Felhívás könyvtáraknak a Márai-program IV. fordulójában való részvételre


Felhívás könyvtáraknak a Márai-program IV. fordulójában való részvételre

A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a mellékletben megnevezett könyvtárak számára lehetőséget kínál arra, hogy a Márai-program IV. listájáról az intézménye részére megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Kft. (továbbiakban KELLÓ) honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon könyveket rendelhessen meg.

A jelentkezéshez szükséges információk:

  • a Márai IV.-lista rendelése céljából csak a mellékletben megnevezett könyvtárak számára érhető el,
  • a felület lehetőséget biztosít a Márai IV. listán szereplő könyv és hangoskönyv dokumentumok megrendelésére.
  •  

A jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • A KELLÓ a könyvtárak igazgatóit e-mail-ben tájékoztatja a jóváhagyott rendelés menetéről, továbbá elküldi számukra az adott könyvtár felhasználónevét és jelszavát,
  • A könyvtáraknak e-mailben válaszolva legkésőbb 2014. június 20-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a programban részt kívánnak-e venni (a könyvek megrendelése csak ez után lehetséges),
  • a megrendelt könyveket a KELLÓ megvásárolja a kiadóktól, majd eljuttatja a könyvtáraknak.

Felhívjuk a könyvtárak figyelmét arra, hogy a 200 címből saját keretük összegéig szabadon választhatnak könyveket!

A Márai IV. listából történő rendeléseket a könyvtáraknak:

2014. július 15.–2014. augusztus 31-ig áll módjában leadni.

A könyvtárak a könyvek átvételét minden alkalommal szállítólevélen igazolják a KELLÓ számára, majd a program befejezéseként az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a könyveket beleltározták (papír alapú leltárkönyv vagy elektronikus formában), és az olvasóknak hozzáférhetővé tették. Amennyiben a pályázatban résztvevő könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai-könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

Tájékoztatjuk a Könyvtárakat, hogy az Európai Unió Bizottságának SA. 34770 (2012/N-2) határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a könyvtárak, amelyek az NKA támogatásával a Márai-listából könyvet válogatnak, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a KELLÓ munkatársaitól:
Jelinek Emese Márai Program projekt koordinátor: 06 (30) 732-1415, jelinek.emese@kello.hu
és Horváth Bernadett 06 (30) 732-0695,
horvath.bernadett@kello.hu elérhetőségeken lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma