TÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL (HALASZTOTT)TÁJÉKOZTATÓ A FOLYÓIRAT-KIADÁS KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATÁRÓL (HALASZTOTT)

Döntés dátuma: 2013. január 15.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZATI
SZÁM

1) HAGYOMÁNYOS, MAX. 6 MILLIÓ FORINT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ FOLYÓIRATOKRA
36 KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY DEBRECEN KÖZÖSSÉG CÍMŰ MAGAZIN 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 500.000 Ft 3335/94
AETAS KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ EGYESÜLET SZEGED TÁMOGATÁS AZ AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/8
ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGE BUDAPEST AZ ÉDES ANYANYELVÜNK CÍMŰ NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 5 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE. 2.500.000 Ft 3335/24
ARACS ALAPÍTVÁNY HORGOS AZ ARACS, A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁG KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3335/38
ARANKA GYÖRGY ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELY A LÁTÓ SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 3335/51
AZ EZREDVÉG ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ EZREDVÉG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/105
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/48
BALASSI KIADÓ KFT. BUDAPEST LITERATURA C. FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 900.000 Ft 3335/49
BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI TÁRSASÁG SZABADKA A BÁCSORSZÁG HONISMERETI FOLYÓIRAT ÉS A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 2013. ÉVI 4 ÉVKÖNYVÉNEK MEGJELENTETÉSÉRE 1.300.000 Ft 3335/17
BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG KAPOSVÁR A SOMOGY FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/47
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPEST 4D TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KERTMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/61
BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST BUKSZ?BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE CÍMŰ KRITIKAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 2.200.000 Ft 3335/4
CAFÉ BÁBEL EGYESÜLET BUDAPEST A CAFÉ BÁBEL FOLYÓIRAT 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA. 2.000.000 Ft 3335/65
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG ALBERTIRSA KÖZÖS ÚT – KETHANO DROM CÍMŰ NEGYEDÉVES KULTURÁLIS ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 3335/10
CIVIL SZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A CIVIL SZEMLE 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/79
DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNYEI PÁPA AZ ACTA PAPENSIA CÍMŰ TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA ÉS A MEGJELENT SZÁMOK ONLINE HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA 750.000 Ft 3335/44
E-MISSZIÓ TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET NYÍREGYHÁZA SÜVÖLTŐ ? AZ E-MISSZIÓ EGYESÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 3335/68
EMBERI JOGI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FUNDAMENTUM CÍMŰ EMBERI JOGI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK NYOMTATOTT FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/83
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR ERDÉLYI MÚZEUM FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 3335/39
ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ ESZMÉLET FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/25
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK A LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/13
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/6
GONDOLAT KIADÓI KÖR KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST AZ ÓKOR FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.400.000 Ft 3335/7
HONISMERETI SZÖVETSÉG BUDAPEST A HONISMERET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 1-6 SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 3335/111
IDRESEARCH KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PÉCS AZ AFRIKA TANULMÁNYOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 600.000 Ft 3335/22
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A JEL CÍMŰ SPIRITUÁLIS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 5 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/18
KISEBBSÉGEKÉRT – PRO MINORITATE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A PRO MINORITATE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/74
KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG BUDAPEST FORGÓ – A KISS ÁRON MAGYAR JÁTÉK TÁRSASÁG 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 200.000 Ft 3335/43
KLIÓ ALAPÍTVÁNY DEBRECEN A KLIÓ CÍMŰ TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/1
KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG KOMÁROM

A HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 200.000 Ft 3335/5
KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET BUDAPEST KORALL TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.800.000 Ft 3335/64
KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ A SZÓKIMONDÓ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11. LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/93
LAKATOS DEMETER CSÁNGÓMAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET BUDAPEST A CSÁNGÓ TÜKÖR FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 3335/36
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZITAKÖTŐ IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI GYEREKFOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/35
MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET BUDAPEST A METEOR CÍMŰ CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ LAP 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/110
MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.800.000 Ft 3335/109
MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET BUDAPEST ÉLELMISZER-TUDOMÁNY TECHNOLÓGIA CÍMŰ SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 3335/77
MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE UNGVÁR AZ EGYÜTT C. IRODALMI, MŰVÉSZETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/34
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/20
MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSÁRA 1.500.000 Ft 3335/81
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG BUDAPEST AZ IRODALOMISMERET CÍMŰ NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/76
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE ÁLTAL MEGJELENTETETT KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK 40. ÉVFOLYAMÁNAK 2013. ÉVI 5 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/26
MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI CÍMŰ KIADVÁNY 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/108
MAGYAR KÓRUSOK ÉS ZENEKAROK SZÖVETSÉGE – KÓTA BUDAPEST A KÓTA ZENESZÓ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/100
MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A LEVÉLTÁRI SZEMLE, MINT KULTURÁLIS ÉRTÉKKEL BÍRÓ, MAGYAR NYELVŰ, HIÁNYPÓTLÓ SZAKMAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.800.000 Ft 3335/95
MAGYAR MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A MAGYAR MŰHELY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.200.000 Ft 3335/87
MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG BUDAPEST MŰVELŐDÉS – NÉPFŐISKOLA – TÁRSADALOM CÍMŰ NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI KIADÁSÁRA 700.000 Ft 3335/99
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST A NÉPRAJZI HÍREK 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3335/102
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST MAGYAR NYELV CÍMŰ FOLYÓIRATUNK 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.100.000 Ft 3335/75
MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG BUDAPEST SZÍNPAD CÍMŰ HAGYOMÁNYOS MODÓN MEGJELENTETETT FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 800.000 Ft 3335/57
MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG DEBRECEN TEHETSÉG SZAKMAI LAP 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 250.000 Ft 3335/11
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST TURUL CÍMŰ 1883 ÓTA MEGJELENŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 3335/73
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST AZ ARS HUNGARICA 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.200.000 Ft 3335/27
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A TÖRTÉNELMI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3335/23
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT PÉCS A TÉR ÉS TÁRSADALOM CÍMŰ TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 3335/9
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST A POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2013. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3335/3
MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE BUDAPEST A VERSMONDÓ CÍMŰ MŰVÉSZETI-KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI FOLYÓIRAT 20 ÉVES JUBILEUMI 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/37
MAGYAR ZENETUDOMÁNYI ÉS ZENEKRITIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST A MAGYAR ZENE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3335/60
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA BUDAPEST A REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYETLEN EGYHÁZTÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS CONFESSIO CÍMŰ FOLYÓIRATÁNAK 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.000.000 Ft 3335/92
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST A REMÉNY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.100.000 Ft 3335/19
MAX-KONTÍR 99 KÖNYVELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG NYÍRTELEK AZ ESŐ CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3335/50
MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR DEBRECEN A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI TÉKA 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3335/28
MU SZÍNHÁZ EGYESÜLET BUDAPEST PARALLEL – KORTÁRS MŰVÉSZETI MAGAZIN IDŐSZAKI KIADVÁNY 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/59
MÚLT ÉS JÖVŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MÚLT ÉS JÖVŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3335/103
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM VÁR UCCA MŰHELY IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI LAP 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3335/53
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET CÍMŰ HÍRMONDÓ 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3335/46
NYME-ERFARET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐ- ÉS FAHASZNOSÍTÁSI TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT F SOPRON FAIPAR CÍMŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3335/85
OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET BUDAPEST A KÖNYV ÉS NEVELÉS CÍMŰ NYOMTATOTT FOLYÓIRAT 2013. ÉVI NÉGY SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3335/29
OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BUDAPEST A CSILLAGSZÁLLÓ CÍMŰ NEGYEDÉVES KORTÁRS SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.200.000 Ft 3335/52
ORDASS LAJOS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KERESZTYÉN IGAZSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 400.000 Ft 3335/113
PALIMPSZESZT KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ APOKRIF CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013.ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3335/56
PAPP ZOLTÁN GYULA BUDAPEST DUNATÜKÖR CÍMŰ IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 800.000 Ft 3335/54
PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY PÉCS PÉCSI SZEMLE VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI XVI. ÉVFOLYAM 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE. 900.000 Ft 3335/32
RÁCIÓ KIADÓI KFT. BUDAPEST AZ IRODALOMTÖRTÉNET CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 2.400.000 Ft 3335/55
REPLIKA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A REPLIKA FOLYÓIRAT 2013. ÉVI NÉGY LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 2.200.000 Ft 3335/66
ROMÁNIAI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG KOLOZSVÁR A KÖZGAZDÁSZ FÓRUM 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3335/82
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SÁROSPATAK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 2013. ÉVI XIV. ÉVFOLYAMÁNAK (1-4 SZÁM) HAGYOMÁNYOS FORMÁBAN TÖRTÉNŐ KIADÁSÁRA 800.000 Ft 3335/30
SZENTPÉTERY IMRE TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FONS (FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK) CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 900.000 Ft 3335/40
SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY CSÍKSZEREDA A MOLDVAI MAGYARSÁG CÍMŰ, HAVONTA MEGJELENŐ KÉTNYELVŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 1.500.000 Ft 3335/2
TÁRSADALOMELMÉLETI KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET BUDAPEST A FORDULAT C. FOLYÓIRAT 2013.ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3335/78
THEATRON MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A THEATRON SZÍNHÁZTUDOMÁNYI PERIODIKA 2013. ÉVI NÉGY TEMATIKUS SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3335/58
TRANSSYLVANIA NOSTRA ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR A TRANSSYLVANIA NOSTRA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 3335/63
UNITÁRIUS ALKOTÓK TÁRSASÁGA MISKOLC A PARTIUM IRODALMI, MŰVÉSZETI, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 500.000 Ft 3335/106
UNIVERSITAS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ SZAKFOLYÓIRAT 2013. ÉVI SZÁMAINAK (1-6. SZÁM) MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3335/12
ÚJEMBER SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST AZ EMBERTÁRS CÍMŰ NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ ÖKUMENIKUS LELKIGONDOZÓI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.100.000 Ft 3335/21
ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SÁROSPATAK A ZEMPLÉNI MÚZSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KAIDÁSÁRA 1.800.000 Ft 3335/62
ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA BUDAPEST VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 800.000 Ft 3335/16

2) HAGYOMÁNYOS, MIN. 6 MILLIÓ FORINT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ FOLYÓIRATOKRA
ARTIFEX KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST METSZET CÍMŰ ÉPÍTÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 6.000.000 Ft 3336/2
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SALGÓTARJÁN PALÓCFÖLD IRODALMI, MŰVÉSZETI, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/54
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY SZEGED KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK (40. ÉVFOLYAM) MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/19
BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ BÉKÉSCSABA BÁRKA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 8.000.000 Ft 3336/6
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPEST TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS CÍMŰ SZAKFOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/40
CÉDRUS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST NAPÚT CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013 ÉVI 10 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/68
CRITICAI LAPOK KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETKRITIKAI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST CRITICAI LAPOK CÍMŰ SZÍNHÁZI, MŰVÉSZETKRITIKAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 7.000.000 Ft 3336/73
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT BUDAPEST FIZIKAI SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 3.000.000 Ft 3336/17
EX SYMPOSION ALAPÍTVÁNY VESZPRÉM EX SYMPOSION CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/59
FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST MŰEMLÉKVÉDELEM CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/104
FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ÚJVIDÉK HÍD IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.500.000 Ft 3336/61
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BUDAPEST 1949. ÓTA FOLYAMATOSAN MEGJELENŐ GÉP CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 8 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/22
HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM BUDAPEST HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126. ÉVFOLYAM, 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/31
INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG BUDAPEST KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSAIRA 3.000.000 Ft 3336/42
KERNSTOK KÁROLY MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY TATABÁNYA ART LIMES CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 5 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 5.000.000 Ft 3336/79
KOMMENTÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KOMMENTÁR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 3.500.000 Ft 3336/92
KORUNK BARÁTI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR A KORUNK CÍMŰ ERDÉLYI MAGYAR FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 3.500.000 Ft 3336/3
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST METROPOLIS CÍMŰ FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/48
KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST ORSZÁGÉPÍTŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/5
KRÁTER IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET BUDAPEST POLÍSZ CÍMŰ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/62
KRITIKA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A KRITIKA CÍMŰ TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/16
LAFFERTON ÉS TÁRSA KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST ÚJ KÖNYVPIAC CÍMŰ KÖNYVSZAKMAI LAP 2013. ÉVI 8 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 3.700.000 Ft 3336/100
LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST LIGET CÍMŰ IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/99
LILIUM AURUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG DUNASZERDAHELY A KATEDRA CÍMŰ SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK FOLYÓIRATÁNAK 2013. ÉVI 10 LAPSZÁM MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/8
LUCIDUS KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. BUDAPEST KISEBBSÉGKUTATÁS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK ÉS A MINORITIES RESEARCH ANGOL NYELVŰ LAP 1 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE, FEJLESZTÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/23
MADÁCH-POSONIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG POZSONY A POZSONYBAN MEGJELENŐ IRODALMI SZEMLE CÍMŰ IRODALMI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/69
MAGYAR EGYHÁZZENEI TÁRSASÁG BUDAPEST MAGYAR EGYHÁZZENE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSÁRA 4.500.000 Ft 3336/75
MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA BUDAPEST ÉPÍTÉSZ KÖZLÖNY MŰHELY CÍMŰ LAP 2013. ÉVI – ONLINE ÉS HAGYOMÁNYOS ÚTON TÖRTÉNŐ – 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/77
MAGYAR FOTOGRÁFIAI SZAKSAJTÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FOTÓMŰVÉSZET FOTÓKRITIKAI, ELMÉLETI ÉS FOTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT LVI. (56.) ÉVFOLYAM 4 LAPSZÁMÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSÁRA 6.000.000 Ft 3336/10
MAGYAR ÍRÓK EGYESÜLETE BUDAPEST LYUKASÓRA CÍMŰ SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/101
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE BUDAPEST A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE ÁLTAL KIADOTT MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA LXVIII. ÉVFOLYAMÁNAK, 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/34
MAGYAR LETTRE INTERNATIONAL ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE CÍMŰ EURÓPAI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.500.000 Ft 3336/53
MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI LAPSZÁMAINAK (6 ÖSSZEVONT SZÁM) MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/14
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST SZÁZADOK CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEIRE 4.000.000 Ft 3336/45
MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET BUDAPEST MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK SZOMBAT CÍMŰ FOLYÓIRAT KIADÁSAIRA 3.500.000 Ft 3336/26
MATFUND KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST A 118. ÉVES, MATEMATIKAI-, FIZIKAI-, INFORMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK 2013. ÉVI 9 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/20
MERIDIÁN – 2000 KIADÓI, OKTATÁSI ÉS MŰVÉSZETI BT. BUDAPEST ENIGMA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 5.000.000 Ft 3336/38
MOZGÓ VILÁG ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MOZGÓ VILÁG CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ TÁRSADALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/24
MÚLT-KOR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MÚLT-KOR CÍMŰ NEGYEDÉVES TÖRTÉNELMI MAGAZIN 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/81
MŰHELY FOLYÓIRATKIADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GYŐR MŰHELY CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI, VÁLTOZATLAN SZÍNVONALÚ 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 7.000.000 Ft 3336/56
NAPSUGÁR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY KOLOZSVÁR NAPSUGÁR CÍMŰ ERDÉLYI MAGYAR IRODALMI GYERMEKLAP 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/65
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYV, KÖNYVTÁR, KÖNYVTÁROS CÍMŰ SZAKMAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/39
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BUDAPEST KÖNYVTÁRI FIGYELŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁM MEGJELENTETÉSÉRE, ONLINE ARCHIVÁLÁSÁRA 4.000.000 Ft 3336/41
PANNON EGYETEM VESZPRÉM ISKOLAKULTÚRA CÍMŰ HAVI FOLYÓIRAT XXIII. ÉVFOLYAMÁNAK 2013. ÉVI 11 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/30
PANNON ÍRÓK TÁRSASÁGA ZALAEGERSZEG PANNON TÜKÖR CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/60
PRESS XPRESS KIADÓ ÉS NYOMDAIPARI BETÉTI TÁRSASÁG NAGYKOVÁCSI BUDAPEST A VÁROSLAKÓK FOLYÓIRATA CÍMŰ LAP 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/7
RETKES ATTILA KULTURÁLIS ÉRTÉKTEREMTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GRAMOFON – KLASSZIKUS ÉS JAZZ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE (18. ÉVFOLYAM) ÉS FEJLESZTÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/74
SZÉKELYFÖLD ALAPÍTVÁNY CSÍKSZEREDA SZÉKELYFÖLD CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK KIADÁSAIRA 3.500.000 Ft 3336/52
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST SZÉPIRODALMI FIGYELŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE *

6.500.000 Ft 3336/72
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC MŰÚT CÍMŰ IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 7.000.000 Ft 3336/58
SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA POZSONY OPUS CÍMŰ SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/64
TALMA KIADÓI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BAJA VÁRAK, KASTÉLYOK, TEMPLOMOK CÍMŰ KÉTHAVONTA MEGJELENŐ IDŐSZAKI LAP 2013. ÉVI 6 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/80
TÁNCHÁZ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FOLKMAGAZIN CÍMŰ 2013. ÉVI JUBILEUMI XX. ÉVFOLYAM 6+1 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 5.500.000 Ft 3336/49
TERMÉSZETBÚVÁR ALAPÍTVÁNY BUDAPEST TERMÉSZETBÚVÁR CÍMŰ MAGAZIN 6 SZÁM (78 000 PÉLDÁNY) 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 4.500.000 Ft 3336/35
TIPP-CULT KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPEST PARNASSZUS CÍMŰ KÖLTÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI XIX. ÉVFOLYAM 4 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/57
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST A TERMÉSZET VILÁGA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 5.000.000 Ft 3336/13
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT BUDAPEST VALÓSÁG CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/21
ÚJ FORRÁS KIADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TATA ÚJ FORRÁS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 8.000.000 Ft 3336/63
VERTIGO PUBLISHING KFT. BUDAPEST OCTOGON CÍMŰ ARCHITECTURE & DESIGN MAGAZIN 2013. ÉVI 10 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 5.000.000 Ft 3336/1
VIGILIA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATALA BUDAPEST VIGILIA CÍMŰ FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 12 LAPSZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉRE 4.000.000 Ft 3336/4
ZENEKAR MŰVÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST ZENEKAR CÍMŰ ÚJSÁG 2013. ÉVI HAT LAPSZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3336/103

4) ONLINE, MAX. 4,5 MILLIÓ FORINT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSŰ FOLYÓIRATOKRA
6B.HU KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 6B.HU ÉPÍTÉSZETI ÉS IRODALMI INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3338/21
ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MAGYAR RÉGÉSZET CÍMŰ ONLINE ÚJSÁG 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/9
ARSMÉDIA LAPKIADÓ KFT. BUDAPEST HANGSZER ÉS ZENE ONLINE – ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI FENNTARTÁSÁRA 300.000 Ft 3338/29
ARTBAL MANAGEMENT BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST TÁNCÉLET.HU KULTURÁLIS TÁNCMŰVÉSZETI ÉS TÁNCSZÍNHÁZI PORTÁL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/77
ARTIFEX KIADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TERVLAP ÉPÍTÉSZ KÖZÖSSÉGI HÍRPORTÁL 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRE 1.500.000 Ft 3338/99
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA BUDAPEST BETEKINTŐ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/17
BOLYAI MŰHELY ALAPÍTVÁNY BUDAPEST BON-BOM CÍMŰ IFJÚSÁGI LAP 2013. ÉVI INTERNETES MEGJELENTETÉSÉRE, FEJLESZTÉSÉRE, BŐVÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3338/13
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA BUDAPEST MAGYAR LEVÉLTÁRI PORTÁL 2013. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE, SZOLGÁLTATÁSAINAK BŐVÍTÉSÉRE 1.700.000 Ft 3338/1
C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST EXINDEX KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3338/65
CAFÉ MOMUS EGYESÜLET – A KULTÚRA INTERNETES TERJESZTÉSÉÉRT BUDAPEST CAFÉ MOMUS INTERNETES KOMOLYZENEI NAPILAP 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/19
ELLENFÉNYÉRT KIADÓI, MŰVÉSZETI ÉS OKTATÁSI BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST ELLENFÉNY ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/3
ERDÉLY MAGYAR IRODALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY SZÉKELYUDVARHELY WWW.EIRODALOM.RO KORTÁRS ERDÉLYI SZÉPIRODALMI PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK 2013. ÉVI RÉSZFINANSZÍROZÁSÁRA *

800.000 Ft 3338/70
ETALON TORAX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ESZTERGOM CIGANY-ZENE.HU INTERNETES MAGAZIN 2013. ÉVI SZERKESZTÉSÉRE 300.000 Ft 3338/100
FILMTETT EGYESÜLET KOLOZSVÁR FILMTETT – ERDÉLYI FILMES PORTÁL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/69
FOLKRÁDIÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY FÖLDES FOLKSZEMLE ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT A FOLKRÁDIÓ.HU PORTÁLON 2013. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE 700.000 Ft 3338/27
FOTOKLIKK A FOTOGRÁFIÁÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FOTOKLIKK INTERNETES FOTOGRÁFIAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/83
GEOTHINK – TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZEGED WWW.SCIENCECAFFE.COM TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI PORTÁL 2013. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE, NEMZETKÖZI SZINTRE EMELÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/84
HÁLÓZAT A SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY BUDAPEST TÁNCKRITIKA.HU INTERNETES ÚJSÁG 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/14
HERMAION IRODALMI TÁRSASÁG GYŐR AMBROOZIA INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/72
INTER KULTÚRA-, NYELV- ÉS MÉDIAKUTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KFT. BUDAPEST E-NYELV MAGAZIN ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI TEMATIKUS SZÁMAINAK MEGJELENTETÉSÉRE 900.000 Ft 3338/11
JMPOINT A ZSIDÓ KÖZÖSSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST JEWBOX.HU – INTERNETES ZSIDÓ ZENEI ÉS KUTURÁLIS MAGAZIN ÉS RÁDIÓ 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/28
KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KAPOSVÁR KÉPÍRÁS INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/64
KOCSIS ARANKA, ANSER SOMORJA KABÓCA INTERNETES GYEREKLAP 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE ÉS FEJLESZTÉSÉRE 700.000 Ft 3338/16
KORTÁRS FOLYÓIRAT KIADÓI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST KORTÁRS ONLINE INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRE *

2.500.000 Ft 3338/71
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK EGYESÜLETE BUDAPEST EPAROLA INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3338/22
KRÚDY GYULA TÁRSASÁG NYÍREGYHÁZA VÖRÖS POSTAKOCSI ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/10
KULTÚRBRIGÁD KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST 7ÓRA7.HU ONLINE SZÍNHÁZI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI FOLYAMATOS MEGJELENTETÉSÉRE 2.400.000 Ft 3338/82
KULTÚRKOMBINÁT KFT. BUDAPEST KOLONIA.HU KÖZÖSSÉGI ÖSSZMŰVÉSZETI PORTÁLCSOPORT 2013. ÉVI MEGJELENÉSÉRE 800.000 Ft 3338/37
LIMANOVA ALKOTÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉLET ESEMÉNYEI WWW.IKON.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENÉSÉRE, FENNTARTÁSÁRA, BŐVÍTÉSÉRE 1.500.000 Ft 3338/38
MADÁCH-POSONIUM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG POZSONY IRODALMI SZEMLE CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI ELINDÍTÁSÁRA 800.000 Ft 3338/44
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST MEONLINE.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3338/32
MAGYAR FOTOGRÁFUSOK HÁZA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST FOTOPOST.HU ONLINE FOTÓMŰVÉSZETI MAGAZIN ÉS HÍRPORTÁL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 3.000.000 Ft 3338/85
MAGYAR KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE BUDAPEST ARTLEVEL – NETLEVEL INTERNETES KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/34
MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS BUDAPEST WWW.ERIKANET.HU KÖZMŰVELŐDÉSI PORTÁL ÉS A KAPCSOLÓDÓ HÍRLEVÉL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE, MŰKÖDTETÉSÉRE 1.800.000 Ft 3338/39
MAGYAR NEMZETI DIGITÁLIS ARCHÍVUM ÉS FILMINTÉZET BUDAPEST MOZGÓKÉPES KULTÚRÁVAL FOGLALKOZÓ FILMKULTÚRA ON-LINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/95
MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BUDAPEST ARCHIVNET INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.700.000 Ft 3338/68
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BUDAPEST ARCHEOLÓGIA-ALTUM CASTRUM ONLINE, KÖZÉPKORI RÉGÉSZETI ONLINE PORTÁL 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/42
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG BUDAPEST ANYANYELV-PEDAGÓGIA CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMÁNAK MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/40
MAGYAR SZEMIOTIKAI TÁRSASÁG BUDAPEST SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2013. ÉVI ONLINE MEGJELENTETÉSÉRE (NYELVI ELLENŐRZÉS, KORREKTÚRA, LEKTORÁLÁS) 300.000 Ft 3338/81
MAGYAR SZÍN-JÁTÉKOS SZÖVETSÉG BUDAPEST WWW.SZIN-JATEKOS HONLAPBA ÁGYAZOTT JÁTÉKOS CÍMŰ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/41
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST RECITI – AZ MTA BTK IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE TARTALOMSZOLGÁLTATÓ PORTÁLJÁNAK 2013. ÉVI MEGJELENÉSÉRE 800.000 Ft 3338/93
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT BUDAPEST SOCIO.HU ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI 4 SZÁMA MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/36
MAGYAR VÁRARCHÍVUM ALAPÍTVÁNY BUDAPEST KÁRPÁT-MEDENCE VÁRAIT BEMUTATÓ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI FRISSÍTÉSÉRE, TEREPBEJÁRÁSOK, KUTATÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRE 500.000 Ft 3338/62
MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK SZAKSZERVEZETE BUDAPEST 54 ÉVES PARLANDO MAGYAR NYELVŰ ZENEPEDAGÓGIAI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.400.000 Ft 3338/45
MAGYAR ZENEMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST OPERA-VILÁG ONLINE KOMOLYZENEI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/46
MAGYAR ZENEMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST MUSICIANSWHO.HU ONLINE KOMOLYZENEI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/47
MAL-COM KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG BUDAPEST JAZZMA.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVES MŰKÖDTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/98
MOZINET MAGAZIN LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MOZINET.HU SZAKMAI ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE 2.500.000 Ft 3338/58
MŰEMLÉKEM.HU BT. BUDAPEST MŰEMLÉKEM.HU MAGAZIN 2013. ÉVI FOLYAMATOS MEGJELENTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/48
MŰTÁRGY.COM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST MŰTÁRGY.COM OLDALON MŰKERESKEDELMI, KORTÁRS, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI HÍREK, AJÁNLÓK 2013. ÉVI BŐVÍTÉSÉRE 500.000 Ft 3338/74
NHK NAPHEGY KÖNYVKIADÓ KFT. BUDAPEST MESEUTCA.HU INTERNETES GYEREKIRODALMI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 2.000.000 Ft 3338/51
OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET BUDAPEST OLVASÁS PORTÁL INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/66
OPERAPORTÁL NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST A WWW.OPERAPORTAL.HU INTERNETES ZENEI FOLYÓIRAT 2013 ÉVI MEGJELENÉSÉRE 500.000 Ft 3338/55
PÉLDA KÉPFŐISKOLA KORTÁRS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY HERNÁDKAK SPANYOLNÁTHA MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3338/52
PODMANICZKY MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY BALATONBOGLÁR WWW.LIBRARIUS.HU ONLINE FOLYÓIRAT 2013. MEGJELENTETÉSÉRE 1.200.000 Ft 3338/80
RETKES ATTILA KULTURÁLIS ÉRTÉKTEREMTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST GRAMOFON.HU INTERNETES FOLYÓIRAT ÉS PORTÁL (GRAMOFON FOLYÓIRATTÓL ELTÉRŐ PROFILBAN) 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/56
RIF EGYESÜLET KOLOZSVÁR WWW.KOZMAG.RO – ERDÉLY EGYETLEN MAGYAR NYELVŰ GAZDASÁGI PORTÁLJÁNAK 2013. ÉVI FEJLESZTÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE 800.000 Ft 3338/91
SOLTÉSZ REKLÁM KIADÓ, MANAGER ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPEST XX. ÉVFOLYAMÁBA LÉPŐ ZENÉSZMAGAZIN WEBPORTÁLJÁNAK 2013. ÉVI FEJLESZTÉSE, ONLINE MAGAZINKÉNT VALÓ TOVÁBBI MŰKÖDTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/54
SPIRITUSZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI EGYESÜLET BUDAPEST SPIRITUSZ INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3338/92
STENCIL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY BUDAPEST WWW.BESZELO.HU HONLAP 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE 3.500.000 Ft 3338/50
SZÉPMESTERSÉGEK ALAPÍTVÁNY MISKOLC MŰÚT IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT ONLINE VERZIÓJÁNAK 2013. ÉVI PORTÁLOSODÁSÁRA 800.000 Ft 3338/53
SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST WWW.SZINHAZ.NET INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 500.000 Ft 3338/57
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EMLÉKEZTETŐ ONLINE FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 400.000 Ft 3338/78
TÖRTÉNELEMTANÁROK EGYLETE BUDAPEST TTE SZEMLE 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE, CIKKEK KÖZREADÁSA A TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNELEMTANÍTÁS TÉMAKÖRÉBEN 500.000 Ft 3338/79
UNITED GUIDES HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BUDAPEST TRENDGUID.HU INTERNETES FOLYÓIRAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA 1.000.000 Ft 3338/97
ÚJ FORRÁS KIADÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TATA WWW.UJFORRAS.HU INTERNETES FOLYÓIRAT (NYOMTATOTTÓL ELTÉRŐ) 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 800.000 Ft 3338/61
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÚJVIDÉK FÓKUSZ – VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYT NÉPSZERŰSÍTŐ ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT 2013. ÉVI MŰKÖDTETÉSÉRE 1.000.000 Ft 3338/59
ZETNA EGYESÜLET ZENTA ZETNA INTERNETES IRODALMI FOLYÓIRAT 12 SZÁMÁNAK 2013. ÉVI MEGJELENTETÉSÉRE 1.500.000 Ft 3338/89

Megjegyzés:

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Megjelentetés dátuma: 2013. február 5.