TÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRŐL


Nemzeti Kulturális Alapprogram

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRŐL

Döntés dátuma: 2005. 10. 25.

NÉV

HELY

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

MEGÍTÉLT ÖSSZEG

SZÉPIRODALMI TÁRGYÚ KUTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS MUNKA TÁMOGATÁSÁRA

ANONYMUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KORTÁRS IRODALMI OLVASÓKÖNYV II. KIADVÁNY ANYAGÁHOZ SZÜKSÉGES KUTATÓMUNKÁRA, VALAMINT A KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

ATTRAKTOR KÖNYVKIADÓ KFT.

GÖDÖLLŐ

KATONA GÁBOR: BEATRICÉTŐL LAVINIÁIG CÍMŰ KRITIKAI KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE ,KUTATÁSI MUNKA EREDMÉNYEKÉNT

200.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

A TELJES ÍR MITOLÓGIA I. KÖTET CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KÖRMENDY ZSUZSANNA: ARTHUR, KOESTLER, A SZÁZAD TANÚJA (MONOGRÁFIA) ANYAGÁNAK KUTATÓI MUNKÁJÁRA, VALAMINT A KÖNYV KIADÁSÁRA

500.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KISMONOGRÁFIA A MAGYAR ZSIDÓ IRODALOMRÓL CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA, KUTATÁS EREDMÉNYEKÉNT

400.000 Ft

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

SZILÁGYI ÁKOS: MÍVES SEMMI (KIVEZETÉS A MAGYAR IRODALOMBÓL) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

VASI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGE

SZOMBATHELY

LŐCSEI PÉTER:SZOMBATHELYI EMLÉKPOHÁR (WEÖRES SÁNDOR ÉS SZOMBATHELY) CÍMŰ KÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAGYAR SZÉPIRODALMI MŰVEK MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

ANONYMUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

MOLNÁR GÁBOR TAMÁS: BARÁTILAG MEGFELEZNI A DOLGOT – IRODALMI TANULMÁNYOK

350.000 Ft

ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.

LAKITELEK

MÁRTON GYÖNGYVÉR: ÁTKELŐ MUNKACÍMŰ PRÓZAKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

ARGUMENTUM KÖNYVKIADÓ, TUDOMÁNYSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

TÖRTÉNETI EMLÉKEZET ÉS MÍTIKUS TÖRTÉNET KRÚDY GYULA MŰVEIBEN CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

C.E.T. BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT.

BUDAPEST

MEZEI ANDRÁS: HUNYORGÓ CÍMŰ REGÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

MÉSZÖLY MIKLÓS-ALBUM (HANGKÉPÍRÁS SOROZAT) CÍMŰ KÖNYV, MÉSZÖLY MIKLÓS NAPLÓJEGYZETEINEK ÉS FOTÓINAK KIADÁSÁRA ÉS AZ ANYAGHOZ KAPCSOLÓDÓ CD MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ KIADÓI ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

SZABÓ ERIKA: MONDÓKA MÓKA – MONDÁK ÉS GYERMEKVERSEK CÍMŰ KÖTETE KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

400.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

HELLER ÁGNES: MEGTESTESÜLÉS CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA AZ ALFÖLD KÖNYVEK SOROZATBAN

500.000 Ft

CSOKONAI KIADÓ KFT.

DEBRECEN

BORBÉLY SZILÁRD: ÁRKÁDIÁBAN CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA AZ ALFÖLD KÖNYVEK SOROZATBAN

300.000 Ft

EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

SZÉP ERNŐ ÉLETMŰVÉBŐL VÁLOGATOTT KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

FELSŐMAGYARORSZÁGI MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

MISKOLC

ÁCS MARGIT: JELENEINK ÉS MÚLTJAINK CÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

200.000 Ft

FISZ – FIATAL ÍRÓK SZÖVETSÉGE

BUDAPEST

PRÁGAI NOÉMI: PÓKHÁLÓBOLT CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

FRANSISC ATTILA BALÁZS – AB ART

BRATISLAVA-POZSONY

VÉRCSE MIKLÓS: A MAJOMKIRÁLYFI CÍMŰ MESÉSKÖNYVÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

GENERAL PRESS KIADÓ, REKLÁMÜGYNÖKSÉG ÉS NYOMDA KFT.

BUDAPEST

MÉSZÖLY DEZSŐ: FRANCIA ÉG ALATT CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

HÁTTÉR KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

VALACHI ANNA: IRGALOM, ÉDESANYÁM … – A LÉLEKELEMZŐ JÓZSEF ATTILA NYOMÁBAN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET KIADÁSÁRA

300.000 Ft

IKERHOLD KIADÓ KFT.

BUDAPEST

ALBERT GÁBOR: MI PEDIG ITT MARADUNK CÍMŰ REGÉNYÉNEK KIADÁSÁRA

300.000 Ft

ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

NÉMETH LÁSZLÓ VILÁGIRODALMI TANULMÁNYAINAK A XIX. SZÁZAD VÉGÉTŐL A SZERZŐ HALÁLÁIG TERJEDŐ KORSZAKÁT FELÖLELŐ KÖTET KIADÁSÁRA

700.000 Ft

ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SZAKOLCZAY LAJOS: NEKÜNK ILYEN SORS ADATOTT CÍMŰ INTERJÚKÖTET KIADÁSÁRA

200.000 Ft

KAIROSZ KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

GASPAROVICH LÁSZLÓ: KÖZÉPKORI HISTÓRIA CÍMŰ TÖRTÉNELMI REGÉNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

RUDAS JUTKA: KULTÚRA, FORDÍTÁS, IDENTITÁS CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

490.000 Ft

KIJÁRAT KIADÓ BT.

BUDAPEST

BEDECS LÁSZLÓ: BESZÉLNI NEHÉZ – TANULMÁNYKÖTET TANDORI DEZSŐ KÖLTÉSZETÉRŐL CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA

440.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

GYŐREI ZSOLT: HELTAI JENŐ DRÁMAI ÉLETMŰVE MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

L’HARMATTAN KÖNYVKIADÓ ÉS TERJESZTŐ KFT.

BUDAPEST

MESTYÁN ÁDÁM: A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI CÍMŰ VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

HORGAS BÉLA: IDŐHALADÉK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

LITTERA NOVA EURÓPAI IRODALMI AKADÉMIA, KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTŐ, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BT.

BUDAPEST

POMOGÁTS BÉLA: TAKÁTS GYULA KÖLTÉSZETE CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

BUDAPEST

MI MARAD? – IRODALMI ÉS NÉPRAJZI TANULMÁNYOK, ESSZÉK CÍMŰ KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG TANULMÁNYOK-SOROZATÁBAN

200.000 Ft

MAGYAR MŰHELY ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SZKÁROSI ENDRE: MI AZ, HOGY AVANTGÁRD? MUNKACÍMŰ KÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

400.000 Ft

MŰVÉSZETEK HÁZA, VESZPRÉM

VESZPRÉM

BOHÁR ANDRÁS: AHOGY MEGMUTATKOZIK A POÉZIS CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

PALLAS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ KFT.

CSÍKSZEREDA

HEGEDŰS IMRE JÓZSEF: BENEDEK ELEK-MONOGRÁFIA CÍMŰ KÖNYV KIADÁSÁRA

400.000 Ft

RÁCIÓ KIADÓI, IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

VÉGH ATTILA: AZ UNATKOZÓ ANGYAL CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

ÍRÓPORTRÉK CÍMŰ KIADVÁNY I. KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE *

500.000 Ft

SZÉPÍRÁS KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

SZOLNOK

GERE ISTVÁN: SZELÍDEK ÉS VADAK CÍMŰ NOVELLAKÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

SZÉPÍRÁS KÖNYVKIADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

SZOLNOK

BÁLINT PÉTER: TARVÁGÁS – HEGYI BESZÉD CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

250.000 Ft

TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

FÜLÖP GÁBOR (BOLDOGH DEZSŐ): GYALOGBESZÉD CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A PARNASSUS KÖNYVEK SOROZATBAN *

250.000 Ft

TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

BORSOS ROLAND: ÁTUTAZÓK – ELUTAZÓK CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE A PARNASSUS KÖNYVEK SOROZATBAN *

250.000 Ft

TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY

SZEGED

NÉMETH LÁSZLÓ: NAPLÓ CÍMŰ MUNKÁJÁNAK KIADÁSÁRA A TISZATÁJ KÖNYVEK SOROZATBAN

500.000 Ft

TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY

SZEGED

BAKA ISTVÁN MŰVEI – TÁRCÁK, BESZÉLGETÉSEK CÍMŰ KÖTET KIADÁSÁRA A TISZATÁJ KÖNYVEK SOROZATBAN

300.000 Ft

UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

P. VÁSÁRHELYI JUDIT: SZENCI MOLNÁR ALBERT ÉS A VIZSOLYI BIBLIA CÍMŰ KÖTETÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE

285.000 Ft

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

BÉKÉS PÁL: CSIKÁGÓ CÍMŰ (GANGREGÉNY) KÖNYV MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

ÚJ PALATINUS-KÖNYVESHÁZ KIADÓI, NYOMDAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

HÁY JÁNOS: A HARMADIK FIÚ CÍMŰ NOVELLAKÖTET MEGJELENTETÉSÉRE

500.000 Ft

KÖNYVKIADÓI PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA

BALASSI KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA *

3.000.000 Ft

ELEKTRA KIADÓHÁZ KIADÓI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

ÉRD

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.400.000 Ft

HOLNAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2.000.000 Ft

ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.

PÉCS

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

3.000.000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2.000.000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.

BRATISLAVA-POZSONY

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA *

3.000.000 Ft

KOINONIA KIADÓ KFT.

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA *

3.000.000 Ft

KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.400.000 Ft

KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.500.000 Ft

MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

3.000.000 Ft

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2.000.000 Ft

MÉRY RATIO KIADÓ

SAMORIN-SOMORJA

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.400.000 Ft

MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ RT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

3.000.000 Ft

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.500.000 Ft

MÚLT ÉS JÖVŐ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

2.000.000 Ft

NAP KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA *

1.200.000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.400.000 Ft

OSIRIS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.800.000 Ft

PONT KIADÓ KFT.

BUDAPEST

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

PRO PANNONIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY

PÉCS

KIADÓI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1.000.000 Ft

EGYEBI – EGYEDI

MAGYAR-SZLOVÉN BARÁTI TÁRSASÁG

BUDAPEST

A SZLOVÉN KORTÁRS IRODALOM ANTOLÓGIÁJA ZÁGORECZ – CSUKA JUDIT FORDÍTÁSÁBAN, KORTÁRS MŰVÉSZEK ILLUSZTRÁCIÓIVAL CÍMŰ KIADVÁNY MEGJELENTETÉSÉRE

300.000 Ft

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST

SZÉPIRODALMI FIGYELŐ FOLYÓIRAT 4., 5., 6. LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE

1.000.000 Ft

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő –, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Utoljára frissítve: