A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Általános tudnivalók

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006-2007. évadra (2006. szeptember 1-től) a nemzeti kultúra szempontjából fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának, produkciók továbbjátszásának és országos megismertetésének, valamint alkotómunka támogatására.

Pályázni lehet:

1. 2007. május 31-ig  megvalósuló új színházi produkciók támogatására I.

Altéma kódszáma: 1317

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Befogadó Színházak Társulása (BESZT) produkciós műhelyei (Flórián Műhely, MASZK Egyesület /Szeged/, Merlin Színház, MU Színház, Műhely Alapítvány, Szkéné Színház, Trafó KMH, Tűzraktár, Városi Színház) számára

  fenntartó nélküli társulatokkal közös színházi produkciók létrehozására.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a befogadó hely évadtervet mutat be és a támogatást több produkció megvalósítására fordítja,
 • ha a befogadó hely új formációk, fiatal közösségek bemutatkozását segíti elő,
 • ha a befogadó hely vidéki társulatok bemutatóját segíti,
 • ha a tervezett bemutató( k) finanszírozása több lábon áll, a kollégium támogatása kiegészítő jellegű,
 • ha a létrehozandó produkció( k) továbbjátszására is tartalmaz tervet a pályázat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a produkció szinopszisát és színlapját,
 • a bemutató időpontját,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • a befogadás motivációját,
 • a befogadó és az alkotók együttműködési szándéknyilatkozatát.


Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira vagy  számlás kifizetésére,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • eszközbérleti díjra,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • PR költségre.

A megpályázható maximum összeg produkciós műhelyenként: 5 millió forint.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A támogatási összeg utalása a bemutatókhoz igazodva , ütemezetten történik.

A kollégium pénzügyi keretének változása függvényében, az ősz folyamán újabb produkciós pályázatot szándékozik kiírni.

2.  Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékára, amelyek 2007. január 31-ig valósulnak meg

Altéma kódszáma: 1303

Pályázhatnak:

§          hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,

§          független művészekből álló társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvű előadás ritkán jut el,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
 • ha a külföldi produkció  fogadásához szakmai ismeretterjesztő program társul.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • a vendégjáték idõpontját ( -jait ), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ :

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási ) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Tervezett keret összesen: 20 millió forint

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2007. február 1-től augusztus 31-ig megvalósuló vendégjátékokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki!

3. A 2005/2006-os évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő produkciók helyben történő továbbjátszására 2007. május 31-ig

Altéma kódszáma: 1337

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói
 • független művészekből álló társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez :

 • ha a produkció színházi műhelymunka során jött létre,
 • ha a gyermek- és ifjúsági korosztály számára készült,
 • ha új közönségrétegek bevonását célozza,
 • ha a költségvetésben önrészt vagy egyéb forrást is feltüntet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
 • sajtóanyagot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • bérleti díjra,
 • PR költségre. >

Egy pályázó csak egy produkció továbbjátszásának támogatására nyújthat be igényt.

Tervezett keret összesen : 25 millió forint

4.  Már létrejött, kimagasló értéket képviselő színházi előadás bemutatóhelyen kívüli előadására 2007. május 31-ig

Altéma kódszáma: 1326

Pályázhatnak: 

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
 • független művészekből álló társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha az előadás olyan helyen jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiánypótlónak minősül,
 • ha a fogadóhely  színházi produkciókat rendszeresen (legalább négy produkció/évad) fogad.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett előadás- és nézőszámot;
 • a meghívó fél befogadó nyilatkozatát,
 • a részletes költségvetést, feltüntetve a befogadó és a meghívott által vállalt tételeket,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők) és járulékaira vagy számlás kifizetésére ,
 •   útiköltségére ,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra.

Egy társulat csak egy produkció tájoltatására pályázhat.

Tervezett keret összesen : 20 millió forint

5. Alkotómunka támogatására

Altéma kódszáma: 1302

A kollégium 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos idõtartamra írók számára, új színpadi mûvek megírására, a kortárs drámairodalom és az élõ színház kapcsolatának erõsítése céljából.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • 40. életévüket még be nem töltött, pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy ebbõl kidolgozott jelenetet,
 • együttmûködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvû színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, aminek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

A megpályázható összeg: 600 .000 Ft. A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerzõdés aláírását követõen történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

Adaptációra, zenés mű szövegkönyvre támogatás nem igényelhető!

A 2. , 3 .,   és a 4. témakör esetében

a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át (amely  20%-os ÁFA-t tartalmaz) tartozik befizetni

a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága

10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára

a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.

Az adatlapok internetes letöltése esetén

a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:

Hajas Gizella

Tel .: 327-4353

E-mail: gizella.hajas@nka.hu

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb

5000 Ft-nál (amely 20% .os ÁFA-t tartalmaz).

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát.

Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

A pályázatok

2006. július 3-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1388 Budapest, Pf .: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassák el az Általános tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium