A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az NKA Levéltári Kollégiuma 1945–1990 között keletkezett napirendi jegyzékkel rendelkező testületi anyagok digitalizálására meghívásos pályázatot hirdet
a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védeleméről szóló 1995. évi LXVI.  törvény 17-20. §-ban meghatározott közlevéltárak részére.

Pályázni lehet:
1. Napirendi jegyzékkel rendelkező testületi anyagok digitalizálására

Altéma kódszáma: 2222

Támogatás igényelhető:

  • digitalizálásra (kép- és szövegbevitel, karakter felismerés)
  • programozásra (az adatbázis és a képi anyag összeillesztése)
  • elektronikus publikáció megjelentetésére.

Pályázati feltételek:

  • A testületi anyagok archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontásban, legalább 256 színben, tömörítetlen TIF-, vagy tömörítetlen jpg-formátumba, a testületi anyagok használatára szolgáló felvételek jó minőségű, tömörítésre és gyors betöltésre szolgáló formátumban (pl. ecw, jpg2000) készüljenek.
  • A pályázathoz csatolni kell a digitalizálandó anyag forrásértékelését és egy pár oldal mintát a digitalizálandó anyagból, illetve az adatbázisául szolgáló kéziratos segédletekből (regeszta, napirendi jegyzék); Amennyiben a segédletek nyomtatásban már megjelentek, kérjük azok bibliográfia adatait, vagy amennyiben interneten is elérhetők, az internetes elérhetőség megadását. A már nyomtatásban megjelent, s adatbázisként használt segédlet esetében kérjük jelezni, hogy meg van-e annak digitális verziója.
  • Elszámoláskor le kell adni a pályázatban vállalt feladat során elkészült digitális állományt CD-n, vagy DVD-n, illetve meg kell jelölnie internetes elérhetőségét (URL).

A pályázat 2007. november 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!