Tájékoztató a Örökségvédelem Kollégiuma döntéséről


NÉV HELY PÁLYÁZAT LEÍRÁSA MEGÍTÉLT ÖSSZEG PÁLYÁZATI SZÁM
MÛEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI KONFERENCIÁKON, RENDEZVÉNYEKEN, KIÁLLÍTÁSOKON, MESTERKURZUSOKON, TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST ABONYI ZSANETT ELÕADÓI RÉSZVÉTELÉRE A 13TH CONFERENCE ON THE INCLUSIVE MUSEUM CÍMÛ KONFERENCIÁN LISSZABONBAN 236.000 Ft 207104/390
DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON BUDAPEST ELÕADÓI RÉSZVÉTELRE A NUMISMATICA CENTROEUROPAEA V. KONFERENCIÁN 90.000 Ft 207104/391
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET BUDAPEST AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON VALÓ KÉPVISELETÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA* 100.000 Ft 207104/389
MÛEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, MESTERKURZUSOK MEGVALÓSÍTÁSA
CASTRUM BENE EGYESÜLET VISEGRÁD A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXVI. VÁNDORGYÛLÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 900.000 Ft 207108/459
CONCILIUM ARTS ALAPÍTVÁNY GYÕR AZ IPARI ÖRÖKSÉG 4.0 – HELYZETJELENTÉS ÉS VÍZIÓTEREMTÉS, XX. SZÁZADI IPARI ÖRÖKSÉG EURÓPÁBAN CÍMÛ KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 207108/463
GYERMEKEINKÉRT SÁTORALJAÚJHELY ALAPÍTVÁNY SÁTORALJAÚJHELY ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK ZEMPLÉNBEN CÍMMEL TIÉD A VÁR! RÉGÉSZETI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 400.000 Ft 207108/461
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET BUDAPEST A FIATAL MÛEMLÉKVÉDÕK FÓRUMA MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE* 2.000.000 Ft 207108/458
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET BUDAPEST AZ ICOMOS NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR FALKÉP SZAKBIZOTTSÁGÁNAK KONFERENCIÁJA ÉS SZAKMAI TALÁLKOZÓJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE* 1.600.000 Ft 207108/460
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET BUDAPEST A XXII. BÉKÉSI NÉPI ÉPÍTÉSZETI TANÁCSKOZÁS MEGRENDEZÉSÉRE ÉS A KONFERENCIA KÖTETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE* 3.000.000 Ft 207108/479
KISKUNHALASI VÁROSVÉDÕ ÉS VÁROSSZÉPÍTÕ EGYESÜLET KISKUNHALAS A VÁROS- ÉS FALUVÉDÕK SZÖVETSÉGE (HUNGARIA NOSTRA) XXXIX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 1.500.000 Ft 207108/478
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A SZIGETZUGI DUNA NAPOK ÉS RÉGÉSZETI KÖZÖSSÉGEK I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA 700.000 Ft 207108/467
MISZLA-ART SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG MISZLA A TRIANON HATÁSA A NÉPI ÉPÍTÉSZET ÁTALAKULÁSÁRA HATÁRAINKON INNEN ÉS TÚL III. CÍMÛ NEMZETKÖZI REGIONÁLIS NÉPI ÉPÍTÉSZETI TANÁCSKOZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 500.000 Ft 207108/466
MÛEMLÉKI KUTATÁS ÉS KÉZMÛVESSÉG HÁLÓZATA, PORTA SPECIOSA EGYESÜLET BUDAPEST A XXVI.NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZ DIÁKKONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGÕRZÉSE TÉMÁBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 900.000 Ft 207108/477
ORBÁN BALÁZS AKADÉMIA EGYESÜLET KOLOZSVÁR ELSÕ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS MAGYAR MÛEMLÉKEK ÁLLAPOTA ERDÉLYBEN CÍMÛ KONFERENCIA ELÕADÓI TISZTELETDÍJAIRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 700.000 Ft 207108/473
RÉGI ÉPÜLETEK KUTATÓINAK EGYESÜLETE BUDAPEST A KUTATÁSTÓL A HELYREÁLLÍTÁSIG CÍMÛ MÛEMLÉKVÉDELMI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS A KONFERENCIA ELÕADÁSAINAK TANULMÁNYKÖTETBEN VALÓ MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 207108/476
TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG CÍMÛ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE* 1.450.000 Ft 207108/471
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÓDMEZÕVÁSÁRHELY A KOROK, KULTÚRÁK, LELÕHELYEK CÍMÛ RÉGÉSZETI ELÕADÁSSOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE ÉS TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 207108/469
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT HÓDMEZÕVÁSÁRHELY A TRAM-TRAIN NYOMVONALÁN CÍMÛ KIÁLLÍTÁS ANYAGÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE ÉS A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSÁRA 300.000 Ft 207108/470
TRANSILVANIA TRUST ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR MÛEMLÉKVÉDELMI HELYREÁLLÍTÓ SZAKTÁBOROK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A BONCHIDAI BÁNFFY-KASTÉLYBAN 700.000 Ft 207108/472
TRANSSYLVANIA NOSTRA ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR FENNTARTHATÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG – AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI – TUSNAD KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY ELKÉSZÍTÉSÉRE 1.498.000 Ft 207108/468
ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELÕ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG PÉCS A SOPIANAE ÓKERESZTÉNY TEMETÕJE 20 ÉVE AZ UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG LISTÁJÁN CÍMÛ KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉRE ÉS A KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 207108/474
RÉGÉSZETI LELÕHELYEK FELTÁRÁSA, ÁLLAGMEGÓVÁSA
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A DOMBÓI VÁR RÉGÉSZETI KUTATÁSÁRA 1.000.000 Ft 207134/382
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM BUDAPEST AZ AQUINCUMI FÜRDÕ MÚZEUM MOZAIKJÁNAK FELSZEDÉSÉRE, ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA, BEMUTATÁSÁRA ÉS ALAPOZÁSÁNAK FELTÁRÁSÁRA 2.700.000 Ft 207134/377
DÉRI MÚZEUM DEBRECEN KÉSÕ BRONZKORI ERÕDÍTETT TELEPÜLÉSEK RONCSOLÁSMENTES KUTATÁSÁRA KELET-MAGYARORSZÁGON 1.700.000 Ft 207134/383
GÖCSEJI MÚZEUM ZALAEGERSZEG BAGOD BAGODVITENYÉD RÓMAI KORI TEMETÕ FELTÁRÁSÁRA 700.000 Ft 207134/379
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS AZ 1976-BAN SÁTORHELYEN FELTÁRT III. SZÁMÚ TÖMEGSÍR RÉGÉSZETI ÉS ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLATÁRA 2.748.200 Ft 207134/380
JANUS PANNONIUS MÚZEUM PÉCS HOSSZÚHETÉNY PUSZTABÁNYA ÜVEGHUTA TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI FELTÁRÁS III. ÜTEMÉRE: A HUTAMESTER HÁZÁNAK FELTÁRÁSÁRA 1.800.000 Ft 207134/388
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM NYÍREGYHÁZA A GESZTERÉDI KURGÁN (ZSIDÓ TEMETÕ) FELTÁRÁSÁRA 500.000 Ft 207134/378
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM KECSKEMÉT ÁRPÁD-KORI ÉS KUN TEMETÕ, VALAMINT TELEPÜLÉS FELTÁRÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA TÁZLÁR TEMPLOMHEGYEN 2.000.000 Ft 207134/381
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST A VISEGRÁDI RÓMAI KORI CASTRUM ÉS ÁRPÁD-KORI ISPÁNI KÖZPONT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 2.000.000 Ft 207134/387
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED FÖLDEÁK, SZÁRAZÉRI-UGAR IV. LELÕHELY FELTÁRÁSÁNAK FOLYTATÁSÁRA 2.400.000 Ft 207134/385
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRÛ VÁROSI MÚZEUM KAPOSVÁR A BERZENCEI VÁR RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 2.000.000 Ft 207134/384
SZÉCSÉNYI KÖZMÛVELÕDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZÉCSÉNY DOLÁNYTÓL AZ ARANYGOMBIG: BESZÉDES ÕSKORI HELYEK RÉGÉSZETI FELDERÍTÉSÉRE A SZÉCSÉNYI JÁRÁSBAN 1.150.000 Ft 207134/386
MÛEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSA, FELÚJÍTÁSA, RESTAURÁLÁSA
APC RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA APC AZ APCI SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM LÁBAZATI FALAINAK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS NEDVESEDÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRE 4.500.000 Ft 207135/1710
ÁDÁM IVETT PÉCS A PÉCS, RÁKÓCZI ÚT 71. ALATTI 16624/A/24 HELYRAJZI SZÁMÚ LAKÁS HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓI CSERÉJÉRE, BELSÕ NYÍLÁSZÁRÓINAK ÉS ÉPÍTÉSKORI PARKETTÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 1.000.000 Ft 207135/1691
BARANYAI GÁBOR LÁSZLÓ SOPRON A SOPRON, FÖVÉNYVEREM UTCA 17. ALATTI MÛEMLÉK ÉPÜLET TÖRTÉNETI HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓINAK KÉSZÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/1661
BÁNHORVÁTI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BÁNHORVÁTI A BÁNHORVÁTI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHÁZ FELÚJÍTÁSÁRA ÉS BAROKK FALKÉP KONZERVÁLÁSÁRA 2.500.000 Ft 207135/1693
BUDAPEST I. KER., FÕ U. 4. TÁRSASHÁZ BUDAPEST A BUDAPEST I. KERÜLET FÕ UTCA 4. ALATTI MÛEMLÉK TÁRSASHÁZ TETÕFELÚJÍTÁSÁNAK III. ÜTEMÉRE 5.000.000 Ft 207135/1662
DEZSÕ KRISZTINA SOPRON A SOPRON, SZENT MIHÁLY UTCA 9. ALATTI KÉT MÓR HÁZ DÉLI RÉSZÉNEK TETÕFELÚJÍTÁSÁRA 4.000.000 Ft 207135/1685
DIE LINIE UNGARN EGÉSZSÉGMEGÖRZÕ ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁSI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAÖRS A CSABRENDEKI FEKETE-KASTÉLY NYÍLÁSZÁRÓINAK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS RESTAURÁLÁSÁRA, A KASTÉLY ÉS A CSELÉDHÁZ TETÕSZERKEZETÉNEK ÉS HÉJAZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 8.000.000 Ft 207135/1708
DR. DIETZ FERENC TAMÁS SZENTENDRE SZENTENDRE FÕTERÉN A MARGARITOVICS HÁZ KÜLSÕ HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEFEJEZÕ ÜTEMÉRE: A HOMLOKZAT ÉS A NYÍLÁSZÁRÓK FELÚJÍTÁSÁRA 5.000.000 Ft 207135/1660
DR. MIHALKÓ ZOLTÁN DEBRECEN SOPRON, ÚJ UTCA 7. ALATTI MÛEMLÉK LAKÓÉPÜLET TETÕFELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁIRA 6.000.000 Ft 207135/1666
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER AZ EGER KOSSUTH UTCA 16. ALATTI EGYKORI NAGYPRÉPOSTI PALOTA MÛEMLÉK ÉPÜLET BELSÕ TEREINEK FESTÕ-RESTAURÁTORI MUNKÁIRA 4.000.000 Ft 207135/1665
EÖRDÖGHÉK GYÓGYSZERÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG GYÕR A GYÕR, HÍD UTCA 15. MÛEMLÉK ÉPÜLET TÛZFALÁNAK MEGERÕSÍTÉSÉRE ÉS UTÓLAGOS FALSZIGETELÉSÉRE 3.974.855 Ft 207135/1714
ÉRSEKI VAGYONKEZELÕ KÖZPONT EGER AZ EGER, KOSSUHT LAJOS UTCA 4. ALATTI KISPRÉPOSTI-PALOTA MÛEMLÉK ÉPÜLET HOMLOKZATFELÚJÍTÁSÁRA 7.000.000 Ft 207135/1663
FARKAS ÉS TÁRSAI TERMELÕ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG TISZAFÖLDVÁR A GÖTT MAJOR MAGTÁR ÉPÜLETE NYÍLÁSZÁRÓINAK MEGTARTÓ FELÚJÍTÁSÁRA, A FÖDÉMEK ÉS A TETÕSZERKEZET JAVÍTÁSÁRA, ÚJ HÉJAZATRA AZ ÉRTÉKLELTÁRNAK MEGFELELÕEN 8.000.000 Ft 207135/1705
FARKAS ÉS TÁRSAI TERMELÕ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG TISZAFÖLDVÁR A GÖTT MAJOR KÚRIA ÉPÜLETE FELÚJÍTÁSÁRA A NYÍLÁSZÁRÓK MEGTARTÁSÁVAL ÉS FELÚJÍTÁSÁVAL, A TETÕSZERKEZET ÉS A FÖDÉM SZÜKSÉGES ELEMCSERÉIVEL, ÚJ HÉJAZATTAL 8.000.000 Ft 207135/1706
GÖDÖLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLÕ A HAMVAY-KÚRIA, JELENLEG GÖDÖLLÕ VÁROSI MÚZEUM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/1682
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DABAS-GYÓN A GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MÛEMLÉK TEMPLOMÁNAK HOMLOKZATI FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIRA 3.000.000 Ft 207135/1689
HARKAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HARKA A HARKAI SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM SZENTÉLYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 1.600.000 Ft 207135/1711
LOVAS RÓBERT DÁVID DABAS A DABASI MÉSZÖLY-KÚRIA HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓINAK CSERÉJÉRE 1.500.000 Ft 207135/1713
MANK MAGYAR ALKOTÓMÛVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZENTENDRE A SZENTENDREI ÚJMÛHELY GALÉRIA PORTÁLJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA, RESTAURÁLÁSÁRA 2.500.000 Ft 207135/1668
MONOSTORAPÁTI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA MONOSTORAPÁTI AZ ALMÁDI BENCÉS KOLOSTORROM ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA 4.000.000 Ft 207135/1709
NÁGOCSI ZICHY KASTÉLY VAGYONKEZELÕ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG NÁGOCS A NÁGOCSI ZICHY-KASTÉLY TETÕHÉJAZAT HÁTRALÉVÕ RÉSZÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS AZ ÉSZAKI ÉS KELETI HOMLOKZAT VAKOLÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/1667
NEMESKÉRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG NEMESKÉR A NEMESKÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM BELSÕ FASZERKEZETÉNEK VÉDELMÉRE – I. ÜTEM 410.084 Ft 207135/1673
ÕRSI ATTILA SOLYMÁR SOPRON, ÚJ UTCA 17. ALATTI MÛEMLÉK ÉPÜLET UTCAFRONTI HOMLOKZATA ÉS A TETÕ RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRA 3.900.000 Ft 207135/1674
PAJOR ZOLTÁNNÉ DABAS A DABASI HALÁSZ KÁZMÉR KÚRIA REKONSTRUKCIÓS MUNKÁIRA 3.000.000 Ft 207135/1694
RED-REX Q IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG ABONY AZ ABONY JÓKAI UTCA 10. ALATTI VOLT LAVATKA-KÚRIA TETÕFELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEMÉRE: HÉJAZATCSERE BEFEJEZÉSÉRE, KÉMÉNYEK ÉS FÕPÁRKÁNY HELYREÁLLÍTÁSÁRA 3.500.000 Ft 207135/1680
RUDABÁNYA VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT RUDABÁNYA A RUDABÁNYA, BARTÓK BÉLA UTCA 12. SZÁM ALATTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM REKONSTRUKCIÓJÁRA 10.000.000 Ft 207135/1696
RUTTKAY ZSÓFIA MÁRTA BUDAPEST A BUDAPEST II. SZÉHER ÚT 24/B. FSZT. 2. ALATTI LAKÁSHOZ TARTOZÓ HOMLOKZATI FASZERKEZETEK RESTAURÁLÁSÁRA 1.000.000 Ft 207135/1690
S.J.E INGATLANHASZNOSÍTÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG GYÕR A GYÕR, RÁKÓCZI UTCA 12. SZÁMÚ MÛEMLÉK ÉPÜLET HOMLOKZATA ÉS A MÛEMLÉK SZERKEZETEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 4.000.000 Ft 207135/1704
SOPRON, ELÕKAPU U. 5. TÁRSASHÁZ SOPRON A SOPRON, ELÕKAPU UTCA 5. ALATTI LAKÓÉPÜLET TETÕSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA, TETÕHÉJALÁS CSERÉJÉRE 3.000.000 Ft 207135/1702
SZÁNTÓ ANDRÁS SOPRON A SOPRON, SZENT MIHÁLY UTCA 19.ALATTI MÛEMLÉK ÉPÜLET TETÕFEDÉSÉRE ÉS TETÕSZERKEZET CSERÉJÉNEK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁIRA 4.400.000 Ft 207135/1677
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZENTENDRE A SZENTENDRE, BOGDÁNYI ÚT 41. ALATTI COPF LAKÓHÁZ HOMLOKZAT- ÉS TETÕREKONSTRUKCIÓJÁRA 5.000.000 Ft 207135/1678
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZENTENDRE A SZENTENDRE, KOSSUTH UTCA 4. ALATTI EGYKORI KALITS-HÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK ÉS TETÕSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA 5.000.000 Ft 207135/1679
SZÕNYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KOMÁROM A SZÕNYI NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM MÛEMLÉK ORGONÁJÁNAK FELÚJITÁSÁRA 2.413.000 Ft 207135/1681
TÁRSASHÁZ SOPRON RÁKÓCZI FERENC UTCA 53. SOPRON A SOPRON, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA 53. ALATTI MÛEMLÉK ÉPÜLET BALESETVESZÉLYESSÉ VÁLT HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI IV. ÜTEMÉRE: A HOMLOKZAT REKONSTRUKCIÓJÁRA 9.000.000 Ft 207135/1684
TÁRSASHÁZ VÁROSLIGETI FASOR 40. BUDAPEST BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 40. ALATTI TÁRSASHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 2.900.000 Ft 207135/1715
TERRÉNUM GEODÉZIAI SZOLGÁLTATÓ IRODA KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG TATA A NASZÁLY-BILLEGPUSZTAI BALOGH-ESZTERHÁZY KASTÉLY AJTÓPÓTLÁSAI, KÕJAVÍTÁSI, LÉPCSÕJAVÍTÁSI ÉS VAKOLÁSI MUNKÁI MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2.000.000 Ft 207135/1687
TORBÁGY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BIATORBÁGY A TORBÁGYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM SZÓSZÉK RESTAURÁLÁSÁNAK I. FÁZISÁRA: A SZÓSZÉKKOSÁR RESTAURÁLÁSÁRA 3.500.000 Ft 207135/1675
UNGER BORMANUFAKTURA KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG KÕSZEG A KÕSZEG, VÁRKÖR 69. ALATTI LAURINGER-HÁZ ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA 2.500.000 Ft 207135/1707
VEÖREÖS ANDRÁS SOPRON SOPRON, VÁRKERÜLET 21. ALATTI MÛEMLÉK ÉPÜLETBEN A 638/1/A/4 LAKÁS NYÍLÁSZÁRÓINAK ÉS FAANYAGÚ BURKOLATAINAK FELÚJÍTÁSÁRA 700.000 Ft 207135/1676
VISONTA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA VISONTA A VISONTAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM SZÓSZÉKE ÉS KERESZTELÕSZEKRÉNYE RESTAURÁLÁSÁRA 2.600.000 Ft 207135/1712
VÍZEUM NONPROFIT KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG VESZPRÉM A VESZPRÉMI VÁR LÁBÁNÁL, A KOLOSTOROK ÉS KERTEK SÉTAÚTVONALON TALÁLHATÓ FRICK-MALOM FÖLDSZINTJÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207135/1695
WEKERLEI TÁRSASKÖR EGYESÜLET BUDAPEST WEKERLETELEP FÕTERÉN, ZRUMECZKY DEZSÕ TERVEZTE LAKÓÉPÜLET FÖLDSZINTJÉN TALÁLHATÓ KÖZÖSSÉGI TÉR PORTÁLFELÚJÍTÁS 2. ÜTEMÉRE, INFORMÁCIÓS PORTÁL KIALAKÍTÁSÁRA 508.000 Ft 207135/1698
ZBAU-INGATLAN KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG JÁK A SOPRON ÖTVÖS UTCA 10. ALATTI, XVIII. SZÁZADI MÛEMLÉK ÉPÜLET HOMLOKZATA ÉS A TÖRTÉNETI SZERKEZETEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA 4.500.000 Ft 207135/1699
MÛEMLÉK ÉPÜLETEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA
DÉVÉNYI TAMÁS BUDAPEST A MEZÕTÁRKÁNY, KOSSUTH UTCA 87.ALATTI EGYKORI BAROKK KVÁRTÉLYHÁZ VÉGLEGES TETÕFEDÉSÉRE 7.000.000 Ft 207136/298
DÖMÖTÖRI LÁSZLÓ LEVENTE SOPRON A TÖMÖRDI VOLT CHERNEL-KASTÉLY LEOMLOTT KÖZÉPRIZALIT ÉS BALUSZTERES KORLÁT RESTAURÁLÁSI, HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 4.500.000 Ft 207136/308
KÁTA GÉP 95 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG NAGYKÁTA AZ ABONY, KÉCSKEI ÚT 2. ALATTI VOLT GYÖRE-KÚRIA VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK IV. ÜTEMÉRE: FEDÉLSZÉK FELÚJÍTÁS ÉS HÉJAZATCSERE A MÉG NEM HELYREÁLLÍTOTT TETÕFELÜLETEKEN 3.500.000 Ft 207136/302
ORFÛ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORFÛ A CSETE GYÖRGY TERVEI ALAPJÁN KÉSZÜLT ORFÛI KÚTHÁZ FELÚJÍTÁSÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KUPOLÁRA 7.000.000 Ft 207136/299
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES A SZENTESI KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM CSALLÁNY GÁBOR KIÁLLÍTÓHELY UTÓLAGOS VÍZSZIGETELÉSÉRE 4.000.000 Ft 207136/316
TÁRSASHÁZ – ÚJ U. 9. SOPRON A SOPRON, ÚJ UTCA 9. ALATTI LAKÓÉPÜLET SZERKEZETMEGERÕSÍTÉSÉRE ÉS TETÕFELÚJÍTÁSÁRA 4.500.000 Ft 207136/305
TÖRTÉNELMI EMLÉKEKÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ZÁDORVÁR (PÉCSELY) KÁPOLNA FALÁNAK SÜRGÕS ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA 900.000 Ft 207136/314
EGYEDI
ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET BUDAPEST AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG EGYESÜLET NEMZETKÖZI SZERVEZETÉBEN VALÓ JELENLÉT TÁMOGATÁSÁRA* 5.500.000 Ft 207113/107
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST AZ ARCHEOLÓGIA – ALTUM CASTRUM ONLINE KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ONLINE FOLYÓIRAT 2020. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 207113/111
MÓRA FERENC MÚZEUM SZEGED A HATÁRTALAN RÉGÉSZET CÍMÛ FOLYÓIRAT 2020. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 1.000.000 Ft 207113/112
MÛEMLÉKEM.HU BETÉTI TÁRSASÁG SZADA A HATÁRESET 3 NEGYEDIK ÉV MÁSODIK FÉLÉVES, ILLETVE ÖTÖDIK ÉV ELSÕ FÉLÉVES PROGRAMJA, VALAMINT A HATÁRESET PLUSZ MEGVALÓSÍTÁSÁRA 3.000.000 Ft 207113/108
TRANSSYLVANIA NOSTRA ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT 2020. ÉVI LAPSZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.385.000 Ft 207113/109

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.