A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet csereprogramok megvalósításának és szakemberek utaztatásának támogatására.

1. Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékára

Altéma kódszáma: 1303

Pályázni a 2008. február 1.–augusztus 31. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvű előadás ritkán jut el,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
 • ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztő program társul.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • a vendégjáték időpontját(-jait), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási )és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre (fogadás esetén)
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Egyéni vállalkozó a saját tiszteletdíját, napidíját nem számolhatja el!

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.

 

2. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi tanulmányútjára

Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2008. február 1.–augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

Pályázhatnak:

 • magyarországi színházművészek, színházszervezők, színházi munkatársak,
 • külföldi művészeket, fesztiválszervezőket, színházi munkatársakat fogadó színházak, független társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • azt a magánszemély pályázót, aki
 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével,
 • vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját
 • a program részletes leírását
 • az utazó, meghívott szakmai életútját,
 • az utazás idõpontját, helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • napidíjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.

Magánszemély (amennyiben nem lebonyolítóval együtt pályázik)/egyéni vállalkozó a saját napidíját nem számolhatja el!

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely  20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz). Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.
Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon az ügyfélszolgálathoz a 327-4445-es telefonszámon, vagy e-mail:
agnes.szondy@nka.hu címen.

A pályázat 2007. december 3-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!