A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért: szignó dátum

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására.  

Pályázhatnak:

Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muködési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.  

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:  

1.  A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök, 

berendezések beszerzésére

Pályázni a beszerzési összeg 70% -ára lehet, a pályázónak 30%-os önrésszel kell rendelkeznie. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.  

Altéma kódszáma: 2305  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • műtárgy barát anyagból készített tároló blokkok kialakítására maximum 2 millió Ft összeghatárig,
 • műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tároló rendszerek, illetve tároló anyagok beszerzésére maximum 1,5 millió Ft összeghatárig,
 • a műtárgyak környezetét javító párologtató, illetve szárító berendezések beszerzésére kiállítóterekbe és/vagy raktárakba maximum 2 millió Ft összeghatárig.  

A kollégium a berendezések, tároló rendszerek beszerelését, szállítását is támogatja.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai okok és célok, illetve a várható eredmények leírását,
 • nyilatkozatot a 30%-os önrész meglétéről,
 • részletes árajánlatot,
 • nyilatkozatot mérési napló vezetéséről (párásító vagy páraelszívó berendezés esetén).  

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a megkezdett programok,
 • az átfogó raktár korszerűsítési tervek,
 • a súlyosan veszélyeztetett műtárgyak elhelyezésének megoldása.

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett 

emlékeinek megmentésére  

 Pályázni a 2007. szeptember 30-ig megvalósuló programokra lehet.  

 A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja, azok a Műemléki és

 Régészeti Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.  

 Altéma kódszáma: 2309  

 A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét,
 • állapotleírást,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását.  

A pályázat  elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a tárgyegyüttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • a meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.  

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

– a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.  

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.)  

3. Kiemelkedő jelentőségű, 2008. június 30-ig megnyíló, legalább két hónapon keresztül    nyitva tartó kiállítások és/vagy a hozzájuk kapcsolódó hagyományos és/vagy elektronikus formában megjelenő kiadványok  (katalógus, kiállításvezető, módszertani füzet) megvalósítására  

Altéma kódszáma: 2306  

 A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • kiállítási tématervet,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • állandó kiállítás esetén annak lektorált forgatókönyvét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot.
 • Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
 • installációra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • műtárgy biztosításra,
 • reklám- és propaganda költségre,
 • a kiadvány nyomdai előkészítési munkáira:
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra,
 • nyomdaköltségére (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)  

A pályázat  elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállításhoz múzeumpedagógiai program is kapcsolódik.  

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az időszaki  kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).  

A pályázó intézménynek a megvalósult kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát megadja.)  

4. Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére  

Altéma kódszáma: 2301  

Kérjük a periodikákon az NKA aktuális logóját minden esetben feltüntetni.  

Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel,
 • 2008. június 30-ig jelenjen meg,
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
 • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő –felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a pályázat témáját részletező szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét,
 • nyomdai árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • az intézmény könyvcsere-partnereinek listáját,
 • 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • honoráriumra (fordító, lektor, grafikai tervezés) és járulékaira vagy számlás kifizetésére  
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)  

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát tartalom-szolgáltatással készülő kiadványok,
 • a megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető kiadványok.  

     A pályázat csak a 2007. évi periodika-pályázathoz tartozó betétlappal együtt érvényes!  

     A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem

     igényelhető!  

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok
2007. február 14-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Múzeumi Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!