Tájékoztató a Közgyűjtemények Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI
SZÁM
TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR BALATONFÜRED LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR NYILVÁNOS SZOLGÁLTATÁSI TEREIBEN ÚJ BÚTORZAT BESZERZÉSÉRE 3.468.000 Ft 204105/3324
KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK, SZAKMAI TAPASZTALATCSERÉK, MŰHELYBESZÉLGETÉSEK RENDEZÉSÉRE
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST A COLLECTHINK TANK KONFERENCIA-SOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE 3.401.345 Ft 204108/1562
EGYEDI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁINAK TÁMOGATÁSA
BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PÉCS A BARANYAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT BOGÁDMINDSZENTI VEGYES ANYAKÖNYV (1775-1869) RESTAURÁLÁSÁRA 280.000 Ft 204111/4244
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST BME LEVÉLTÁR EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 204111/4259
EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYŰJTEMÉNY BUDAPEST KÉT KÉZIRATTÁRI KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 419.100 Ft 204111/4242
JÉZUS TÁRSASÁGA MAGYARORSZÁGI RENDTARTOMÁNYA BUDAPEST A GYŐRI JEZSUITA KOLLÉGIUM GAZDASÁGI JEGYZŐKÖNYVEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 1.049.020 Ft 204111/4227
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST MNL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRA IRATAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 770.800 Ft 204111/4235
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL HEVES MEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN ŐRZÖTT 1956-OS BÜNTETŐÜGYEK BŰNJELEINEK (PLAKÁTOK) RESTAURÁLÁSÁRA 609.000 Ft 204111/4237
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST XVIII. SZÁZADI SZÁMADÁSKÖNYV ÉS XVI. SZÁZADI MOHÁCS ELŐTTI OKLEVÉL RESTAURÁLTATÁSÁRA AZ MNL GYMSM SOPRONI LEVÉLTÁRA GYŰJTEMÉNYÉBŐL 344.400 Ft 204111/4240
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A GYŐRI TANKERÜLETI FŐIGAZGATÓSÁG FONDJÁBA TARTOZÓ KÉT KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 497.840 Ft 204111/4245
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST XX. SZÁZADI IRATTÁRI SEGÉDKÖNYVEK RESTAURÁLTATÁSÁRA AZ MNL SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRA ÁLTAL 526.288 Ft 204111/4246
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST VÁRMEGYEI NEMESI KÖZGYŰLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 711.200 Ft 204111/4248
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ ÚRBÉRI FELMÉRÉS ÉS TAGOSÍTÁS ZALA MEGYEI TÉRKÉPEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 442.976 Ft 204111/4250
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS ÉS POLGÁRI KORI IRATAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 376.936 Ft 204111/4253
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST AZ MNL BÉML EGYEDI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 644.652 Ft 204111/4264
ÓTEMPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZARVAS KERESZTELÉSI ANYAKÖNYV (SZARVAS, 1870-1875) RESTAURÁLÁSÁRA 426.720 Ft 204111/4265
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK HÁROM ÉRTÉKES LEVÉLTÁRI DOKUMENTUM RESTAURÁLÁSÁRA 320.000 Ft 204111/4232
SOPRONI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SOPRON A SOPRONI EVANGÉLIKUS LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT SOPRONI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TEMPLOMI ÜLŐHELYEK KÖNYVE (1830-1950) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA 398.272 Ft 204111/4239
VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR SZÉKESFEHÉRVÁR AZ ÚJ FEHÉRVÁR 1936 CÍMŰ HETILAP RESTAURÁLÁSÁRA 1.062.000 Ft 204111/4234
EGYEDI
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST NYITOTT LEVÉLTÁRAK CÍMŰ ORSZÁGOS PROGRAMSOROZAT MEGNYITÓJÁRA ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ IV. LEVÉLTÁRI PIKNIK MEGRENDEZÉSÉRE * 3.500.000 Ft 204113/528
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GÖDÖLLŐ A FARKAS-ARCHÍVUM MEGVÁSÁRLÁSÁRA (15. ÜTEM) 1.000.000 Ft 204113/523
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST 2020. ÉVI KÖNYVTÁRMOZI SZAKMAI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA * 5.112.000 Ft 204113/532
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA MÚZEUMOK MÚLTJÁRÓL A JÖVŐ GENERÁCIÓNAK CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE 3.000.000 Ft 204113/531
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉS JÁTÉKTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYE EGYES TÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 916.800 Ft 204113/522
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMA SAVMENTES PALLIUMOK ÉS DOBOZOK BESZERZÉSÉRE A MUSICOTHECA GYŰJTEMÉNY TÁROLÁSÁHOZ 1.000.000 Ft 204113/525
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK. ÁTALAKULÓ HIVATÁS. VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK MUNKACÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.222.750 Ft 204113/518
MAGYAR LEVÉLTÁRAK VEZETŐINEK TANÁCSA BUDAPEST VÁROSI LEVÉLTÁRAK KÖZÖS NYILVÁNTARTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.025 Ft 204113/526
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST KÖZÉP-EURÓPAI REGIONÁLIS ICOM KONFERENCIA RENDEZÉSÉRE AZ MNM ÉS AZ ICOM HUNGARY SZERVEZÉSÉBEN 1.000.000 Ft 204113/527
MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÖS KATALÓGUS EGYESÜLET (MOKKA) BUDAPEST KÖNYVEK MAGÁNTULAJDONBAN 1770-1820 CÍMŰ KONFERENCIA SZERVEZÉSÉRE ÉS A KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 538.513 Ft 204113/529
MAGYAR VIDÉKI MÚZEUMOK SZÖVETSÉGE SZÉKESFEHÉRVÁR HATÁROKON ÁTÍVELŐ JÓ GYAKORLATOK CÍMMEL MVMSZ KONFERENCIÁRA, HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉRE, KÖZÖS KIÁLLÍTÁSOK, SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE 2.000.000 Ft 204113/524
ORSZÁGOS KÖZGYŰJTEMÉNYEK SZÖVETSÉGE SZENTENDRE A MÚZEUMOK HELYE A NEMZETI ÉS HELYI KULTURÁLIS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉBEN CÍMŰ ORSZÁGOS MÚZEUMIGAZGATÓI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE * 2.000.000 Ft 204113/521
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY PANNONIA UNDERGROUND-A FÖLDALATTI PANNONIA. A VÁROSI RÉGÉSZET ÚJ ÚTJAI CÍMŰ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS A KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIAKÖTETRE 3.000.000 Ft 204113/519
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY DR. BÁBA KÁROLY PUHATESTŰ-GYŰJTEMÉNYÉNEK (MOLLUSCA) MEGVÁSÁRLÁSÁRA A SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYŰJTEMÉNYÉBE 700.000 Ft 204113/520
SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED KÖNYVTÁRI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN CÍMMEL TOVÁBBKÉPZŐ TRÉNING MEGVALÓSÍTÁSÁRA 3.874.833 Ft 204113/530
VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY SZOLNOK ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS MEGRENDEZÉSÉRE A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN SZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE 2.966.025 Ft 204113/533

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.