Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK MEGJELENTETÉSE
AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET SZEGED AZ AETAS CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2744
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY SZEGED A KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2697
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED A BELVEDERE MERIDIONALE – TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2703
BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2720
CIMBORA ALAPÍTVÁNY SEPSISZENTGYÖRGY A CIMBORA (KÍVÁNCSI DIÁKOK LAPJA) KULTURÁLIS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK KIADÁSÁRA 2018-BAN 500.000 Ft 201101/2719
DUE PRODUCERI IRODA KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST DUE TALLÓZÓ KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ IFJÚSÁGI MAGAZIN 2018 MEGJELENTETÉSÉRE * 800.000 Ft 201101/2704
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT BUDAPEST A 2018. ÉVI FIZIKAI SZEMLE KIADÁSÁRA 700.000 Ft 201101/2736
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK LÉTÜNK CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK MEGJELENÍTÉSÉRE 700.000 Ft 201101/2755
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BUDAPEST AZ EGYETLEN 1949 ÓTA FOLYAMATOSAN MEGJELENŐ GÉP CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201101/2701
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 2018. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2732
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A HONISMERETI SZÖVETSÉG HONISMERET CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. 1-6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE * 2.200.000 Ft 201101/2750
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 2018. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2710
JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY JÁSZBERÉNY REDEMPTIO CÍMŰ HONISMERETI LAP 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201101/2749
JEZSUITA KIADÓ BUDAPEST A SZÍV CÍMŰ JEZSUITA MAGAZIN 2018-AS ÉVFOLYAMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2708
KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A PRO MINORITATE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSE 1.000.000 Ft 201101/2737
KLIÓ ALAPÍTVÁNY DEBRECEN A KLIÓ CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2745
KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET BUDAPEST KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2713
KREATÍV STÚDIÓ PRESS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ INGREEN CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKÜNK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2705
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ GYERMEK-IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018-AS MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2738
MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG BUDAPEST GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI NYOMDAI MEGJELENÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2758
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2018 ÉVI KIADÁSÁRA 700.000 Ft 201101/2723
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST AZ IRODALOMISMERET CÍMŰ NEGYEDÉVES NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2711
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK 45. ÉVFOLYAMÁNAK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2724
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA 73. ÉVFOLYAMÁNAK 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 201101/2733
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NYELV CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2727
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NYELVŐR CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2728
MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT., ÚJVIDÉK ÚJVIDÉK MÉZESKALÁCS CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201101/2715
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A HELIKON CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018 ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2734
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A VILÁGTÖRTÉNET CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018 ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2740
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW CÍMŰ FOLYÓIRAT 2018 ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 750.000 Ft 201101/2741
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A MAGYAR KÖNYVSZEMLE CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018.ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 201101/2747
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A TÖRTÉNELMI SZEMLE CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018 ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2748
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BUDAPEST A FÖLDTANI KÖZLÖNY 2018. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201101/2759
MATFUND KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK 2018-BAN MEGJELENŐ 9 LAPSZÁMÁRA 800.000 Ft 201101/2700
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 2018. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2754
NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. BUDAPEST MÚLTUNK C. POLITIKATÖRTÉNETI NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2739
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET BUDAPEST 2018. ÉVI ERDÉSZETI LAPOK KIADÁSÁRA 800.000 Ft 201101/2712
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST A KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2018. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK HAGYOMÁNYOS MEGJELENTETÉSÉRE ÉS ONLINE ARCHIVÁLÁSÁRA 700.000 Ft 201101/2721
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST A KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS CÍMŰ NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉK 2018. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK HAGYOMÁNYOS MEGJELENTETÉSÉRE ÉS ONLINE ARCHIVÁLÁSÁRA 800.000 Ft 201101/2722
RÁDIÓVILÁG LAPKIADÓ ÉS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS CÍMŰ LAPUNK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2731
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A VASI SZEMLE CÍMŰ TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSE 900.000 Ft 201101/2707
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 2018. ÉVI XIX. ÉVFOLYAMÁNAK (1-4 SZÁM) NYOMTATOTT FORMÁBAN TÖRTÉNŐ KIADÁSÁRA 400.000 Ft 201101/2751
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A SZEGED FOLYÓIRAT MÁRCIUSI, ÁPRILISI, MÁJUSI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE. 400.000 Ft 201101/2760
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 201101/2702
SZENTPÉTERY IMRE TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A FONS 2018. ÉVI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSE 400.000 Ft 201101/2735
SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY CSÍKSZEREDA A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ, NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ KÉTNYELVŰ FOLYÓIRAT KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSA. 600.000 Ft 201101/2761
TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A TERMÉSZETBÚVÁR MAGAZIN 2018. ÉVI HAT SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSE. 2.000.000 Ft 201101/2709
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST VALÓSÁG C. FOLYÓIRAT 2018. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSE * 3.500.000 Ft 201101/2696
VESZPRÉMI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM VESZPRÉMI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2018 ÉVI MEGJELENTETÉSE 500.000 Ft 201101/2726
ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TERÜLETEN
ANDERS ALEXANDRA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HAJDANVOLT ÉLETEK – BEVEZETÉS A BIOSZOCIÁLIS RÉGÉSZETBE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3112
BALOGH TAMÁS ALADÁR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MÁTRA ÉS A BÜKK KALANDKÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/3093
BÁLINT ÁGNES PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS PSZICHOLÓGIÁJA CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3057
BOZÓ LÁSZLÓ KEVERMES ALKOTÓI TÁMOGATÁS DÉL-BÉKÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEIT BEMUTATÓ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3080
DOMINKOVITSNÉ SZAKÁCS ANITA MÁRIA SOPRON ALKOTÓI TÁMOGATÁS MUNCZY BÉLA CIGÁNYPRÍMÁS I. VILÁGHÁBORÚS FRONTNAPLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3063
DR. BABINSZKI EDIT NAGYMAROS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 150 ÉVE A FÖLDTUDOMÁNYOK SZOLGÁLATÁBAN MUNKACÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3082
DR. FEDELES TAMÁS PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZENTELÉSI TURIZMUS A KÉSŐ KÖZÉPKORBAN? MAGYAR KLERIKUSOK PROMÓCIÓS ÜGYEI A RÓMAI KÚRIÁBAN (14261523) CÍMŰ KÉZIRAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201102/3083
DR. HELTAI MIKLÓS GÁBOR GÖDÖLLŐ ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÁROSI VADGAZDÁLKODÁS CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3126
DR. KUSLITS BÉLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A REZILIENCIA CÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE * 400.000 Ft 201102/3059
DR. LOVAS-KISS ANTAL DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HAGYOMÁNYOK A 21. SZÁZADBAN CÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3058
DR. NÉMET BÉLA ISTVÁN PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GYAKORLATIAS KÖRNYEZETKULTÚRA MUNKACÍMŰ MŰ LÉTREHOZÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3124
DR. OTTOMÁNYI KATALIN IRÉN CSOBÁNKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÁTYI TEMETŐ KÉSŐ RÓMAI SÍRJAI CÍMŰ TANULMÁNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3096
DR. TÓTH CSABA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A WASS, MOLITOR & CO. ARANYLÁZ KALIFORNIÁBAN A MAGYAR KAPCSOLAT CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3084
DR. TÓTH FERENC SZOMBATHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS LOTARINGIAI KÁROLY ÉLETRAJZA (1643-1690) MUNKACÍMŰ KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/3105
DR. TÓTH IMRE SOPRON ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3116
DR. TÓTH JÁNOS SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FENNTARTHATÓ NÉPESSÉGÉRT CÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3103
DR. URBÁN LÁSZLÓ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS-TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADIG CÍMŰ MUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201102/3072
DR. VESZTRÓCZY ZSOLT ERNŐ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS GRÜNWALD BÉLA, A POLITIKAI GONDOLKODÓ CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3091
DR. ZEMAN FERENC CSABA BÉKÉSCSABA ALKOTÓI TÁMOGATÁS TAKÁCS FERENC ÉLETÚTJA ÉS POLITIKAI PÁLYÁJA (1893-1956) CÍMŰ MUNKA MEGÍRÁSÁRA 150.000 Ft 201102/3111
EKLER DEZSŐ BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GYŐRI REJTÉLY FELOLDÁSA – ADALÉKOK EGY ÉVSZÁZADOS VITÁHOZ CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3074
FALUSI NORBERT KECSKEMÉT ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ERDÉLY TÖRTÉNETE 1910 – 1925 ÁTMENET EGY URALMI STRUKTÚRÁBA CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3120
GAÁL ANGELIKA CSEHI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LEVENDULA GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS SZEREPE MAGYARORSZÁGON CÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3060
GERLÓCZYNÉ FURULYÁS KATALIN NAGYKOVÁCSI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NAGYKOVÁCSI TITKOS ÚT CÍMŰ HELYISMERETI INTERAKTÍV, ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 100.000 Ft 201102/3075
GYIMESINÉ GÖMÖRI ILONA EDIT HEVES ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NEMESI IDENTITÁS – POLGÁRI ÉLETPÁLYÁK. A MACZKY CSALÁD TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3068
HALÁSZ PÉTER BARNABÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÁRVÁLASZTÁS, LAKODALOM ÉS GYERMEKNEVELÉS A MOLDVAI MAGYAROKNÁL CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3104
HEGEDŰS KRISZTIÁN BÉLA KUNSZENTMÁRTON ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SÖRHÁZAK ÉS SÖRFOGYASZTÁS A 18-19. SZÁZADI JÁSZKUNSÁGBAN CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 150.000 Ft 201102/3107
JUHÁSZ LÁSZLÓ PÉTER BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MESEPSZICHOLÓGIA – MESETERÁPIA ÖSSZEFÜGGÉSEK CÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3077
KNESZL BEÁTA KÁRMEN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A ZSENIÁLIS BODERLINE CÍMŰ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/3115
KONCZ ISTVÁN NYÉKLÁDHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HAJDANVOLT ÉLETEK. BEVEZETÉS A BIOSZOCIÁLIS RÉGÉSZETBE CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰ KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3117
KOVÁCS ANDREA GÖDÖLLŐ ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GRADUALE FRANCISCI DE FUTHAK 1463. MONOGRÁFIA ÉS KRITIKAI KIADÁS CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/3118
MEDNYÁNSZKY ZOLTÁN MIKLÓS MARTONVÁSÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KOCSMÁK MUNKACÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3109
MÜLLER GABRIELLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FORRÁSKIADVÁNY CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3056
NAGY GÁBOR FERENC SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÁSZTOR NEMZEDÉKEK A DÉL-ALFÖLDÖN A 18-21. SZÁZADBAN CÍMŰ MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3101
NAGY ZOLTÁN RÓBERT SZIGETÚJFALU ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TARTÓSÍTÁS RÉGI MÓDSZEREKKEL CÍMŰ KÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3094
NÉMETH-VIDA BEÁTA ZIRC ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BÁNYÁSZAT A BAKONYBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3087
NIEDERMÜLLER-KOVÁCS TÍMEA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LÁTTA-E MÁR BUDAPESTET ÉJJEL? FÉNY, URBANITÁS ÉS MODERNIZÁCIÓ MUNKACÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3078
NOVÁK ÁDÁM MIKÓHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS PECSÉTTANI KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3113
ODLER ZSOLT ASZÓD ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BAGI MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES TÖRTÉNETÉNEK FELDOLGOZÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3066
PRESZTÓCZKI ZOLTÁN HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS TAKÁCS FERENC ÉLETÚTJA ÉS POLITIKAI PÁLYÁJA (1893-1956) CÍMŰ TÖRTÉNETI BIOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 150.000 Ft 201102/3100
ROSCH GÁBOR TIVADAR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A FARKASRÉTI TEMETŐ SZOBRAI ÉS DOMBORMŰVEI CÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3114
STÖHR LÓRÁNT ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KORTÁRS MAGYAR DOKUMENTUMFILM CÍMŰ MUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3108
SZIJÁRTÓ ZSOLT PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÉPEK, SZÍNTEREK, GENERÁCIÓK – A MÉDIAKUTATÁS ANTROPOLÓGIAI DIMENZIÓI MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3119
SZILÁGYI KATA GYULA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZEGED ÉS KÖRNYÉKE A KORA ÚJKŐKOR IDŐSZAKÁBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3073
TÁRKÁNYI SÁNDOR GYŐR ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ELFELEDETT VÁRKERÜLET I. CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3102
TÓTH ORSOLYA PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A RAJONGÁS-DISKURZUS VÁLTOZATAI A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMÁBAN MUNKACÍMŰ KÖTET ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3076
VARGA ISTVÁN FONYÓD ALKOTÓI TÁMOGATÁS TAKÁTS GYULA ÉS FONYÓD MUNKACÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA 100.000 Ft 201102/3121
MAGAS SZÍNVONALÚ KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA
A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SAKURA NAPOK A FÜVÉSZKERTBEN 2018-BAN CÍMŰ RENDEZVÉNYRE 300.000 Ft 201108/1628
AZ EÖTVÖS COLLÉGIUMÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST VII. EÖTVÖS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOR 600.000 Ft 201108/1632
ÁLOMFOGÓ ALAPÍTVÁNY TISZAKÉCSKE A 12 ÉVES KÖNYVKÓSTOLÓ SOROZAT RENDEZVÉNYEIRE 400.000 Ft 201108/1630
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÁSOK 2018 – BÁCS-KISKUN MEGYEI ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOKRA 300.000 Ft 201108/1637
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT ERDŐT JÁRUNK, ÁRKOT LÉPÜNK – A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖNYVTÁR TERMÉSZETISMERETI PROGRAMJAI GYEREKEKNEK NEVŰ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1638
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED VI. KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK TÁBORÁRA 1.000.000 Ft 201108/1633
BEREKFÜRDŐI TURISZTIKAI NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEREKFÜRDŐ A CSILLAGÁSZATI HÉT ÉS AZ INTERAKTÍV NYÍLT NAP LEBONYOLÍTÁSÁRA, AZ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201108/1634
BERETTYÓ KULTURÁLIS KÖZPONT BERETTYÓÚJFALU SINKA ISTVÁNTÓL LENGYEL BALÁZSIG CÍMŰ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1635
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR BERZSENYI TÁRSASÁG 2018. II. FÉLÉVES PROGRAMSORA * 700.000 Ft 201108/1627
BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE TÁPIÓSZELE EMLÉKEZZÜNK A RÉGIEKRŐL CÍMŰ KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1631
BUDAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HATÁRAINKON TÚLI MAGYAROK EMLÉKTEMPLOMA ALAPÍTVÁNY BUDAKESZI A BUDAKESZI PROTESTÁNS KÖR 2018-2019.ÉVI RENDEZVÉNYEIRE 200.000 Ft 201108/1629
DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DEBRECEN BOLYGÓNK-ÉRT II. ISMERETTERJESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOKRA 500.000 Ft 201108/1643
DON BOSCO SPORTKÖZPONT KAZINCBARCIKA KAZINCBARCIKAI ŐSZI – ADVENTI – TÉLI – ÉS HÚSVÉTI SZABADEGYETEMI SOROZATRA 500.000 Ft 201108/1651
DUE PRODUCERI IRODA KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST CSODÁK TÁRHÁZA II. – A TUDÓSOK KÖZTÜNK ÉLNEK * 500.000 Ft 201108/1650
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT EGER AZ EGRI VILÁGFALÓ-KOMPLEX CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 201108/1646
EGYÜTT A CSALÁDÉRT KULTURÁLIS EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMSOROZAT GYEREKEKNEK 200.000 Ft 201108/1757
EGYÜTT SZENTESÉRT EGYESÜLET SZENTES 1. ARCKÉPEK SZENTESRŐL CÍMŰ SOROZAT, ÉS ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS SZERVEZÉSÉRE 200.000 Ft 201108/1784
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST KÖZTÜNK ÉLŐ TUDÓSOK – MAGYAR TUDÓSOK MUNKÁJÁRÓL ÉS KORSZAKALKOTÓ TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEIRŐL KÖZÉRTHETŐEN CÍMŰ RENDEZVÉNYRE 400.000 Ft 201108/1644
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA – 2018 MEGRENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1645
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM MAGYARORSZÁGON 1998-2018 KONFERENCIA MEGSZERVEZÉSÉRE 195.000 Ft 201108/1647
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST KÖRNYEZETI HATÁSOK A MULTIKULTURÁLIS ÉS INKLUZÍV NEVELÉSBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/1656
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 17. FÓRUMÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE 700.000 Ft 201108/1720
ERDÉSZEK A VÉRTES ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET TATABÁNYA LÉPJ KÖZELEBB A VÉRTESHEZ! – KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETISMERETI KONFERENCIÁRA 400.000 Ft 201108/1657
ERDŐMENTŐK ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ORSZÁGOS ERDŐMENTŐ KONFERENCIA ÉS ERDŐ- ÉS VADVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉPZÉSRE 400.000 Ft 201108/1792
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY ISMERETTERJESZTÉSRE ÉS KULTÚRÁRA A KESZTHELYI GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 2018-2019 * 800.000 Ft 201108/1661
GYULAJ ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TAMÁSI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLÁK ZÁRÓ SZAKOSZTÁLYÜLÉSÉRE-TOVÁBBKÉPZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/1669
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚNÁNÁS KÖZSZABADOK SZOLGÁLATHOZ ÉS TERÜLETHEZ KÖTVE – RÉGIÓTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA 400.000 Ft 201108/1668
HÁLÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KATOLIKUS EGYESÜLET BUDAPEST XVII. KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓ TÁBORRA -TEREMTÉSVÉDELEM TÉMÁBAN. 1.000.000 Ft 201108/1670
HEILING MÉDIA KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ZÖLDGÖMB FESZTIVÁLRA 2018 A FENNTARTHATÓ JÖVŐNKÉRT 400.000 Ft 201108/1662
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED HÁZ-HAZA-TÁPÉ CÍMŰ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1751
HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A HELTAI GÁSPÁR KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMJAI 400.000 Ft 201108/1737
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC SZEMERE SZALON ÉS MISKOLC ANNO… ELŐADÁSAI 400.000 Ft 201108/1666
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT A KECSKEMÉTI HÍRÖS MESTEREK, HÍRÖS MESTERSÉGEK CÍMŰ RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1665
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT ERDEI ISKOLÁK 2018. ÉVI SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁRA PARÁDFÜRDŐN 350.000 Ft 201108/1678
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KECSKEMÉT IRODALMI JELES NAPOK, FELOLVASÓVERSENYEK KECSKEMÉTI DIÁKOK ÉS CSALÁDOK SZÁMÁRA 200.000 Ft 201108/1686
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A XXIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIA ÉS NYÁRI TÁBOR MEGSZERVEZÉSÉRE * 800.000 Ft 201108/1674
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST AZ V. ORSZÁGOS HON- ÉS NÉPISMERET KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ESZTERGOMBAN * 500.000 Ft 201108/1677
IDEHAZA – A MAGYAR VIDÉKÉRT EGYESÜLET CSEHI CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HADITENGERÉSZET – MÚLTUNK A JÖVŐNK! – KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓKRA 250.000 Ft 201108/1673
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ZÖLDÁG KÖRNYEZETKULTÚRA TÁBOROK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1679
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC IV. KÖNYVTÁRI MAJÁLISRA 400.000 Ft 201108/1675
INFOKOM-BO SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT BETÉTI TÁRSASÁG SZANDA SZANDA-VÁR ÉS KÖRNYÉKE HAGYOMÁNYTEREMTŐ RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1680
ISKOLAKERTEKÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST IV. ORSZÁGOS ISKOLAKERT-HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ MEGSZERVEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/1693
JÁSZKERÜLET KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG JÁSZBERÉNY KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2018 MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 200.000 Ft 201108/1681
KALOTA MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FÉLÚTON KONFERENCIA, 2018 350.000 Ft 201108/1684
KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY IV. ÚJHELYI KÖNYVÜNNEPRE 300.000 Ft 201108/1692
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT GYOMAENDRŐD CSEPPKE ÖKOTÁBORRA GYOMAENDRŐDÖN 400.000 Ft 201108/1685
KEMENCE HAGYOMÁNYŐRZŐ GASZTRO-KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KOMÁROM A CSALÁDOK ÉVÉBEN MESÉKKEL A CSALÁDOKÉRT PROGRAMSOROZATRA 300.000 Ft 201108/1691
KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET KISTARCSA A MAGYAR MŰVÉSZET ÁTTEKINTÉSE C. RENDEZVÉNYRE 300.000 Ft 201108/1696
KOMÁROMI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KOMÁROM III. ÖKO – KALAND KÖRNYEZETTUDATOS ÉLMÉNYPROGRAM ÖKO – KALAND KÖRNYEZETTUDATOS ÉLMÉNYTÁBORRA 500.000 Ft 201108/1715
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA ÖSSZEOMLÁS ÉS IMPÉRIUMVÁLTÁS ERDÉLYBEN (1918-1920) CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 400.000 Ft 201108/1731
KÖNYV ÉS KÁVÉ KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAGYKOVÁCSI KIS KÖNYVES ÉJ 2018 – FÜGGETLEN KÖNYVESBOLTOK ÉJSZAKÁJÁRA 200.000 Ft 201108/1798
KULTURÁLIS TIZENEGY EGYESÜLET BUDAPEST A BBB ELEVEN TAVASZ 2018 FESZTIVÁL KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1723
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ KÖRNYEZETI NEVELÉSI FOGLALKOZÁS-SOROZATRA 400.000 Ft 201108/1729
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁC ISMERETTERJESZTŐ INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSOK SZERVEZÉSÉRE A 4-16 ÉVES KOROSZTÁLY RÉSZÉRE. 400.000 Ft 201108/1722
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT BUDAPEST BÁNYÁSZATI MÚZEUMOK ÉS KIÁLLÍTÓHELYEK I. KONFERENCIÁJÁRA 300.000 Ft 201108/1712
MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE UNGVÁR XII EGYÜTT IRÓTÁBOR – IRODALMI KARAVÁN: IRODALMI KONFERENCIÁRA ÉS IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓKRA 500.000 Ft 201108/1698
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST KARINTHY FRIGYES ÉLETMŰVÉRŐL KONFERENCIÁRA 400.000 Ft 201108/1749
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST MAGYAR TUDÓS TÁRLAT – 2018 KIÁLLÍTÁS ÉS PROGRAMSOROZAT 500.000 Ft 201108/1695
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMI HÉTFŐK MŰHELYBESZÉLGETÉSEK AZ MNM PALÓC MÚZEUMÁBAN VIII. – NEVŰ RENDEZVÉNYRE 400.000 Ft 201108/1707
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST EMLÉKEK, SZÖVEGEK, TÖRTÉNETEK. NŐI FOLKLÓR SZÖVEGEK – KONFERENCIÁRA 300.000 Ft 201108/1706
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST ÖNKÉNTES NÉPRAJZI GYŰJTŐK V. ORSZÁGOS TRADÍCIÓ TÁBORA – NÉPRAJZI ÉS ALKOTÓ JELLEGŰ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSRE 750.000 Ft 201108/1774
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST A MAGYAR DIASZPÓRA IRODALMA. AZ MNYKNT ÉVES KONFERENCIÁJÁRA * 700.000 Ft 201108/1700
MAGYAR SPECIÁLIS MOZGÓKÉP EGYESÜLET SZOMBATHELY III. SPECIÁLIS MOZI – BEMUTATKOZÓ NAP ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ FILMVETÍTÉSEKKEL A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI KÖNYVTÁRBAN – RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 350.000 Ft 201108/1711
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A TITOK SZEMIOTIKÁJA C. KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 300.000 Ft 201108/1701
MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHÁT TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE BUDAPEST II. MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN FÓKUSZBAN A MAGYAR CSALÁDI GAZDÁLKODÓK RENDEZVÉNYRE 200.000 Ft 201108/1775
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT BUDAPEST CSALÁSOK, CSÚSZTATÁSOK, CSALAFINTASÁGOK A TUDOMÁNYBAN 1-2 – RENDEZVÉNYRE 800.000 Ft 201108/1725
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST PÁRHUZAMOS RURALITÁSOK. A VIDÉKISÉG FORMÁI ERDÉLYBEN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE (MTA BTK NTI) 500.000 Ft 201108/1713
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A DOMBÓI VÁR RÉGÉSZETI KUTATÁSA 2014-2018 CÍMŰ KONFERENCIÁRA (MTA BTK RÉGÉSZETI INTÉZET) 300.000 Ft 201108/1726
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST POZSAREVÁC 1718. NAGYHATALMI ÉRDEKEK ÉS NEMZETI TÖREKVÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN -CÍMMEL KONFERENCIÁRA 500.000 Ft 201108/1727
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST RESONEMUS PARITER – TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZENDREI JANKA 80. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ( MTA BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET) RENDEZVÉNYRE 200.000 Ft 201108/1728
MAGYARORSZÁGI ALKOTÓMŰVÉSZEK KÖZÉP-ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TÁRSASÁGA SZÉKESFEHÉRVÁR ISMERED?ISMERD MEG A NÉPMŰVÉSZETI MINTAKINCSET! PROGRAMSOROZAT ÉS VETÉLKEDŐRE 400.000 Ft 201108/1703
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK PÉCS-BARANYAI NEMZETISÉGI KÖRE PÉCS MALENKIJ ROBOT – FIATAL KUTATÓK KUTATÁSI EREDMÉNYEI, NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA 400.000 Ft 201108/1794
MARTIN OPITZ KIADÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST MAGYAR ISKOLAÉPÍTÉSZET – MÚLT ÉS JÖVŐ CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1694
MECSEKERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉCS MECSEKERDŐ – INTERAKTÍV ERDÉSZETI TÚRASOROZATRA 200.000 Ft 201108/1704
MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY BUDAPEST NYÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1708
MÉDIANEGYED EGYESÜLET PÉCS ÚJ TERÜLETEK ÉS FOGALMAK A KORTÁRS MÉDIAKULTÚRA KUTATÁSBAN II. CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/1697
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN 2018. BAN MEGRENDEZETT MÉLIUSZ KALENDÁRIUMRA 600.000 Ft 201108/1718
MINDENEGYÜTTMEGY EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA VIDÉK ÉS VÁROS HATÁRÁN – GYÜTTMENT FESZTIVÁL ÉS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYRE 1.000.000 Ft 201108/1714
MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST ÖKO-AKUSZTIKAI KONFERENCIA, WORKSHOP ÉS FESZTIVÁLRA 400.000 Ft 201108/1717
NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR VASI ŐRTÜZEK RENDEZVÉNYRE 400.000 Ft 201108/1724
NAPHIMNUSZ TEREMTÉSVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST TEREMTÉSVÉDELMI ÖSSZEKÖTŐ KÉPZÉS * 500.000 Ft 201108/1797
ÖKOLÓGIAI INTÉZET A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY MISKOLC TERMÉSZET, EMBER – MŰVÉSZETI SZAKMAI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1780
ÖKOPSZICHOLÓGIAI INTÉZET EGYÉNI CÉG BUDAPEST ÖKOPSZICHOLÓGIAI NAPOK KONFERENCIASOROZATRA: MAGAS SZÍNVONALÚ, HAGYOMÁNYTEREMTŐ ISMERETTERJESZTŐ ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA RENDEZVÉNYSOROZAT 500.000 Ft 201108/1753
PÁSZTÓI MÚZEUM PÁSZTÓ A PÁSZTÓI MÚZEUM 34. ŐSLÉNYTANI KUTATÓTÁBORÁRA 196.000 Ft 201108/1745
PESTSZENTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ BUDAPEST PESTSZENTIMRE, A KÖZÖSSÉGEK OTTHONA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 250.000 Ft 201108/1767
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST ZEMPLÉNI KULTURÁLIS MAJÁLISRA A SÁTORALJAÚJHELYI PETŐFI IRODALMI MÚZEUM KAZINCZY FERENC MÚZEUM MEGRENDEZÉSÉBEN 400.000 Ft 201108/1778
PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR KISKUNLACHÁZA SZELLEMI MŰHELY INTERAKTÍV ELŐADÁSOK MINDEN KOROSZTÁLYNAK 300.000 Ft 201108/1771
PÉLI ILDIKÓ SZOLNOK SZALAJKA-KALAMAJKA ISMERETTERJESZTŐ TÁBOR 250.000 Ft 201108/1733
PONT KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GYERMEKEKRŐL, GYERMEKEKÉRT, GYERMEKEKNEK A PONT KIADÓ GYERMEK-ELVŰ KULTURÁLIS PROGRAMSOROZATRA A MESÉÉRT, OLVASÁSÉRT, KREATIVITÁSÉRT 300.000 Ft 201108/1772
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY A 24. MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR ÉS A VÁSÁR JÁRULÉKOS PROGRAMJAINAK MEGSZERVEZÉSE. 500.000 Ft 201108/1744
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH EGYESÜLET MAROSVÁSÁRHELY OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ VETÉLKEDŐK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA ERDÉLY MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁIBAN 300.000 Ft 201108/1748
SOMOGY MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KAPOSVÁR ZENÉS, IRODALMI, KULTURÁLIS ELŐADÁSOKRA 700.000 Ft 201108/1741
SOMOSI KÖRNYEZETNEVELÉSI KÖZPONT SOMOSKŐÚJFALU FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD A GYAKORLATBAN – NEVŰ ELŐADÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 350.000 Ft 201108/1755
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE NÉPHAGYOMÁNY-ÉLTETÉSEN ALAPULÓ ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ TÁBORÁRA 400.000 Ft 201108/1769
SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR NÉPI TERMÉSZETJÁRÁS NEVŰ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1738
SZÁZ VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET BAJ XVIII. TATAI VADLÚD SOKADALOMRA 600.000 Ft 201108/1782
SZÉCSÉNYI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZÉCSÉNY A KUBINYI FERENC MÚZEUMBAN LÉVŐ ISMERETTERJESZTŐ BESZÉLGETÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/1756
SZINT KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR KÖRNYEZETI NEVELÉST SZOLGÁLÓ TÁBORRA 400.000 Ft 201108/1736
TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR TAMÁSI IRODALOM A TERMÉSZETBEN-TERMÉSZET AZ IRODALOMBAN CSUKÁS ISTVÁN OLVASÓPÁLYÁZAT ÉS MESEHÉTRE 300.000 Ft 201108/1766
TÁNCOLJ ÉS MULASS VELÜNK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KEMECSE ZÖLD SZIGET 200.000 Ft 201108/1739
TÁVLAT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSONGRÁD NEMZETKÖZI, ÉVFORDULÓS MILOS CRNJANSKI-KONFERENCIÁRA 300.000 Ft 201108/1777
TISZAKÉCSKEI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZAKÉCSKE ISKOLÁNK ALAPÍTÁSÁNAK 300 ÉVE ALKALMÁBÓL RENDEZETT KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEINKRE 300.000 Ft 201108/1781
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZAFÖLDVÁR A MI LÁNYUNK, A MI FIUNK! CÍMŰ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/1760
TOLNAI ERDŐKÉRT ALAPÍTVÁNY LENGYEL DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ERDÉSZETI ERDEI ISKOLÁK NYÍLT NAPJÁRA 266.000 Ft 201108/1770
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY NEMZETI EMLÉKEZET HETE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1743
TÖRTÉNÉSZCÉH EGYESÜLET PÉCS EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 500.000 Ft 201108/1763
TÖRTÉNÉSZCÉH EGYESÜLET PÉCS PÉCS8 – KREATÍV MÚLTFELTÁRÁS NEVŰ RENDEZVÉNYRE 500.000 Ft 201108/1768
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK AZ ÚJVIDÉKI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1740
VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET SZOMBATHELY 51. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBORRA 700.000 Ft 201108/1762
VÁROS ÉS FOLYÓ EGYESÜLET BUDAPEST DUNA EXPEDÍCIÓ CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/1776
VÉCSEY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SOLT JELES NAPOK A VÉCSEYBEN- MESE, VERS, PRÓZA RENDEZVÉNYRE 350.000 Ft 201108/1746
VÉCSEY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SOLT JÁTSSZUNK TÖRTÉNELMET! – ISMERETTERJESZTŐ VETÉLKEDŐRE 350.000 Ft 201108/1747
ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ZÁKÁNYSZÉK JÁTSZVA TANULNI – TERMÉSZETISMERETI PROGRAMOK MEGRENDEZÉSÉRE A ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN 350.000 Ft 201108/1773
ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS EGY KIS ESTI FIZIKA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS SOROZATRA 260.000 Ft 201108/1788
ONLINE SAJTÓTERMÉK MEGJELENTETÉSE
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BON-BOM CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSE * 300.000 Ft 201201/237
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM DUNAÚJVÁROS DUE DUNAKAVICS FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSE 300.000 Ft 201201/259
IMÁGÓ EGYESÜLET BUDAPEST AZ IMÁGÓ BUDAPEST ONLINE FOLYÓIRAT 2018-AS SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSE 250.000 Ft 201201/251
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST JEL CÍMŰ KULTURÁLIS ÉS SPIRITUÁLIS INTERNETES LAP MEGJELENTETÉSE 500.000 Ft 201201/249
MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BUDAPEST A JEL-KÉP CÍMŰ ONLINE FOLYÓIRAT 2018. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSE, AZ OJS RENDSZERRE VALÓ ÁTÁLLÁS INFORMATIKAI MENEDZSELÉSE 300.000 Ft 201201/247
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ONLINE FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSE * 300.000 Ft 201201/236
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A SOCIO.HU ONLINE FOLYÓRAT 2018. ÉVI SZÁMAI MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 300.000 Ft 201201/242
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A REGIO CÍMŰ ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2018. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201201/257
TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE BUDAPEST A TUDATOSVASARLO.HU AZ ETIKUS ÉS KÖRNYEZETTUDATOS VÁSÁRLÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT 500.000 Ft 201201/255
ÚJKOR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ ÚJKOR.HU TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ PORTÁL MUNKÁSSÁGÁNAK TÁMOGATÁSA 500.000 Ft 201201/239
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK A FÓKUSZ CÍMŰ SAJTÓTERMÉK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201201/253

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.