Tájékoztató a Közgyűjtemények Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK (MŰHELYNAPOK) SZERVEZÉSÉRE
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST AZ INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG 2019. ÉVI SZAKMAI MŰHELYNAPJAINAK SZERVERVEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA * 5.800.000 Ft 204104/1514
CÍMZETT, MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT MOZAIK MÚZEUMTÚRA PROGRAM
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST A MOZAIK MÚZEUMTÚRA PROGRAM FOLYTATÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRA, VALAMINT MÚZEUMI PROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE 50.000.000 Ft 204107/333
CÍMZETT MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT KIEMELT ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁK ÉS NAGYRENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST A 2019. ÉVI KÖNYVTÁRMOZI PROGRAM ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEINEK LEBONYOLÍTÁSÁRA * 4.575.000 Ft 204108/1538
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 2019. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE 5.000.000 Ft 204108/1535
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2019. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRE GYULÁN * 4.350.000 Ft 204108/1534
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A MÚZEUMOK MAJÁLISA 2019. CÍMŰ ORSZÁGOS MÚZEUMI NAGYRENDEZVÉNY, ÉS AZ ÉV MÚZEUMA PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA 9.575.000 Ft 204108/1537
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE DEBRECEN A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZI LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE ÉS AZ EGYHÁZI MUZEOLÓGUSOK EGYESÜLETE 2019. ÉVI KÖZÖS VÁNDORGYŰLÉSE ÉS KONFERENCIÁJA MEGRENDEZÉSÉRE 1.500.000 Ft 204108/1536
CÍMZETT MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT 2019. ÉVI FOLYÓIRATOK LAPSZÁMAINAK BESZERZÉSE ÉS ELJUTTATÁSA A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE
KÖNYVTÁRELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A 2019. ÉVI FOLYÓIRATOK BESZERZÉSÉRE ÉS ELJUTTATÁSÁRA A VÁROSI ÉS ODR KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE 86.235.000 Ft 204110/728
EGYEDI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁINAK TÁMOGATÁSA
BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PÉCS A BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT 18. SZÁZADI ANYAKÖNYVEK KÓRÓS (1787-1856) RESTAURÁLÁSÁRA 245.000 Ft 204111/4160
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST A KÖZGAZDÁSZ CÍMŰ LAP LEVÉLTÁRI PÉLDÁNYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 250.000 Ft 204111/4131
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST A KIRÁLYI JÓZSEF MŰEGYETEM 1872-1886. ÉVI VEZETŐTESTÜLETI ÜLÉSJEGYZŐKÖNYVEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 255.000 Ft 204111/4139
EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYŰJTEMÉNY BUDAPEST A III. E. I. A. JURA EXERCITII NONNULLARUM ECCLESIARUM ARTICULARUM 1728-1778. RESTAURÁLÁSÁRA 230.000 Ft 204111/4136
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A XXIII. 768/D. 145. K. ELEPI KITELEPÍTETTEK NYILVÁNTARTÁSA 1950-1953 RESTAURÁLÁSÁRA 190.000 Ft 204111/4133
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A CZINDEREY CSALÁD IRATAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 350.000 Ft 204111/4135
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST SZATMÁR VÁRMEGYE ELSŐ ALISPÁNJA IRATAINAK (1797-1841) RESTAURÁLÁSÁRA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 285.000 Ft 204111/4141
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS KORI IRATAINAK RESTAURÁLÁSÁRA (1819-ES KÉZIRATOS TÉRKÉP) 200.000 Ft 204111/4142
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MNL FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN TALÁLHATÓ OKLEVELEK (CÍMERESLEVELEK) RESTAURÁLÁSÁRA 194.000 Ft 204111/4143
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST EGER VÁROS 1913. ÉS 1953. ÉVI TÉRKÉPEINEK (2 DB) RESTAURÁLÁSÁRA 330.000 Ft 204111/4145
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST XVIII. SZ.-I SZÁMADÁSKÖNYV (I. KÖTET) RESTAURÁLÁSÁRA AZ MNL GYMS MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA GYŰJTEMÉNYÉBŐL 220.000 Ft 204111/4146
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A 47. HONVÉD ZÁSZLÓALJ 1848-1849. ÉVI PARANCSKÖNYVÉNEK ÉS NAPI PARANCSÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 75.000 Ft 204111/4147
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MNL BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁRA EGYEDI DOKUMENTUMOK (1 KÖTET) RESTAURÁLÁSÁRA 230.000 Ft 204111/4151
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST KATASZTERI TÉRKÉPEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE ÉS SZÁRAZTISZTÍTÁSÁRA AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA SZÁMÁRA 350.000 Ft 204111/4155
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST GYŐRI TANKERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG VI. 501./156. (GIMNÁZIUMI ÉRTESÍTŐK 1821) KÖTETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 329.000 Ft 204111/4157
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK ÉRTÉKES PERGAMEN ÉS PAPÍR OKLEVELEK (2 TÉTEL) RESTAURÁLÁSÁRA 190.000 Ft 204111/4156
SOPRONI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SOPRON A SOPRONI EVANGÉLIKUS LEVÉLTÁR EGY KÖTETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 164.000 Ft 204111/4150
SZAKMAI MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGJELENTETÉSE
BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EGER AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR AZ EZREDFORDULÓIG CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA * 396.852 Ft 204112/140
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR PÉCS KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSÁHOZ KÉSZÜLT MÓDSZERTANI KIADVÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, MEGJELENTETÉSÉRE 575.530 Ft 204112/139
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST A HAGYOMÁNYOK ÉS KIHÍVÁSOK VII. KÖNYVTÁRSZAKMAI NAP KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK MEGJELENTETÉSÉRE 468.825 Ft 204112/141
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER CÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE * 574.613 Ft 204112/143
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER ELSŐ 5 ÉVE – 2013-2017. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 451.060 Ft 204112/142
ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST BFL ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 2.000.000 Ft 204133/273
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELY TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 479.000 Ft 204133/269
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYE SZÁMÁRA SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 302.000 Ft 204133/270
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A VAML ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 774.000 Ft 204133/271
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE A MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA RESTAURÁTOR MŰHELYÉNEK MUNKÁJÁHOZ 277.000 Ft 204133/272
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE AZ MNL BAZ MEGYEI LEVÉLTÁR RÉSZÉRE 635.000 Ft 204133/275
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE AZ MNL GY-M-S MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA KÖNYVKÖTŐ-MŰHELYE SZÁMÁRA 350.000 Ft 204133/276
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MNL OL – ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 260.000 Ft 204133/277
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁRA 300.000 Ft 204133/278
MAGYAR VONATKOZÁSÚ HATÁRON TÚLI KULTÚRKINCSEK SZÁMBAVÉTELE, DIGITÁLIS MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST LUDWIGSBURGI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT GEIZKOFLER LEVÉLTÁR MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATAINAK (HUNGARICA) FELTÁRÁSÁRA ÉS MÁSOLÁSÁRA 600.000 Ft 204150/94
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST BIHAR VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁNAK IRATTÁRA ÉS NEMESLEVELEI- HUNGARIKA KUTATÁSÁRA A ROMÁN NEMZETI LEVÉLTÁR BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁGÁN 445.000 Ft 204150/91
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A PORTUGÁLIAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ FORRÁSAINAK FELTÁRÁSÁRA (MNL FEJÉR MEGYEI LEVÉLTÁRA) 600.000 Ft 204150/92
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST FELTÁRÁSRA ÉS DIGITÁLIS MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉRE A HATÁRON TÚLI SZATMÁR VÁRMEGYEI ANYAGOKAT IS ŐRZŐ LEVÉLTÁRAKBAN AZ MNL SZSZB MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 320.000 Ft 204150/96
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT BUDAPEST A NAGYSZEBENI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN AZ ERDÉLYI SZÁSZOKRA VONATKOZÓ HAGYATÉKI INVENTÁRIUMOKBAN FENNMARADT KÖNYVJEGYZÉKEK FELKUTATÁSÁRA, HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELÉRE * 600.000 Ft 204150/95
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A KOLOZSVÁRI FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM 1872-1919 KÖZÖTTI FORRÁSAINAK FOTÓZÁSÁRA MAROSVÁSÁRHELYI ÉS KOLOZSVÁRI LEVÉLTÁRAKBAN 500.000 Ft 204150/93
CÍMZETT, NYÍLT PÁLYÁZAT GYŰJTEMÉNYEK, HAGYATÉKOK HAZASZÁLLÍTÁSÁRA AZ ITHAKA-PROGRAM KERETÉBEN
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST MAGYAR VONATKOZÁSÚ 20. SZÁZADI DESIGN-TÁRGYAK ÉS DOKUMENTUMOK HAZAHOZATALÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE A NEW YORK-I SZARVASY GYŰJTEMÉNYBŐL 955.000 Ft 204158/91
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST HÉZSŐ ISTVÁN TÁNCTÖRTÉNÉSZ HAGYATÉKÁNAK ELHELYEZÉSÉRE AZ EGYETEM VÁLYI RÓZSI KÖNYVTÁRÁBAN 1.270.000 Ft 204158/88
NÉPRAJZI MÚZEUM BUDAPEST JUHÁSZ ÁRPÁD HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA AZ ITHAKA PROGRAM KERETÉN BELÜL 1.500.000 Ft 204158/87
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR EMIGRÁNS MŰVÉSZEK ÁLTAL ALAPÍTOTT SQUAT THEATRE-REL KAPCSOLATOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY MEGVÁSÁRLÁSÁRA 2.000.000 Ft 204158/89
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST KABDEBÓ TAMÁS ÍRÓ (1934, BUDAPEST – 2018, DUBLIN) KÖNYVTÁRÁNAK HAZASZÁLLÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 204158/90
LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYVEK ÉS FORRÁSKIADVÁNYOK KÖZZÉTÉTELE
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST AZ URBS XIII.- VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 623.000 Ft 204188/561
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST A MŰEGYETEM AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ MONOGRÁFIA KÖZZÉTÉTELÉRE 600.000 Ft 204188/567
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPEST SZÖGI LÁSZLÓ: A ROZSNYÓI FELSŐOKTATÁS INTÉZMÉNYEINEK HALLGATÓI 1814-1852 CÍMŰ KÖNYVE MEGJELENTETÉSÉRE 520.000 Ft 204188/562
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A PROTESTANTIZMUS ZALAI ÉVSZÁZADAI CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 635.000 Ft 204188/563
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV-SOROZAT 47. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 375.000 Ft 204188/564
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MNL VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁRA VESZPRÉMBŐL VESZPRÉMBE SOROZAT 4. KÖTETE (IKLÓDY-SZABÓ ANDOR VISSZAEMLÉKEZÉSEI) MEGJELENTETÉSÉRE * 600.000 Ft 204188/565
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A MNL OL – A LEVÉLTÁRI RENDSZERZÉS ÉS IRATLEÍRÁS KÉZIKÖNYV CÍMŰ MŰ MAGYAR FORDÍTÁSÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 640.000 Ft 204188/566
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ ERDŐDY CSALÁD BÉCSI LEVÉLTÁRÁNAK KÖZÉPKORI OKLEVÉLREGESZTÁI I. 1001-1387 CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA 750.000 Ft 204188/568
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST REFORMÁCIÓ A DÉL-DUNÁNTÚLON – AZ MNL BARANYA-SOMOGY-TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁRA KÖZÖS HELYTÖRTÉNETI FORRÁSKIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 615.000 Ft 204188/569
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST TOLNA VÁRMEGYE MEZŐVÁROSAI 1828-BAN CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY (300 PÉLDÁNY) NYOMDAI MUNKÁLATAINAK TÁMOGATÁSÁRA 280.000 Ft 204188/570
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A VAMLACC9ELŐADÁSOK VAS MEGYE TÖRTÉNETÉRŐL 7.CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 850.000 Ft 204188/571
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A KÖZLEMÉNYEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE MÚLTJÁBÓL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 490.000 Ft 204188/572
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE XXXVI. – MEGJELENTETÉSÉRE 510.000 Ft 204188/573
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST DEBRECEN VÁROS MAGISZTRÁTUSÁNAK JEGYZŐKÖNYVEI 1626-1627. CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 255.000 Ft 204188/574
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A NYÍREGYHÁZI ÁGOSTAI EVANGÉLIKUS TANÍTÓI KÖR JEGYZŐKÖNYVEI, 1883-1890 KIADÁSÁRA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 345.000 Ft 204188/575
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST BELSŐ VÁRKASTÉLY B. ERZSÉBET, EGY FIATAL LÁNY NAPLÓJA 1940-1946-BÓL, A 2. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE AZ MNL SZSZB MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 680.000 Ft 204188/576
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A TANULMÁNYOK CSONGRÁD MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL CÍMŰ SOROZATBAN PRESZTÓCZKI ZOLTÁN EGYHÁZTÖRTÉNETI MUNKÁJA MEGJELENTETÉSÉRE 640.000 Ft 204188/577
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI 1579-1581 CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 230.000 Ft 204188/578
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK – 2018. MEGJELENTETÉSÉRE 750.000 Ft 204188/579
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A FORRADALMAK SODRÁBAN II VISSZAÉLÉSEK ÉS ATROCITÁSOK SOPRONBAN ÉS SOPRON VÁRMEGYE TERÜLETÉN A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 379.000 Ft 204188/580
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A ZOUNUK 33. LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 204188/581
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI LEVÉLTÁR TATABÁNYA A TATABÁNYA AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 279.000 Ft 204188/582

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.