Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEK TÁMOGATÁSA
AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET SZEGED AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2019. ÉVI SZÁMAI MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 1.000.000 Ft 201101/2788
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY SZEGED KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2764
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED BELVEDERE MERIDIONALE – TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 750.000 Ft 201101/2763
BUDAPESTI HONISMERETI TÁRSASÁG BUDAPEST FIAT LUX – A VÁROSUNK CÍMŰ PERIODIKA 2019. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 300.000 Ft 201101/2781
BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2817
CIMBORA ALAPÍTVÁNY SEPSISZENTGYÖRGY A CIMBORA (KÍVÁNCSI DIÁKOK LAPJA) CÍMŰ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2780
DUE PRODUCERI IRODA KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST DUE TALLÓZÓ KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS ISMERETTERJESZTŐ IFJÚSÁGI MAGAZIN 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE * 500.000 Ft 201101/2784
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT BUDAPEST FIZIKAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2771
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A HONISMERET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019.ÉVI SZÁMAINAK ÉS KÜLÖNSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.300.000 Ft 201101/2802
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 201101/2810
JÁSZ MÚZEUMÉRT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY JÁSZBERÉNY A REDEMPTIO CÍMŰ HONISMERETI LAP 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2804
KAUTEN MIHÁLY ETNOBOTANIKAI-, ÉS NÉPIGYÓGYÁSZATI ALAPÍTVÁNY KÉTEGYHÁZA A HERBÁCIÓ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 201101/2782
KLIÓ ALAPÍTVÁNY DEBRECEN A KLIÓ CÍMŰ TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2806
KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET BUDAPEST KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2774
KREATÍV STÚDIÓ PRESS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ INGREEN CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 250.000 Ft 201101/2762
LAKATOS DEMETER CSÁNGÓMAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET PÁTY A CSÁNGÓ TÜKÖR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201101/2813
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI GYEREKFOLYÓIRAT 2019-ES MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2787
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA A PANNONHALMI SZEMLE FOLYÓIRAT 2019.ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2766
MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG BUDAPEST GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA CÍMŰ SZAKFOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 201101/2814
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2772
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST AZ IRODALOMISMERET SZAKFOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2776
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK 46.ÉVFOLYAMÁNAK 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 201101/2770
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJÁNAK 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 201101/2777
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST A TRADÍCIÓ MAGAZIN MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2818
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NYELVŐR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201101/2783
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR NYELV CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI 1-4. SZÁM MEGJELENTETÉSE. 800.000 Ft 201101/2812
MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST A SZOCIOLÓGIAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 201101/2767
MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT., ÚJVIDÉK ÚJVIDÉK A MÉZESKALÁCS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 201101/2768
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A MAGYAR KÖNYVSZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2790
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A TÖRTÉNELMI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 201101/2791
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A HELIKON CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2793
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST ARS HUNGARICA 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2795
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST VILÁGTÖRTÉNET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2797
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST THE HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 201101/2807
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BUDAPEST A FÖLDTANI KÖZLÖNY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK TÁMOGATÁSÁRA 700.000 Ft 201101/2792
MATFUND KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK 2019.ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2798
NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. BUDAPEST A MÚLTUNK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2801
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET BUDAPEST AZ ERDÉSZETI LAPOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2800
RÁDIÓVILÁG LAPKIADÓ ÉS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST RÁDIÓTECHNIKA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019.ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201101/2799
REPLIKA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A REPLIKA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 201101/2803
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A VASI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201101/2796
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI XX. ÉVFOLYAMÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201101/2775
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A SZEGED CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201101/2778
SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 900.000 Ft 201101/2816
SZENTPÉTERY IMRE TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A FONS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 290.000 Ft 201101/2815
SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY CSÍKSZEREDA A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201101/2786
TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ÉRTÉK, SZÉPSÉG A TERMÉSZETBÚVÁRRAL. 2.000.000 Ft 201101/2779
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST VALÓSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 201101/2789
VESZPRÉMI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM VESZPRÉMI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2019 ÉVI KIADÁSA 500.000 Ft 201101/2808
ALKOTÓI TÁMOGATÁS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TERÜLETEN
BALOGH TAMÁS ALADÁR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DUNA KALANDKÖNYVE 1. CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3215
BÁRYNÉ DR. GÁL EDIT GYÖNGYÖSSOLYMOS ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ORCZY CSALÁD ÉS KASTÉLYÁNAK TÖRTÉNETE, GYÖNGYÖS VÁROSÁHOZ VALÓ KÖTŐDÉSE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3218
BOTH NOÉMI ZSUZSANNA SEPSISZENTGYÖRGY ALKOTÓI TÁMOGATÁS IMREH ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA CÍMŰ BIOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 250.000 Ft 201102/3225
CSIFFÁRY GABRIELLA SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS A POLITIKUSOK AZ ISKOLAPADBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3226
DOMINKOVITS PÉTER SOPRON ALKOTÓI TÁMOGATÁS A THIRRING GUSZTÁV CÍMŰ EMLÉKKÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3233
DÓRI ÉVA MÓNIKA BALATONBOGLÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NYITOTT HÁZ MOZGALOM ÉS HATÁSA A MAI KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS FOLYAMATAIRA CÍMŰ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3229
DR. CSATÁRI BENCE BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ OMEGA TESTAMENTUM – AZ OMEGA EGYÜTTES 60 ÉVES TÖRTÉNETE CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3227
DR. DEMETER MÁRTON BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GEOPOLITIKAI ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK A TUDÁSTERMELÉSBEN CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3236
DR. HORVÁTH GYÖNGYVÉR BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TESTEK, TÁJAK, TÖRTÉNETEK – A MAGYAR MŰVÉSZET NEVEZETES TÉMÁI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3235
DR. KARLINSZKY BALÁZS PÉTER VESZPRÉM ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VESZPRÉMI KÁPTALAN ARCHONTOLÓGIÁJA 1000-1552 CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3239
DR. KRAHULCSÁN ZSOLT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BISZKU, A MEGTORLÁS BELÜGYMINISZTERE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3246
DR. MARGITTAI GÁBOR CSABDI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TILTOTT KASTÉLY 2 CÍMŰ SZOCIOLÓGIAI ESSZÉ MEGÍRÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3248
DR. MÁTHÉ KATALIN BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HOGYAN TERVEZZÜNK GYÜMÖLCSÖT? CÍMŰ KÉZIRAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3247
DR. MOLNÁR ATTILA VESZPRÉM ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYARORSZÁG ORCHIDEÁI CÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201102/3251
DR. N. FODOR JÁNOS FELSŐPAKONY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CSALÁDNEVEK TÉRBEN ÉS IDŐBEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/3245
DR. PAPP JULIANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ 1526. ÉVI MOHÁCSI CSATA 16-19. SZÁZADI KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁBRÁZOLÁSAI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3244
DR. PETNEKI ÁRON BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KRAKKÓ A 20. SZÁZADI MAGYAROK SZEMÉVEL CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MUNKA MEGÍRÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3252
DR. SÜLI ATTILA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 11. SZÉKELY HUSZÁREZRED AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARCBAN CÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3254
DR. UDVARVÖLGYI ZSOLT ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EGYHÁZ SZOCIÁLIS TANÍTÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI HATÁSAI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 100.000 Ft 201102/3255
DR.BOTLIKNÉ DR. KÓTYUK ERZSÉBET BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉRDEKESSÉGEK AZ ORVOSLÁS TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ KÉZIRAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3258
DUPKO YURIY UNGVÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÁRPÁTALJAI NŐK A GUPVI ÉS A GULÁG TÁBOROKBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3268
HEGEDŰS BENCE GYOMAENDRŐD ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EGY BÉKÉS MEGYEI TANYAKÖZPONT ÖNÁLLÓSODÁSI HARCAI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 100.000 Ft 201102/3273
KECSKÉS D. GUSZTÁV BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HUMANITÁRIUS AKCIÓ GLOBÁLIS MÉRTÉKBEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 250.000 Ft 201102/3276
KEREKES IBOLYA ILONA SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZENT SZERZETÜNK ÖLTÖNYÉT FELVETTE – DOMONKOS NŐVÉREK ÉLETTÖRTÉNETEI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3324
LÁSZLÓ-BENCSIK ÁBEL SZENTENDRE ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ELLENSÉGBŐL BARÁT VAGY JOGOS-E A XENOFÓBIA AZ ÖZÖNNÖVÉNYEK ESETÉBEN? CÍMŰ SZAKMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3283
MÁK FERENC BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DÉLVIDÉKI ÓBECSE MEZŐVÁROS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3288
MEZŐ SZILVESZTER DEBRECEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TEOLÓGIA, BIOLÓGIA, MUZEOLÓGIA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 100.000 Ft 201102/3321
MÉSZÁROS-KISS MARGIT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 19. SZÁZAD ELEJI SZÓÖRÖKSÉGÜNK KRESZNERICS FERENC SZÓTÁRA ALAPJÁN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3291
MIKLYA ZSOLT KISKUNFÉLEGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BIBLIAI KISOKOS CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3286
MIKLYÁNÉ LUZSÁNYI MÓNIKA ÉVA KISKUNFÉLEGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BIBLIAI KISOKOS CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3285
NAGY JÓZSEF GYERGYÓREMETE A SZÉKELY HATÁRVÉDELMI ERŐK TÖRTÉNETE 1940-1944 CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3301
PÖLCZ ÁDÁM BUGYI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A NYELVMŰVELÉS RETORIKAI GYÖKEREI CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/3303
SZEREDI PÁL PILISSZENTKERESZT ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÚJ LÁTÓHATÁR AZ EMIGRÁCIÓS VITÁK KERESZTTŰZÉBEN CÍMŰ MONOGRAFIKUS ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/3306
SZÉLL CSABA GERJEN ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KENESSEY ALBERT ÉLETE, ÍRÁSAI ÉS KORA CÍMŰ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA 100.000 Ft 201102/3310
TURNAI TÍMEA IBOLYA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TÁNCSZERELEM- A GOMBÁR CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 100.000 Ft 201102/3315
UGRAI JÁNOS TISZAÚJVÁROS ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EÖTVÖS-FÉLE NÉPOKTATÁSI TÖRVÉNY BEVEZETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI CÍMŰ KISMONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA 200.000 Ft 201102/3330
ISMERETTERJESZTÉS TERÜLETEN RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA
21. SZÁZADI MAGYAREGREGYÉRT EGYESÜLET MAGYAREGREGY A MÁRÉ VÁR KULTURÁLIS FESZTIVÁL ÉS SZAKMAI WORKSHOP MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2202
A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SAKURA NAPOK A FÜVÉSZKERTBEN 2019-BEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2111
AEGIS KULTÚRÁÉRT ÉS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁR SOMORJAI MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ZÖLDTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2116
AZ EÖTVÖS COLLÉGIUMÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST VIII. EÖTVÖS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2176
BALATONFÜRED VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATONFÜRED ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2175
BANNER JÁNOS RÉGÉSZETI ALAPÍTVÁNY SZÁZHALOMBATTA JÁTSSZUNK ŐSKORT! KÓBOROLJUNK A BRONZKORBAN! KÓBOROLJUNK A VASKORBAN! – NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2057
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT PITYERI CINKE, SZÁLLJ MELLÉM… – CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2109
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÁSOK 2019-2020 – BÁCS-KISKUN MEGYEI ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2133
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KECSKEMÉT EGYETEMEK, FŐISKOLÁK KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÓINAK XI. ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2124
BELVEDERE MERIDIONALE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEGED A VII. KÁRPÁT-MEDENCEI FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK TÁBOR – MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 201108/2054
BERETTYÓ KULTURÁLIS KÖZPONT BERETTYÓÚJFALU SZIGET, HÁBORÚ, ZÖLDÁR ÉS A MADARAK NAGY TITKA – ISMERETTERJESZTŐ OLVASÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 450.000 Ft 201108/2156
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG 2019. II. FÉLÉVES PROGRAMSOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/2150
BIATORBÁGY KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY BIATORBÁGY PERON PLUSZ INTERAKTÍV ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2036
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BIATORBÁGY MAGYARNAK LENNI SZÜLŐFÖLDEMEN IV. – CÍMŰ SZAKMAI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 250.000 Ft 201108/2074
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT BUDAPEST MATEMATIKATANÁROK RÁTZ LÁSZLÓ VÁNDORGYŰLÉSE – 2019 CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/2105
BÖLCS BAGLYOK SZÖGI LAJOS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY TISZALÖK NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI ISMERETTERJESZTŐ TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 800.000 Ft 201108/2091
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BUDAPEST TISZTA FORRÁS III. FIATALOK KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE A VÍZ VILÁGNAPJÁN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2128
C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A 2019-ES 19 SZABADFOGÁSÚ SZÁMÍTÓGÉP VERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2141
CASTRUM BENE EGYESÜLET VISEGRÁD A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXV. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK NEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2085
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG HÉVÍZ TANULMÁNYI NAPOK – MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2093
DIÁK- ÉS IFJÚSÁGI ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE BUDAPEST TUDÓS CSAJOK KONFERENCIA – A NŐK SZEREPE A MODERN TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLETBEN -CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 300.000 Ft 201108/2066
EGYÜTT EGY JOBB ÉLETÉRT EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA ZÖLD SZIGET NAP A JÁNKMAJTIS-I ÓVODÁBAN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2236
ELEKTROTECHNIKAI MÚLT MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY (EMMA) BUDAPEST ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2095
ELTE TTK HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2214
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST HÓDÍTSD MEG A BITEKET!- VERSENY ÉS KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEIK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2033
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST AZ IGAZSÁGÜGY, KRIMINALISZTIKA ÉS NYELVÉSZET CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 350.000 Ft 201108/2129
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST KÖRNYEZETI TEREK ÉS PEDAGÓGIAI SOKSZÍNŰSÉG – TEMATIKÁJÚ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2131
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST BÁRCZI-(GYÓGY)TEA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/2143
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST SAROKPONTOK II. – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 600.000 Ft 201108/2145
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A ROMAKÉP MŰHELY 2020 CÍMŰ PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201108/2154
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST KÖZTÜNK ÉLŐ TUDÓSOK – CÍMŰ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2159
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST SZOCIOPOLY – INTERAKTÍV SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK ELŐADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2161
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST KIS TUDÓS NYÁRI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/2172
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 18. FÓRUMÁNAK MEGSZERVEZÉSE 300.000 Ft 201108/2100
ÉSZAK-KELETI ÁTJÁRÓ KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MISKOLC A VII. KERTEK ALATT FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 250.000 Ft 201108/2038
FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR CSÖKMŐ ISMERD MEG ÉS VÉDD AZ ALFÖLD SZÉPSÉGEIT!-NAPKÖZIS TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 100.000 Ft 201108/2140
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET TEGYÜNK EGYÜTT ÉRTE! – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2123
GENERÁCIÓK TUDÁSÁÉRT OKTATÁSI ÉS PROGRAMSZERVEZÉSI EGYESÜLET DEBRECEN A MI KÖRNYEZETÜNK – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2102
GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KESZTHELY ISMERETTERJESZTÉS ÉS KULTÚRA A KESZTHELYI GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 2019-2020 CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/2179
GREEN WORLD TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KEMECSE ISMERD MEG A TERMÉSZETED! – CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 150.000 Ft 201108/2110
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚNÁNÁS EMIGRÁCIÓ, ELLENÁLLÁS, RENDSZERVÁLTÁS. HATALMI ÉS POLITIZÁLÁSI ALTERNATÍVÁK A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2136
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚNÁNÁS VÁROSTÖRTÉNETI MŰHELYKONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 201108/2137
HARMÓNIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISKÖRE MINDEN CSEPP SZÁMÍT! – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/2155
HASZMANN PÁL KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET – CSERNÁTON CSERNÁTON VANNAK VIDÉKEK LEGBELÜL – DIÁKVETÉLKEDŐ, OLVASÓ- ÉS KÉZMŰVES TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2071
HÁLÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KATOLIKUS EGYESÜLET BUDAPEST XVIII. KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓ TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2061
HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED TÁPAI ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2183
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST HONISMERET NAPJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 201108/2170
HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HOSSZÚHETÉNY ÜVEGES HÉTVÉGE A KELET-MECSEKBEN CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 350.000 Ft 201108/2092
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL – CÍMŰ KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2126
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC IV. KÖNYVTÁRI PROGRAMOKKAL AZ ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÉRT CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2083
ISKOLAKERTEKÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST V. ORSZÁGOS ISKOLAKERT-HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2051
JEZSUITA ROMA KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLÉGIUM BUDAPEST A ROMA IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2198
JÉZUS TÁRSASÁGA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST GYÖKEREK TÁBOR 2019 MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2042
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA BUDAPEST NEM VAGYOK TEHETETLEN, NEM VAGYOK EGYEDÜL – TEMATIKÁJÚ SZAKMAI NAP MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/2029
KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY ÚJHELYI KÖNYVÜNNEP MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2096
KÁLLAI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT GYOMAENDRŐD CSEPPKE ÖKOTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2101
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR KISKUNFÉLEGYHÁZA ZÖLD KÖNYVTÁRI ESTÉK CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2081
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR KORUNK AKADÉMIA – TRIANON 100 CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2178
KÖZÉPISKOLÁSOK SZABADEGYETEME EGYESÜLET BUDAPEST KÖZÉPISKOLÁSOK SZABADEGYETEME 2019 – PÁLYAORIENTÁCIÓS SZAKMAI TÁBOROK MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/2173
LÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG OROSZLÁNY BÁNYÁSZATI MÚZEUMOK ÉS KIÁLLÍTÓHELYEK II. KONFERENCIÁJÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2207
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ KÖRNYEZETI NEVELÉSI FOGLALKOZÁS-SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2153
LIMAR6 KULTÚRASZERVEZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG LEÁNYFALU KÓS KÁROLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA CÍMŰ VÁNDORKIÁLLÍTÁS MEGRENDEZÉSÉRE 200.000 Ft 201108/2127
LISZT FERENC ZENEAKADÉMIA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET BUDAPEST ISMERETTERJESZTŐ ZENEI SZALONESTEK MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 201108/2216
MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁC ISMERETTERJESZTŐ, INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2147
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA XVIII. CULTURA NOSTRA KÁRPÁT-MEDENCEI TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2103
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST TANULMÁNYI ÚTTAL EGYBEKÖTÖTT VÁNDORGYŰLÉS MEGRENDEZÉSÉRE 200.000 Ft 201108/2040
MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ EGYESÜLET BUDAPEST SZERZŐI LÉT KIHÍVÁSAI – SZERZŐI JOGRÓL KÖZÉRTHETŐEN CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2149
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST MÁRAI SÁNDOR ÉLETMŰVÉRŐL SZÓLÓ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 201108/2125
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT BUDAPEST BARLANGJÁRÓ ÉS BARLANGKUTATÁSI ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2058
MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET BUDAPEST EGYETEMI ÖKOPEDAGÓGIAI MŰHELYKONFERENCIÁK MEGRENDEZÉSÉRE 700.000 Ft 201108/2180
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST MAGYAR TUDÓS TÁRLAT KIÁLLÍTÁS ÉS PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2078
MAGYAR MŰFORDÍTÓK EGYESÜLETE BUDAPEST FORDÍTSUNK! – CÍMŰ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2032
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST BEVEZETÉS A CSALÁDFAKUTATÁS REJTELMEIBE CÍMŰ TANFOLYAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 100.000 Ft 201108/2072
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMI HÉTFŐK -MŰHELYBESZÉLGETÉSEK AZ MNM PALÓC MÚZEUMÁBAN X. – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 150.000 Ft 201108/2090
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST TRADÍCIÓ KÁRPÁT-MEDENCEI KONFERENCIA ÉS SZAKMAI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 800.000 Ft 201108/2235
MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA BUDAPEST A II. RÁKÓCZI FERENC ESSZÉKONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 300.000 Ft 201108/2052
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST VI. VÁLYI ANDRÁS ANYANYELV-PEDAGÓGIAI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2094
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A GYERMEK SZEMIOTIKÁJA CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2049
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A KULTÚRA KOMMUNIKÁCIÓ CÍMŰ, VI. JÓZSA PÉTER MŰVELŐDÉSSZEMIOTIKAI SZIMPÓZIUM MEGRENDEZÉSÉRE * 300.000 Ft 201108/2050
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST IRODALMI PULSZKY-DÉLUTÁNOK. AZ IRODALOM SIKERTÉMÁI NA ÉS AZ ADATOK – CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2079
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST EMLÉKNAP MEGRENDEZÉSÉRE A HYMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSÉNEK 175. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 300.000 Ft 201108/2088
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS DIÁKPROGRAMOK MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2107
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST ZENETÖRTÉNETI TÉMÁJÚ ZENETUDOMÁNYI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 200.000 Ft 201108/2162
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT TIHANY LXI. HIDROBIOLÓGUS NAPOK TÁMOGATÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2028
MECSEKERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉCS LÁTTATNI AZ ERDŐT – INTERAKTÍV ERDÉSZETI TÚRÁK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2089
MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MESSZEHANGZÓ DIÁKAKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2157
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 300.000 Ft 201108/2086
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM VESZPRÉM SZÓCSÍZIÓ-NÉVMÁGIA-VETÉLKEDŐ- CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2158
NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VASVÁR V.VASI ŐRTÜZEK IRODALMI VÁNDORKONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2097
NYERGES GYULA ESZTERGOM CSILLAGNÉZŐ TÚRÁK A BUDAI-HEGYSÉGBEN PROGRAMSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/2197
ÓNTE ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÓPUSZTASZER MADÁRMEGFIGYELÉSI NAP MEGRENDEZÉSÉRE AZ ÓPUSZTASZERI EMLÉKPARKBAN 250.000 Ft 201108/2082
ŐRI ALAPÍTVÁNY ŐRISZENTPÉTER HIDAK, KAPUK, HARANGOK KERTJE CÍMŰ SZAKMAI TÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 250.000 Ft 201108/2046
PATRONA HUNGARIAE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BUDAPEST TERMÉSZETTUDOMÁNYOS PROJEKTNAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/2130
PÁSZTÓI MÚZEUM PÁSZTÓ ŐSLÉNYTANI KUTATÓTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 220.000 Ft 201108/2184
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST IRODALMI HÁLÓZATOK CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2075
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A 70 ÉV BÁB CÍMŰ KONFERENCIASOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2114
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS KONFERENCIA ÉS WORKSHOP MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2068
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCS KÖRNYEZETKULTÚRA ALKOTÓTÁBOR ÉS SZAKMAI WORKSHOP MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2087
PILLANGÓ KÖNYVEK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MONOR PILLANGÓ SZÁRNYÁN A KÖNYVEK ÉS MESÉK VILÁGÁBA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 250.000 Ft 201108/2037
PINKAMINDSZENT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PINKAMINDSZENT ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2104
PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSI ALAPÍTVÁNY SZEGED AUDMAX ESTÉK HÉTKÖZNAPI BÖLCSÉSZET CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 240.000 Ft 201108/2077
PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET BUDAPEST FIATAL MÚZEUMI SZAKEMBEREK NYÁRI SZAKMAI TÁBORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2115
RÁKOSHEGYI BARTÓK ZENEHÁZ KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYSOROZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2119
REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ ZIRC REGULY ANTAL FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 400.000 Ft 201108/2034
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH MAROSVÁSÁRHELYI FIÓK MAROSVÁSÁRHELY OLVASÁS-NÉPSZERŰSÍTŐ VETÉLKEDŐK TÁMOGATÁSÁRA 350.000 Ft 201108/2167
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA CÍMŰ RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2163
SOMOSI KÖRNYEZETNEVELÉSI KÖZPONT SOMOSKŐÚJFALU FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD A GYAKORLATBAN CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2223
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI NYÁRI TOVÁBBKÉPZŐ TÁBORÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 201108/2230
SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLET KOLOZSVÁR NÉPI TERMÉSZETJÁRÁS CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 200.000 Ft 201108/2228
SZÁZ VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET BAJ TATAI VADLÚD SOKADALOM TERMÉSZETVÉDELMI FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 700.000 Ft 201108/2187
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED HAGYOMÁNYTEREMTŐ OKTATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2205
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED MÓRA NYÁRI TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR ÉS ŐSZI TEHETSÉG NAP MEGVALÓSÍTÁSÁRA 350.000 Ft 201108/2229
SZENTMIHÁLYI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEGED ITT ÉLÜNK OTTHON! – KÖRNYEZETTUDATOS FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRE 200.000 Ft 201108/2221
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA ÓKO-OLVASÓTÁBOR MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2220
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZAFÖLDVÁR FÖLTÁMADOTT A FÖLD – DAMJANICH NYOMÁBAN A TISZAZUGBAN – SZABADEGYETEMI PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201108/2225
TIT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI EGYESÜLET TATABÁNYA XXXVII. ÉG ÉS FÖLD CSILLAGÁSZ TÁBOR,VALAMINT CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 201108/2234
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY NEMZETI EMLÉKEZET HETE CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2217
TÖRTÉNELEMOKTATÓK SZAKMAI EGYESÜLETE BUDAPEST MAGYARORSZÁG 1918-19 CÍMŰ MESTERKURZUS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 201108/2199
TÖRTÉNÉSZCÉH EGYESÜLET PÉCS PÉCS8 – KREATÍV MÚLTFELTÁRÁS CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 150.000 Ft 201108/2200
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST TERMÉSZET VILÁGA 150 – UTAZÓ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 500.000 Ft 201108/2210
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MÚLTUNK BEMUTATÁSA – CÍMŰ ELŐADÁSSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201108/2231
VARGA TAMÁS TANÍTVÁNYAINAK EMLÉKALAPÍTVÁNYA BUDAPEST VARGA100 – NEMZETKÖZI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 300.000 Ft 201108/2218
VÁROSI KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY JÁSZBERÉNY A KUTATÓK ÉJSZAKÁJA MEGRENDEZÉSÉRE 250.000 Ft 201108/2215
VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET ÉS LEVÉLTÁR BUDAPEST A VERITAS-EST TÖRTÉNELMI VITASOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE A 2019/2020. ÉVBEN 1.000.000 Ft 201108/2208
VISEGRÁDI VÁROSFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VISEGRÁD VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 201108/2190
ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS EGY KIS ESTI FIZIKA CÍMŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA 210.000 Ft 201108/2219
AZ ISKOLAKULTÚRA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED AZ ISKOLAKULTÚRA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 201113/326
ONLINE SAJTÓTERMÉKEK TÁMOGATÁSA
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSULAT BUDAPEST ÉRINTŐ – ELEKTRONIKUS MATEMATIKAI LAPOK 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201201/263
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A BON-BOM CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 300.000 Ft 201201/273
ÉPÍTÉSZFÓRUM KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ ÉPÍTÉSZFÓRUM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201201/274
IMÁGÓ EGYESÜLET BUDAPEST AZ IMÁGÓ BUDAPEST CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019.ÉVI SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 201201/265
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A JEL CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 450.000 Ft 201201/267
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ CÍMŰ ONLINE FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE * 300.000 Ft 201201/272
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A REGIO CÍMŰ ONLINE FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 201201/269
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019 ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 250.000 Ft 201201/262
TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE BUDAPEST A TUDATOSVASARLO.HU CÍMŰ ONLINE FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 201201/260
ÚJKOR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ ÚJKOR.HU CÍMŰ ONLINE FOLYÓIRAT 2019. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 201201/261
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK A FÓKUSZ – VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ONLINE FOLYÓIRAT 2019.ÉVI TÁMOGATÁSÁRA 500.000 Ft 201201/264

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.