A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM (1995. TÖRV.) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §-a (1) bekezdésében foglaltak támogatására

A kollégium pályázatot hirdet magyarországi közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §-a (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek megteremtésének 2006. évi kiegészítő támogatására.

Pályázni az alábbi feladatokra és eszközcsoportokra lehet:

1. Irategyüttesek  mikrofilmezésének  előkészítése        

Altéma kódszáma: 2238

Jelentős forrásértékű irategyüttesek  mikrofilmezésre történő előkészítésére az alábbi szempontok  szerint lehet pályázni:

– az előkészítés folyamata a Magyar Országos Levéltára által 2000-ben  kiadott módszertani kiadványa alapján történik, (a kiadvány címe – Levéltári mikrofilmezés – elérhetőség  ww.mol.gov.hu)

– az irategyüttes forrásértékét  részletesen indokolni kell,

                             – a rendezési tervet  mellékelni szükséges.

Megpályázható összeg:

– szálas anyag esetében folyóméterenként max.50.000 Ft

– köteteknél folyóméterenként max.20.000 Ft.

      Szálas iratoknál a kapcsolódó segédkönyvek mikrofilmezésre történő

      előkészítéséről a pályázónak kell gondoskodnia.

Támogatás kérhető: 

– honoráriumra és járulékaira.

2. Irategyüttesek mikrofilmeztetése                                 

Altéma kódszáma: 2239

A vonatkozó előírásoknak megfelelően előkészített veszélyeztetett irategyüttesek mikrofilmeztetésére.

A pályázathoz mellékelni kell a mikrofilmező műhely nyilatkozatát, hogy a pályázatban megjelölt iratok mikrofilmezését 2007. 12. 30-ig elvégzi.

Támogatás kérhető:

                – mikrofilmeztetésre.>

3.4.      Új restauráló és mikrofilmező műhelyek kialakítása          

Altéma kódszáma: 2205

Az új restauráló vagy mikrofilmező műhely kialakításához az alábbi nyilatkozatok szükségesek:

            a levéltár fenntartójának arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a műhely céljára

        alkalmas helyiség kialakítását vállalja,

            a műhely tervezett kapacitásához szükséges szakszemélyzetet biztosítja,

      Mikrofilm használatához szükséges eszköz beszerzése         

Altéma kódszáma:  2205

Kutatási célra szolgáló mikrofilmolvasó-, másolóberendezés beszerzésére pályázhatnak  azok a levéltárak,  amelyek az előző években erre nem kaptak támogatást, vagy nem pályáztak.

Támogatás kérhető:  mikrofilmolvasó, -másoló berendezésre.

Pályázható összeg max. 3.500.000 Ft.

            a műhely további folyamatos működtetését is vállalja.

Támogatás kérhető:

          mikrofilmező és restauráló gép- és műszerpark beszerzésére és üzembe helyezésére.


A pályázatok 2006. augusztus 28-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére:
H – 1388 Budapest, Pf. 82  A határidõn túl érkező pályázatok érvénytelenek.