A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázati felhívása

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra

1. Magyar Fotográfiai Alapítvány számára 2007. november 30.–2008.  november 30. közötti időszakban

Altéma: 1822
a Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött, egyetemes és magyar fotótörténeti jelentőségű információt tartalmazó, hagyományos technikával (magnószalag, videófelvétel) készült dokumentumok (szövegek, képek) digitalizálására.
Csatolni kell a digitalizálásra váró dokumentumok jegyzékét, megjelölve azok terjedelmét.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 100 000 Ft

Támogatás jogcímei:

  • honorárium
  • digitális adathordozók beszerzése
  • digitalizálás költségei

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az elvégzett munka elemzését, az eredmény értékelését és a feldolgozott anyag digitális állományait megnevező listát! A digitalizált anyagot – előzetes értesítést követő időpontban – a szakmai kollégium előtt be kell mutatni. 

2. Gadányi Professzionális Fotólabor Bt. számára

2008. január 1.–2009. december 31. közötti időszakban

a Gadányi-gyűjtemény muzeális igényű feldolgozására, leltározására
a nemzetközi fotótörténeti, fotótechnikai jelentőségű gyűjtemény feldolgozása érdekében beszerzendő számítógépes eszközök megvásárlására, a feldolgozó szoftver adaptálására valamint a műtárgyak adatainak a hatályos előírásokban rögzített módon történő feltárására, és azok számítógépes rögzítésére és kezelhetőségére vonatkozó konkrét tervére

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft 

A pályázatnak tartalmaznia kell a kétéves feldolgozási időszak elvégzendő munkafolyamatai ütemezését.

  • Az első beszámolási időszakra: a gyűjtemény tárgyainak a fényképezés létrejötte előtti kor optikai eszközeitől a kémiai képrögzítésig történő feldolgozása, a meglévő eszközök (gépek, objektívek és egyéb tárgyak) adatainak feltárására vonatkozóan.
  • A második, a végső beszámolási időszakra: a tudományos és alkalmazott  fényképezés eszközei és kiegészítői, régi eljárások, eszközök  feldolgozására vonatkozóan.

A gyűjtemény a múzeumi nyilvántartási gyakorlatnak megfelelően, a leírókartonok szabályai szerint kerüljön leltározásra; a szöveges adatfeldolgozás számítógépes rögzítése delimsiterekkel tagolt text fájlokkal történjen, a feltárt tárgyakról digitális fotók készüljenek.
A feldolgozásban Munkácsy Gyula, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgató-helyettese, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke muzeológusként szakmai segítséget nyújt.

Csatolandó kötelező dokumentumok:
– a kiírás szempontjai szerinti kétéves feldolgozási munkaterv,
– a munkában résztvevő személyekkel kötött megállapodási szerződések másolata.

Támogatás jogcímei:

  • a műtárgyak adatainak feltárása és számítógépes rögzítése
  • a számítógépes szoftver megvásárlásának, adaptálásának költségei
  • a műtárgyak képi rögzítésnek költségei
  • kutatói, lektorálási honorárium.

Az első szakmai beszámolót – a fentiek szerint meghatározott feldolgozó munkáról –2008. szeptember 30-ig kell benyújtani elektronikus adathordozón a Fotóművészeti Szakmai Kollégiumnak.
A végső szakmai beszámoló egy példányát – melynek részét képezi a kétéves munka elemző értékelése és a leltárt tartalmazó elektronikus adathordozó – a Pécsi József Szakkönyvtárban kell elhelyezni.

A pályázat 2007. november 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!