A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

 A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

 • Magyar Nemzeti Múzeum,
 • Magyar Természettudományi Múzeum,
 • Iparművészeti Múzeum,
 • Szépművészeti Múzeum számára

2008-ban megnyíló, kiemelt jelentőségű, országos érdeklődést kiváltó kiállítások, a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok és múzeumpedagógiai programok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2306

A pályázathoz csatolni kell :

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:
  • A kiállítás anyagának, témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 3000 karakter),
  • Az anyag, helyszín bemutatása (max. 2000 karakter),
  • Látványterv és indoklása (max. 1000 karakter),
  • Közművelődési hasznosítási terv, (max. 6000 karakter), benne
   • A várható közönség köre, létszáma,
   • A kiállításhoz kapcsolódó kiadványok terve,
   • A kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok,
   • A kiállításhoz kapcsolódó közönségprogramok,
   • A rendezvény hatása a helyi közösségre, az országos és nemzetközi turizmusra,
 • Pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter),
 • a megvalósítás ütem- és költségtervét (az (indokolt részletezettségű költségvetés bevételi tervet is mutasson),
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot.
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

Megpályázható teljes összeg: 125 millió forint, amelynek forrása az NKA Bizottsága 3/2008. (I..14.) és a 13/2008. (II.18.) sz. határozataiban biztosított „országos jelentőségű kiállításokra” címzett támogatása.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
– installációra,
– kiállítási tervezésre és kivitelezésre,
– szállítási költségre,
– szakmai anyagköltségre,
– műtárgy-biztosításra,
– pr-, reklám- és marketingköltségre (ennek a munkarésznek a megvalósítására a kiállítás teljes költségvetésének minimum 10, maximum 25%-át kell igényelni, fordítani)

a kiadványok megjelentetésének munkáira:
        o szerzői és szerkesztői honoráriumra és annak járulékaira
        o fordítási költségekre
        o szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
        o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
        o képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
        o korrektúrázás,
– nyomdaköltségére (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
– a digitális katalógusnál ezeken túl:

 • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
 • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

A fentiektől eltérő költségeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát megadja.)

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
Az időszaki kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. április 21-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!