Tájékoztató az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma döntéséről


PÁLYÁZÓ NEVE HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI SZÁM
ALKOTÓI TÁMOGATÁS IGÉNYES MŰVEK SZERZŐI SZÁMÁRA
BACSÁK DÁNIEL BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LÁTHATATLANOK – PSZICHIÁTRIA A HATÁRON CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/03765
BAGI ZOLTÁN PÉTER SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS KOMÁROM A FUGGERZEITUNGOKBAN 1568-1594 CÍMŰ KIADVÁNY KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03746
BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA SÁROSPATAK ALKOTÓI TÁMOGATÁS A POLGÁROSODÁS ÉS EGYHÁZI ELIT CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/03733
BERÉNYINÉ DR. KOVÁCS GYÖNGYI ÁPORKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PEST MEGYEI KASTÉLY- (KUTATÓI) SORS 1944-TŐL NAPJAINKIG CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/03748
BOZÓ LÁSZLÓ KEVERMES ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ORSZÁG KÖZEPÉRŐL A HATÁR SZÉLÉRE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/03749
DR. SZILÁGYINÉ DR. KÓSA ANIKÓ BARNAG ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VÖRÖSTÓI NÉMETEK TÖRTÉNETE, NYELVE ÉS KULTÚRÁJA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/03760
FRAZER-IMREGH MÓNIKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM DE OCCULTA PHILOSOPHIA CÍMŰ KÖNYV FORDÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201102/03763
GABRIC MOLNAR IREN SZABADKA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KUTATÁSOK METSZETE – A VAJDASÁGI MAGYAROK HELYZETELEMZÉSE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/03739
GODZSÁK ATTILA SÁTORALJAÚJHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR TURISTA EGYESÜLET HEGYALJAI OSZTÁLYA TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 250.000 Ft 201102/03775
HAMVAS ENDRE ÁDÁM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM DE OCCULTA PHILOSOPHIA CÍMŰ KÖNYV FORDÍTÁSÁRA 300.000 Ft 201102/03771
JACSÓ ZSUZSANNA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A 96 NAP A POKOL TORNÁCÁN – KOVID-NAPLÓ 2021 – CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/03788
KOCSIS PIROSKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR TÖRTÉNELEM AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FALFESTMÉNYEIN CÍMŰ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/03743
KOSZTYÓ GYULA DUNAHARASZTI ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HOLOKAUSZT KÁRPÁTALJAI TÖRTÉNETE CÍMŰ MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/03734
KOVÁCS ANDREA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MUSICA SACRA HUNGARICA CÍMŰ KÖNYVSOROZAT HATODIK KÖTETÉNEK MEGÍRÁSÁRA 500.000 Ft 201102/03757
KOVÁCS ZSOLT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁLLATKERTBARÁTOK KÉZIKÖNYVE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03755
MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA SAROLTA VESZPRÉM ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KÁLVÁRIÁK A BAKONYBAN ÉS A BALATON-FELVIDÉKEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/03772
MEDNYÁNSZKY ZOLTÁN MIKLÓS MARTONVÁSÁR ALKOTÓI TÁMOGATÁS MEDNYÁNSZKY ÁGI CÍMŰ ÉLETRAJZI MŰ ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/03752
MESTER ZSOLT BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ EMBERI KULTÚRA KIBONTAKOZÁSA AZ ŐSKŐKORBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/03779
MIKLYÁNÉ LUZSÁNYI MÓNIKA ÉVA KISKUNFÉLEGYHÁZA ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SZABADSÁG, SZERELEM- ÉLETKÉPEK PETŐFIRŐL CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/03740
MIRTSE ÁRON ANDRÁS BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HERCEG ÉS A RÓKA CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA 600.000 Ft 201102/03754
NAGY PÁL MISKOLC ALKOTÓI TÁMOGATÁS ERDÉLY CIGÁNY NÉPESSÉGE ÉS TÁRSADALMA A 18-19. SZÁZADBAN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03768
OLÁH ANDRÁS PÁL SZEGED ALKOTÓI TÁMOGATÁS A GYŐRI MAGYAR WAGGON- ÉS GÉPGYÁR ELLEN 1944. ÁPRILIS 13-ÁN VÉGREHAJTOTT AMERIKAI LÉGITÁMADÁS TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/03777
OTTOMÁNYI KATALIN IRÉN TAHITÓTFALU ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉRMELLÉK RÉGÉSZETI LELŐHELYEI DR. ANDRÁSSY ERNŐ KÉZIRATAI ALAPJÁN – CÍMŰ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 400.000 Ft 201102/03747
ÓLMOSI ZOLTÁN TAMÁS KOCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR TÖRTÉNELEM AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FALFESTMÉNYEIN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/03790
PETE JÓZSEF PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VILÁG VALLÁSFÖLDRAJZA CÍMŰ KÉZIKÖNYV MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/03751
PROHÁSZKA PÉTER ESZTERGOM ALKOTÓI TÁMOGATÁS A VARSÁNYI JÁNOS MÉRNÖK ÉLETE ÉS RÉGÉSZETI MŰKÖDÉSE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 150.000 Ft 201102/03781
SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HÁROM NEMZEDÉK CÍMŰ POLITIKAI ESSZÉ ELKÉSZÍTÉSÉRE* 500.000 Ft 201102/03789
SOMOGYI GRÉTA IMOLA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS MIKÓ ÁDÁM LEVELEZÉSE ÉS ÚTINAPLÓJA CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE* 500.000 Ft 201102/03764
SPÓNER PÉTER MISKOLC ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÉNZ-HITEL-BANK- A KAPITALIZMUS TÉRHÓDÍTÁSA VIDÉKEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 200.000 Ft 201102/03742
SZIJÁRTÓ ZSOLT PÉCS ALKOTÓI TÁMOGATÁS A BERLINI MAGYAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG (1980 – 2020) CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 300.000 Ft 201102/03769
SZILVÁSI CSABA TATABÁNYA ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ANYAGOK ÉS MESTEREIK, MŰVÉSZEIK A HUMÁN KÖRNYEZETKULTÚRÁBAN CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA 400.000 Ft 201102/03731
SZÖRÉNYI PÉTER BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A CSONGRÁDI BOTOS CSALÁD TÖRTÉNETE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03786
TOMPOS LILLA ETELKA BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS A DIVAT ÉS TRADÍCIÓ – A 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI VISELET A FORRÁSOK TÜKRÉBEN CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03753
TÓTH JUDIT ZAGYVASZÁNTÓ ALKOTÓI TÁMOGATÁS A KULÁKELLENES PROPAGANDA A RÁKOSI-KORSZAK SAJTÓJÁBAN MUNKACÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 201102/03778
WINKLER GUSZTÁV BUDAPEST ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ERŐD- ÉS VÁRÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON (1450-1610) CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE 500.000 Ft 201102/03735

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.