A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház és Filmművészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén készülő vizsgafilmek támogatására. Az osztályvezető tanárok javaslatai alapján az egyetem által kijelölt belső bizottság dönti el, hogy a szükséges dokumentációk (szinopszis, forgatókönyv, megvalósítási elképzelés, költségvetés) benyújtásával kik pályázhatnak.

Elszámolás végső határideje: 2010. december  31.

A rendelkezésre álló keret összeg: 14 millió Ft

Pályázni az alábbi felhasználási jogcímekre lehet:

 • a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíja, és annak járulékai,
 • díszletépítés, szcenikai költségek, berendezések/kellékek költségei,
 • hang és világosítás költségei,
 • szállítási költség,
 • utazási költség,
 • műterem- és helyszínbérlet költsége,
 • technikai eszközbérlés,
 • nyersanyag és laborköltség.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

2. Meghívásos pályázat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet a Vizuális Kommunikáció Tanszékén készülő diplomafilmek és diplomaprojektek támogatására. A tanszék oktatóiból álló bizottság dönti el, hogy a szükséges dokumentációk (szinopszis, képes forgatókönyv, figuratervek, költségvetés) benyújtásával kik pályázhatnak.

Az elszámolás végső határideje: 2010. december  31.

A rendelkezésre álló keret összeg: 10 millió Ft

Pályázni az alábbi felhasználási jogcímekre lehet:

 • anyagköltség,
 • számítógép bérleti díj,
 • tiszteletdíj, és annak járulékai (operatőr, hangmérnök, hangtechnikus),
 • hangfelvétel készítés,
 • hangstúdió bérlés,
 • eszközök bérleti díja (lámpák, kamerák, szkennerek, stb.)
 • utómunka költsége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
Az elszámoláshoz mellékelni kell a komplett képes forgatókönyvet, látványterveket, projektdokumentációt, és az animációs hallgatók esetében az animatikot, kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. november 3-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Mozgókép Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. október 15.

Frissítve: