A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA II.


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA II

Általános tudnivalók

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA II.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

2006.július 1. – 2007.június 30-ig megvalósuló irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2608

Csak magas színvonalú irodalmi programok támogatására nyújthatnak be pályázatot író- és irodalmi szervezetek, és ismert irodalmi műhelyekkel együttműködő kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) intézmények, valamint könyvszakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell

a rendezvény részletes leírását, valamint a programok időpontját és helyszínét. Az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról csatolni kell.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj, (terem, eszköz)
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Célkeret: 50 millió Ft

2. Meghívásos pályázat könyvkiadói programok támogatására

Altéma kódszáma: 2631

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet, olyan könyvkiadók számára, amelyek sorozatokkal illetve nagy mennyiségű szépirodalmi kiadvánnyal bizonyították, hogy fontos szépirodalmi műhelyt alakítottak ki.

Ennek alapján a kollégium a következőket hívja meg:

– Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

– Jelenkor Kiadó Kft.

– Kortárs Könyvkiadó Kft.

– Tiszatáj Alapítvány

– Kalligram Könyv és Lapkiadó Kft.

– Osiris Könyvesház Kft.

– Balassi Kiadó Kft.

– Írók Szakszervezete (Széphalom Könyvműhely)

Pályázni lehet 10 könyvcímmel, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, a kötetek megjelentetésének legkésőbbi határideje 2007. június 30.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 • magyar kortárs szépirodalom,
 • magyar klasszikusok.

A pályázathoz csatolni kell

a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok

 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,
 • szinopszisát,
 • kötetenkénti költségvetését,
 • kiadói szerződéseit: szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj,
 • könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár,
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

– szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,

– szerzői jogdíjak,

– lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,

– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,

– nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:

 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. A kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 30 millió Ft

A pályázatok

2006. május 3-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap teetjén található Általános tudnivalókat!

Szépirodalmi Szakmai Kollégium