igényelhető támogatás:maximum 3 millió Ft

Erre a pályázati pontra tervezett keret mindösszesen:80 millió Ft

3. Magyarországi színházak 2011–2012-es évadban megvalósuló, rendszeres színházi nevelési tevékenységének (rendhagyó órák, színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák, drámapedagógiai foglalkozások, tantermi előadások és beavató [moderátor közreműködésével zajló] előadások) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1308

Pályázni a 2011. szeptember 01. – 2012. június 30. között megvalósuló programokra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását, benne:
  • a programban résztvevő produkció(k) részletes leírását,
  • a választott nevelési tevékenységi formák részletes tematikáját, leírását, ütemezését,
 3. színházi nevelési tevékenységet irányítók szakmai életrajzát, megjelölve a résztvevők művészi és pedagógiai végzettségét, a program megvalósításához szükséges szakmai felkészültségüket és/vagy az eddigi gyakorlati tapasztalataikat,
 4. az együttműködő oktatási intézmény(ek) szándéknyilatkozatát,
 5. a pályázó eddigi színházi nevelési tevékenységében résztvevő oktatási intézmények felsorolását (amennyiben a pályázó korábban nem végzett színházi nevelési tevékenységet, úgy arról kell nyilatkozni),
 6. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (előadók),
 • utazási költségre (óraadók, diákok).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a nevelési program eredményéről, a megvalósult események felsorolásával,
 •  a megvalósult program tényleges adatait (a foglalkozások száma, a programban résztvevő diákok és tanárok száma stb.),
 • az érintett oktatási intézmény(ek) legalább 2000 karakter terjedelmű beszámolóját a program nevelési eredményeiről.

Igényelhető támogatás:maximum 3 millió Ft/pályázat

Erre a pályázati pontra  tervezett keret mindösszesen:40 millió Ft

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap azonosító (A  N ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. április 19-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Színházi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. március 10.

Frissítve: