Tájékoztató a Múzeumok Kollégiuma döntéséről


PÁLYÁZÓ NEVE HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI SZÁM
MÚZEUMI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSE
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST SÁRÁNSZKY PÁL HEGEDÛ SZERZEMÉNYEZÉSÉRE A ZENETÖRTÉNETI MÚZEUM RÉSZÉRE 800.000 Ft 209110/7
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK MÛTÁRGYAK VÁSÁRLÁSÁRA A DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM GYÛJTEMÉNYEI RÉSZÉRE 1.200.000 Ft 209110/1
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN FORINT ÉRTÉKÛ BANKJEGYEK ÉS EMLÉKPÉNZEK BESZERZÉSÉRE A NUMIZMATIKAI GYÛJTEMÉNY SZÁMÁRA 220.000 Ft 209110/6
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER JACOB FERDINAND VOET: HORTENSE MANCINI CÍMÛ PORTRÉJA MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.300.000 Ft 209110/9
DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN KOHN LIPÓT (SALGÓ) LIKÕR ÉS RUMGYÁR TÁRGYI EMLÉKEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 800.000 Ft 209110/5
EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYÛJTEMÉNY BUDAPEST MÚZEUMI MÛTÁRGYAK (TÁBLAKÉP ÉS VIDEOMUNKA) SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 209110/3
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE ERDÉLYI GÁBOR GÉZKÉP (1994) CÍMÛ ALKOTÁSÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.400.000 Ft 209110/8
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE SZÁNTHÓ IMRE HAGYATÉKÁBÓL HELYTÖRTÉNETI JELENTÕSÉGÛ DOKUMENTUMOK VÁSÁRLÁSÁRA 700.000 Ft 209110/10
GÖCSEJI MÚZEUM ZALAEGERSZEG A ZALAEGERSZEGI MORANDINI-SCHLEMMER CSALÁD HAGYATÉKÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.000.000 Ft 209110/12
GÖDÖLLÕI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG GÖDÖLLÕ FARKAS ARCHÍVUM MEGVÁSÁRLÁSÁRA (17. ÜTEM) 1.500.000 Ft 209110/17
GÖDÖLLÕI VÁROSI MÚZEUM GÖDÖLLÕ REMSEY JENÕ GÖDÖLLÕI MÛVÉSZ HAGYATÉKÁBÓL MÛTÁRGYAK BESZERZÉSÉRE 1.200.000 Ft 209110/13
HAGYOMÁNYOK HÁZA BUDAPEST A NÉPI IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM GYÛJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/50
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC NÉPRAJZI TEXTILGYÛJTEMÉNY GYARAPÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/20
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST MÛTÁRGYAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM SZÁMÁRA 1.200.000 Ft 209110/11
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST ENGELSZ JÓZSEF ANGYAL CÍMÛ TÉRPLASZTIKÁJÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM SZÁMÁRA 1.200.000 Ft 209110/18
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST ENGELSZ JÓZSEF 11 SZAKRAJZÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM ADATTÁRA SZÁMÁRA 500.000 Ft 209110/19
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM RÉSZÉRE MÚZEUMI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 1.200.000 Ft 209110/29
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM MAKÓ KESZTNER ZOLTÁN HAGYATÉKÁNAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 209110/21
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT KORTÁRS MÛVÉSZI JÁTÉKOK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MÛHELY GYÛJTEMÉNYBE 250.000 Ft 209110/26
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM NÉPRAJZI GYÛJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/27
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA JÁNOS MÚZEUMA KISKUNHALAS MÚZEUMI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 600.000 Ft 209110/28
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR KÖRMEND EGYEDI KÖRMENDI KÉPESLAPGYÛJTEMÉNY MEGVÁSÁRLÁSÁRA 550.000 Ft 209110/22
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA FISCHER DEZSÕ TATAI FESTÕMÛHELYÉBEN FESTETT TEÁSKÉSZLET SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 800.000 Ft 209110/23
LACZKÓ DEZSÕ MÚZEUM VESZPRÉM A LACZKÓ DEZSÕ MÚZEUM KORTÁRS ÜVEGGYÛJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/24
LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST MÛTÁRGYAK BESZERZÉSÉRE A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONT RÉSZÉRE 600.000 Ft 209110/25
MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST CSEH LÁSZLÓ KÁDÁRMESTER DÍSZES HORDÓINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 400.000 Ft 209110/30
MAGYAR MÛSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST A KOHÁSZATI GYÛJTEMÉNY SZÁMÁRA CSEHIL GYÖRGY OKLEVELES KOHÓMÉRNÖK KOHÁSZATI BÉLYEGGYÛJTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 900.000 Ft 209110/36
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST EGRI ISTVÁN PALÓC FAFARAGÓ NÉPMÛVÉSZ FARAGOTT BÚTORAI MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.000.000 Ft 209110/33
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST BALASSA IVÁN NÉPRAJZI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.000.000 Ft 209110/49
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA KISS ILONA GRAFIKUSMÛVÉSZ TESSEDIK SÁMUEL CÍMÛ ALKOTÁSÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 130.000 Ft 209110/34
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA PREPARÁTUMOK VÁSÁRLÁSÁRA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYÛJTEMÉNYE RÉSZÉRE 990.000 Ft 209110/35
PETÕFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST KÁDAS TIBOR FOTÓMÛVÉSZ AZ EGYETEMI SZÍNPAD MÛKÖDÉSÉRÕL KÉSZÍTETT FOTÓINAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/37
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY ROZNER ISTVÁN SCARABAEOIDEA (LEMEZESCSÁPÚ BOGARAK) ÉS BUPRESTOIDEA (DÍSZBOGARAK) GYÛJTEMÉNYEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA* 1.200.000 Ft 209110/38
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY HAGYATÉKBÓL SZÁRMAZÓ NÉPRAJZI ÉS TÖRTÉNETI TÁRGYÚ GYÛJTEMÉNY MEGVÁSÁRLÁSÁRA A SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUMBA* 350.000 Ft 209110/39
SOPRONI MÚZEUM SOPRON A RUSS VILLÁBÓL SZÁRMAZÓ SZALONGARNITÚRA MEGVÁSÁRLÁSÁRA 1.000.000 Ft 209110/31
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE KARCAGI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 800.000 Ft 209110/40
SZÉCSÉNYI KÖZMÛVELÕDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZÉCSÉNY URADALMAT REPREZENTÁLÓ (FÕ) NEMESI ÉS NÉPI TÁRGYAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA A KUBINYI FERENC MÚZEUM SZÁMÁRA* 1.000.000 Ft 209110/48
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST A HOPP MÚZEUM RÉSZÉRE OHI CHOZAEMON KERÁMIA VÁSÁRLÁSÁRA 1.200.000 Ft 209110/46
TOKAJI MÚZEUM TOKAJ MÚZEUMI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 209110/47
TOMORY LAJOS MÚZEUM BUDAPEST MÚZEUMI MÛTÁRGYAK SZERZEMÉNYEZÉSÉRE A TOMORY LAJOS MÚZEUM LÉGIFORGALMI GYÛJTEMÉNYE SZÁMÁRA 270.000 Ft 209110/41
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÓDMEZÕVÁSÁRHELY LÕKÖS SÁNDOR (1912-1993) FOTOGRÁFUS HAGYATÉKÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 720.000 Ft 209110/44
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM BAJA BAJASZENTISTVÁNI BETLEHEM (FÁBÓL KÉSZÜLT MÛTÁRGY) MEGVÁSÁRLÁSÁRA 480.000 Ft 209110/42
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM BAJA I.VILÁGHÁBORÚS ALBUM (FÉNYKÉPEKKEL, KÉPESLAPOKKAL) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ SZEMÉLYES TÁRGYAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 200.000 Ft 209110/43
VISKI KÁROLY MÚZEUM KALOCSA KALOCSA SZEBÉNYI BÉLA KÖFARAGÓ SZOBRÁSZ HAGYATÉKÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA 750.000 Ft 209110/45
ÁLLOMÁNYVÉDELEM, RESTAURÁLÁS VALAMINT ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
BALATONI MÚZEUM KESZTHELY A BALATONI MÚZEUM 3 FESTMÉNYÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/10
BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ SIÓFOK KÁLMÁN IMRE KOTTÁINAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/3
BERETTYÓ KULTURÁLIS KÖZPONT BERETTYÓÚJFALU A BIHARI MÚZEUM PAPÍRALAPÚ MÛTÁRGYAINAK ÁTDOBOZOLÁSÁHOZ ÉS KÖLTÖZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/4
BÉKÉS VÁROSI JANTYIK MÁTYÁS MÚZEUM BÉKÉS A BÉKÉS VÁROSI JANTYIK MÁTYÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/6
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE A ZENETÖRTÉNETI MÚZEUM RÉSZÉRE 500.000 Ft 209111/7
CIGÁND VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT CIGÁND BODROGKÖZI MÚZEUMPORTA ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 400.000 Ft 209111/105
CSONGRÁDI INFORMÁCIÓS KÖZPONT CSEMEGI KÁROLY KÖNYVTÁR ÉS TARI LÁSZLÓ MÚZEUM CSONGRÁD ORSZÁGOS, REGIONÁLIS, ÉS HELYI JELENTÕSÉGÛ MÛTÁRGYAK RESTAURÁLÁSÁRA A TARI LÁSZLÓ MÚZEUM RÉSZÉRE 600.000 Ft 209111/8
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK TÖRTÉNETI ÉS KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/9
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN A DÉRI MÚZEUM RESTAURÁTOR LABORJÁNAK MÛTÁRGYKÖRNYEZETI ÉRTÉKEIT SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK ÉS A RESTAURÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/15
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN A DÉRI MÚZEUM CÉHTÖRTÉNETI DOKUMENTUMAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 209111/78
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM EGER MÛTÁRGYAK RESTAURÁLÁSÁRA KÉPZÕMÛVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYBÕL VALAMINT ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/16
DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI OTTHON ÉS MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY ISASZEG MÛTÁRGYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE, RESTAURÁLÁSÁRA ÉS NÉPRAJZI TÁRGYAK FERTÕTLENÍTÉSÉRE 350.000 Ft 209111/33
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DUNAKESZI DUNAKESZI RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY RESTAURÁLÁSÁRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 300.000 Ft 209111/14
EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KINCSTÁR GYÕR A GYÕRI EGYHÁZMEGYEI KINCSTÁR ÉS KÖNYVTÁR KÓDEX- ÉS SZENTKÉP-ÁLLOMÁNYVÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/81
ERKEL FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT. GYULA AZ ERKEL FERENC TERÜLETI MÚZEUM TÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYÉHEZ XVII-XIX. SZÁZADI FEGYVEREK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/13
EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYÛJTEMÉNY BUDAPEST OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/11
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM GYÛJTEMÉNYI ÁLLOMÁNYVÉDELMI ÉS RESTAURÁLÁSI MUNKÁJÁHOZ 400.000 Ft 209111/17
FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNY FONYÓD FONYÓDI HELYTÖRTÉNETI JELENTÕSÉGÛ PLAKÁTOK, KISNYOMTATVÁNYOK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS SZAKSZERÛ TÁROLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZBESZERZÉSRE 500.000 Ft 209111/18
FÓTI KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS KÖZGYÛJTEMÉNYI KÖZPONT FÓT NÉMETH KÁLMÁN RAJZAINAK RESTAURÁLÁSÁRA, KONZERVÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/19
GÖDÖLLÕI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG GÖDÖLLÕ A FARKAS ARCHÍVUMHOZ TARTOZÓ BORÍTÉKOK, KÉZIRATOS LEVELEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/20
GÖDÖLLÕI VÁROSI MÚZEUM GÖDÖLLÕ TOM VON DRÉGER PORTRÉFESTÕ FREY RÓZSÁRÓL CÍMÛ ALKOTÁSA RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/25
HAJDÚSÁGI MÚZEUM HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A HAJDÚSÁGI MÚZEUM SZÁMÁRA 400.000 Ft 209111/26
HERMAN OTTÓ MÚZEUM MISKOLC ÁLLOMÁNYVÉDELMI ÉS RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/31
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ FESTMÉNYEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 650.000 Ft 209111/21
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST NAGY MÉRETÛ, 1919-BEN KÉSZÜLT PLAKÁTOK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/22
INTEGRÁLT KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNY HATVAN EGY JORIS (GEORG) HOEFNAGEL-METSZET, NÉPVISELETEK ÉS CSIKÓBÕRÖS KULACSOK RESTAURÁLÁSÁRA, ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/28
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST HAUSZMANN ALAJOS – JUNGFER GYULA: A BUDAI KIRÁLYI VÁR KAPUJÁHOZ KÉSZÍTETT TERVEK RESTAURÁLÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA 500.000 Ft 209111/34
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK BESZERZÉSÉRE AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM GYÛJTEMÉNYEIHEZ 400.000 Ft 209111/35
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS A JANUS PANNONIUS MÚZEUM RESTAURÁTOR MÛHELYEINEK MÛTÁRGYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK- ÉS ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 700.000 Ft 209111/30
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS MÛTÁRGYBARÁT TÁROLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE PREPARÁTUMOK BIZTONSÁGOS ÉS ÁTTEKINTHETÕ ELHELYEZÉSÉHEZ 500.000 Ft 209111/32
JÁSZ MÚZEUM JÁSZBERÉNY A JÁSZ MÚZEUM GYÛJTEMÉNYÉNEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁROLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 209111/29
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA PATIKA BERENDEZÉS RESTAURÁLÁSÁRA A SÓSTÓI MÚZEUMFALU RÉSZÉRE 600.000 Ft 209111/36
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM MAKÓ XIX. SZÁZADI FESTETT MENYASSZONYI LÁDÁK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/27
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KÉPZÕMÛVÉSZETI GYÛJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ TÓTH MENYHÉRT FELHENGERELT GRAFIKÁK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/41
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MÛHELY GYÛJTEMÉNYÉBEN LÉVÕ RÉGI, MUZEÁLIS ÉRTÉKÛ JÁTÉKOK EREDETI DOBOZAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/42
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK THORMA JÁNOS MÚZEUMA KISKUNHALAS A KISKUNHALASI THORMA JÁNOS MÚZEUM GYÛJTEMÉNYÉBÕL PAPÍR DOKUMENTUMOK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE 500.000 Ft 209111/44
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KISKUNMAJSA ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A KISKUNMAJSAI KONECSNI GYÖRGY HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYBEN 500.000 Ft 209111/104
KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR KÖRMEND A MÚZEUM NÉPRAJZI MÛTÁRGYAINAK (GAZDÁLKODÁSI ÉS HÁZI IPARI ESZKÖZÖK) TISZTÍTÁSÁRA ÉS KONZERVÁLÁSÁRA 350.000 Ft 209111/37
KÖZPONT ÚJBUDAI KULTURÁLIS KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG BUDAPEST MAHUNKA BÚTOROK RESTAURÁLÁSÁRA AZ ALBERTFALVI HELY- ÉS ISKOLATÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYBEN 300.000 Ft 209111/46
KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT KUNSZENTMÁRTON A KUNSZETMÁRTONI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/40
KUNY DOMOKOS MÚZEUM TATA BARNA LAKKOZÁSÚ 19. SZÁZADI SZAMURÁJ SISAK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/38
LAMBERG-KASTÉLY MÛVELÕDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY MÓR CSALÁDFA RESTAURÁLÁSRA VALAMINT SZAKMAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 209111/47
LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST GYÛJTEMÉNYI TÁRGYAK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUM ÉS KUTATÓKÖZPONTBAN 400.000 Ft 209111/53
LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST KODÁLY ZOLTÁN ZONGORÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS RESTAURÁLÁSÁRA A KODÁLY EMLÉKMÚZEUMBAN 1.000.000 Ft 209111/54
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST SALGÓ POLCOK BESZERZÉSÉRE A MÛTÁRGYRAKTÁR BÕVÍTÉSÉHEZ 240.000 Ft 209111/108
LUDWIG MÚZEUM – KORTÁRS MÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST A.R. PENCK METAFIZIKUS ÁTHATOLÁS EGY ZEBRÁN CÍMÛ FESTMÉNYÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/109
MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉRD MÛTÁRGY-, FÉNYKÉP- ÉS IRATRAKTÁROZÁSHOZ SZÜKSÉGES KORSZERÛ CSOMAGOLÓANYAGOK BESZERZÉSÉRE A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM SZÁMÁRA 400.000 Ft 209111/51
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM BUDAPEST AZ MKVM ÁLLOMÁNYÁBAN LÉVÕ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/55
MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK BESZERZÉSÉRE 800.000 Ft 209111/56
MAGYAR MÛSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM BUDAPEST A MÛSZAKI TANULMÁNYTÁRBAN ÁLLÓ, MAYR GYULA ÓRÁSMESTER ÁLTAL KÉSZÍTETT VILÁGÓRÁNAK EGY BIZTONSÁGOS, PORMENTES, NYITHATÓ ÜVEG VITRINJÉNEK BESZERZÉSÉRE 450.000 Ft 209111/50
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK, ANYAGOK BESZERZÉSÉRE AZ MNM PALÓC MÚZEUM GYÛJTEMÉNYEIHEZ 500.000 Ft 209111/48
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST RESTAURÁLÁSRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM RÉSZÉRE 700.000 Ft 209111/49
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A VISEGRÁD, SIBRIK-DOMBI LELÕHELY FÉMTÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/52
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST RÁKÓCZI GYERTYATARTÓ PÁR NEMESMÁSOLATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE 600.000 Ft 209111/59
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST RESTAURÁLÁSI MUNKÁKHOZ SZÜKSÉGES CSISZOLÁSI ELSZÍVÓ BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/60
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST A MÁTRA MÚZEUM RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE* 800.000 Ft 209111/84
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖNYVTÁRA RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELEMHEZ SZÜKSÉGES ÜVEGEZETT ELÕLAPOS TÁROLÓK BESZERZÉSÉRE* 800.000 Ft 209111/107
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BUDAPEST A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE* 1.000.000 Ft 209111/113
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUMBAN 600.000 Ft 209111/64
MARCALI MÚZEUM MARCALI BERNÁTH AURÉL KÉPEK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/62
MARTFÛ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR MARTFÛ A TISZA CIPÕGYÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ MÛTÁRGYAK PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELMÉRE A MARTFÛI HELY- ÉS IPARTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY SZÁMÁRA 600.000 Ft 209111/63
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED A MÓRA FERENC MÚZEUM HELYISMERETI GYÛJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ CÉHLÁDÁK RESTAURÁLÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA (3. ÜTEMBEN) 500.000 Ft 209111/57
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNYÉBEN TALÁLHATÓ MUNKÁCSY MIHÁLYHOZ KÖTÕDÕ KEGYELETI KOSZORÚSZALAGOK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/61
NAGYKÕRÖSI ARANY JÁNOS KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNY NAGYKÕRÖS 18-20. SZÁZADBAN KÉSZÜLT PORTRÉK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/58
NÁDASDY FERENC MÚZEUM, MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SÁRVÁR ÁLLOMÁNYVÉDELEMHEZ SZÜKSÉGES TÁROLÓESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A SÁRVÁRI NÁDASDY FERENC MÚZEUM SZÁMÁRA 600.000 Ft 209111/66
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE BUDAPEST NEMZETI EMLÉKEZET MÚZEUMA TÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA, ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A GYÛJTEMÉNY SZAKSZERÛ RAKTÁROZÁSÁHOZ 500.000 Ft 209111/114
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUMA OROSHÁZA FESTMÉNYEK RESTAURÁLÁSÁRA A NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM RÉSZÉRE 400.000 Ft 209111/70
ÓNTE ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG ÓPUSZTASZER FESZTY-KÖRKÉP RESTAURÁLÁSÁRA AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK SZÁMÁRA 800.000 Ft 209111/65
PÁPAI PLATÁN VÁROSMARKETING ÉS TURISZTIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG PÁPA BÓDY IRÉN IPARMÛVÉSZ KÉKFESTÕ FALIKÁRPITJAINAK RESTAURÁLÁSÁRA (II. ÜTEMBEN) A KÉKFESTÕ MÚZEUM RÉSZÉRE 500.000 Ft 209111/106
PESTERZSÉBETI MÚZEUM BUDAPEST ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TÁROLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/68
PETÕFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST BÜKY BÉLA BÁBJAINAK RESTAURÁLTATÁSÁRA 700.000 Ft 209111/71
POSTAKÜRT MÛVELÕDÉSI ÉS SZOCIÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A POSTAMÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN ÕRZÖTT KALENDÁRIUMOK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/74
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, MÚZEUM PÜSPÖKLADÁNY A KARACS FERENC MÚZEUM NEMESI LEVELEINEK, OKLEVELEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/69
REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMÛVES ALKOTÓHÁZ ZIRC BÚTOROK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A REGULY ANTAL MÚZEUM SZÁMÁRA 400.000 Ft 209111/72
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM SZÁMÁRA 450.000 Ft 209111/73
RÓMER FLÓRIS MÛVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYÕR CZIRÁKY JÓZSEF GRÓF SZÁZADOSI MENTÉJÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 209111/76
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁHOZ ÉS RESTAURÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE A SZOMBATHELYI KÉPTÁR RESTAURÁTOR MÛHELYÉBE* 700.000 Ft 209111/79
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SOLYMÁR A DR. JABLONKAY ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY MÛTÁRGYAINAK RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/80
SOPRONI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SOPRON ZUANA PÉTER POLGÁRMESTER ÉS LANG MÁTYÁS EVANGÉLIKUS LELKÉSZ PORTRÉJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/24
SOPRONI MÚZEUM SOPRON FESTMÉNYEK RESTAURÁLÁSÁRA 650.000 Ft 209111/23
SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÜMEG SÜMEGI KÉZMÛVES FAZEKASCÉH ZÁSZLÓJÁNAK RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/77
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE SZENNAI SKANZEN GYÛJTEMÉNYÉBE TARTOZÓ TÁRGYAK RESTAURÁLÁSÁRA VALAMINT ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE* 900.000 Ft 209111/82
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKESFEHÉRVÁR ÁLLOMÁNYVÉDELMI MUNKÁKHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ, ILLETVE CSOMAGOLÓ ANYAG BESZERZÉSÉRE 600.000 Ft 209111/83
SZÉCSÉNYI KÖZMÛVELÕDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZÉCSÉNY KIEMELKEDÕ ÖSSZETÉTELÛ, BRONZBÓL, ARANYBÓL ÉS BOROSTYÁNBÓL KÉSZÜLT TÁRGYAKBÓL ÁLLÓ KINCSLELET RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/111
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST AZ ANTIK GYÛJTEMÉNYBEN ÕRZÖTT NIOBIDA SZOBOR RESTAURÁLÁSÁNAK BEFEJEZÉSÉRE 1.000.000 Ft 209111/90
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST FRANCESCO CABIANCÁNAK TULAJDONÍTOTT, NÕI BÜSZT BAROKK MÁRVÁNYSZOBOR RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/91
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST ZICHY MIHÁLY (1827-1906): A MODERN SZIRÉN CÍMÛ FESTMÉNY DÍSZKERETÉNEK RESTAURÁLÁSÁRA 650.000 Ft 209111/93
SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIGETVÁR SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS KÖZÉRDEKÛ MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNYBEN LÉVÕ KISS ERNÕ: ZRÍNYI KIROHANÁSA SZIGETVÁRBÓL 1566. SZEPT. 7. CÍMÛ MÛALKOTÁS RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/92
SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE SZOMBATHELY A SZOMBATHELYI PÜSPÖKI PALOTA METSZETTERMÉBÕL METSZETEK RESTAURÁLÁSÁRA 800.000 Ft 209111/110
TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM ÉS SZÁRAZMALOM, VÁROSI KÖNYVTÁR SZARVAS BRONZ DEPÓLELET RESTAURÁLÁSÁRA 400.000 Ft 209111/86
THÚRY GYÖRGY MÚZEUM NAGYKANIZSA ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 209111/89
TISZAÚJVÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR TISZAÚJVÁROS TISZAÚJVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY TISZAI VEGYI KOMBINÁT HAGYATÉKI ÁLLOMÁNYÁNAK RAKTÁROZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SALGÓ POLCOK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/112
TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM TISZAFÖLDVÁR NÉPRAJZI GYÛJTEMÉNYBEN ÕRZÖTT TULIPÁNOS LÁDÁK RESTAURÁLÁSÁRA 2. ÜTEMBEN 500.000 Ft 209111/95
TOKAJI MÚZEUM TOKAJ A TOKAJI MÚZEUM GYÛJTEMÉNYÉBEN LÉVÕ FESTMÉNYEK RESTAURÁLÁSÁRA 600.000 Ft 209111/103
TOMORY LAJOS MÚZEUM BUDAPEST TOMORY LAJOS MÚZEUM RÉSZÉRE ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 209111/98
VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KIÁLLÍTÓHELY ÉS MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNY GYÖNGYÖS HERMAN LIPÓT FESTMÉNYEINEK RESTAURÁLÁSÁRA 700.000 Ft 209111/97
VÁCI EGYHÁZMEGYE VÁC SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE FESTMÉNY RESTAURÁLÁSÁRA 500.000 Ft 209111/99
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZIGETSZENTMIKLÓS ÁLLOMÁNYVÉDELMI, RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/96
VISKI KÁROLY MÚZEUM KALOCSA KALOCSA A TÖRTÉNETI DOKUMENTÁCIÓS GYÛJTEMÉNY XVIII. SZÁZADI TÉRKÉPEINEK RESTAURÁLÁSÁRA ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZ BESZERZÉSÉRE A RESTAURÁTOR MÛHELYBE 500.000 Ft 209111/101
VÖLGYSÉGI MÚZEUM BONYHÁD A VÖLGYSÉGI MÚZEUM KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ NÉPRAJZI ÉS TÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY MÛTÁRGYAINAK ÁLLOMÁNYVÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 400.000 Ft 209111/85
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD ÁLLOMÁNYVÉDELMI ÉS RESTAURÁLÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE 500.000 Ft 209111/100
EGYEDI
PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET BUDAPEST A MAGYAR MÚZEUMOK ONLINE INTERNETES FOLYÓIRAT 2021. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 3.500.000 Ft 209113/2
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA MEGRENDEZÉSÉRE* 18.500.000 Ft 209113/1
MÚZEUMI ÉVKÖNYVEK KÖZZÉTÉTELE
BERETTYÓ KULTURÁLIS KÖZPONT BERETTYÓÚJFALU A BIHARI MÚZEUM XXVII. ÉVKÖNYVE MEGJELENTETÉSÉRE 270.000 Ft 209188/6
DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM SZOLNOK TISICUM – A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE 30. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/1
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2021. ÉVI KIADÁSÁRA 800.000 Ft 209188/2
DORNYAY BÉLA MÚZEUM SALGÓTARJÁN NEOGRAD 2021. A DORNYAY BÉLA MÚZEUM ÉVKÖNYVE XLIV. MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 209188/5
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM SZENTENDRE STUDIA COMITATENSIA – A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM ÉVKÖNYVE 40. KÖTETÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE 800.000 Ft 209188/8
GÖCSEJI MÚZEUM ZALAEGERSZEG TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 19. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 209188/4
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTÕJE 21. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/3
IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST AZ IPARMÛVÉSZETI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, AZ ARS DECORATIVA 36. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 550.000 Ft 209188/9
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LXIII. KÖTETÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE 800.000 Ft 209188/10
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM MAKÓ A JÓZSEF ATTILA MÚZEUM 5. ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 209188/11
LACZKÓ DEZSÕ MÚZEUM VESZPRÉM LACZKÓ DEZSÕ MÚZEUM JUBILEUMI (30.) ÉVKÖNYVÉNEK KÖZZÉTÉTELÉRE 850.000 Ft 209188/17
MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉRD A FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK 21. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 370.000 Ft 209188/18
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM JUBILEUMI ÉVKÖNYVE KÖZZÉTÉTELÉRE 600.000 Ft 209188/20
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE (2021) ÉVKÖNYV KIADÁSÁRA 800.000 Ft 209188/14
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉVKÖNYVÉNEK, A FOLIA HISTORICA XXXVII. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/15
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2022 (ÚJ FOLYAM 9) MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/12
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM BÉKÉSCSABA A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM ÉVKÖNYVE IX. MEGJELENTETÉSÉRE 600.000 Ft 209188/16
PETÕFI IRODALMI MÚZEUM BUDAPEST SZÍNHÁZI ÉVKÖNYV A 2020/2021-ES ÉVADRA CÍMÛ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 270.000 Ft 209188/19
RÓMER FLÓRIS MÛVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM GYÕR AZ ARRABONA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/27
SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM SZOMBATHELY SAVARIA MÚZEUM A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 44. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE* 800.000 Ft 209188/25
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZENTENDRE HÁZ ÉS EMBER. A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 34. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE* 800.000 Ft 209188/26
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM SZÉKESFEHÉRVÁR A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ALBA REGIA CÍMÛ ÉVKÖNYVE 48. SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/24
SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM BUDAPEST BULLETIN 2020/125. DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS MUNKACÍMÛ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/23
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÓDMEZÕVÁSÁRHELY TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉVKÖNYVE III. – 2021 MEGJELENTETÉSÉRE 700.000 Ft 209188/21
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM SZEKSZÁRD A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM XLIII. ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 209188/22

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.