A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002-2003. évre a nemzeti kultúra szempontjából kiemelkedően fontos színházi alkotások bemutatásának, csereprogramok megvalósításának és szakmai rendezvényeknek a támogatására.

Pályázhatnak

 • önkormányzati színházak,
 • alternatív egyesületek,
 • független, hivatásos társulások.

Pályázni lehet

 1. A 2002-2003-es évad során bemutatandó színházi produkciók létrehozásának támogatására.
  A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:
 • az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató előadások létrehozását,
 • az új színházi törekvéseket,
 • a gyermek és ifjúsági előadásokat,
 • a határon túli magyar nyelvű előadásokat,
 • a magyar szerzők műveinek támogatását – különös tekintettel az ősbemutatókra.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • nem hivatásos színházak esetében a befogadó nyilatkozatát,
 • az alkotók neveit és a tervezett szereposztást,
 • zenés darabok esetében – ha az ősbemutató – hangzó anyag (kazetta 5-10 perc) mellékelését, valamint,
 • a bemutató előadás időpontját.

A támogatás a bemutató előadás előtt két hónappal utalható, az elszámolás esedékessége a bemutató előadást követő 30. nap.
Altéma kódszáma: 1317

 1. Magyar színházi együttesek külföldi megjelenésének, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékának támogatására.
  Az első pontnál megjelölt pályázati feltételek teljesítésén felül a pályázónak mellékelnie kell a partnerszínház meghívólevelét is.
  Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium.
  Altéma kódszáma: 1303
 2. Nemzetközi és országos jelentőségű, színházszakmai szempontból fontos találkozók, rendezvények támogatására.
  Altéma kódszáma: 1307

A Színházi Szakmai Kollégiumhoz a pályázatok 2002. április 29-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A kiadványokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827. Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap a fenti címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A /4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

A Színházi Szakmai Kollégium