Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
ALKOTÓI TÁMOGATÁS
ÁDÁM FERENC KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK HATÁSA AZ EMBERI ÉLET ALAKULÁSÁRA RÁKOSMENTE TÖRTÉNETÉBEN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2919
BALOGH CSILLA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BAJÁN KAGÁN UTÓDAI. AZ AVAR KORI ELIT RÉGÉSZETI EMLÉKEI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN CÍMŰ KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2896
BALOGH JÁNOS MÁTYÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS: LOWETINSZKY JÁNOS JÓZSEF VILÁGHÁBORÚS NAPLÓI III. (1916) GONDOZÁSÁRA, KIADÁSRA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2959
BALOGH TAMÁS ALADÁR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DUNAZUG KALANDKÖNYV MEGÍRÁSÁRA, AMELY A KALANDKÖNYVEK SOROZAT NEGYEDIK KÖTETEKÉNT KÉSZÜL 2017 TAVASZA 2018 TAVASZA KÖZÖTT. 400.000 Ft 201102/2971
BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA SÁROSPATAK ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EGY 17. SZÁZADI FŐÚRI UDVAR ÉS A NŐNEVELÉS MEDGYESI PÁL LELKI ÁBÉCÉ CÍMŰ MUNKÁJA TÜKRÉBEN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/2977
BEDNÁRIK JÁNOS BUDAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGYHÁZ ÉS FALU A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN (TÖRTÉNETI ETNOGRÁFIAI VIZSGÁLAT BUDA KÖRNYÉKI TELEPÜLÉSEK PÉLDÁJÁN) CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/2976
BEKE MÁRIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FÁBÓL VASKARIKA – MINDEN MINDENBŐL, GYEREKEKKEL GYEREKEKNEK MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2940
CSIFFÁRY GABRIELLA SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KOSSUTH VIOLÁJA. HÍRESSÉGEK HOBBIJAI CÍMŰ GYŰJTEMÉNYES KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2935
CZABÁN DÁVID GYULA TÁRNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HÓDOK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2897
DONKA ATTILA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS NAGY VÍZITÚRÁS KÖNYV MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/2973
DR. BIHARI-HORVÁTH LÁSZLÓ DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HANGJELZŐ ESZKÖZÖK A MAGYAR PÁSZTOROK TÁRGYI KULTÚRÁJÁBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2912
DR. DIENES DÉNES SÁROSPATAK ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A TÜRELMI RENDELETIG CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/2904
DR. HALMÁGYI PÁL GÁBOR MAKÓ ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ AKIK MEGJÁRTÁK A HADAK ÚTJÁT MAKÓI KATONÁK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ TÖRTÉNETI KUTATÁS MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/2966
DR. HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS STRUKTÚRÁK ÉS KONTINUITÁS A MAGYAR TÁRSADALOMFEJLŐDÉSBEN A KÖZÉPKORTÓL A 20. SZÁZAD VÉGÉIG MUNKACÍMŰ SZAKKÖNYV MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/2964
DR. KERTÉSZ ISTVÁN RÓBERT SZOLNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EZZEL A VÁRRAL EGER VÁRA ERŐS VÉDŐPAJZSOT KAP – A SZOLNOKI PALÁNKERŐSSÉG FELÉPÍTÉSE ÉS OSZMÁN KÉZRE JUTTATÁSA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/2947
DR. PAPP JULIANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PENTHESILEA HADA A VITÉZ MAGYAR NŐ TOPOSZA A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN, A TÖRTÉNETÍRÁSBAN ÉS AZ IRODALOMBAN CÍMŰ KIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2982
DR. SOMOGYI GRÉTA IMOLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MIKÓ IMRE LEVELEZÉSÉNEK SAJTÓ ALÁ RENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2932
DR. SZALONTAI CSABA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉLET A TÁJBAN. EMBER ÉS KÖRNYEZETÉNEK KAPCSOLATA SZEGED KÖRNYÉKÉN A TÖRÖK HÓDOLTSÁG ELŐTT MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2951
DR. SZANI ZSOLT BUDAKESZI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZÉKELYUDVARHELY VIDÉKÉNEK GYÜMÖLCSÉSZETI HAGYOMÁNYAI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2892
DR. SZIRÁCSIK ÉVA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FÖLDNÉLKÜLI FÖLDESÚR. KOHÁRY II. ISTVÁN GAZDÁLKODÁSA A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEJÉN MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/2979
DR. TÓTH ESZTER ZSÓFIA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS ANTALL JÓZSEF MINISZTERELNÖK ÉLETÚTJA LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOK ÉS VISSZAEMLÉKEZÉSEK TÜKRÉBEN CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA * 600.000 Ft 201102/2978
DR. VAS ZOLTÁN PÁTY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GALAXIS ÚTIKALAUZ A DARAZSAKHOZ MUNKACÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2931
FARKAS GYÖNGYI BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS CSEHSZLOVÁKIA 1968. ÉVI MEGSZÁLLÁSÁNAK FOGADTATÁSA MAGYARORSZÁGON. KORTÁRSI REAKCIÓK, VÉLEMÉNYEK, ÉRTELMEZÉSEK CÍMŰ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2927
FARKAS KATALIN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ IRÁNYI DÁNIEL IRATAI (FORRÁSKIADVÁNY) CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2933
FEHÉR VIKTOR EGYHÁZASKÉR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A II. RÁKÓCZI FERENC DÉLVIDÉKI KULTUSZÁNAK TÖRTÉNELMI ÉS JELENKORI MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2884
FRÁTER ERZSÉBET RÉKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MIBŐL KÉSZÜL? – A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGY SPECIÁLIS ESETE MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2961
GÁL MIHÁLY BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ORSZÁGOS MOZGÓKÉPVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 1920-1948 MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2984
GÁTI CSILLA MOHÁCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BARANYA MEGYE RÉGÉSZETI ATLASZA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2908
GYŐRFFY IVÁN KISRÁKOS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÉPPÉ VÁLT GONDOLAT-MAGYAR FILM ÉS VILÁGFILM AZ EZREDFORDULÓTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖTET KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2954
HULYÁK-TOMESZ TÍMEA EGER ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A SPORTBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2894
KATKÓNÉ BAGI ÉVA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ARADI EREKLYE MÚZEUM TEXTILGYŰJTEMÉNYE KATALÓGUSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2921
KISS GÁBOR FERENC MADOCSA ALKOTÓI TÁMOGATÁS H.J. KATONAÉVEI AVAGY: EGY CSALÁDTÖRTÉNET A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2909
KOCSIS LÁSZLÓ PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PARADOXONOK TERMÉSZETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2900
KOCSIS PIROSKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓNÉ APPONYI FRANCISKA (1879-1958) ÉLETE ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGE MUNKACÍMŰ ÉLETRAJZI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2898
KOSZKA ATTILA ÁKOS MÓR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÉRTES NAGYGOMBÁI II. CÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2893
KOSZTYÓ GYULA DÉDA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉSZAKKELETI HADMŰVELETI TERÜLET TÁRSADALOMTÖRTÉNETÉT (1944. MÁRCIUS 19.-OKTÓBER 2.) CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 201102/2974
MIKÓ GÁBOR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁG TÖRVÉNYALKOTÁSÁNAK KODIFIKÁCIÓJA A KORA ÚJKORBAN CÍMMEL TUDOMÁNYOS MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2924
MUSKOVICS ANDREA ANNA TÁRNOK ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GAZDASÁGI STRATÉGIÁK A DUNA TERMÉSZETI VISZONYAI KÖZÖTT. PÓCSMEGYER GAZDÁLKODÁSA A XIX. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2925
NAGY GYÖNGYI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MUNKÁSŐRÖK ÉS KARHATALMISTÁK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 1956-1989 MUNKACÍMŰ TÖRTÉNETI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2906
NÓVÉ BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYAR EMIGRÁCIÓTÖRTÉNETI HISTORIOGRÁFIA 1893-2017 CÍMŰ EMIGRÁCIÓTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYV MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2963
PETE JÓZSEF PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ADATTÁRA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2980
PETE KRISZTIÁN KÁROLY PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PARADOXONOK TERMÉSZETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2952
PROHÁSZKA PÉTER ESZTERGOM ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VIII. NEMZETKÖZI ŐSRÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI KONGRESSZUS ÉS KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN (1876) CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2918
REISZ TIBOR CSABA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS DUDITS ANDOR ÉLETE ÉS MŰVEI CÍMŰ MŰVÉSZÉLETRAJZ ÉS KATALÓGUS KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2939
RIEZING NORBERT KÖRNYE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BENNSZÜLÖTT NÖVÉNYEINK CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2960
ROMSICS IMRE HOMOKMÉGY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NEM MESSZE VAN IDE KALOCSA. KALOCSAI NÉPDALOK CÍMŰ ZENEI SZOCIOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 700.000 Ft 201102/2936
SÁNDOR ISTVÁN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KATONA ÉS KORA. A NYOLCVANAS ÉVEK CÍMŰ SZÍNHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2899
SEDIÁNSZKY NÓRA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FÉNY FELÉ – KALANDOZÁSOK NORMANDIÁBAN ÉS BRETAGNE-BAN CÍMŰ MŰVÉSZETI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ÚTLEÍRÁS ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2889
SLIZ MARIANNA ILONA MEZŐTÚR ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ANJOU-KORI SZEMÉLYNÉVTÁR (1343-1359) CÍMŰ KÉZIRAT LÉTREHOZÁSÁRA, KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2967
SÜLI ATTILA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 15. (MÁTYÁS) HUSZÁREZRED TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/2972
SZEGHY VERONIKA KOSICE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A ZSIDÓ MAGYAROK KELET-SZLOVENSZKÓN 1918 UTÁN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2985
SZEKRÉNYESSY ATTILA PILISCSABA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KLOTILDLIGET TÖRTÉNETE – HELY-ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/2920
SZEREDI PÁL PILISSZENTKERESZT ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NEMZETÉPÍTŐ DEMOKRATIKUS ELLENZÉK A KÁDÁR-KORBAN 1987-1989 CÍMŰ KÖTET KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2895
SZERÉNYI ILDIKÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A STEINSCHNEIDER LILLY, AZ ELSŐ MAGYAR PILÓTANŐ SPORTTEVÉKENYSÉGE ÉS ÉLETE CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ KÖTET KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/2948
TARJÁN TAMÁS JUTA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DUALIZMUSKORI MAGYARORSZÁG OKTATÁS- ÉS NEMZETISÉGPOLITIKAI STRATÉGIÁJA A KORTÁRS EURÓPAI TRENDEK TÜKRÉBEN MUNKACÍMŰ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/2907
UJVÁRINÉ CSÁSZTVAY TÜNDE MARIANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VISSZATAPSOLT REVICZKY GYULA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2891
VASVÁRI ZOLTÁN PÁL BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS LÁTVÁN A GÁLYÁT… A HAJÓ A MAGYAR FESTÉSZETBEN (1820-1945) CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/2981
ZEMAN FERENC CSABA BÉKÉSCSABA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MUNKÁSŐRÖK ÉS KARHATALMISTÁK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 1956-1989 MUNKACÍMŰ TÖRTÉNETI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/2905
ISMERETTERJESZTŐ ÉS KÖRNYEREZTKULTÚRA RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA
AZ EÖTVÖS COLLÉGIUMÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST VI. EÖTVÖS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1383
ÁLOMFOGÓ ALAPÍTVÁNY TISZAKÉCSKE DÚS KINCSÉBŐL – 500 ÉV VISSZHANGJA NEMZEDÉKEKEN ÁT CÍMMEL PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1439
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KIEGYEZÉS 150. ÉVFORDULÓJÁN 200.000 Ft 201108/1494
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED POLGÁRI ÖNTUDAT, VÁROSFEJLESZTÉS ÉS ÖNKORMÁNYZATI MODELLEK MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN CÍMMEL KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1497
BARÁTI KÖR TORNABARAKONYÉRT ALAPÍTVÁNY TORNABARAKONY SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A VII. GÖMÖR-TORNAI NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓN, TORNABARAKONYBAN 400.000 Ft 201108/1460
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÁSOK CÍMMEL BÁCS-KISKUN MEGYEI ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1452
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT PITTYEN A FÉSZEK, ZÖRREN AZ ÁG… A BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR TERMÉSZETISMERETI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA GYEREKEKNEK 500.000 Ft 201108/1455
BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT VECSÉS 3 NAPOS RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA FOTÓKIÁLLÍTÁS, TEREPMUNKA ÉS FESZTIVÁL FORMÁJÁBAN 400.000 Ft 201108/1469
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED V. KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK TÁBORA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 201108/1478
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG 2017. II. FÉLÉVES PROGRAMSORA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 700.000 Ft 201108/1399
BÉKÉS VÁROSI KECSKEMÉTI GÁBOR KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT BÉKÉS III. HELYI ÉRTÉKEKRE ALAPOZOTT SZAKMAI NAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KREATÍV KÖRNYEZETKULTÚRA JEGYÉBEN 200.000 Ft 201108/1471
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST TALÁLKOZÁS AZ ÖT GÉNIUSSZAL – A NAGY TEHETSÉGEK KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ EREJE CÍMMEL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 340.000 Ft 201108/1504
BUDAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HATÁRAINKON TÚLI MAGYAROK EMLÉKTEMPLOMA ALAPÍTVÁNY BUDAKESZI A BUDAKESZI PROTESTÁNS KÖR RENDEZVÉNYEI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/1393
C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KISEBB, MINT 19 SZABADFOGÁSÚ SZÁMÍTÓGÉP VERSENY, DÍJÁTADÓ ÉS WORKSHOP MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1426
DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DEBRECEN ESÉLYT A FÖLDNEK! CÍMMEL FÖLD NAPJA PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 300.000 Ft 201108/1413
DÉL-ALFÖLDI TELEHÁZAK REGIONÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE SZEGED CSERE-BERE – A HAGYOMÁNYTEREMTŐ TÁBOR HÁZHOZ MEGY CÍMŰ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1395
DÉL-ALFÖLDI TELEHÁZAK REGIONÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE SZEGED A GOMBÁK SZÍNEI – GYAPJÚFESTÉS MŰHELYNAPOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ŐRSÉGBEN 200.000 Ft 201108/1434
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST 22. ELTE KÁRPÁT-MEDENCEI NYÁRI EGYETEM (ELTE KMNYE) MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 201108/1418
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A ROMAKÉP MŰHELY 2018-AS PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1430
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A KIEGYEZÉS ÉS A DUALIZMUS VISSZHANGJA A KÖZÉP-EURÓPAI IRODALOMBAN ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNELEMBEN CÍMMEL NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 220.000 Ft 201108/1472
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST SZLÁV METODIKA I. IDENTITÁS ÉS JÖVŐKÉP A HAZAI NYELVOKTATÁSBAN, A NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁSBAN ÉS A KULTÚRÁBAN CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/1477
ÉNEKMONDÓ ALAPÍTVÁNY ZALAEGERSZEG VERS-ELŐ FESZTIVÁL PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KORTÁRS KÖLTÉSZET NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201108/1438
ÉSZAK-KELETI ÁTJÁRÓ KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MISKOLC AZ UTÁNAM, SRÁCOK! CÍMŰ FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/1466
FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR CSÖKMŐ ISMERETTERJESZTŐ ÉS KÖRNYEZETISMERETI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA GYEREKEKNEK 340.000 Ft 201108/1375
FALUHÁZ ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR LEÁNYFALU LEÁNYFALU A SORG-CSALÁD TÖRTÉNETE CÍMMEL KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SORG-VILLÁBAN LEÁNYFALUN 300.000 Ft 201108/1378
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST A FELELŐS KÖNYVTÁR CÍMMEL PORGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 201108/1425
GEOSCIENCE REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS A SZIGETVÁRI ZRÍNYI-NAPOKON SZAKMAI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1465
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY ISMERETTERJESZTÉS ÉS KULTÚRA PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KESZTHELYI GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN * 800.000 Ft 201108/1447
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚNÁNÁS IV. HAJDÚKUTATÁS ÉS RÉGIÓTÖRTÉNETI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE, SZIMPÓZIUM A HAJDÚ IDENTITÁS ÉS A REFORMÁCIÓ KAPCSOLATÁRÓL CÍMMEL 500.000 Ft 201108/1423
HÁLÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KATOLIKUS EGYESÜLET BUDAPEST NEM VALAMI SZABADON VÁLASZTHATÓ FELADAT! CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 201108/1476
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED ITT A VILÁG KÖZEPI, KI NEM HISZI, LÉPJE KI! TÁPÉ MINT EGYEDÜLÁLLÓ ÉRTÉK ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1381
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED NE ENGEDJ A NEGYVENNYOLCBÓL! CÍMMEL HAGYOMÁNYTEREMTŐ, INTERAKTIVITÁST ALKALMAZÓ ÉS MOZGALMAS VETÉLKEDŐ MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK SZEGEDEN 400.000 Ft 201108/1436
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ISMERETTERJESZTÉSI PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1481
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST IV. ORSZÁGOS HON-ÉS NÉPISMERET KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 600.000 Ft 201108/1419
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ABLAK A NAGYVILÁGRA CÍMMEL ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIÁBAN 300.000 Ft 201108/1470
ISKOLAKERTEKÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR ISKOLAKERT SZAKMAI FÓRUM ÉS III. ORSZÁGOS ISKOLAKERT-HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1463
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS TERMŰHELY CÍMMEL, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI MŰHELYFOGLALKOZÁS-TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1401
JÁSZKERÜLET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG JÁSZBERÉNY CSILLAGÁSZ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1376
KOMÁROMI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KOMÁROM II. ÖKO – KALAND KOMÁROMI KÖRNYEZETTUDATOS ÉLMÉNYPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1414
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA: POLGÁROSODÁS ÉS DEMOKRATIZÁLÓDÁS EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A 18-20. SZÁZADBAN CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 500.000 Ft 201108/1377
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR DABAS TÖRTÉNELMI ÉS ÉPÍTÉSZETI ISMERETTERJESZTŐ SZAKMAI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA, KLASSZICISTA KÚRIÁK MÚLTJA ÉS JELENE CÍMMEL 400.000 Ft 201108/1446
LÉLEKPENDÍTŐK TÁRSASÁGA SALGÓTARJÁN FIATALOK A KÖZÉLETBEN – KÖZÉLET AZ IRODALOMBAN CÍMMEL OLVASÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 700.000 Ft 201108/1493
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ ENERGIATUDATOSSÁGI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI FOGLALKOZÁS-SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1390
LOSONCZY ISTVÁN HAGYOMÁNYÖRZŐ ÉS SPORTEGYESÜLET TEMESVÁR TÖRÖK KORI MAGYAR HAGYOMÁNYŐRZŐ BEMUTATÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TEMESVÁRI MAGYAR NAPOKON 300.000 Ft 201108/1385
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁC BLOGOK, ÉS AKIK MÖGÖTTÜK VANNAK! CÍMMEL KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓK MEGVALÓSÍTÁSÁRA BLOGGEREKKEL 600.000 Ft 201108/1380
MAGOSFA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS ÖKOTURISZTIKAI ALAPÍTVÁNY VÁC TERMÉSZETISMERETI TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA A KISMAGOSBAN HATÁRON INNEN ÉS TÚLRÓL 700.000 Ft 201108/1448
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE MÁNDY IVÁN PRÓZAPOÉTIKAI ÚJÍTÁSAIRÓL 500.000 Ft 201108/1394
MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET BUDAPEST SZAKMAI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1499
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST MAGYAR TUDÓS TÁRLAT VÍZÜGYI EMLÉKNAP ÉS KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 201108/1412
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST GÁTSZAKADÁS: A BIBLIA NEMZETI NYELVEKEN A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJÁN CÍMMEL KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 500.000 Ft 201108/1475
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST V. VÁLYI ANDRÁS ANYANYELV-PEDAGÓGIAI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1442
MAGYAR SPECIÁLIS MOZGÓKÉP EGYESÜLET SZOMBATHELY ITT ÉS MOST CÍMMEL FILMES TALÁLKOZÓ ÉS MŰHELY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1402
MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET EGER ISMERETTERJESZTŐ INTEGRÁCIÓS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉRTELMI FOGYATÉKOS FIATALOKNAK 300.000 Ft 201108/1409
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ ÉS NAGYVÁRAD CÍMMEL KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA A SZENT LÁSZLÓ-ÉV JEGYÉBEN * 400.000 Ft 201108/1474
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT BUDAPEST A BIODIVERZITÁSRÓL MÁSKÉPP 2. PULI, CSATAK, FUSZUJKA – SOKFÉLESÉG A GÉNEKTŐL A GASZTRONÓMIÁIG CÍMŰ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 201108/1437
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM A KIEGYEZÉS KORÁBAN CÍMŰ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 201108/1421
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST NŐSZERZŐK A 19.SZÁZADBAN: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 100.000 Ft 201108/1387
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST KONFLIKTUS ÉS KOOPERÁCIÓ. AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS 150 ÉVE CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 201108/1388
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT TIHANY LIX HIDROBIOLÓGUS NAPOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1420
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI CÍMŰ, HÉT KONFERENCIÁBÓL ÁLLÓ KONFERENCIASOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 201108/1441
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK PÉCS-BARANYAI NEMZETISÉGI KÖRE PÉCS MIT VÉTETTEM? CÍMMEL ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1440
MESSZELÁTÓ EGYESÜLET BUDAPEST AZ ÉLETMINŐSÉG ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG KÖRNYEZETI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA AZ ÖNKÉNTES EGYSZERŰSÉGEN ALAPULÓ ÉRTÉKREND, ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS ÁLTAL CÍMŰ PROGRAMRA 300.000 Ft 201108/1417
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN MÉLIUSZ KALENDÁRIUM 2017. RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/1432
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA KÖZÖS ÖRÖKSÉGÜNK CÍMMEL V. MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/1407
ÓNTE ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÓPUSZTASZER MADÁRMEGFIGYELÉSI NAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ÓPUSZTASZERI EMLÉKPARKBAN 345.000 Ft 201108/1424
PALMETTA ALKOTÓ MŰHELY TATA 2017. ÉVI TATAI TÜNDÉR-MESE FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1433
PESTSZENTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ BUDAPEST ÁLLATI JÓ PROGRAMOK CÍMMEL CSALÁDI HÉTVÉGE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 120.000 Ft 201108/1408
PÉCSI KULTURÁLIS KÖZPONT PÉCS TUDÓSKLUB – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT TERMÉSZETTUDOMÁNYON INNEN ÉS TÚL 450.000 Ft 201108/1391
PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA PÉCS KATOLIKUS EGYHÁZI TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZADBAN CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1453
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL, GYERMEKEKÉRT, GYERMEKEKNEK – A PONT KIADÓ GYERMEK-ELVŰ KULTURÁLIS PROGRAMSOROZATA MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MESÉÉRT, OLVASÁSÉRT, KREATIVITÁSÉRT 300.000 Ft 201108/1456
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A 23. MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR ÉS A VÁSÁR JÁRULÉKOS IRODALMI ÉS MŰVÉSZI RENDEZVÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1384
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MUZEOLÓGUSOK XXXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 201108/1480
SOMOGY MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KAPOSVÁR MAGAS SZÍNVONALÚ ZENÉS, IRODALMI KULTURÁLIS ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 201108/1486
SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR NÉPI TERMÉSZETJÁRÁS CÍMMEL ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA KISISKOLÁS KORÚ GYEREKEKNEK 400.000 Ft 201108/1483
SZÁRNYASKERÉK MISKOLCI KULTURÁLIS EGYESÜLET MISKOLC ÉLHETŐ KÖRNYEZET CÍMMEL SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MISKOLCI KISTÉRSÉGBEN 300.000 Ft 201108/1500
SZÁZ VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET BAJ VADLÚDSOKADALOM 2017. CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.125.000 Ft 201108/1435
SZINT KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR KÖRNYEZETI ÉS HONISMERETI NEVELÉST SZOLGÁLÓ NYÁRI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1482
SZÍN-TÉR /SZÍNJÁTSZÓ-VERSMONDÓ/ EGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR KÖRNYEZETKULTÚRA ÉS VÁROSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A TUDOMÁNY ÉS A MŰVÉSZET ESZKÖZEIVEL ELNEVEZÉSŰ SZAKMAI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1487
SZÓRVÁNY ALAPÍTVÁNY TEMESVÁR BÁNSÁGI DIÁKOK IV. KISFILM FESZTIVÁLJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/1467
SZÖVETSÉG AZ ÉLŐ TISZÁÉRT EGYESÜLET NAGYKÖRŰ HUMÁNÖKOLÓGIA SZAKKOLLÉGIUM KURZUSAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1462
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA A TERMÉSZET TUDJA – A TERMÉSZET INTELLIGENCIÁJA CÍMMEL ÖKO-TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1386
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA ÖKO-ESTÉK 2017-2018. ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1429
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA MÚZEUM, MŰVÉSZET, MUZSIKA PROGRAMSOROZAT FOLYTATÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1458
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PÁSZTÓ TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! CÍMMEL PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1502
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZAFÖLDVÁR ERDŐ KERÜLŐ CÍMMEL IV. SZABADEGYETEM ÉS MŰHELYMUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1392
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY NEMZETI EMLÉKEZET HETE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1382
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST SZERETHETŐ TUDOMÁNY CÍMMEL TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 1.000.000 Ft 201108/1491
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚLTUNK BEMUTATÁSA CÍMMEL ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1410
VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET SZOMBATHELY 50. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 201108/1415
VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST VERITAS-ESTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 800.000 Ft 201108/1444
VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM A VERSÜNNEP FESZTIVÁL DIÁK- ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 201108/1503
VÉCSEY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SOLT JELES NAPOK A VÉCSEYBEN – MESE, VERS, PRÓZA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1479
VISEGRÁDI VÁROSFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VISEGRÁD VISEGRÁDI TÁBOR 2017. MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉPÍTVE TANULÁS VISEGRÁDON CÍMMEL 500.000 Ft 201108/1485
VISKI KÁROLY MÚZEUM KALOCSA KALOCSA NÉPRAJZI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 201108/1427
VOKE VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA BÉKÉSCSABA XIII. VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS ÉS MOZDONYPARÁDÉ MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1416
ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZÁKÁNYSZÉK ÖKOSULI CÍMMEL KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK 400.000 Ft 201108/1484
ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS EGY KIS ESTI FIZIKA CÍMMEL TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS-SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/1468

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.