A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázni lehet:

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Kollégium pályázatot hirdet a 2006–2007. évadra (2006. szeptember 1-jétől 2007. május 31-ig) új színházi produkciók színrevitelének támogatására.

Altéma kódszáma: 1317

a) Pályázhatnak: hazai és magyar nyelven játszó, határon túli, hivatásszerűen működő színházak, társulatok vagy azok fenntartói

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:

 • a gyermek- és ifjúsági elõadásokat, beavató színházi kezdeményezéseket
 • kortárs szerzõk műveinek bemutatását – különös tekintettel az õsbemutatókra,
 • a magyar színházak műsorán nem szereplő vagy csak ritkán játszott színdarabokat,
 • ha a produkció létrehozása során tervezik, hogy a későbbiekben a bemutató helyén kívül is játszható legyen,
 • ha a bemutatóhoz az előadás gondolatvilágát erősítő rendezvény kapcsolódik.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! Színházanként  csak egy produkció kaphat támogatást. A tervezett keretösszeg: 70 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a produkció részletes leírását,
 • a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.  

Támogatás kérhető :

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • szerzői és fordítói honoráriumra és annak járulékaira,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat szakmai beszámolójának ki kell terjednie:

 • a bemutatott előadás elemzésére, az intézményi színház műsorrendjében betöltött különleges szerepére,
 • a produkciós költségvetés bemutatására,
 • a produkció utóéletének felvázolására,


A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni. A támogatási összeg utalása a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik.

b) Pályázhatnak: független művészekből álló társulások

Magánszemély nem adhat be pályázatot.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a hagyományos színházi kereteket, formákat meghaladó produkciókat,
 • a gyermek-, ifjúsági és beavató-színházi elõadásokat,
 • új, a nem klasszikus repertoárhoz tartozó művek bemutatását,
 • ha az előadás létrehozása során szempont, hogy a későbbiekben a bemutató helyén kívül is játszható legyen,
 • ha a bemutatóhoz az előadás gondolatvilágát erősítő rendezvény kapcsolódik.
 • ha a bemutatót intenzív pr-munka kíséri,
 • ha a társulat az évadra vonatkozó művészeti tervet is csatol,
 • ha a tervezett bemutató finanszírozása több lábon áll, a Kollégium támogatása kiegészítő jellegű,
 • ha a létrehozandó produkció továbbjátszására is tartalmaz tervet a pályázat.  

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Pályázónként csak egy produkció kaphat támogatást.
Nem adható be pályázat azokra a produkciókra, amelyek sikerrel szerepeltek a Befogadó Színházak Társasága számára kiírt pályázaton.
A tervezett keretösszeg: 40 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a produkció részletes leírását,
 • a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkezõ társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát,
 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • szerzői és fordítói honoráriumra és annak járulékaira,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • helyszín- és eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

 
A pályázat szakmai beszámolójának ki kell terjednie:

 • a bemutatott előadás(ok) elemzésére, különös tekintettel a létrehozó alkotóközösség történetében betöltött szerepére,
 • a produkciós költségvetés bemutatására,
 • a produkció utóéletének felvázolására.


A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni. A támogatási összeg utalása a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át (amely   20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.  

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz). Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310-es kódot tüntesse fel.  

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.  

Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon az ügyfélszolgálathoz a 327-4445-es telefonszámon, vagy e-mail: agnes.szondy@nka.hu címen.

A pályázatok
2006. szeptember 15-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Színházi Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!