TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


KOLLÉGIUMI DÖNTÉS

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2010. április 30.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
1) ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA  

BALÁZS ZOLTÁN

FÓT

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A POLITIKA TERMÉSZETRAJZA CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/960

BALOGH GÁBOR

MENDE

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A ‘KONFLIKTUSVISELÉS. KONFLIKTUSOK A TÁRSADALOMBAN ÉS A VILÁGBAN’ CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/964

BALOGH JÁNOS MÁTYÁS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS LOWETINSZKY JÁNOS JÓZSEF NAPLÓ I. (1883-1889) CÍMŰ KÉZIRATÁNAK MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/963

BÁN DÁVID MIKLÓS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PÁLYAUDVAR MINT TÁRSADALMI VÁROSKAPU CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/965

BÁNYAI LÁSZLÓ

SOLYMÁR

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘LEHETETLEN VÁLLALKOZÁS? AZ IZRAELI – PALESZTIN KONFLIKTUS MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEINEK NÉHÁNY TANULSÁGA’ CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/966

BENE LÁSZLÓ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ‘IDŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG PLÓTINOSZ FILOZÓFIÁJÁBAN’ CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/969

BISZTRAI MÁRTON

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ANTROPOLÓGIAI TEREPMUNKA ÉS KUTATÁS FELDOLGOZÁSÁRA: TANULMÁNY ÍRÁS, FOTÓ UTÓMUNKÁLATOK

600.000 Ft

2502/972

BLEIER NORBERT

BAJA

ALKOTÓI TÁMOGATÁS NYOMHATÁROZÓ ZSEBKÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

600.000 Ft

2502/973

CSALOG ZSOLTNÉ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS TERMÉSZETFELETTI KOMMUNIKÁCIÓ KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/982

CSIZMADIA ERVIN GYÖRGY

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR PÁRTFEJLŐDÉS TÖRTÉNELMI TRENDJEI: ÚJ NÉZŐPONTOK A MAGYAR POLITIKA KUTATÁSÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/985

DEMMEL JÓZSEF VIKTOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS L’UDOVÍT STÚR TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÉLETRAJZÁNAK MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/993

DÉNES IVÁN ZOLTÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYAR POLITIKAI HISZTÉRIÁK OKAI CÍMŰ KIADVÁNY MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/994

DOBOS KÁROLY

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A SÉMI NYELVŰ KULTÚRÁK ÉS ÍRÁSRENDSZEREK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/996

ERDÉLYI GABRIELLA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS MINDENNAPI ERŐSZAK, AZ APOSTOLI PENITENCIÁRIA KÉRELMEZŐI ÉS AZ IGAZSÁG KAPUI CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1000

FÖLDES ANITA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘VISSZAHALLGATÓZOM A MÚLTBA’ – PORTRÉKÖNYV MEGÍRÁSÁRA FEJTŐ FERENCRŐL

600.000 Ft

2502/1012

FURU ÁRPÁD

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ERDŐVIDÉK NÉPI ÉPÍTÉSZETE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1013

FŰZFA BALÁZS OTTÓ

SZOMBATHELY

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘MENTÉS MÁSKÉNT AVAGY MIT ÉS HOGYAN OLVASNAK – HA OLVASNAK – A JÖVŐ OLVASÓI?’ CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1014

GASPARIK MIHÁLY

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MI JÉGKORSZAKUNK – AZ ELMÚLT KÉT ÉS FÉLMILLIÓ ÉV TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1016

GAZDA ISTVÁN VILMOS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS OLVASÓ BUDAPEST CÍMŰ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1017

GYETVAI ALEXANDRA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘ŐSHONOS NÖVÉNYEINK ÉS ÁLLATAINK HISTÓRIÁJA’ CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2502/1023

HARASZTI GYÖRGY ERNŐ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS POZSONY MEGYEI ZSIDÓSÁG 1848. ÉVI ÖSSZEÍRÁSA CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1027

HERPAI ZOLTÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MÉZRŐL – MÉHÉSZEKNEK ÉS MÉZKEDVELŐKNEK CÍMŰ KIADVÁNY MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1030

HORVÁTH ANNA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘KRÚDY GYULA MOHÁCS-TRIOLÓGIÁJA’ CÍMŰ IRODALOMTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/1032

HORVÁTH SÁNDOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LORDOK HÁZA – ÁLLAMI FELÜGYELET ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK BUDAPESTEN A SZOCIALISTA KORSZAKBAN CÍMŰ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1034

JENEY ÉVA

PILISVÖRÖSVÁR

ALKOTÓI TÁMOGATÁS BIBLIOTERÁPIA – ISMERETTERJESZTŐ SZAKKÖNYV MEGÍRÁSÁRA, KÖNYVTERÁPIA ELMÉLETE TÖRTÉNETI HÁTTÉRREL

600.000 Ft

2502/1039

KAISER LÁSZLÓ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KAISER LÁSZLÓ: ELVÁLT APÁK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ IRODALMI RIPORTKÖTETÉNEK (SZOCIOGRÁFIAI FELMÉRÉS) MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1042

KOVÁCS GÁBOR ZOLTÁN

HATVAN

ALKOTÓI TÁMOGATÁS CÉZÁROK KORA VAGY KOMPUTERDEMOKRÁCIA? A POLITIKAI TÉR ÁTALAKULÁSA A GLOBÁLIS KAPITALIZMUS VILÁGÁBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1056

KŐSZEGHY MIKLÓS

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS TÜKÖR ÁLTAL ÉLESEBBEN? CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1060

LAKNER ANTAL KRISTÓF

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS EMBERI TEREK MUNKACÍMŰ TÉRELMÉLETI ANTOLÓGIA LÉTREHOZÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1063

LÁSZLÓ GYULA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ ÖSSZES NAGYLEPKEFAJ A TAXONÓMIAI RENDSZER SZERINTI, SZÍNES KÉPEKBEN BEMUTATÓ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA ÉS ÁBRÁZOLÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1064

MEDZIHRADSZKY ZSÓFIA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A MI JÉGKORSZAKUNK – AZ ELMÚLT KÉT ÉS FÉLMILLIÓ ÉV TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1073

MESTER BÉLA

POLGÁR

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘A HEGELI PÖR UTÁN’ – A MAGYAR FILOZÓFIATÖRTÉNET FORDULATA A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1075

MÉLYI JÓZSEF

SZENTENDRE

ALKOTÓI TÁMOGATÁS HERRENABEND – EGY SZOBOR MÚLTJA CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1076

MOLNÁR ATTILA

VESZPRÉM

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KÉTSZIKŰEK IV. (FÉSZKESVIRÁGZATÚAK, HARANGVIRÁGFÉLÉK ÉS ROKONAIK) CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA ÉS FOTÓILLUSZTRÁCIÓINAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/1079

MOLNÁR M. ESZTER

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS FEKETE GÖRÖNGY (ÁCHIM L. ANDRÁS ÉLETE) CÍMŰ TUDOMÁNYOS NÉPSZERŰSÍTŐ KIADVÁNY MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1080

PÓCS DÁNIEL DÁVID

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘A DIDYMUS CORVINA’ CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

400.000 Ft

2502/1100

RONKAY LÁSZLÓ

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS LEPKÉK: BAGOLYLEPKÉK (NOCTUIDAE) EURÁZSIAI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI MONOGRÁFIÁJA 2. RÉSZ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1104

SASVÁRI EDIT

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A ’60-AS ÉVEK KÉPZŐMŰVÉSZETÉNEK POLITIKAI IRÁNYÍTÁSÁRÓL, AZ ERRE ADOTT MŰVÉSZI VÁLASZOKRÓL AZ 1956-1973 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1106

SÁNTHA ISTVÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KULTURÁK TALÁLKOZÁSA A KELET-SZIBÉRIAI EVENKIK FÖLDJÉN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1107

SCHMAL DÁNIEL

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A ‘DESCARTES ÉS A KARTEZIÁNUS FILOZÓFIA PROBLÉMÁI’ MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1111

SCHWENDTNER TIBOR

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS TÖRTÉNETI ÖNMEGISMERÉS PROBLÉMÁJA. NIETZSCHE, HEIDEGGER CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1113

SOÓS VIKTOR ATTILA

SZIGETSZENTMIKLÓS

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘SZIGORÚAN TITKOS!’ – ACZÉL GYÖRGY ÉS MIKLÓS IMRE EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGYHÁZAK FELETTI ELLENŐRZÉSBEN CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1115

SZABÓ CSABA

SZIGETSZENTMIKLÓS

ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ MKP, MDP ÉS MSZMP VEZETŐ SZERVEINEK EGYHÁZAKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI CÍMŰ KIADVÁNY MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1117

SZABÓ RÓBERT ZOLTÁN

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA, MAGYAR KÜLPOLITIKA A DUALIZMUS KORÁTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1121

SZANYI ÁGNES

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS KÉPZŐMŰVÉSZET-SZOCIOLÓGIA SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1122

SZENTESI ISTVÁN

SZEGED

ALKOTÓI TÁMOGATÁS JÖVŐNK FELÉ (A GYERMEK ÉVEZREDE) CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/1125

SZIVOS MIHÁLY

BUDAKESZI

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A JELTŐL A KÓDIG. BEVEZETÉS A SZEMIOTIKÁBA CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV TELJES KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/1129

TOMBI BEÁTA

PÉCS

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A TUDOMÁNY HELYZETE ÉS ISMERETTERJESZTÉS A XVII-XVIII. SZÁZADI ITÁLIÁBAN CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1134

VAJDA JÚLIA

BUDAPEST

ALKOTÓI TÁMOGATÁS A HOLOKAUSZT ELBESZÉLHETŐSÉGE CÍMŰ KÉZIRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/1144

VALUCH TIBOR GÁBOR

DEBRECEN

ALKOTÓI TÁMOGATÁS ‘ÁTMENETBEN – A MAGYAR TÁRSADALOM A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐ ÉVTIZEDEKBEN’ CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/1146

2) KÖNYVKIADÁSRA, KIADVÁNYOKRA  

A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ

BUDAPEST

DOVA SZANGMÓ ÉLETTÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK FORDÍTÁSÁRA ÉS KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2455

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

BUDAPEST

POROSZ TIBOR: A BUDDHIZMUS LEXIKONA. A BUDDHA TANÍTÁSA ÉS A THÉRAVÁDA IRÁNYZAT SZAKSZAVAI CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2456

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

JÓSVAFŐ

KAFFKA PÉTER ÉPÍTÉSZ, BARLANGFELTÁRÓ ÉLETÉT ÉS MUNKÁSSÁGÁT BEMUTATÓ KISMONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2428

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

JÓSVAFŐ

‘ÚJ MAGYAR FŰVÉSZKÖNYV. MAGYARORSZÁG HAJTÁSOS NÖVÉNYEI II. NÖVÉNYRAJZOK’ CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2429

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

KENYERES ZOLTÁN: MEGTÖRTÉNT SZÖVEGEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2431

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

MAGAY TAMÁS (SZERK.): A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2432

AKADÉMIAI KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

PÓK ATTILA: A HALADÁS HITELE, – VAN-E ELŐRE? CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2433

ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALOMELMÉLETI KOLLÉGIUMÉRT

BUDAPEST

POSZTKOLONIÁLIS KRITIKAI SZÖVEGGYŰJTEMÉNY MEGJELENTETÉSÉRE A TÁRSADALOMELMÉLETI KOLLÉGIUM KÖNYVSOROZATÁBAN

500.000 Ft

2521/2436

ANBLOKK KULTÚRA- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYESÜLET

BUDAPEST

ZOMBORY MÁTÉ: A NEMZETI HOVATARTOZÁS MINT TÉRBELI PROBLÉMA. EMLÉKEZETPOLITIKA MAGYARORSZÁGON 1989 UTÁN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2441

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

TEREK, EMBEREK, EMLÉKEZETEK. TANULMÁNYOK GYÁNI GÁBOR TISZTELETÉRE CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2448

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

GEORGES MINOIS: A POKOL TÖRTÉNETE AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2463

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

GÖTZ ALY: HITLER NÉPÁLLAMA CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2464

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

MOSES MENDELSSOHN: JERUZSÁLEM. VÁLOGATOTT ÍRÁSOK CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2465

ATTRAKTOR KÖNYVKIADÓ KFT.

GÖDÖLLŐ

JOSEPHUS FLAVIUS: APIÓN ELLEN, AVAGY A ZSIDÓ NÉP ŐSI VOLTÁRÓL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

200.000 Ft

2521/2466

ATTRAKTOR KÖNYVKIADÓ KFT.

GÖDÖLLŐ

DEÉR JÓZSEF: A PÁPASÁG ÉS A NORMANNOK (PAPSTTUM UND NORMANNEN) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2467

ATTRAKTOR KÖNYVKIADÓ KFT.

GÖDÖLLŐ

ALEXANDRIAI PHILO JELENTÉSE A CAIUS CALIGULÁNÁL JÁRT KÜLDÖTTSÉGRŐL (LEGATIO AS CAIUM) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

200.000 Ft

2521/2468

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

VERES ANDRÁS: LUKÁCS GYÖRGY OLVASÓKÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2473

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SEBESTYÉN ÉVA: MAGYAR LÁSZLÓ KULTURÁLIS MISSZIÓJA ANGOLÁBAN CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2475

BANNER JÁNOS RÉGÉSZETI ALAPÍTVÁNY

SZÁZHALOMBATTA

RÉGÉSZETI MIKROMORFOLÓGIA CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ FÜZET KIADÁSÁRA

200.000 Ft

2521/2476

BENCÉS KIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

PANNONHALMA

GRACE DAVIE: VALLÁSSZOCIOLÓGIA (THE SOCIOLOGY OF RELIGION) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2487

BLEYER JAKAB HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, HEIMATMUSEUM

BUDAÖRS

TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE A BUDAÖRSI NÉMETSÉG KITELEPÍTÉSÉRŐL, MAGYAR ÉS NÉMET NYELVEN

600.000 Ft

2521/2490

BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE

SZOB

‘GOMBÁK A BÖRZSÖNYBEN’ CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

510.000 Ft

2521/2492

BROZSEK IMRE ISTVÁN

BUDAPEST

KAROL IRZYKOWSKI: A TIZEDIK MÚZSA – A FILMESZTÉTIKAI KAROL IRZYKOWSKI KÉRDÉSEI (1924) CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

200.000 Ft

2521/2494

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

IKHWÁN: AZ ÁLLATOK ÉS AZ EMBEREK PERE A DZSINNEK KIRÁLYA ELŐTT CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2510

CORVINA KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SÜMEGI GYÖRGY: A KECSKEMÉTI MŰVÉSZTELEP CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2511

CSODACERUZA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

BALOGH ANDREA SÁTORTA CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ GYERMEKKÖNYVÉNEK (CIRKUSZTÖRTÉNET) KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2515

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

SZEGED

MÉG HIDEGEBB NAPOK CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2517

DON BOSCO KIADÓ BT.

BUDAPEST

P. SZŐKE JÁNOS: ÖT ÉV SZÁMŰZETÉS – MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS A BÉCSI PÁZMÁNEUMBAN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2527

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

PÉCS

PAEONIA 2009. CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2531

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

ESZTERGOM

A NASZÁLY TERMÉSZETRAJZA ÉS ÉLŐVILÁGA MUNKACÍMŰ MONOGRÁFIA MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2532

ELEKTRA KIADÓHÁZ KIADÓI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

ÉRD

POMOGÁTS BÉLA: KÓS KÁROLY CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2537

ELTE EÖTVÖS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

ERDŐDY GÁBOR: A DEMOKRÁCIA KATONÁI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2538

ELTE EÖTVÖS KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

KOVÁCS ÁGNES: MAGYAR MŰVÉSZEK MÜNCHENBEN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2539

EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE ALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLŐ

A FORRÁSOK A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉBŐL (1758-1999) CÍMŰ FORRÁSKIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2541

ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KÖNYV ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ARTPORTAI-ON A KORTÁRS MAGYAR MŰVÉSZETI LEXIKON IPARMŰVÉSZETI CIKKEINEK KÉSZÍTÉSÉRE (A MAGYAR ÜVEGMŰVÉSZET CÍMŰ KÖTET (2005) BESZERKESZTÉSÉVEL)

500.000 Ft

2521/2543

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

BUDAPEST

A FRANCIA IRODALOM TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2550

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

PÁL JUDIT – SIPOS GÁBOR (SZERK): EMLÉKKÖNYV EGYED ÁKOS SZÜLETÉSÉNEK 80. ÉVFORDULÓJÁRA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2544

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

BITAY ENIKŐ – MÁRTON LÁSZLÓ – TALPAS JÁNOS: TECHNIKATÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGEK KALOTASZEGEN A GÓTIKA ÁRNYÉKÁBAN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2546

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

EGER

SEMIOTICA AGRIENSIS 7. CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2547

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

EGER

EDWARD S. HERMAN ÉS NOAM CHOMSKY MANUFACTURING CONSENT: THE POLITICAL ECONOMY OF THE MASS MEDIA CÍMŰ MONOGRÁFIÁJÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2548

EURÓPAI FOLKLÓR KÖZPONTÉRT EGYESÜLET

BUDAPEST

FOLKLORISTICA VARIETAS. HOPPÁL MIHÁLY VÁLOGATOTT TANULMÁNYAINAK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2558

ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BOLBERITZ PÁL – FREUND TAMÁS: HIT ÉS TUDÁS A REMÉNYSÉG VÉGTELEN CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2562

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

SURÁNYI J. ANDRÁS: TEMETŐK MUNKACÍMŰ BILINGVIS TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2567

FOKUSZ, A KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS KAPCSOLATOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BUDAPEST

HERMANN RÓBERT: NEGYVENNYOLCAS TÖRTÉNETÜNK MAI ÁLLÁSÁRÓL CÍMŰ MŰ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2575

GABRIEL MÉRY – RATIO

SAMORIN-SOMORJA

MOLNÁR IMRE: GRÓF ESTERHÁZY JÁNOS ÉLETE ÉS MÁRTÍRHALÁLA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2578

GALÉRIA MÚZEUM LENDVA

LENDAVA-LENDVA

ALSÓLENDVA VÁRA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2581

GENERAL-PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

HALÁSZ PÉTER: A MOLDVAI MAGYAROK HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYISMERETE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2585

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

A POLITIKUM FILOZÓFIÁJA CÍMŰ BENCE GYÖRGY EMLÉKKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2586

GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA A GALAVICS GÉZA AKADÉMIKUS 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

600.000 Ft

2521/2588

GÖMÖR-KISHONTI MÚZEUM EGYESÜLET

RIMASZOMBAT

GAÁL LAJOS: GÖMÖRORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2589

GULLIVER LAP-, ÉS KÖNYVKIADÓ KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG KÉPES TERMÉSZETI ATLASZA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2597

HAGYOMÁNYOK HÁZA

BUDAPEST

A PÁTRIA KÖNYV DVD-ROM MELLÉKLETTEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTETT KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2602

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

DEBRECEN

DR. CSINÁDY GERŐ: RÉGI MAGYAR GEOGRÁFUSOK LEXIKONA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2603

HELIKON KIADÓ KFT.

BUDAPEST

BANAI MIKLÓS – LUKÁCS BÉLA: A KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGE – MIÉRT SZŰNT MEG? HELYREÁLL-E ÚJRA? CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

2521/2604

HETEROCERA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖNYVKIADÓ ÉS KUTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

A CICILLIINAE ÉS PSAPHIDINAE ALCSALÁDOK EURÁZSIAI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI MONOGRÁFIÁJA KIADÁSÁRA 2. RÉSZ

400.000 Ft

2521/2607

HETEROCERA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖNYVKIADÓ ÉS KUTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG NAGYLEPKÉINEK KÉPES ATLASZA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2643

HISTÓRIA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HORVÁTH RICHÁRD: ITINERARIA REGIS MATTHIAE CORVINI ET REGINAE BEATRICIS DE ARAGONIA (1458-1490) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2609

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

BUDAPEST

HAUSNER GÁBOR: MÁRS KÖNYVET OLVAS. ZRÍNYI MIKLÓS ÉS A HADTUDOMÁNYI IRODALOM MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZADBAN CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2600

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KAPRONCZAY KÁROLY: GYÓGYULÓ BUDAPEST CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2611

HUNGAROVOX KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

RÓNAY LÁSZLÓ ELÁRVULT PANOPTIKUM – ÉLETRE KELTETT ÍRÓK, TUDÓSOK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2614

IDRESEARCH KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KFT.

PÉCS

KELET-AFRIKAA FEJLŐDÉS ÚTJÁN CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2617

INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

BALÁZS GÉZA: NAGY PÁLINKAKÖNYV CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2625

INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

A MODERN NYELVI-NYELVÉSZETI KUTATÁSOKRÓL MINDENKINEK CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰ KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2626

ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

NÉMETH LÁSZLÓ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI ÍRÁSAINAK I. KÖTETE KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2631

JAFFA KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

TARI ANNAMÁRIA: Y GENERÁCIÓ CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2633

JELENKOR KIADÓ KFT.

PÉCS

SOREN KIERKEGAARD ÉPÜLETES TÖRTÉNETEKET CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2636

JELENKOR KIADÓ KFT.

PÉCS

RADNÓTI SÁNDOR AZ EGY ÉS A SOK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2637

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

NAGY V. RITA: TEOLÓGIA ÉS ANTISZEMITIZMUS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2640

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

RUGÁSI GYULA: ÖRÖKKÉVALÓ KÉPMÁS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA *

300.000 Ft

2521/2641

JÓSZÖVEG MŰHELY KÖNYVKIADÓ, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST

FERBER KATALIN: RENDSZERVÁLTÁS KÍVÜLRŐL-BELÜLRŐL MUNKACÍMŰ GAZDASÁGTÖRTÉNETI ELEMZÉSÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2642

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ECKHART MESTER MAGYARUL MÉG MEG NEM JELENT ÍRÁSAINAK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2644

KALLIGRAM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: KÉPEK ELŐTT ÁLLNI CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2646

KALLIGRAM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

GRÜLL TIBOR: ÁRULÓ VAGY MEGMENTŐ? FLAVIUS JOSEPHUS ÉLETE ÉS MŰVEI CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2647

KALLIGRAM KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

AVIÉZER RAVITZKY: A KINYILATKOZTATOTT VÉG CÍMŰ KÖTETÉNEK MAGYAR FORDÍTÁSÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2648

KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG

SÁTORALJAÚJHELY

SZÉPHALOM 20. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG 2010. ÉVI ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2652

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

BUDAPEST

A MEGBÉKÉLÉS ÚTJAI EURÓPÁBAN CÍMŰ KONFERENCIAKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2653

KIJÁRAT KIADÓ KULTURÁLIS, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

GOTTFRIED BENN: ESSZÉK, ELŐADÁSOK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2654

KIJÁRAT KIADÓ KULTURÁLIS, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

NARRATÍV TEOLÓGIA /NARRATÍVÁK SOROZAT 9./ CÍMŰ TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA (THOMKA BEÁTA)

300.000 Ft

2521/2655

KISKUNSÁGI MADÁRVÉDELMI EGYESÜLET

KECSKEMÉT

KOLON-TÓ MUNKACÍMŰ ELEKTRONIKUS KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2657

KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET

BUDAPEST

GRANASZTÓI GYÖRGY: A VÁROSI ÉLET KERETI A FEUDÁLISKORI MAGYARORSZÁGON. KASSA TÁRSADALMA A XVI. SZÁZAD DEREKÁN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2659

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KÁNYÁDI ANDRÁS: A KÉPZELET TOPOGRÁFIÁJA CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2661

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

VINCZE HANNA ORSOLYA: HELYZET, JELENTÉS CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2662

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

SÜMEGI GYÖRGY (SZERK.) SZOLNAY SÁNDOR: ERDÉLY SZÍNEI CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2663

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

A MAGYAR NEMZETI ÉS KATONAI ZÁSZLÓK TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2666

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET, ALBUM KIADÁSÁRA

600.000 Ft

2521/2667

KOSSUTH KIADÓ ZRT.

BUDAPEST

A MAGYAR HADIHAJÓK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA IDEJÉN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2668

KÖNYVPONT NYOMDA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SEMSEY VIKTÓRIA: LATIN-AMERIKA A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS IDŐSZAKÁBAN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2671

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DR. SCHMIDT MÁRIA: TABUK KÖZÉ ZÁRVA CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2675

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

KOVÁSZNA – ROMÁNIA

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS AZ ÚT CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2678

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

CHOLNOKY JENŐ: MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA CÍMŰ KÖTET REPRINT KIADÁSÁRA

900.000 Ft

2521/2680

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

KOLOZSVÁR

PAP FERENC – WINKLER JUDIT: ERDÉLYI ÉREMMŰVESSÉG A 16-18. SZÁZADBAN CÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2683

KRITERION KÖNYVKIADÓ KFT.

KOLOZSVÁR

DR. SÓS KÁROLY – SZENTIMREI JUDIT – FURU ÁRPÁD: TOROCKÓI NÉPMŰVÉSZET CÍMŰ SZAKMAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2684

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

BUDAPEST

KERTÖRÖKSÉGÜNK ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2689

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

DR. VASS ZOLTÁN: A KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2697

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

ROGERS BRUBAKER – FEISCHMIDT MARGIT – JON FOX – LIANA GRANCEA: NACIONALISTA POLITIKÁK ÉS HÉTKÖZNAPI ETNICITÁSOK EGY ERDÉLYI VÁROSBAN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2698

L HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

BOROS ZSUZSANNA: RENDSZERVÁLTOZÁSOK FRANCIAORSZÁGBAN CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2699

LAOKOÓN EGYESÜLET A MAGYAR ESZTÉTIKAI TUDOMÁNYOSSÁGÉRT

BUDAPEST

HARKÁNYI ANDRÁS: LORD SHAFTESBURY ÉS A CIVILIZÁCIÓ ESZTÉTIKÁJA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2691

LAOKOÓN EGYESÜLET A MAGYAR ESZTÉTIKAI TUDOMÁNYOSSÁGÉRT

BUDAPEST

VÁRADI PÉTER: NIETZSCHE ÉS A MŰVÉSZETTAPASZTALAT XIX. SZÁZADI FORDULATA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2692

LAVIK 92 TIMP KIADÓ KFT.

ÜLLŐ

SZABÓ JÓZSEF JÁNOS: HADTÖRTÉNELMI ÚTIKÖNYV AZ ÁRPÁD-VONAL TANULMÁNYOZÁSÁHOZ CÍMŰ KÉZIRAT MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2695

LICHTNECKERT ANDRÁS

VESZPRÉM

A BALATONFÜRED – CSOPAKI BORVIDÉK TÖRTÉNETE (GAZDASÁGI – KULTURÁLIS TÉR I.) CÍMŰ MONOGRÁFIA KIADÁSÁRA

260.000 Ft

2521/2701

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KOVÁCS GÁBOR: A GÉP ÉS KRITIKUSAI CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

700.000 Ft

2521/2702

LINE DESIGN KULTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

GÖMÖRI JÁNOS – KŐRÖSI ANDREA: CSONT ÉS BŐR CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2706

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

MISKOLCZY AMBRUS: KAZINCZY FERENC ÚTJA A NYELVÚJÍTÁSTÓL A POLITIKAI MEGÚJULÁSIG CÍMŰ KÖNYV III.-IV. KÖTET KIADÁSÁRA

900.000 Ft

2521/2708

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

KULCSÁR PÉTER: ESZMÉK, LEGENDÁK, TÖRTÉNELEM ÉS TÖRTÉNETÍRÁS CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2709

LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

FRIED ISTVÁN: EGY IRODALMI RÉGIÓ ÁBRÁNDJA ÉS KUTATÁSA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2710

MAGYAR DASEINANALITIKAI EGYESÜLET

MISKOLC

AZ ÖNESZMÉLÉS FENOMENOLÓGIÁJA – A FENOMENOLÓGIAI REDUKCIÓ PROBLÉMÁJA HUSSERL KÉSŐI FILOZÓFIÁJÁBAN CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2711

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN EGYESÜLET

BUDAPEST

SZÉCHENYI EMLÉKEK ITTHON ÉS KÜLHONBAN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2713

MAGYAR FENOMENOLÓGIAI EGYESÜLET

BUDAPEST

AZ ÚJ HUSSERL. SZEMELVÉNYEK AZ ÉLETMŰ ISMERETLEN FEJEZETEIBŐL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2714

MAGYAR FENOMENOLÓGIAI EGYESÜLET

BUDAPEST

MERLEAU-PONTY ÉS SARTRE. A FRANCIA FENOMENOLÓGIA KLASSZIKUSAI CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2716

MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

ISZTRAY SIMON: INCIPIT TRAGOEDIA: A TRAGÉDIA FILOZÓFIÁJÁTÓL A TRAGIKUS FILOZÓFIÁIG CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2717

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SALAMON KONRÁD MAGYAR IRODALMI ÉS TÖRTÉNELMI SORSFORDULÓK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2719

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KOVÁCS IMRE ÉLETMŰSOROZATÁNAK III. KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2720

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ÉV ESSZÉI 2010. CÍMŰ ANTOLÓGIA MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2721

MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

ÉGIG ÉRŐ ALMAFA – ŐRTILOSI NÉPMESÉK CÍMŰ MESEKÖTET KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2722

MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BUDAPEST

SZTEREOTÍPIÁK EGYKOR ÉS MA: NÉPRAJZI, ANTROPOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2723

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 32. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2724

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

BUDAPEST

SZABÓ T. ATTILA: ERDÉLY TÖRTÉNETI HELYNÉVTÁRA CÍMŰ SOROZAT UTOLSÓ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

790.000 Ft

2521/2725

MAGYAR NYUGAT KÖNYVKIADÓ BT.

VASSZILVÁGY

BOTLIK JÓZSEF: AZ ŐRVIDÉKI (BURGELANDI) MAGYARSÁG SORSA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2726

MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG

BUDAPEST

BALÁZS GÉZA: SMS-NYELV ÉS SMS-FOLKLÓR CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2730

MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

M. SZEBENI GÉZA: KONRÁD ADENAUER CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2732

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁG TÉRKÉPEKBEN CÍMŰ ATLASZMŰ KIADÁSÁRA

1.000.000 Ft

2521/2740

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

BUDAPEST

ÉPÍTÉSZ A KŐFEJTŐBEN: TANULMÁNYOK DÁVIDHÁZI PÉTER 60. SZÜLETÉSNAPJÁRA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2741

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

HORNYIK SÁNDOR: IDEGENEK EGY BŰNÖS VÁROSBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2742

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETE

BUDAPEST

BENEDEK ELEK EMLÉKÜLÉS KONFERENCIAKÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2744

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE

BUDAPEST

A SCHMIDT ÉVA KÖNYVTÁR 5. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE MEDVEKULTUSZ CÍMMEL

300.000 Ft

2521/2745

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

BUDAPEST

KOVÁCH IMRE – PAPP Z. ATTILA – TÓTH ÁGNES: A MAGYARORSZÁGI ÉS HATÁRON TÚLI ELITEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2748

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

FOGYATÉKOSÜGYI KISSZÓTÁR KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2749

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET

BUDAPEST

VÁMOS GYÖRGY (SZERK.) ITT A SZABAD EURÓPA RÁDIÓJA! CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2753

MAGYAR-TÖRÖK BARÁTI TÁRSASÁG

BUDAPEST

HERMANN RÓBERT-MÉSZÁROS KÁLMÁN-SERESS ISTVÁN: AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN MENEDÉKJOGOT KAPOTT MAGYAR TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEK ÉLETRAJZA MUNKACÍMŰ KÉZIRAT KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2734

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK ÖRÖKSÉGE CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2756

MARTINUS KÖNYV ÉS FOLYÓIRAT KIADÓ

SZOMBATHELY

ZSÁMBÉKY MONIKA: A SZOMBATHELYI PÜSPÖKI PALOTA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2754

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

A SZÉKELY SZÉKEK A 18. SZÁZADBAN IV., A HÁROMSZÉKET 1701-1722. KÖZÖTT BEMUTATÓ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2757

MENTOR KIADÓ KFT.

MAROSVÁSÁRHELY

MAGYAR ZOLTÁN: ERDÉLYI NÉPMONDÁK CÍMŰ KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2758

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

BUDAPEST

HANGKULTÚRA CÍMŰ KURZUS TANKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2767

MOLNÁR NYOMDA ÉS KIADÓ KFT.

PÉCS

PÉCS AZ EGYHÁZTÖRTÉNET TÜKRÉBEN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2768

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT.

BUDAPEST

ÖVEGES JÓZSEF: AZ ÉLŐ FIZIKA 2.- HŐTAN ÉS FÉNYTAN CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2771

MÓRA FERENC MÚZEUM CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA

SZEGED

SZÓRTFÉNYBEN – EMBEREK, TÁRGYAK, FÉNYEK, ÁRNYAK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2772

MÓRA FERENC MÚZEUM CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGYEI MÚZEUMA

SZEGED

ÚJJÁSZÜLETETT REMEKMŰVEK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2774

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

G. KOMORÓCZY EMŐKE: A TŰRT ÉS TILTOTT HATÁRÁN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2775

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SAÁRY ÉVA: OLAJTORNYOK AZ EGYENLÍTŐ ALATT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2776

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

GAZDA JÓZSEF: A MEGPECSÉTELT VÉG CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2777

MURAVIDÉK BARÁTI KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET

PILISVÖRÖSVÁR

MURAVIDÉKI ISKOLÁK ÉS KÖNYVTÁRAK AZ ANYANYELVI MEGMARADÁSÉRT CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2779

MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SZOMORY DEZSŐ: EMLÉKEK SZÁRNYÁN – AMI A PÁRIZSI REGÉNYBŐL KIMARADT CÍMŰ MŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2780

MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KŐBÁNYAI JÁNOS: AZ ELBESZÉLHETETLEN ELBESZÉLÉS – AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ A MAGYAR IRODALOMBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2782

MÚZEUMOK ÉS LÁTOGATÓK ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

A TANULÁS RÓMAI EMLÉKEINK FELFEDEZÉSÉVEL CÍMŰ KIADVÁNY KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2783

MŰCSARNOK KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

THE PABLO HELGUERA MANUAL OF CONTEMPORARY ART STYLE, AVAGY STÍLUS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN CÍMŰ ÚTMUTATÓ KIADÁSÁRA MAGYARUL

400.000 Ft

2521/2785

MŰCSARNOK KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BUDAPEST

JEAN-LUC NANCY: LE REGARD DU PORTRAIT (A PORTRÉ TEKINTETE) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MAGYAR NYELVEN TÖRTÉNŐ KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2786

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

GAZDA LÁSZLÓ: CSÁNGÓMAGYAR FALVAK 2. KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2791

NAPKÚT KIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ERDÉLYI PÉTER: CSUKCSFÖLD CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2792

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KÉTHLY ANNA VÁLOGATOTT LEVELEINEK KRITIKAI FORRÁSKIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2795

NAPVILÁG KIADÓ ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ROGER SILVERSTONE: MÉDIA ÉS ERKÖLCS CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2796

NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

BUDAPEST

ANTHONY GRAFTON THE FOOTNOTE CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2797

NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

BUDAPEST

WILHELM SCHMIDT-BIGGEMANN: THEODIZEE UND TATSACHEN. DAS PHILOSOPHISCHE PROFIL DER DEUTSCHEN AUFKLARUNG CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2798

NÉMET-MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET

BUDAPEST

ELMEFILOZÓFIA A KORAI FELVILÁGOSODÁSBAN CÍMŰ ANTOLÓGIA MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2799

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

TABULA KÖNYVEK 11. – SZÍNRE VITT HELYEK – ÚJABB TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS KÖZELÍTÉSEK A TURIZMUSHOZ CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2801

NÉPRAJZI MÚZEUM

BUDAPEST

OBI-UGOR VISELETEK A NÉPRAJZI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL CÍMŰ MŰTÁRGYKATALÓGUS MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2802

NORAN LIBRO KIADÓ KFT.

BUDAPEST

FREDRIC JAMESON: A POSZTMODERN, AVAGY A KÉSŐI KAPITALIZMUS KULTURÁLIS LOGIKÁJA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2804

NORAN LIBRO KIADÓ KFT.

BUDAPEST

AZ ÉN MAGYARORSZÁGOM CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2805

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

GYÁNI GÁBOR: ELVESZÍTHETŐ-E A MÚLT? A TAPASZTALAT MINT TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2811

NYITOTT KÖNYVMŰHELY KIADÓ BT.

BUDAPEST

TÓTH ESZTER ZSÓFIA: TRAKTORISTA NŐKTŐL A GYESES ANYUKÁIG – NŐK A RÁKOSI- ÉS KÁDÁR-KORSZAKBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2812

ORIOLD ÉS TÁRSAI KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ERDÉLYI ILDIKÓ: MÁGIKUS ÉS HÉTKÖZNAPI VALÓSÁG CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2814

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

ERDÉLYI SZÁSZOK – LETELEPEDÉS ÉS NÉPESSÉGI STATISZTIKA MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2816

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

BUDAPEST

EKLER PÉTER: MARGARITA POETICA. A HUMANISTA MŰVELTSÉG OLVASMÁNYAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 1526-IG CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

400.000 Ft

2521/2819

PALAS AKADÉMIA KFT.

CSÍKSZEREDA

DR. GYÖRFI ANDRÁS: KALANDOS FIZIKA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2822

PALLAS PÁHOLY KULTURÁLIS ÉS KIADÓI KFT.

BUDAPEST

HUSZONÉVESEK ÉN ÉS A RENDSZERVÁLTÁS CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2825

PARK KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

NORMAN DOIDGE: A VÁLTOZÓ AGY CÍMŰ KÖTET MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2828

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

BUDAPEST

PÁZMÁNY PÉTER: VÁLOGATOTT PRÉDIKÁCIÓK CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2830

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

BUDAPEST

A BELSŐ PIAC JOGA CÍMŰ EGYETEMI TANKÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2831

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

BUDAPEST

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES FÉNYKÉPE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁBRÁZOLÁSAI (KARIKATÚRÁK, FESTMÉNYEK, SZOBROK) CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2833

PODMANICZKY MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

BALATONBOGLÁR

PODMANICZKY SZILÁRD: BALATONI VILÁGOK CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2843

POMPEJI ALAPÍTVÁNY

SZEGED

A VIZUÁLIS ÉS IRODALMI NARRÁCIÓ CÍMŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY KIADÁSÁRA AZ APERTÚRA KÖNYVSOROZAT KERETÉBEN

300.000 Ft

2521/2845

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZÁVAI GÉZA: LÁSS CSODÁT! CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2841

POZSONYI PAGONY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

GÉVAI CSILLA KULTURÁLIS ANTROPOLÓGUS, ÍRÓ-ILLUSZTRÁTOR KIS KLÍMAVÉDŐ MUNKACÍMŰ, IFJÚSÁGI ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2846

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

RÉVÉSZ GYÖRGY (SZERK.): AZ EMBERI ARC CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2847

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

FEDELES TAMÁS: A KÖZÉPKORI PÉCS CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2848

PROTEA KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET

BUDAPEST

A ROMA FESTŐNŐK CÍMŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

2521/2852

RÁCIÓ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

PÁPAY GYÖRGY: DEMOKRÁCIA FILOZÓFIAI MEGALAPOZÁS NÉLKÜL. RICHARD RORTY ÉS A POLITIKAI FILOZÓFIA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2859

RÁDAY KÖNYVESHÁZ SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

ERNYEI GYULA: DESIGN – TERVEZÉSELMÉLET ÉS TERMÉKFORMÁLÁS 1750-2000 CÍMŰ KÖNYVÉNEK ÁTDOLGOZOTT KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2856

ROMÁNIAI MAGYAR DOKTORANDUSOK ÉS FIATAL KUTATÓK SZÖVETSÉGE

KOLOZSVÁR

XI. RODOSZ KONFERENCIAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2865

SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

SZOMBATHELY

TARJÁN TAMÁS GODOT-RA TÁRVA CÍMŰ SZÍNIKRITIKA-KÖTETÉNEK KIADÁSÁRA

530.000 Ft

2521/2868

SAXUM KIADÓ KFT.

BUDAPEST

DR. RANSCHBURG JENŐ: A SERDÜLŐKOR PSZICHOLÓGIÁJA CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2870

SCOLAR KIADÓ KFT.

BUDAPEST

NIALL FERGUSON: THE ASCENT OF MONEY (A PÉNZ FELEMELKEDÉSE) CÍMŰ MŰVÉNEK FORDÍTÁSÁRA ÉS KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2872

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

SZENTENDRE

SÁRI ZSOLT: GAZDÁLKODÁS – ÉLETMÓD – POLGÁROSODÁS CÍMŰ KÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2886

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TÓTH J. ZOLTÁN: A HALÁLBÜNTETÉS INTÉZMÉNYÉNEK EGYETEMES ÉS MAGYARORSZÁGI JOGTÖRTÉNETE CÍMŰ KÖNYVE KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2888

SZÁZADVÉG POLITIKAI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DEÁKY ZITA: A KISGYEREKKOR KULTÚRTÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖNYVE KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2889

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

Z. KARVALICS LÁSZLÓ: A TIT TÖRTÉNETE (1953-1965) CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2890

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGED

RÍTUS ÉS ÜNNEP CÍMMEL TANULMÁNYOK MEGJELENTETÉSÉRE BÁLINT SÁNDOR EMLÉKÉRE

400.000 Ft

2521/2892

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MAGYAR IRODALMI REPERTÓRIUM 2006. CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2899

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG ÉS PÜSPÖKI PALOTA. RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNELEM CÍMŰ KIÁLLÍTÁS KATALÓGUS MEGJELENTETÉSÉRE

600.000 Ft

2521/2907

TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ÉPÍTÉSZET A KÖZÉPKORI DÉL-MAGYARORSZÁGON CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2908

TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

FERKAI ANDRÁS: MOLNÁR FARKAS ÉLETMŰVE. FESTÉSZET, GRAFIKA, ÉPÍTÉSZET CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

700.000 Ft

2521/2910

TINTA KÖNYVKIADÓ ÉS KIADVÁNYSZERKESZTŐ BT.

BUDAPEST

EŐRY VILMA (FŐSZERK.): A MAGYAR NYELV ISKOLAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA KIADÁSÁRA

500.000 Ft

2521/2911

TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET

BUDAPEST

A SZÉCHENYI CSALÁD ÉS A THE TIMES CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2919

TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET

BUDAPEST

A. GERGELY ANDRÁS: ZENE ÉS POLITIKA CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2918

TUDOMÁNY KIADÓ KFT.

BUDAPEST

LÁSZLÓ GYÖRGY: 39 TÖRTÉNET AZ EMBERRŐL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA *

300.000 Ft

2521/2927

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

SLAVOJ ZIZEK: A TÖRÉKENY ABSZOLÚT CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2930

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

HERCZEG JÁNOS (SZERK.): CSILLAGÓRÁK VEKERDI LÁSZLÓVAL CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2931

TYPOTEX ELEKTRONIKUS KIADÓ KFT.

BUDAPEST

WILFRIED STROH: MEGHALT A LATIN, ÉLJEN A LATIN CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

800.000 Ft

2521/2932

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

DR. SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ: ESZMÉK ÉS ARCOK A 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGRÓL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

2521/2933

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

TUSOR PÉTER: ZÁVODSZKY GYÖRGY NAPLÓJA (1586-1624) CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

200.000 Ft

2521/2934

UNIVERSITAS-SZEGED SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZEGED

J. NAGY LÁSZLÓ: AZ ALGÉRIAI HÁBORÚ (1954-1962) CÍMŰ MŰVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2935

ÚJ-MANDÁTUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

BODA ZSOLT ÉS SCHEIRING GÁBOR (SZERK.): GLOBALIZÁCIÓ ÉS FEJLŐDÉS A FÉLPERIFÉRIÁN: VÁLSÁG ÉS ALTERNATÍVÁK CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

2521/2941

VIGILIA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATALA

BUDAPEST

ALOIS M. HAAS: A MISZTIKUS TAPASZTALAT ÉS A MISZTIKA NYELVE CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2948

VINCE KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

CSAPODY TAMÁS: A BORI MUNKASZOLGÁLAT CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

800.000 Ft

2521/2949

ZALA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

ZALAEGERSZEG

ZALA MEGYE RÉGÉSZETI KINCSEI CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

270.000 Ft

2521/2951

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

BUDAPEST

DR. BOTOS BALÁZS: AZ IPARPOLITIKA METAMORFÓZISA MAGYARORSZÁGON ÉS VILÁGSZERTE CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

2521/2954

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

BUDAPEST

JOHANCSIK JÁNOS: MAGYARORSZÁGI KÜLPOLITIKÁJA 1918-1999 CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

2521/2955

EGYÉB – EGYEDI  

KORONCZI ENDRE

BUDAPEST

AZ M.IKON FÜGGETLEN KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI PERIODIKA 2010 ÉVI SZÁMAINAK (3 LAPSZÁM) TÁMOGATÁSÁRA

700.000 Ft

2513/158

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

BUDAPEST

A KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG PERIODIKA 2010. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

2.000.000 Ft

2513/154

RUBICON-HÁZ KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KIADÓI BT.

BUDAPEST

A RUBICON KÉT TEMATIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE: 1. FELEMELŐ SZÁZAD; 2. A FORRADALMAKTÓL A VÁLSÁGIG (A 20-AS ÉVEK MAGYARORSZÁGA)

4.000.000 Ft

2513/157

TIT KOSSUTH KLUB EGYESÜLET

BUDAPEST

A FOLYÓIRATOK HÁZA RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2.500.000 Ft

2513/156

TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETE

BUDAPEST

A TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETE ONLINE FOLYÓIRATÁNAK (TTE SZEMLE) 2010. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE

800.000 Ft

2513/153

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: