Tájékoztató a Közgyűjtemények Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM

NAGYRENDEZVÉNYRE, KIÁLLÍTÁSRA
NAGYKŐRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT NAGYKŐRÖS ARANY 200 – ARANY, A NAGYKŐRÖSI PEDAGÓGUS CÍMŰ KIÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 10.000.000 Ft 204106/2179
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A 2017. ÉVI ARANY JÁNOS-EMLÉKÉVHEZ CSATLAKOZÓ NAGYSZABÁSÚ, REPREZENTATÍV, IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS SZÜLETÉSNAPI RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA 40.000.000 Ft 204106/2180

MÚZEUMI PROGRAMRA
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMOK MAJÁLISA 2017. CÍMŰ ORSZÁGOS MÚZEUMI NAGYRENDEZVÉNY, VALAMINT AZ ÉV MÚZEUMA PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA 15.000.000 Ft 204107/246

KIEMELT ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁKRA
ICOM MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BUDAPEST NEMZETKÖZI KONFERENCIA RENDEZÉSÉRE A MÚZEUMI, KURÁTORI KÉPZÉSI FORMÁK ÉS RENDSZEREK NEMZETKÖZI TAPASZTALATAIRÓL 5.500.000 Ft 204108/1376
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST AZ ÉLET MINŐSÉGE. KÖNYVTÁROSOK A TÁRSADALOMÉRT CÍMMEL 2017. ÉVI VÁNDORGYŰLÉS MEGRENDEZÉSÉRE 5.700.000 Ft 204108/1374
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2017. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE MEGRENDEZÉSÉRE * 3.800.000 Ft 204108/1375
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE DEBRECEN A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE (MELTE) ÉS AZ EGYHÁZI MUZEOLÓGUSOK EGYESÜLETE (EME) 2017. ÉVI, KÖZÖS VÁNDORGYŰLÉSE ÉS KONFERENCIÁJA MEGVALÓSÍTÁS * 1.500.000 Ft 204108/1377

ÁLLOMÁNYBŐVÍTÉSRE
KÖNYVTÁRELLÁTÓ KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 2017. ÉVI FOLYÓIRATOK LAPSZÁMAINAK BESZERZÉSÉRE ÉS ELJUTTATÁSA VÁROSI ÉS ODR KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE 85.000.000 Ft 204110/621
KÖNYVTÁRELLÁTÓ KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ NKA-KÖNYVTÁMOGATÁSI PROGRAM IV. ÜTEM MEGVALÓSÍTÁSÁRA 15.000.000 Ft 204110/622

TÖRTÉNETI EMLÉKEK DIGITALIZÁLÁSÁRA, ONLINE KÖZZÉTÉTELRE
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SALGÓTARJÁN NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP CÍMŰ NAPILAP 2006-2016 IDŐSZAKÁNAK DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.222.500 Ft 204122/537
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT A PETŐFI NÉPE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2004- 2016 KÖZÖTTI SZÁMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.354.000 Ft 204122/543
BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR BÉKÉSCSABA A BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP DIGITALIZÁLÁSÁRA (2001-TŐL NAPJAINKIG) 2.300.000 Ft 204122/541
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EGER A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HELYISMERETI SAJTÓDOKUMENTUMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELÉRE * 890.050 Ft 204122/545
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT TÖRTÉNETI EMLÉKEK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS A HUNGARICANA KÖZGYŰJTEMÉNYI PORTÁLON TÖRTÉNŐ ONLINE KÖZZÉTÉTELÉRE 6.000.000 Ft 204122/540
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS A DUNÁNTÚLI NAPLÓ CÍMŰ MEGYEI NAPILAP (1998-2016) DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.426.046 Ft 204122/539
DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ZALAEGERSZEG A ZALAMEGYEI ÚJSÁG 14 ÉVFOLYAMÁNAK – 1931-1944 – DIGITALIZÁLÁSÁRA A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 1.912.820 Ft 204122/546
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR BUDAPEST 1892 ÉS 1938 KÖZÖTT MEGJELENT HELYISMERETI TARTALMÚ HÍRLAPOK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS TELJES SZÖVEGŰ KERESHETŐSÉGGEL TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRE * 3.000.000 Ft 204122/548
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLC ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 1999-2004 KÖZÖTTI ÉVFOLYAMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.030.200 Ft 204122/544
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁRI ANYAGOK DIGITALIZÁLÁSÁRA (KATASZTERI TÉRKÉPEK) ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SZÁMÁRA 6.000.000 Ft 204122/552
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁRI ANYAGOK DIGITALIZÁLÁSÁRA (KATASZTERI TÉRKÉPEK) MEGYEI LEVÉLTÁRAK SZÁMÁRA 8.000.000 Ft 204122/553
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR NYÍREGYHÁZA A TÖRTÉNETI SZATMÁR ÉS SZABOLCS MEGYE SAJTÓDOKUMENTUMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.184.400 Ft 204122/550
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR SZENTENDRE A PEST MEGYEI HÍRLAP 1957-1981 KÖZÖTTI ÉVFOLYAMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS KÖZZÉTÉTELÉRE 2.350.000 Ft 204122/536
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI NAPILAP (SOMOGYI HÍRLAP 2001-2016) HELYISMERETI SAJTÓDOKUMENTUM DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELÉRE 2.354.000 Ft 204122/542
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TATABÁNYA A 24 ÓRA CÍMŰ NAPILAP 2011-2016. KÖZÖTTI SAJTÓANYAGÁNAK DIGITALIZÁLÁSÁRA 1.500.000 Ft 204122/549
TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD A TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁRAKBAN ŐRZÖTT SAJTÓDOKUMENTUMOK DIGITALIZÁLÁSÁRA 2.125.984 Ft 204122/547
VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY SZOLNOK AZ ÚJ NÉPLAP 2001-2016 KÖZÖTT MEGJELENT LAPSZÁMAINAK DIGITALIZÁLÁSÁRA ÉS KÖZREADÁSÁRA 2.350.000 Ft 204122/538

EGYÉB – EGYEDI
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR KECSKEMÉT KÖNYVTÁRI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS TOVÁBBKÉPZŐ TRÉNING MEGVALÓSÍTÁSÁRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TANÁCSTAGOKNAK 3.500.000 Ft 204113/500
GÖCSEJI MÚZEUM ZALAEGERSZEG A GÖCSEJI MÚZEUM KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS NÉPRAJZI, VALAMINT A BALATONI MÚZEUM TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE TÁRGYAINAK 3D DIGITALIZÁLÁSÁRA (PILOT PROJEKT) 3.900.000 Ft 204113/492
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST AZ INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG 2017. ÉVI KONFERENCIASOROZATÁNAK MEGRENDEZÉSÉRE * 4.700.000 Ft 204113/493
MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST EGYETEMI LEVÉLTÁRAK KÖZÖS NYILVÁNTARTÁSÁNAK (ATOM 2.3) FEJLESZTÉSÉRE 1.000.000 Ft 204113/498
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST KÖNYVTÁRI VEZETŐK KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 204113/496
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST INTÉZMÉNYI ÉS KÖZÉPVEZETŐK NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2017-BEN * 2.000.000 Ft 204113/497
MAGYAR VIDÉKI MÚZEUMOK SZÖVETSÉGE SZÉKESFEHÉRVÁR KÉT ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA RENDEZÉSE ÉS ELEKTRONIKUS KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 204113/490
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE DEBRECEN EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK KÖZÖS NYILVÁNTARTÁSÁNAK (ARCA) FEJLESZTÉSÉRE * 1.000.000 Ft 204113/499
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRA SZÁMÁRA 1.886.073 Ft 204113/495
PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET BUDAPEST MÚZEUMI SZAKEMBEREK NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERÉJE 2.038.000 Ft 204113/488
ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORTJA BUDAPEST A MAGYAR ZENEI FORRÁSOK ADATAINAK SZOLGÁLTATÁSA A RISM NEMZETKÖZI ZENEI BIBLIOGRÁFIÁBA 1.000.000 Ft 204113/489

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.