A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Bizottság 2008. július 16-án elfogadta az új magyar filmszakmai támogatási rendszert, amelynek szabályait a 2008. évi XXXVIII. törvény illesztette be a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe. A pályázatok elbírálásakor a Kollégium érvényesíti a törvény rendelkezéseit.

Nyilatkozat

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2010-ben megvalósítandó filmes nagyrendezvények előkészítésére.

Altéma kódszáma: 1007

A pályázatra meghívást kap a:

 1. Magyar Filmunió Kft. , a 41. Magyar Filmszemle előkészítésére.
  A megpályázható összeg5 millió Ft,
 1. Cine-Mis Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft., a ViI. CineFest előkészítésére.
  A megpályázható összeg3 millió Ft
 1. Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, a 20. MÉDIAWAVE Fesztivál filmes programjainak előkészítésére.
  A megpályázható összeg2,5 millió Ft,
 1. Titanic Filmjelenlét Alapítvány, a 17. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál előkészítésére.
  A megpályázható összeg2,5 millió Ft,
 1. Dél-Dunántúli Regionális Filmalap Kulturális Nonprofit Kft, a 2. CinePécs Nemzetközi Filmfesztivál előkészítésére.
  A megpályázható összeg:  2,5 millió Ft,
 1. Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. , a ” 40 éves a Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle”  című rendezvény előkészítésére.
  A megpályázható összeg1,5 millió Ft,
 1. Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány (Eger) , a 2010.évi SLOW Film  Fesztivál előkészítésére.
  A megpályázható összeg: 1,5 millió Ft.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése, művészi és szakmai színvonala.

Elszámolható költségek:

 • (terem-) bérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
Rezsiköltség nem elszámolható.

A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés g) pontja.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. november 10-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Mozgókép Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. november 3.

Frissítve: