A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy – a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi  Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Távirati Iroda Zrt. számára az MTI Fotóarchívum nyílt, kereshető digitális adatbázisa 2009–2011. évi munkálataira.

Altéma kódszáma: 2322

A pályázathoz csatolni kell:

 • A megvalósítani kívánt többéves program részletes tartalmi bemutatását, benne pedig külön kiemelten
  • azt, hogy a 2008. évi támogatásból teljesített projekt hogyan illeszkedik a mostani tervezethez
  • a 2009–2011. évi program részletes feladat-, ütem- és időtervét,
  • ezen belül kiemelten részletezve a 2009. évi feladatokat,
  • a feldolgozás folyamatának részletes ismertető leírását,
  • pénzügyi tervét,
  • tegyen mennyiségi adatokkal (darabszámokkal) alátámasztott javaslatokat a digitalizálandó gyűjteményi egységek sorrendjére.
 • A feladat aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 3000 karakter),
 • A feldolgozandó anyag bemutatása (max. 2000 karakter),
 • A szakmai azonosítás terve és indoklása (max. 1000 karakter),
 • Hasznosítási terv, (max. 6000 karakter), benne
  • a várható felhasználók köre, létszáma (max. 1500 karakter),
  • a feldolgozáshoz kapcsolódó további szakmai fejlesztések,
  • a várható bevétel nagyságát,
  • az adatbázis használatában a múzeumoknak kínált felhasználói kedvezményeket.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • digitalizálási és archiválási költségekre,
 • adatbázis tervezésre és programírásra,
 • a közvetlenül e feladat ellátásához szükséges speciális szoftver költségre,
 • a képek szakmai azonosításának költségeire, az ezzel kapcsolatos tiszteletdíjakra, 
 • az on-line azonosítási munkák speciális adattovábbítási költségeire.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázati projekt előrehaladásáról és az éves feldolgozásokról évenként egyszer, december hónapban beszámolót kell készíteni a Múzeumi Szakmai Kollégium számára.

A pályázó intézménynek az elkészült adatbázisról készült részletes ismertetőt (a használat leírását és a használatot segítő illusztrációkat) az intézmény honlapján minimum 10 évig fenn kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • Az elkészült adatbázis hasznosulásának értékelését (keresők száma, sajtóanyag, a projekt tényleges bevételei /közvetlen adatszolgálati bevétel, kiadványokból származó bevételek/.
 • A honlap címét, amelyen az ismertető elérhető.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat.

A meghívásos pályázati kiírás forrása az NKA Bizottsága 15/2009. (II.23.) és 29/2009. (IV.27.) számú határozata, melynek felhasználható címzett támogatásként átadott keretösszege 2009-ben 10 millió, 2010-ben és 2011-ben 15-15 millió, összesen 40 millió forint.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. június 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 28.

Frissítve: